ï»? ÀºÇò¾ÞÐÇӮǮÓÎÏ·ÍøÕ¾:最¾lå…¸ã€æœ€å…¨é¢çš„催眠术作品——《催眠术圣经》_催眠心理¾|?/title> <meta name="description" content="ÀºÇò¾ÞÐÇӮǮÓÎÏ·ÍøÕ¾:今天æƒÏxŽ¨èç»™å¤§å®¶çš„一本书是《催眠术圣经》,它的作者正是äín誉国际的催眠大师奥蒙å¾?amp;middot;麦吉ž®”。这本书被誉为有史以来最¾lå…¸"/> <meta name="keywords" content="ÀºÇò¾ÞÐÇӮǮÓÎÏ·ÍøÕ¾," /> <meta name="generator" content="iwms¾|‘ç«™½Ž¡ç†¾pȝ»Ÿ"/> <link href="../css/list.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="../css/head.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link rel="canonical" href="//www.dvttx.icu/shuji/1692.htm"/> <meta name="robots" content="noarchive"> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body id="body"> <div class="head"> <div class="top"> <a href="//www.dvttx.icu/" title="nbaÀºÇò¾ÞÐǾ­µä¶¯×÷">nbaÀºÇò¾ÞÐǾ­µä¶¯×÷</a> <span class="qdkyq">|</span> <a href="../cuimiankecheng1" target="_blank">评¡¨‹å¯ÆDˆª</a> <!-- <a href="#" onclick="iwms.logPop()" style="margin-left:630px;">ç™Õd½•</a> <span class="qdkyq">|</span> <a href="../memberreg.aspx" rel="nofollow">注册</a> <span class="qdkyq">|</span> --> <a style="margin-left:640px;" href="/WangZhanDiTu" target="_blank">¾|‘站地图</a> <span class="qdkyq">|</span> <a href="javascript:void(0)" onclick="AddFavorite(window.location,document.title)">收藏本站</a> <span class="qdkyq">|</span> <a href="/guanyuboren/259.htm" target="_blank">联系我们</a> <span class="qdkyq">|</span> <a href="//p.qiao.baidu.com/im/index?siteid=11658411&ucid=24727361&cp=&cr=&cw=%E5%82%AC%E7%9C%A0psy",'_blank'>帮助</a> </div> <div class="clear"></div> <div class="headadbg"> <div class="headad"> <div class="logo"> <a href="//www.dvttx.icu/" title="nbaÀºÇò¾ÞÐǾ­µä¶¯×÷">nbaÀºÇò¾ÞÐǾ­µä¶¯×÷</a> </div> <div class="sah"> <form method="get" action="../search.aspx" name="frmSearch"> <div class="search"> <div class="search-left"><input name="keyword" class="searchIn" value="快来找你感兴­‘£çš„文章" size="25" type="text" id="search" onfocus="if (value =='快来找你感兴­‘£çš„文章'){value =''}" onblur="if (value ==''){value='快来找你感兴­‘£çš„文章'}"></div> <div class="search-right"> <input value="搜烦" class="searchBtn" type="submit" /><span class="qdkyq"></span></a> </div> </div> </form> <div class="hottag"> <span class="qdkyq">热门标签åQ?/span> <a href="../search.aspx?keyword=催眠æ›? target="_blank">催眠æ›?/a> <span class="qdkyq">|</span> <a href="../search.aspx?keyword=前世今生" target="_blank">前世今生</a> <span class="qdkyq">|</span> <a href="../search.aspx?keyword=自我催眠æœ? target="_blank">自我催眠æœ?/a> <span class="qdkyq">|</span> <a href="../search.aspx?keyword=催眠案例" target="_blank">催眠案例</a> <span class="qdkyq">|</span> <a href="../search.aspx?keyword=催眠减压" target="_blank">催眠减压</a> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="nav_all"> <ul class="nav"> <li _t_nav="Div1" class=""><a href="../cuimianrumen">催眠入门</a> <div class="nav_jiantou"></div> </li> <li _t_nav="Div2"><a href="../cuimianyingyong">催眠应用</a> <div class="nav_jiantou"></div> </li> <li _t_nav="Div3"><a href="../cuimianzixun">催眠资讯</a></li> <li _t_nav="Div4"><a href="../cuimianshipin">催眠视频</a> <div class="nav_jiantou"></div> </li> <li _t_nav="Div5"><a href="../cuimianshi">催眠å¸?/a> <div class="nav_jiantou"></div> </li> <li _t_nav="Div6"><a href="../cuimianqu">催眠æ›?/a> <div class="nav_jiantou"></div> </li> <li _t_nav="Div7"><a href="../cuimianziliao">催眠资料</a> <div class="nav_jiantou"></div> </li> <li _t_nav="Div8"><a href="../cuimiankecheng">培训评¡¨‹</a> <div class="nav_jiantou"></div> </li> <li _t_nav="Div9"><a href="../CuiMianTuPian">催眠囄¡‰‡</a></li> <li _t_nav="Div10"><a href="../guanyuboren/259.htm">关于我们</a></li> </ul> <div class="navigation-down"> <div id="Div1" class="nav-down-menu menu-1" style="display: none;" _t_nav="Div1"> <div class="navigation-down-inner"> <ul class="scl"><li class="qdkyq"><a href="../cuimian/" target="_blank">催眠</a></li><li class="qdkyq"><a href="../cuimianshu/" target="_blank">催眠æœ?/a></li><li class="qdkyq"><a href="../shunjiancuimian/" target="_blank">瞬间催眠æœ?/a></li><li class="qdkyq"><a href="../ziwocuimian/" target="_blank">自我催眠</a></li><li class="qdkyq"><a href="../cuimianlishi/" target="_blank">催眠历史</a></li><li class="qdkyq"><a href="../cuimianfangfa/" target="_blank">催眠æ–ÒŽ³•</a></li><li class="qdkyq"><a href="../xuecuimianshu/" target="_blank">学习催眠æœ?/a></li><li class="qdkyq"><a href="../cuimianjiaocheng/" target="_blank">催眠术教½E?/a></li></ul> <div class="clear"> </div> </div> </div> <div id="Div2" class="nav-down-menu menu-1" _t_nav="Div2" style="display: none;"> <div class="navigation-down-inner"> <ul class="scl"><li class="qdkyq"><a href="../cuimianjianya/" target="_blank">催眠减压</a></li><li class="qdkyq"><a href="../cuimianjieyan/" target="_blank">催眠戒烟</a></li><li class="qdkyq"><a href="../cuimianjiejiu/" target="_blank">催眠戒酒</a></li><li class="qdkyq"><a href="../meirong/" target="_blank">催眠¾ŸŽå®¹</a></li><li class="qdkyq"><a href="../jianfei/" target="_blank">催眠减肥</a></li><li class="qdkyq"><a href="../anmian/" target="_blank">催眠安眠</a></li><li class="qdkyq"><a href="../qiannengkaifa/" target="_blank">潜能开å?/a></li><li class="qdkyq"><a href="../huisu/" target="_blank">催眠回溯</a></li><li class="qdkyq"><a href="../zhiliao/">催眠æ²È–—</a></li><li class="qdkyq"><a href="../poan/" target="_blank">催眠破案</a></li></ul> <div class="clear"> </div> </div> </div> <div id="Div3" class="nav-down-menu menu-1" style="display: none;" _t_nav="Div3"> <div class="navigation-down-inner"> <ul style=""> </ul> <div class="clear"> </div> </div> </div> <div id="Div4" class="nav-down-menu menu-1" style="display: none;" _t_nav="Div4"> <div class="navigation-down-inner"> <ul class="scl"><li class="qdkyq"><a href="../yuleshipin/" target="_blank">催眠å¨×ƒ¹è§†é¢‘</a></li><li class="qdkyq"><a href="../xuexishipin/" target="_blank">催眠学习视频</a></li></ul> <div class="clear"> </div> </div> </div> <div id="Div5" class="nav-down-menu menu-1" style="display: none;" _t_nav="Div5"> <div class="navigation-down-inner"> <ul class="scl"><li class="qdkyq"><a href="../cuimiandashi/" target="_blank">催眠大师</a></li><li class="qdkyq"><a href="../zhiliaoshi/" target="_blank">催眠æ²È–—å¸?/a></li><li class="qdkyq"><a href="../anli/" target="_blank">催眠案例</a></li><li class="qdkyq"><a href="../XueYuanAnLi/">学员案例</a></li></ul> <div class="clear"> </div> </div> </div> <div id="Div6" class="nav-down-menu menu-1" style="display: none;" _t_nav="Div6"> <div class="navigation-down-inner"> <ul class="scl"><li class="qdkyq"><a href="../yinyue/" target="_blank">催眠音乐</a></li><li class="qdkyq"><a href="../yindaoyu/" target="_blank">催眠引导è¯?/a></li></ul> <div class="clear"> </div> </div> </div> <div id="Div7" class="nav-down-menu menu-1" style="display: none;" _t_nav="Div7"> <div class="navigation-down-inner"> <ul class="scl"><li class="qdkyq"><a href="../wenxian/" target="_blank">催眠文献</a></li><li class="qdkyq"><a href="../shuji/" target="_blank">催眠书籍</a></li></ul> <div class="clear"> </div> </div> </div> <div id="Div8" class="nav-down-menu menu-1" style="display: none;" _t_nav="Div8"> <div class="navigation-down-inner" style="width:500px;"> <ul class="scl"> <li class="qdkyq"><a href="../CuiMianKeCheng1/">培训评¡¨‹</a></li> <li class="qdkyq"><a target="_blank" href="../gongkaike/">催眠公开è¯?/a></li> <li class="qdkyq"><a target="_blank" href="../peixun/">催眠培训</a></li> <li class="qdkyq"><a target="_blank" href="../cuimianshipeixun/">催眠师培è®?/a></li> <li class="qdkyq"><a target="_blank" href="../wangqiziliao/">往期资æ–?/a></li> </ul> <div class="clear"> </div> </div> </div> <div id="Div9" class="nav-down-menu menu-1" style="display: none;" _t_nav="Div9"> <div class="navigation-down-inner"> <ul style=""> </ul> <div class="clear"> </div> </div> </div> <div id="Div10" class="nav-down-menu menu-1" style="display: none;" _t_nav="Div10"> <div class="navigation-down-inner"> <ul style=""> </ul> <div class="clear"> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container"> <!--òq¿å‘Š--> <div class="adv"></div> <!--nav2--> <div class="nav2"> 当前位置weåQ?a href="">催眠心理¾|?/a> â†?<a href="../cuimianziliao/">催眠资料</a> â†?<a href="../shuji/">催眠书籍</a> </div> <!----> <div class="content_list clearfix"> <div class="show_l"> <div class="cont"> <div style="text-align:center"> <h1>ÀºÇò¾ÞÐÇӮǮÓÎÏ·ÍøÕ¾:最¾lå…¸ã€æœ€å…¨é¢çš„催眠术作品——《催眠术圣经ã€?/h1> </div> <table class="xinxi" width="100%" align="center"> <tr> <td>[日期åQ?017-08-22]</td> <td>‹¹è§ˆé‡ï¼š100  </td> <td> 作者: </td> </tr> </table> <div class="bdsharebuttonbox"><a href="#" class="bds_more" data-cmd="more">分äín刎ͼš</a><a href="#" class="bds_qzone" data-cmd="qzone" title="分äín到QQ½Iºé—´">QQ½Iºé—´</a><a href="#" class="bds_tsina" data-cmd="tsina" title="分äín到新‹¹ªå¾®å?>新浪微博</a><a href="#" class="bds_tqq" data-cmd="tqq" title="分äín到腾讯微å?>腾讯微博</a><a href="#" class="bds_renren" data-cmd="renren" title="分äínåˆîCh人网">äºÞZh¾|?/a><a href="#" class="bds_weixin" data-cmd="weixin" title="分äín到微ä¿?>微信</a></div> <div id="cont_center"><p> <a href="//www.dvttx.icu/">nbaÀºÇò¾ÞÐǾ­µä¶¯×÷</a> www.dvttx.icu 今天æƒÏxŽ¨èç»™å¤§å®¶çš„一本书是《催眠术圣经》,它的作者正是äín誉国际的催眠大师奥蒙å¾?middot;麦吉ž®”。这本书被誉为有史以来最¾lå…¸ã€æœ€å…¨é¢çš„催眠术作品ã€?/p> <p><br /><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="../upload/2017-08/17082217416977.png" alt="" align="center" /></p> <p> </p> <p>看过许多关于催眠术的书籍åQŒè¿™æœ¬ä¹¦æ˜¯æœ€æ™¦æӆ的,辞藻òq¶ä¸åŽä¸½åQŒè€Œä¸”非常多的概念性词汇,也谈不上旁征博引åQŒä½†æ°æ°å› æ­¤åQŒæ²¡æœ‰äº†å“—众取宠的造作åQŒå¯è¯ÀL€§åè€Œå¢žå¼ºã€‚这本书我几乎是一口气è¯Õd®Œçš„,˜q‡ç¨‹ä¸­ä¸æ–­åå¤çš„回看前面章节的内容,˜q˜åšäº†ä¸€¾pÕdˆ—的笔记。坦白说åQŒè“v初我是想写一½‹‡ç±»ä¼ég¹¦è¯„的文章åQŒä½†æ˜¯è¯»å®Œä¹‹åŽï¼Œæ·±æ„Ÿæƒ­æ„§åQŒåƈ坚定的认为,我至ž®‘应该再重读五遍åQŒæ‰æœ‰èµ„格写一两句评论ã€?/p> <p> </p> <p>我甚臛_¼€å§‹æ€€ç–‘,奥蒙德在攥写˜q™æœ¬ä¹¦çš„˜q‡ç¨‹ä¸­ï¼Œå·²ç»åœ¨å­—里行é—ß_¼Œåˆ©ç”¨æ–‡å­—的反复、章节前后顺序的设计、穿插的若干训练操作åQŒè€Œå¯¹è¯»è€…完成了多重深度催眠ã€?/p> <p> </p> <p>如果你反å¯ÒŽˆ‘˜q™æ ·çš„揣‹¹‹ï¼Œé‚£ä¹ˆä¸å¦¨åšä¸ªž®å°çš„实验,在开始阅è¯ÖM¹‹å‰ï¼Œåœ¨å¿ƒé‡Œè¯´å‡ø™‡ªå·Þqœ‹˜q™æœ¬ä¹¦çš„目的åQŒæ¯”å¦?ldquo;怀质疑态度åQŒä¸€æŽ¢ç©¶ç«?rdquo;åQŒæ¯”å¦?ldquo;我想成äؓ催眠大师åQŒæŽ§åˆ¶åœ°çƒäh”。而读毕,你还记得那些最初的目的吗?或者,它变成了什么样子?</p> <p> </p> <p>同时åQŒæˆ‘也在惻I¼Œæˆ‘们从生到死åQŒæ¯ä¸€‹Æ¡å‘¼å¸ã€æ¯ä¸€ä¸ªå¿ƒè·Ÿë€æ¯˜qˆå‡ºä¸€æ­¥ã€æ¯è¯´ä¸€å¥è¯ã€ä¸€ä¸ªçœ¼¼œžã€ä¸€ä¸ªå†³å®šï¼Œéƒ½æ˜¯“被媄å“?rdquo;的结果,我们都是被催眠者,又同时是催眠师ã€?/p> <p> </p> <p>最后我惛_¼•å…¥æœ¬ä¹¦æœ€åˆç« èŠ‚中的几个问题,唤è“v大家å¯ÒŽ­¤ä¹¦è¯»ä¸€è¯Èš„兴趣åQ?/p> <p> </p> <p><strong class="qdkyq">哪些人可以被催眠?</strong></p> <p> </p> <p>½{”:所有精¼œžæ­£å¸¸çš„人都会受到催眠术影响åQŒä½†ä¸åŒäººæŽ¥å—催眠的难易½E‹åº¦òq¶ä¸ç›¸åŒã€‚有些äh会表现出深度催眠反应åQŒåŒ…括åšg˜qŸååº”,而另一些ähåQŒåˆ™åªä¼šè¡¨çŽ°å‡ºæœ€åŸºæœ¬çš„肌肉僵¼‹¬ç­‰ååº”åQŒä¾‹å¦?ldquo;锁手æœ?rdquo;½{‰ã€?/p> <p> </p> <p>òq›_‡è€Œè¨€åQŒå¤§¾U¦æœ‰20%的äh特别å®ÒŽ˜“在第一‹Æ¡æŽ¥å—催眠时ž®Þp¿›äººæ·±åº¦å‚¬çœ çŠ¶æ€ã€‚由于这æ ïLš„人通常会更愿意观看催眠术表演,所以在观众中占的比例还要更高一些ã€?/p> <p> </p> <p><strong class="qdkyq">军_®šä¸€ä¸ªäh是否å®ÒŽ˜“被催眠的因素是什ä¹?</strong></p> <p> </p> <p>½{”:首先必须要明白,一个äh是否å®ÒŽ˜“被催眠,跟他的智力、性格、性别和情¾lªç¨³å®šç¨‹åº¦åƈ没有必然联系。在某种意义上,催眠和被催眠的能力都是个人天赋,因äh而异。一个äh是否å®ÒŽ˜“催眠别äh或者被催眠åQŒæ ¹æœ¬ä¸Šå–决于他从意识层面进入潜意识层面的难易程度ã€?/p> <p> </p> <p><strong class="qdkyq">催眠术会削弱目标对象的意志力å?</strong></p> <p> </p> <p>½{”:˜q™ä¸ªé—®é¢˜æ˜¯ä»Žè®¤äؓ“催眠师无所不能”的时代遗留到今天的。在˜q‡åŽ»åQŒç»å¤§å¤šæ•îCh们对催眠术尚心怀˜q·ä¿¡åQŒè€Œå‚¬çœ å¸ˆåœ¨èˆžå°è¡¨æ¼”中则会利用˜q™ç§˜q·ä¿¡åQŒè®©æ—è§‚者以ä¸ÞZ»–们能够自由控制目标对象的一举一动,令后者表现得仿佛完全没有自主意志的傀儡。实际上åQŒè¿™åªæ˜¯å‚¬çœ å¸ˆçš„表演技巧和舞台气氛的渲染而已ã€?/p> <p> </p> <p>意志力跟催眠术之间几乎完全没有ä“Q何联¾p…R€‚事实上åQŒå‚¬çœ æœ¯ä¸ä»…不会削弱意志力,而且˜q˜å¯ä»¥æé«˜ç›®æ ‡å¯¹è±¡çš„军_¿ƒã€æ³¨æ„åŠ›ã€äh格力和自信,从而在某些意义上ä‹É其意志力得到增强ã€?/p> <p><strong class="qdkyq"> </strong></p> <p><strong class="qdkyq">意志薄弱的äh更容易被催眠å?</strong></p> <p> </p> <p>½{”:事实上åƈ不是˜q™æ ·ã€‚那些让äºø™¡¨çŽ°å¾—“意志坚定”的特质,例如军_¿ƒã€è‡ªä¿¡å¿ƒå’Œæ„ŸæŸ“力åQŒåŒæ—¶ä¹Ÿæ­£æ˜¯è®©äh更容易被催眠的特质。通常情况下,意志力薄å¼Þqš„人没有能力用­‘›_¤Ÿä¸¥è‚ƒçš„态度åŽÕd¯¹å¾…自å·Þqš„æƒÏx³•åQŒæ‰€ä»¥æ‰ä¼šè¢«å‚¬çœ ã€?/p> <p> </p> <p><strong class="qdkyq">我们可以˜qèƒŒæŸäh的意志而将他催眠吗?</strong></p> <p> </p> <p>½{”:刚才已经说过åQŒæ„å¿—力跟催眠术之间几乎没有ä»ÖM½•è”系。催眠作用主要发生在情感层面åQŒè€Œä¸æ˜¯ä¸»è§‚意志层面。期待、信仰、信å¿üc€æƒ³è±¡åŠ›å’Œææƒ§ç­‰å› ç´ éƒ½èƒ½å¤Ÿä¿ƒä½¿äh˜q›å…¥å‚¬çœ çŠ¶æ€ã€‚历史上不乏催眠师通过恐吓目标对象辑ֈ°å‚¬çœ ç›®çš„的例子。一些情况下åQŒç›®æ ‡å¯¹è±¡è¶Šæ˜¯ä¸æ„¿æ„è¢«å‚¬çœ ï¼Œåè€Œè¶Šå®ÒŽ˜“˜q›å…¥å‚¬çœ çŠ¶æ€ã€?/p> <p> </p> <p>在恐惧前提下åQŒæ›´æ˜“陷入催眠状态ã€?/p> <p> </p> <p>19~20世纪之交的催眠大师西德尼•å¼—劳ž®”曾举过一个类似的例子åQŒä»–åœ?900òq´å†™é“:“事实上,恐惧会ä‹ÉäºÞZ¸çŸ¥æ‰€æŽªï¼Œå‚¬çœ å¸ˆå¯ä»¥åˆ©ç”¨è¿™ä¸€æœÞZ¼šå¯¹å…¶˜q›è¡Œæš—示åQŒåªè¦åª„响力­‘›_¤Ÿå¼ºï¼Œž®±å¯ä»¥è¾¾åˆ°çž¬é—´å‚¬çœ çš„效果ã€?rdquo;</p> <p> </p> <p>“假设某个人因为别äºø™´¨ç–‘ä»–‘½I¶ç«Ÿæ•¢ä¸æ•¢è¯•ä¸€è¯?rsquo;才来到舞åîC¸ŠåQŒä½†å…¶å®žä»–心中充满了紧张和不安。有¾léªŒçš„催眠师很容易从他的表情和姿态中分èöLå‡ø™¿™äº›æƒ…¾lªã€‚催眠师知道åQŒå¦‚果能½Hç„¶å‡ÞZ¹Ž˜q™ä¸ªäººçš„意料åQŒç”¨å¼ºåŠ›çš„æš—½CºåŽ»å½±å“ä»–的潜意识,ž®±å¯ä»¥ç«‹åˆ»è®©ä»–陷人催眠状态ã€?rdquo;</p> <p> </p> <p>“所以,催眠师会走到舞台边缘åQŒå°±åœ¨é‚£äºÞZ¸€åªè„šítä¸Šå°çš„时候,忽然伸出一只手托住他的后颈部位。在观众看来åQŒå‚¬çœ å¸ˆåªä¸˜q‡æ˜¯æ‰¶äº†é‚£äh一把而已åQŒä½†˜q™ä¸ªåŠ¨ä½œçš„真实意义在于让他更加迷惑ã€?/p> <p> </p> <p>在他有时间反应过来之前,催眠师就会用另一只手的手掌拍在他下巴上,让他的头发生½Hç„¶çš„震颤。这会让他的感官在一瞬间变得无比敏感。他会觉得è€Ïxœµé‡Œå……满了各种各样的声响,其他感觉也都变得无比敏锐。催眠师在此时用强硬的语气发令:‘睡!你现在就要入睡!’在大多数情况下,那äh都会立刻睡着ã€?rdquo;</p> <p> </p> <p>˜q™æ®µæ˜¯åœ¨ä¸€ä¸ªå¤šä¸–纪前写下的。尽½Ž¡è¿™æ ïLš„催眠手段在某些情境下可能很有效,但却不适合今天的舞台表演。今天的äºÞZ»¬æ›´å–œ‹Æ¢è‡ªç”±é€‰æ‹©åQŒä¸æ„¿æ„åšä“Q何èín不由å·Þqš„事情。äؓ了不让äh们误解催眠术˜q™ä¸€è¡Œä¸šåQŒå‚¬çœ å¸ˆåº”在表演前征得目标对象的同意ã€?/p> <p> </p> <p><strong class="qdkyq">催眠师能让目标对象做å‡ÞZ¸é“å¯d的行为吗?</strong></p> <p> </p> <p>½{”:¾lå¤§å¤šæ•°ä¸“家认äؓåQŒå‚¬çœ ä½œç”¨åƈ不会改变人的道å¯d操守。如果一个äh在正常状态下觉得某些行äؓ是不道å¯d的,那么他在催眠状态下也会拒绝做出˜q™äº›è¡Œäؓã€?/p> <p> </p> <p><strong class="qdkyq">å¥Ïx€§æ¯”ç”äh€§æ›´å®ÒŽ˜“被催眠吗?</strong></p> <p> </p> <p>½{”:òq¶ä¸ä¸€å®šã€‚åã^均而言åQŒå¥³æ€§æ›´åŠ åé‡äºŽæ„Ÿæ€§è€Œä¸æ˜¯ç†æ€§ï¼Œæ‰€ä»¥æ›´å®ÒŽ˜“为催眠术所影响åQŒä½†å¥¹ä»¬çš„感性思维模式也更å®ÒŽ˜“触发忸怩不安的情çÈAåQŒè¿™¿Uæƒ…¾lªå¯¹æš—示有抵抗作用。男性则相对不容易受催眠术媄响,但一旦接受了暗示åQŒå°±æ›´å€‘֐‘于完全照着暗示åŽÕdšã€?/p> <p><strong class="qdkyq"> </strong></p> <p><strong class="qdkyq">高智商的人更å®ÒŽ˜“被催眠吗?</strong></p> <p> </p> <p>½{”:高智商的大学生确实是最å®ÒŽ˜“被催眠的人群之一åQŒç„¶è€Œï¼Œå¯ÆD‡´ä»–们å®ÒŽ˜“被催眠的òq¶ä¸æ˜¯æ™ºåŠ›æœ¬íw«ï¼Œè€Œæ˜¯ä»–们å¯ÒŽœªçŸ¥äº‹ç‰©çš„探烦‹Æ²æœ›ã€‚著名物理学家斯坦梅茨曾è¯ß_¼š“人类下一个伟大的探烦前沿ž®†ä¼šæ˜¯è‡ªå·Þqš„思想深处ã€?rdquo;而催眠术ž®±æ˜¯æ­¤ç§æŽ¢çƒ¦çš„äñ”物ã€?/p></div> </div> <div class="p_n clearfix"> <div class="prevNews">上一½‹‡ï¼š<a href="../shuji/703.htm">廖阅鹏老师热销催眠书籍推荐在线阅读下蝲</a></div> <div class="nextNews">下一½‹‡ï¼š</div> </div> <p style="padding:10px;line-height:30px;font-size:14px;">声明åQšã€æœ¬æ–‡ç”±å‚¬çœ å¿ƒç†¾|‘整理编辑,未经¾|‘站正式授权不得转蝲åQŒè¿è€…依法追½I¶ç›¸å…Ïx³•å¾‹è´£ä»…R€‚ã€?/p> <div class="remark clearfix"> <div class="mframe mR"> <div class="tl"></div> <div class="tr"></div> <div class="tm"> <span class="tt">本文评论</span>  <!-- <a href="../rm1692.htm" target="_blank">查看全部评论</a> <span class="gray">(0)</span>--> </div> <div class="wrapper"> <div class="ml"></div> <div class="mr"></div> <div class="mm"> <table width="100%" style="margin:6px"> <tr><td width="300"> <form action="" name="fmRemarkSt" onsubmit="return remark.post(this);"> <input type="hidden" value="1" name="face"/> 姓名 <input type="text" name="username" value="" maxlength="15" style="width:60px" class="inputbg"/> <input type="checkbox" id="rmAnonymitySt" onclick="remark.anony(this)"/><label for="rmAnonymitySt">匿名</label> <!--      å­—æ•° <input type="text" id="bodyLen" size="3" readonly="readonly" style="border-width:0;background:transparent;vertical-align:middle" value="0"/>--> <br/> <div class="box"> <div class="Input_Box clearfix"> <textarea class="Input_text" name="body" cols="40" rows="4" onkeydown="remark.dispLen(this)" onkeyup="remark.handle(event,this);remark.dispLen(this)" style="width:99%;height:100px;margin:3px 0;overflow-y:auto"></textarea> <div class="faceDiv"> </div> <div class="Input_Foot"> <input type="checkbox" checked="checked" id="rmAgreeSt"/> <div class="argee"><label for="rmAgreeSt">同意评论声明</label> <div class="ag1"> <h3>评论声明</h3> <p>ž®Šé‡¾|‘上道å¯dåQŒéµå®ˆä¸­åŽäh民共和国的各™åҎœ‰å…Ïx³•å¾‹æ³•è§?/p> <p>承担一切因您的行äؓ而直接或间接å¯ÆD‡´çš„民事或刑事法律责ä“Q</p> <p>本站½Ž¡ç†äººå‘˜æœ‰æƒä¿ç•™æˆ–删除其½Ž¡è¾–留言中的ä»ÀL„å†…容</p> <p>本站有权在网站内转蝲或引用您的评è®?/p> <p>参与本评论即表明您已¾lé˜…è¯Õdƈ接受上述条款</p> </div> </div>    <button type="submit" style="width:50px">发布</button> </div> </div> </div>     </form> </td></tr> </table> <div class="reCont" id="reContainer"></div> </div> </div> <div class="bl"></div> <div class="br"></div> <div class="bm"></div> </div> </div> </div> <div class="show_r"> <div class="class_tj"> <h3><a href="../cuimiankecheng" target="_blank"><span class="qdkyq">评¡¨‹æŽ¨è</span></a></h3> <a href="../cuimiankecheng1" target="_blank"><img src="../images/催眠评¡¨‹é…å›¾280.jpg"></a> </div> <!--热门文章|最新评论|˜q‘期文章--> <div class="case"> <div class="title cf clearfix"> <ul class="title-list fr cf clearfix"> <li class="on"><a href="javascript:void(0)">热门文章</a></li> <li class="qdkyq"><a href="javascript:void(0)">最新评è®?/a></li> <li class="qdkyq"><a href="javascript:void(0)">˜q‘期文章</a></li> </ul> </div> <div class="product-wrap"> <!--案例1--> <div class="product show"> <div class="summary"><div class="imgDiv" style="float:left"><a href="../guanyuboren/259.htm" class="imgLink" target="_blank"><img src="../upload/2016-04/16040112012701t.jpg" alt="关于我们" width="240" height="180"/></a></div><div class="cont"><div class="title"><a href="../guanyuboren/259.htm" class="nLink" target="_blank">关于我们</a></div><div class="sum"> </div><div class="foot"><div style="float:right"><a href="../guanyuboren/259.htm" target="_blank" >[查看全文]</a></div></div></div></div><div class="summary"><div class="hr"></div><div class="imgDiv" style="float:left"><a href="../cuimianzixun/223.htm" class="imgLink" target="_blank"><img src="../upload/2016-03/16031617545622t.jpg" alt="揭秘åQšç‹—催眠人纯属玩½W? width="240" height="180"/></a></div><div class="cont"><div class="title"><a href="../cuimianzixun/223.htm" class="nLink" target="_blank" title="揭秘åQšç‹—催眠人纯属玩½W?>揭秘åQšç‹—催眠人纯属玩</a></div><div class="sum">最˜q‘一只å¯d国狐狸犬火了åQŒå› ä¸ºå®ƒä¼šå‡è§†äh的眼睛,让对方进入催眠状态ã€?/div><div class="foot"><div style="float:right"><a href="../cuimianzixun/223.htm" target="_blank" >[查看全文]</a></div></div></div></div><div class="summary"><div class="hr"></div><div class="imgDiv" style="float:left"><a href="../cuimianshu/403.htm" class="imgLink" target="_blank"><img src="../upload/2016-05/16051015105844t.jpg" alt="催眠术史:催眠术与人类发展的过½E? width="240" height="180"/></a></div><div class="cont"><div class="title"><a href="../cuimianshu/403.htm" class="nLink" target="_blank" title="催眠术史:催眠术与人类发展的过½E?>催眠术史:催眠术与äº?/a></div><div class="sum">  催眠心理¾|‘有在大量催眠术、催眠术教程、和催眠术书¾cä¾›å­¦å‚¬çœ æœ¯çš„同志们学习åQŒå¸¦æ‚¨ä¸€èµ·å¦‚何学好催眠术入门åQŒåœ¨˜q™é‡Œæ‚¨èƒ½å’Œçˆ±å­¦ä¹ çš„催眠术的网友一起学习探讨ã€?/div><div class="foot"><div style="float:right"><a href="../cuimianshu/403.htm" target="_blank" >[查看全文]</a></div></div></div></div><div class="summary"><div class="hr"></div><div class="imgDiv" style="float:left"><a href="../xuexishipin/258.htm" class="imgLink" target="_blank"><img src="../upload/2016-03/16032314332104t.jpg" alt="蔡仲æ·?瞬间催眠æœ? width="240" height="180"/></a></div><div class="cont"><div class="title"><a href="../xuexishipin/258.htm" class="nLink" target="_blank">蔡仲æ·?瞬间催眠æœ?/a></div><div class="sum">国际著名催眠大师蔡仲淮老师的催眠课堂风采ã€?/div><div class="foot"><div style="float:right"><a href="../xuexishipin/258.htm" target="_blank" >[查看全文]</a></div></div></div></div><div class="summary"><div class="hr"></div><div class="imgDiv" style="float:left"><a href="../xuexishipin/249.htm" class="imgLink" target="_blank"><img src="../upload/2016-03/16032416445358t.jpg" alt="åQ’秒¿Uçž¬é–“催眠术" width="240" height="180"/></a></div><div class="cont"><div class="title"><a href="../xuexishipin/249.htm" class="nLink" target="_blank">åQ’秒¿Uçž¬é–“催眠术</a></div><div class="sum">2¿U’钟瞬间催眠术,NLP极速催眠ã€?/div><div class="foot"><div style="float:right"><a href="../xuexishipin/249.htm" target="_blank" >[查看全文]</a></div></div></div></div> </div> <!--案例2--> <div class="product"> <div class="reCont reCont2"><div class="reHead"><img src="../pic/b.gif" class="face1" alt="*"/> <span class="reName">匿名</span> <span class="reDate">评论</span> <a href="../cuimianzixun/223.htm" target="_blank">揭秘åQšç‹—催眠人纯属玩½W?/a></div><div class="reBody">haha</div><div class="reFoot"></div><div class="reHead"><img src="../pic/b.gif" class="face1" alt="*"/> <span class="reName">匿名</span> <span class="reDate">评论</span> <a href="../ziwocuimian/294.htm" target="_blank">5分钟学会自我催眠</a></div><div class="reBody">哇,太有帮助äº?/div><div class="reFoot"></div><div class="reHead"><img src="../pic/b.gif" class="face1" alt="*"/> <span class="reName">事实ä¸?/span> <span class="reDate">评论</span> <a href="../cuimianzixun/223.htm" target="_blank">揭秘åQšç‹—催眠人纯属玩½W?/a></div><div class="reBody">路过围观~23333~<br/>反正我是不会ç›æ€¿¡çš„~</div><div class="reFoot"></div><div class="reHead"><img src="../pic/b.gif" class="face1" alt="*"/> <span class="reName">催眠师姐</span> <span class="reDate">评论</span> <a href="../cuimianzixun/223.htm" target="_blank">揭秘åQšç‹—催眠人纯属玩½W?/a></div><div class="reBody">只能说演员们演的太逼真åQŒå™—å—?/div><div class="reFoot"></div><div class="reHead"><img src="../pic/b.gif" class="face1" alt="*"/> <span class="reName">匿名</span> <span class="reDate">评论</span> <a href="../cuimianjianya/125.htm" target="_blank">催眠教你如何减轻压力åQˆäºŒåQ?/a></div><div class="reBody">催眠减压不错</div><div class="reFoot"></div></div> </div> <!--案例3--> <div class="product"> <div class="summary"><div class="imgDiv" style="float:left"><a href="../XinLiZiXun/1730.htm" class="imgLink" target="_blank"><img src="../upload/2018-04/18041821543227t.jpg" alt="助力½C¾ä¼šå¿ƒç†æœåŠ¡ä½“ç³»å»ø™®¾å…¬ç›Šå·¥ç¨‹æ–ÒŽ¡ˆ 落地座谈会在京召开" width="240" height="180"/></a></div><div class="cont"><div class="title"><a href="../XinLiZiXun/1730.htm" class="nLink" target="_blank" title="助力½C¾ä¼šå¿ƒç†æœåŠ¡ä½“ç³»å»ø™®¾å…¬ç›Šå·¥ç¨‹æ–ÒŽ¡ˆ 落地座谈会在京召开">助力½C¾ä¼šå¿ƒç†æœåŠ¡ä½“ç³»</a></div><div class="sum">2018òq?æœ?日,“心关çˆ?middot;˜q›ç™¾åŸ?rdquo;公益工程æ–ÒŽ¡ˆè½åœ°åº§è°ˆä¼šåœ¨åŒ—京师范大学成功举行。本‹Æ¡åñ”谈会ç”׃¸­½C„¡¤¾ä¼šå·¥ä½œå‘展基金会ä¸ÕdŠžåQŒä¸­½C„¡¤¾ä¼šå·¥ä½œå‘展基金会½C¾ä¼šå¿ƒç†æœåŠ¡ä½“ç³»å»ø™®¾åŸºé‡‘会与心关爱基金会共同承办åQŒå¤šå®¶ç§‘研院校与媒体共同参与ã€?/div><div class="foot"><div style="float:right"><a href="../XinLiZiXun/1730.htm" target="_blank" >[查看全文]</a></div></div></div></div><div class="summary"><div class="hr"></div><div class="imgDiv" style="float:left"><a href="../OHQianYiShiTuXiangKa/1728.htm" class="imgLink" target="_blank"><img src="../upload/2018-03/18032309145905t.jpg" alt="周末相约oh卡牌心理体验工作坊—张金霞老师" width="240" height="180"/></a></div><div class="cont"><div class="title"><a href="../OHQianYiShiTuXiangKa/1728.htm" class="nLink" target="_blank" title="周末相约oh卡牌心理体验工作坊—张金霞老师">周末相约oh卡牌心理ä½?/a></div><div class="sum"><p style="text-align: left;" align="center">面对生活、婚姅R€å­©å­æ•™è‚ŒÓ€å·¥ä½œã€æ¥è®¿è€…等诸多问题和困惑,不知如何解决åQŸé¢å¯šw…å¶ã€å­©å­ã€çˆ¶æ¯ã€é¢†å¯¹{€ä¸‹å±žç­‰äººé™…关系紧张、僵¼‹¬ï¼Ÿæ„Ÿè§‰æœ€˜q‘没有方向、内心æ؜乱,惛_œ¨çŸ­æ—¶é—´å†…梳理清楚åQŸä½ æœ‰å¤šä¹…没和自己内心对话了呢?你想了解自己吗?惛_šè‡ªå·±çš„心理咨询师吗?<strong class="qdkyq"><span style="font-family: å¾®èÊY雅黑;">误‚µ°å…¥ã€?/span>OH卡牌实操培训暨心理体验工作坊》和“自己”见见面!</strong> </p></div><div class="foot"><div style="float:right"><a href="../OHQianYiShiTuXiangKa/1728.htm" target="_blank" >[查看全文]</a></div></div></div></div><div class="summary"><div class="hr"></div><div class="imgDiv" style="float:left"><a href="../wenxian/1727.htm" class="imgLink" target="_blank"><img src="../upload/2018-01/18012416391417t.jpg" alt="催眠½Ž€åÔŒ¼Œå‚¬çœ çš„由来——廖阅鹏撰文" width="240" height="180"/></a></div><div class="cont"><div class="title"><a href="../wenxian/1727.htm" class="nLink" target="_blank" title="催眠½Ž€åÔŒ¼Œå‚¬çœ çš„由来——廖阅鹏撰文">催眠½Ž€åÔŒ¼Œå‚¬çœ çš„ç”±æ?/a></div><div class="sum">历史上,½W¬ä¸€ä¸ªå‘明催眠术的äh是谁åQŒå‚¬çœ çš„由来已经不可考了åQŒä½†æ˜¯ä»Žå¾ˆå¤šè››ä¸é©¬è¿¹åQŒæˆ‘们可以推论得知,在催眠术˜q˜æ²¡æœ‰ç»˜q‡çŽ°ä»£åŒ–的学术研½I¶ä¹‹å‰ï¼Œå¤ähž®±å·²¾lå¼€å§‹è¿ç”¨äº†åQŒè€Œä¸”成果斐然ã€?/div><div class="foot"><div style="float:right"><a href="../wenxian/1727.htm" target="_blank" >[查看全文]</a></div></div></div></div><div class="summary"><div class="hr"></div><div class="imgDiv" style="float:left"><a href="../cuimiandashi/1726.htm" class="imgLink" target="_blank"><img src="../upload/2018-01/18011010581435t.jpg" alt="莫红æ³? width="240" height="180"/></a></div><div class="cont"><div class="title"><a href="../cuimiandashi/1726.htm" class="nLink" target="_blank">莫红æ³?/a></div><div class="sum">莫红波,2007òq´æŽ¥å—美国催眠公会和¾ŸŽå›½è‰„¡‘žå…‹æ£®å‚¬çœ åŸ¹è®­åQŒèŽ·å›½é™…催眠师的职业资格ã€?009òq´æˆç«‹é¦™æ¸¯å‚¬çœ å­¦é™¢ï¼Œè‡³ä»ŠæŠŠå‚¬çœ æœ¯åº”用亍睡眠治疗和心理æ²È–—、职场减压、运劢员心理训练½{‰é¢†åŸŸçš„培训åQŒå­¦ç”?00多äh遍布全国医院、院校、体肌Ӏä¼ä¸šã€å…¬å®‰ç³»¾lŸã€?/div><div class="foot"><div style="float:right"><a href="../cuimiandashi/1726.htm" target="_blank" >[查看全文]</a></div></div></div></div><div class="summary"><div class="hr"></div><div class="imgDiv" style="float:left"><a href="../peixun/1725.htm" class="imgLink" target="_blank"><img src="../upload/2018-01/18011010178020t.jpg" alt="记廖阅鹏老师催眠培训åQšæˆ‘与客æˆïLš„故事" width="240" height="180"/></a></div><div class="cont"><div class="title"><a href="../peixun/1725.htm" class="nLink" target="_blank" title="记廖阅鹏老师催眠培训åQšæˆ‘与客æˆïLš„故事">记廖阅鹏老师催眠培训</a></div><div class="sum">我是京师博仁的推òq¿äh员,范老师åQŒä¸»è¦è´Ÿè´£å»–阅鹏催眠评¡¨‹çš„推òqѝ€‚以往的文章都是普及催眠知识,从来没有讲过我和我的客户的故事。今天给大家讲一ŒD‰|ˆ‘与客户交谈的¾låŽ†åQŒç¬¬ä¸€‹Æ¡é‡åˆ°é‚£ä¹ˆå¥½çš„客戗÷€?/div><div class="foot"><div style="float:right"><a href="../peixun/1725.htm" target="_blank" >[查看全文]</a></div></div></div></div> </div> </div> </div> <div class="class_cm"> <h3><a><span class="qdkyq">催眠‹zÕdŠ¨</span></a></h3> <a href="//p.qiao.baidu.com/im/index?siteid=11658411&ucid=24727361&cp=&cr=&cw=%E5%82%AC%E7%9C%A0psy" target="_blank"><img src="../images/催眠‹zÕdŠ¨280.jpg"></a> </div> <div class="clear_us"> <h3><a><span class="qdkyq">å…Ïx³¨æˆ‘们</span></a></h3> <a><img src="../images/催眠心理¾|‘二¾l´ç 280.png"></a> </div> <div class="news_bq"> <h3><a href=""><span class="qdkyq">热门标签</span></a></h3> <div class="hottag2 clearfix"> <a href="/cuimian/" target="_blank">催眠</a> <a href="/cuimianshu" target="_blank" class="hotgreen">催眠æœ?/a> <a href="/shunjiancuimian" target="_blank" class="hotred">瞬间催眠æœ?/a> <a href="/ziwocuimian" target="_blank" class="hotgray">自我催眠</a> <a href="/cuimianfangfa" target="_blank" class="hotpurple">催眠æ–ÒŽ³•</a> <a href="/cuimianjiaocheng" target="_blank" class="hotblue">催眠术教½E?/a> <a href="/cuimianjianya" target="_blank" class="hotbrown">催眠减压</a> <a href="/cuimianjieyan" target="_blank" class="hotorange">催眠戒烟</a> <a href="/cuimianjiejiu" target="_blank" class="hotblack">催眠戒酒</a> <a href="/meirong" target="_blank">催眠¾ŸŽå®¹</a> <a href="/jianfei" target="_blank" class="hotgreen">催眠减肥</a> <a href="/anmian" target="_blank" class="hotred">催眠安眠</a> <a href="/qiannengkaifa" target="_blank" class="hotgray">潜能开å?/a> <a href="/huisu" target="_blank" class="hotpurple">催眠回溯</a> <a href="/zhiliao" target="_blank" class="hotblue">催眠æ²È–—</a> <a href="/poan" target="_blank" class="hotbrown">催眠破案</a> <a href="/anli" target="_blank" class="hotorange">催眠案例</a> <a href="/cuimianqu" target="_blank" class="hotblack">催眠æ›?/a> <a href="/yinyue" target="_blank">催眠音乐</a> <a href="/cuimiandashi" target="_blank" class="hotgreen">催眠大师</a> <a href="/cuimianziliao" target="_blank" class="hotred">催眠资料</a> <a href="/shuji" target="_blank" class="hotgray">催眠书籍</a> <a href="/yindaoyu" target="_blank" class="hotpurple">催眠引导è¯?/a> <a href="/cuimianshipeixun" target="_blank" class="hotblue">催眠培训</a> <a href="/peixun" target="_blank" class="hotbrown">催眠师培è®?/a> <a href="/gongkaike" target="_blank" class="hotorange">催眠公开è¯?/a> <!-- <a href="../search.aspx?keyword=心理" target="_blank" class="hotblack">心理</a> --> <a href="/XinLiZiXun" target="_blank">心理咨询</a> <a href="/anli" target="_blank" class="hotgreen">案例</a> <!-- <a href="../search.aspx?keyword=学习能力" target="_blank" class="hotred">学习能力</a> <a href="../search.aspx?keyword=家庭" target="_blank" class="hotgray">家庭</a> <a href="../search.aspx?keyword=儿童" target="_blank" class="hotpurple">儿童</a> <a href="../search.aspx?keyword=潜意è¯? target="_blank" class="hotblue">潜意è¯?/a> <a href="../search.aspx?keyword=抑郁ç—? target="_blank" class="hotbrown">抑郁ç—?/a> <a href="../search.aspx?keyword=瘦èín" target="_blank" class="hotorange">瘦èín</a> <a href="../search.aspx?keyword=提高自信å¿? target="_blank" class="hotblack">提高自信å¿?/a> <a href="../search.aspx?keyword=爱情" target="_blank">爱情</a> <a href="../search.aspx?keyword=提高睡眠质量" target="_blank" class="hotgreen">提高睡眠质量</a> <a href="../search.aspx?keyword=失恋" target="_blank" class="hotred">失恋</a> <a href="../search.aspx?keyword=失忆" target="_blank" class="hotgray">失忆</a> <a href="../search.aspx?keyword=¾~“解压力" target="_blank" class="hotpurple">¾~“解压力</a> <a href="../search.aspx?keyword=环节疼痛" target="_blank" class="hotblue">¾~“解疼痛</a> <a href="../search.aspx?keyword=记忆åŠ? target="_blank" class="hotbrown">记忆åŠ?/a> <a href="../search.aspx?keyword=注意åŠ? target="_blank" class="hotorange">注意åŠ?/a> <a href="../search.aspx?keyword=有效沟é€? target="_blank" class="hotblack">有效沟é€?/a> --> </div> </div> </div> </div> <div class="news"> <h3><a href=""><span class="qdkyq">推荐文章</span></a></h3> </div> <div class="next_pre"><table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0"><tr valign="top"><td width="25%"><div class="summary"><div class="imgDiv" style="float:left"><a href="../peixun/1591.htm" class="imgLink" target="_blank"><img src="../upload/2017-03/17032014426755t.jpg" alt="òq¸è€Œä¸Žå‚¬çœ ç›”R€¢äºŽåŸ¹è®­è¯¾ï¼Œæ‰€æœ‰çš„ç›”R‡éƒ½æ˜¯ç”Ÿå‘½çš„馈èµ? width="120" height="90"/></a></div><div class="cont"><div class="title"><a href="../peixun/1591.htm" class="nLink" target="_blank" title="òq¸è€Œä¸Žå‚¬çœ ç›”R€¢äºŽåŸ¹è®­è¯¾ï¼Œæ‰€æœ‰çš„ç›”R‡éƒ½æ˜¯ç”Ÿå‘½çš„馈èµ?>òq¸è€Œä¸Žå‚¬çœ ç›”R€?/a></div><div class="sum">äºÞZ¸–间的所有相逢与别离都像是冥冥之中自有定数的åQŒä¹Ÿè®æ€½ è®¡åˆ’良久的事最后却不知不觉被搁‹¹…,而心血来潮临时èµäh„çš„决定却æ€ÀL˜¯ä¼šå¸¦æ¥ä¸€äº›æ„æƒ³ä¸åˆ°çš„惊喜åQŒæ‰€è°“å› ¾~˜é™…会不外如是。我虽然˜q‡äº†ž®å­©å­çš„òq´çºªåQŒä½†æ˜¯å›žæƒŒ™µ°˜q‡çš„大半人生路我发现åQŒæ”¹å˜æˆ‘生活轨迹的那些决定绝大部分都是在头脑发热不假思烦的情况下发生的ã€?/div><div class="foot"><div style="float:right"><a href="../peixun/1591.htm" target="_blank" >[查看全文]</a></div></div></div></div></td><td width="25%"><div class="summary"><div class="imgDiv" style="float:left"><a href="../peixun/1500.htm" class="imgLink" target="_blank"><img src="../upload/2017-01/17010409496418t.jpg" alt="怎样的运气让我遇åˆîC½ â€”—让我重èŽäh–°ç”Ÿçš„催眠培训评¡¨‹" width="120" height="90"/></a></div><div class="cont"><div class="title"><a href="../peixun/1500.htm" class="nLink" target="_blank" title="怎样的运气让我遇åˆîC½ â€”—让我重èŽäh–°ç”Ÿçš„催眠培训评¡¨‹">怎样的运气让æˆ?/a></div><div class="sum">机缘巧合冥冥之中的一‹Æ¡å‚¬çœ è¯¾½E‹ï¼Œæ”¹å˜äº†æˆ‘和父äºÔŒ¼Œæ”¹å˜äº†æˆ‘们之间的的关¾p»ï¼Œä¹Ÿè®©æˆ‘的生活掀开了全新的½‹‡ç« ã€‚感谢廖岳鹏老师在这几天的悉心教对{€?/div><div class="foot"><div style="float:right"><a href="../peixun/1500.htm" target="_blank" >[查看全文]</a></div></div></div></div></td><td width="25%"><div class="summary"><div class="imgDiv" style="float:left"><a href="../peixun/1501.htm" class="imgLink" target="_blank"><img src="../upload/2017-01/17010409578272t.jpg" alt="‹zÕdœ¨å½“下åQ?天的催眠培训让我走出半生的困å¢? width="120" height="90"/></a></div><div class="cont"><div class="title"><a href="../peixun/1501.htm" class="nLink" target="_blank" title="‹zÕdœ¨å½“下åQ?天的催眠培训让我走出半生的困å¢?>‹zÕdœ¨å½“下åQ?天的</a></div><div class="sum">很多人都会思考一个问题:äºÞZؓ什么活着åQŒä¸è®ºæ˜¯è°ï¼Œä¼ég¹Žéƒ½è¢«å®ƒå›°æ‰°è‰¯ä¹…,不论是风华正茂的青壮òq´è¿˜æ˜¯è€„耋老ähåQŒé“现在我想è¯ß_¼Œä¸Žå…¶æƒ³äؓ什么活着不如想一惛_º”该怎么‹z»ï¼Œå½¼å²¸æ˜¯é¥˜qœçš„åQŒä½†æ˜¯èˆ¹èˆëŠš„方向却在你手里真实地握着ã€?/div><div class="foot"><div style="float:right"><a href="../peixun/1501.htm" target="_blank" >[查看全文]</a></div></div></div></div></td><td width="25%"><div class="summary"><div class="imgDiv" style="float:left"><a href="../cuimianzixun/978.htm" class="imgLink" target="_blank"><img src="../upload/2016-08/16082214121398t.jpg" alt="催眠工具½ŽÞp´­ä¹°æŒ‡å———京师博仁催眠学院指定推òq¿äñ”å“? width="120" height="90"/></a></div><div class="cont"><div class="title"><a href="../cuimianzixun/978.htm" class="nLink" target="_blank" title="催眠工具½ŽÞp´­ä¹°æŒ‡å———京师博仁催眠学院指定推òq¿äñ”å“?>催眠工具½ŽÞp´­ä¹?/a></div><div class="sum">本äñ”品是ç”׃º¬å¸ˆåšä»å‚¬çœ å­¦é™¢æŒ‡å®šæŽ¨òq¿äñ”å“?mdash;—催眠工具½Ž±ï¼Œå†…含催眠仪、水晶球、怀表、探水针½{‰è¶…˜q‡å¿Uå‚¬çœ é“å…øP¼Œäº¬å¸ˆåšä»åå¹´ä¸“业心理服务¾léªŒåQŒä¸“家团队指å¯û|¼Œæ‚¨å€¼å¾—ä¿¡èµ–ã€?/div><div class="foot"><div style="float:right"><a href="../cuimianzixun/978.htm" target="_blank" >[查看全文]</a></div></div></div></div></td></tr></table></div> </div> <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "//www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> <html xmlns="//www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <meta http-equiv="Content - nbaÀºÇò¾ÞÐǾ­µä¶¯×÷|ÀºÇò¾ÞÐÇÀÏ»¢»úÍæ·¨

地址åQšåŒ—京师范大学南院京师科技大厦Aåº?0å±?     ç”µè¯åQ?1059201667/13381188628

nbaÀºÇò¾ÞÐǾ­µä¶¯×÷ | 联系我们 | 最新资è®?/a> | ¾|‘站地图 | nbaÀºÇò¾ÞÐǾ­µä¶¯×÷