? Ǵ󽱽ͼ:最l典、最全面的催眠术作品——《催眠术圣经》_催眠心理|?/title> <meta name="description" content="Ǵ󽱽ͼ:今天x荐给大家的一本书是《催眠术圣经》,它的作者正是n誉国际的催眠大师奥蒙?amp;middot;麦吉。这本书被誉为有史以来最l典"/> <meta name="keywords" content="Ǵ󽱽ͼ," /> <meta name="generator" content="iwms|站理pȝ"/> <link href="../css/list.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="../css/head.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link rel="canonical" href="//www.dvttx.icu/shuji/1692.htm"/> <meta name="robots" content="noarchive"> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body id="body"> <div class="head"> <div class="top"> <a href="//www.dvttx.icu/" title="nbaǾ䶯">nbaǾ䶯</a> <span class="qdkyq">|</span> <a href="../cuimiankecheng1" target="_blank">评D</a> <!-- <a href="#" onclick="iwms.logPop()" style="margin-left:630px;">d</a> <span class="qdkyq">|</span> <a href="../memberreg.aspx" rel="nofollow">注册</a> <span class="qdkyq">|</span> --> <a style="margin-left:640px;" href="/WangZhanDiTu" target="_blank">|站地图</a> <span class="qdkyq">|</span> <a href="javascript:void(0)" onclick="AddFavorite(window.location,document.title)">收藏本站</a> <span class="qdkyq">|</span> <a href="/guanyuboren/259.htm" target="_blank">联系我们</a> <span class="qdkyq">|</span> <a href="//p.qiao.baidu.com/im/index?siteid=11658411&ucid=24727361&cp=&cr=&cw=%E5%82%AC%E7%9C%A0psy",'_blank'>帮助</a> </div> <div class="clear"></div> <div class="headadbg"> <div class="headad"> <div class="logo"> <a href="//www.dvttx.icu/" title="nbaǾ䶯">nbaǾ䶯</a> </div> <div class="sah"> <form method="get" action="../search.aspx" name="frmSearch"> <div class="search"> <div class="search-left"><input name="keyword" class="searchIn" value="快来找你感兴的文章" size="25" type="text" id="search" onfocus="if (value =='快来找你感兴的文章'){value =''}" onblur="if (value ==''){value='快来找你感兴的文章'}"></div> <div class="search-right"> <input value="搜烦" class="searchBtn" type="submit" /><span class="qdkyq"></span></a> </div> </div> </form> <div class="hottag"> <span class="qdkyq">热门标签Q?/span> <a href="../search.aspx?keyword=催眠? target="_blank">催眠?/a> <span class="qdkyq">|</span> <a href="../search.aspx?keyword=前世今生" target="_blank">前世今生</a> <span class="qdkyq">|</span> <a href="../search.aspx?keyword=自我催眠? target="_blank">自我催眠?/a> <span class="qdkyq">|</span> <a href="../search.aspx?keyword=催眠案例" target="_blank">催眠案例</a> <span class="qdkyq">|</span> <a href="../search.aspx?keyword=催眠减压" target="_blank">催眠减压</a> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="nav_all"> <ul class="nav"> <li _t_nav="Div1" class=""><a href="../cuimianrumen">催眠入门</a> <div class="nav_jiantou"></div> </li> <li _t_nav="Div2"><a href="../cuimianyingyong">催眠应用</a> <div class="nav_jiantou"></div> </li> <li _t_nav="Div3"><a href="../cuimianzixun">催眠资讯</a></li> <li _t_nav="Div4"><a href="../cuimianshipin">催眠视频</a> <div class="nav_jiantou"></div> </li> <li _t_nav="Div5"><a href="../cuimianshi">催眠?/a> <div class="nav_jiantou"></div> </li> <li _t_nav="Div6"><a href="../cuimianqu">催眠?/a> <div class="nav_jiantou"></div> </li> <li _t_nav="Div7"><a href="../cuimianziliao">催眠资料</a> <div class="nav_jiantou"></div> </li> <li _t_nav="Div8"><a href="../cuimiankecheng">培训评</a> <div class="nav_jiantou"></div> </li> <li _t_nav="Div9"><a href="../CuiMianTuPian">催眠囄</a></li> <li _t_nav="Div10"><a href="../guanyuboren/259.htm">关于我们</a></li> </ul> <div class="navigation-down"> <div id="Div1" class="nav-down-menu menu-1" style="display: none;" _t_nav="Div1"> <div class="navigation-down-inner"> <ul class="scl"><li class="qdkyq"><a href="../cuimian/" target="_blank">催眠</a></li><li class="qdkyq"><a href="../cuimianshu/" target="_blank">催眠?/a></li><li class="qdkyq"><a href="../shunjiancuimian/" target="_blank">瞬间催眠?/a></li><li class="qdkyq"><a href="../ziwocuimian/" target="_blank">自我催眠</a></li><li class="qdkyq"><a href="../cuimianlishi/" target="_blank">催眠历史</a></li><li class="qdkyq"><a href="../cuimianfangfa/" target="_blank">催眠Ҏ</a></li><li class="qdkyq"><a href="../xuecuimianshu/" target="_blank">学习催眠?/a></li><li class="qdkyq"><a href="../cuimianjiaocheng/" target="_blank">催眠术教E?/a></li></ul> <div class="clear"> </div> </div> </div> <div id="Div2" class="nav-down-menu menu-1" _t_nav="Div2" style="display: none;"> <div class="navigation-down-inner"> <ul class="scl"><li class="qdkyq"><a href="../cuimianjianya/" target="_blank">催眠减压</a></li><li class="qdkyq"><a href="../cuimianjieyan/" target="_blank">催眠戒烟</a></li><li class="qdkyq"><a href="../cuimianjiejiu/" target="_blank">催眠戒酒</a></li><li class="qdkyq"><a href="../meirong/" target="_blank">催眠容</a></li><li class="qdkyq"><a href="../jianfei/" target="_blank">催眠减肥</a></li><li class="qdkyq"><a href="../anmian/" target="_blank">催眠安眠</a></li><li class="qdkyq"><a href="../qiannengkaifa/" target="_blank">潜能开?/a></li><li class="qdkyq"><a href="../huisu/" target="_blank">催眠回溯</a></li><li class="qdkyq"><a href="../zhiliao/">催眠ȝ</a></li><li class="qdkyq"><a href="../poan/" target="_blank">催眠破案</a></li></ul> <div class="clear"> </div> </div> </div> <div id="Div3" class="nav-down-menu menu-1" style="display: none;" _t_nav="Div3"> <div class="navigation-down-inner"> <ul style=""> </ul> <div class="clear"> </div> </div> </div> <div id="Div4" class="nav-down-menu menu-1" style="display: none;" _t_nav="Div4"> <div class="navigation-down-inner"> <ul class="scl"><li class="qdkyq"><a href="../yuleshipin/" target="_blank">催眠׃视频</a></li><li class="qdkyq"><a href="../xuexishipin/" target="_blank">催眠学习视频</a></li></ul> <div class="clear"> </div> </div> </div> <div id="Div5" class="nav-down-menu menu-1" style="display: none;" _t_nav="Div5"> <div class="navigation-down-inner"> <ul class="scl"><li class="qdkyq"><a href="../cuimiandashi/" target="_blank">催眠大师</a></li><li class="qdkyq"><a href="../zhiliaoshi/" target="_blank">催眠ȝ?/a></li><li class="qdkyq"><a href="../anli/" target="_blank">催眠案例</a></li><li class="qdkyq"><a href="../XueYuanAnLi/">学员案例</a></li></ul> <div class="clear"> </div> </div> </div> <div id="Div6" class="nav-down-menu menu-1" style="display: none;" _t_nav="Div6"> <div class="navigation-down-inner"> <ul class="scl"><li class="qdkyq"><a href="../yinyue/" target="_blank">催眠音乐</a></li><li class="qdkyq"><a href="../yindaoyu/" target="_blank">催眠引导?/a></li></ul> <div class="clear"> </div> </div> </div> <div id="Div7" class="nav-down-menu menu-1" style="display: none;" _t_nav="Div7"> <div class="navigation-down-inner"> <ul class="scl"><li class="qdkyq"><a href="../wenxian/" target="_blank">催眠文献</a></li><li class="qdkyq"><a href="../shuji/" target="_blank">催眠书籍</a></li></ul> <div class="clear"> </div> </div> </div> <div id="Div8" class="nav-down-menu menu-1" style="display: none;" _t_nav="Div8"> <div class="navigation-down-inner" style="width:500px;"> <ul class="scl"> <li class="qdkyq"><a href="../CuiMianKeCheng1/">培训评</a></li> <li class="qdkyq"><a target="_blank" href="../gongkaike/">催眠公开?/a></li> <li class="qdkyq"><a target="_blank" href="../peixun/">催眠培训</a></li> <li class="qdkyq"><a target="_blank" href="../cuimianshipeixun/">催眠师培?/a></li> <li class="qdkyq"><a target="_blank" href="../wangqiziliao/">往期资?/a></li> </ul> <div class="clear"> </div> </div> </div> <div id="Div9" class="nav-down-menu menu-1" style="display: none;" _t_nav="Div9"> <div class="navigation-down-inner"> <ul style=""> </ul> <div class="clear"> </div> </div> </div> <div id="Div10" class="nav-down-menu menu-1" style="display: none;" _t_nav="Div10"> <div class="navigation-down-inner"> <ul style=""> </ul> <div class="clear"> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container"> <!--q告--> <div class="adv"></div> <!--nav2--> <div class="nav2"> 当前位置weQ?a href="">催眠心理|?/a> ?<a href="../cuimianziliao/">催眠资料</a> ?<a href="../shuji/">催眠书籍</a> </div> <!----> <div class="content_list clearfix"> <div class="show_l"> <div class="cont"> <div style="text-align:center"> <h1>Ǵ󽱽ͼ:最l典、最全面的催眠术作品——《催眠术圣经?/h1> </div> <table class="xinxi" width="100%" align="center"> <tr> <td>[日期Q?017-08-22]</td> <td>览量:100  </td> <td> 作者: </td> </tr> </table> <div class="bdsharebuttonbox"><a href="#" class="bds_more" data-cmd="more">分n刎ͼ</a><a href="#" class="bds_qzone" data-cmd="qzone" title="分n到QQI间">QQI间</a><a href="#" class="bds_tsina" data-cmd="tsina" title="分n到新微?>新浪微博</a><a href="#" class="bds_tqq" data-cmd="tqq" title="分n到腾讯微?>腾讯微博</a><a href="#" class="bds_renren" data-cmd="renren" title="分nCh人网">Zh|?/a><a href="#" class="bds_weixin" data-cmd="weixin" title="分n到微?>微信</a></div> <div id="cont_center"><p> <a href="//www.dvttx.icu/">nbaǾ䶯</a> www.dvttx.icu 今天x荐给大家的一本书是《催眠术圣经》,它的作者正是n誉国际的催眠大师奥蒙?middot;麦吉。这本书被誉为有史以来最l典、最全面的催眠术作品?/p> <p><br /><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="../upload/2017-08/17082217416977.png" alt="" align="center" /></p> <p> </p> <p>看过许多关于催眠术的书籍Q这本书是最晦ӆ的,辞藻q不华丽Q而且非常多的概念性词汇,也谈不上旁征博引Q但恰恰因此Q没有了哗众取宠的造作Q可L反而增强。这本书我几乎是一口气d的,q程中不断反复的回看前面章节的内容,q做了一pd的笔记。坦白说Qv初我是想写一类g评的文章Q但是读完之后,深感惭愧Qƈ坚定的认为,我至应该再重读五遍Q才有资格写一两句评论?/p> <p> </p> <p>我甚臛_始怀疑,奥蒙德在攥写q本书的q程中,已经在字里行_利用文字的反复、章节前后顺序的设计、穿插的若干训练操作Q而对读者完成了多重深度催眠?/p> <p> </p> <p>如果你反Ҏq样的揣,那么不妨做个小的实验,在开始阅M前,在心里说qq本书的目的Q比?ldquo;怀质疑态度Q一探究?rdquo;Q比?ldquo;我想成ؓ催眠大师Q控制地球h”。而读毕,你还记得那些最初的目的吗?或者,它变成了什么样子?</p> <p> </p> <p>同时Q我也在惻I我们从生到死Q每一ơ呼吸、每一个心跟뀁每q出一步、每说一句话、一个眼、一个决定,都是“被媄?rdquo;的结果,我们都是被催眠者,又同时是催眠师?/p> <p> </p> <p>最后我惛_入本书最初章节中的几个问题,唤v大家Ҏ书读一ȝ兴趣Q?/p> <p> </p> <p><strong class="qdkyq">哪些人可以被催眠?</strong></p> <p> </p> <p>{:所有精正常的人都会受到催眠术影响Q但不同人接受催眠的难易E度q不相同。有些h会表现出深度催眠反应Q包括gq反应,而另一些hQ则只会表现出最基本的肌肉僵等反应Q例?ldquo;锁手?rdquo;{?/p> <p> </p> <p>q_而言Q大U有20%的h特别Ҏ在第一ơ接受催眠时p人深度催眠状态。由于这L人通常会更愿意观看催眠术表演,所以在观众中占的比例还要更高一些?/p> <p> </p> <p><strong class="qdkyq">军_一个h是否Ҏ被催眠的因素是什?</strong></p> <p> </p> <p>{:首先必须要明白,一个h是否Ҏ被催眠,跟他的智力、性格、性别和情l稳定程度ƈ没有必然联系。在某种意义上,催眠和被催眠的能力都是个人天赋,因h而异。一个h是否Ҏ催眠别h或者被催眠Q根本上取决于他从意识层面进入潜意识层面的难易程度?/p> <p> </p> <p><strong class="qdkyq">催眠术会削弱目标对象的意志力?</strong></p> <p> </p> <p>{:q个问题是从认ؓ“催眠师无所不能”的时代遗留到今天的。在q去Q绝大多Ch们对催眠术尚心怀q信Q而催眠师在舞台表演中则会利用q种q信Q让旁观者以Z们能够自由控制目标对象的一举一动,令后者表现得仿佛完全没有自主意志的傀儡。实际上Q这只是催眠师的表演技巧和舞台气氛的渲染而已?/p> <p> </p> <p>意志力跟催眠术之间几乎完全没有Q何联pR事实上Q催眠术不仅不会削弱意志力,而且q可以提高目标对象的军_、注意力、h格力和自信,从而在某些意义上其意志力得到增强?/p> <p><strong class="qdkyq"> </strong></p> <p><strong class="qdkyq">意志薄弱的h更容易被催眠?</strong></p> <p> </p> <p>{:事实上ƈ不是q样。那些让现得“意志坚定”的特质,例如军_、自信心和感染力Q同时也正是让h更容易被催眠的特质。通常情况下,意志力薄q人没有能力用_严肃的态度d待自qxQ所以才会被催眠?/p> <p> </p> <p><strong class="qdkyq">我们可以q背某h的意志而将他催眠吗?</strong></p> <p> </p> <p>{:刚才已经说过Q意志力跟催眠术之间几乎没有M联系。催眠作用主要发生在情感层面Q而不是主观意志层面。期待、信仰、信c想象力和恐惧等因素都能够促使hq入催眠状态。历史上不乏催眠师通过恐吓目标对象辑ֈ催眠目的的例子。一些情况下Q目标对象越是不愿意被催眠,反而越Ҏq入催眠状态?/p> <p> </p> <p>在恐惧前提下Q更易陷入催眠状态?/p> <p> </p> <p>19~20世纪之交的催眠大师西德尼•弗劳曾举过一个类似的例子Q他?900q写道:“事实上,恐惧会Z知所措,催眠师可以利用这一Z对其q行暗示Q只要媄响力_强,可以达到瞬间催眠的效果?rdquo;</p> <p> </p> <p>“假设某个人因为别疑他‘I竟敢不敢试一?rsquo;才来到舞CQ但其实他心中充满了紧张和不安。有l验的催眠师很容易从他的表情和姿态中分L些情l。催眠师知道Q如果能H然Zq个人的意料Q用强力的暗C去影响他的潜意识,可以立刻让他陷人催眠状态?rdquo;</p> <p> </p> <p>“所以,催眠师会走到舞台边缘Q就在那Z只脚t上台的时候,忽然伸出一只手托住他的后颈部位。在观众看来Q催眠师只不q是扶了那h一把而已Q但q个动作的真实意义在于让他更加迷惑?/p> <p> </p> <p>在他有时间反应过来之前,催眠师就会用另一只手的手掌拍在他下巴上,让他的头发生H然的震颤。这会让他的感官在一瞬间变得无比敏感。他会觉得x里充满了各种各样的声响,其他感觉也都变得无比敏锐。催眠师在此时用强硬的语气发令:‘睡!你现在就要入睡!’在大多数情况下,那h都会立刻睡着?rdquo;</p> <p> </p> <p>q段是在一个多世纪前写下的。尽这L催眠手段在某些情境下可能很有效,但却不适合今天的舞台表演。今天的Z更喜Ƣ自由选择Q不愿意做Q何n不由q事情。ؓ了不让h们误解催眠术q一行业Q催眠师应在表演前征得目标对象的同意?/p> <p> </p> <p><strong class="qdkyq">催眠师能让目标对象做Z道d的行为吗?</strong></p> <p> </p> <p>{:l大多数专家认ؓQ催眠作用ƈ不会改变人的道d操守。如果一个h在正常状态下觉得某些行ؓ是不道d的,那么他在催眠状态下也会拒绝做出q些行ؓ?/p> <p> </p> <p><strong class="qdkyq">x比h更Ҏ被催眠吗?</strong></p> <p> </p> <p>{:q不一定。^均而言Q女性更加偏重于感性而不是理性,所以更Ҏ为催眠术所影响Q但她们的感性思维模式也更Ҏ触发忸怩不安的情AQ这U情l对暗示有抵抗作用。男性则相对不容易受催眠术媄响,但一旦接受了暗示Q就更們֐于完全照着暗示d?/p> <p><strong class="qdkyq"> </strong></p> <p><strong class="qdkyq">高智商的人更Ҏ被催眠吗?</strong></p> <p> </p> <p>{:高智商的大学生确实是最Ҏ被催眠的人群之一Q然而,D他们Ҏ被催眠的q不是智力本w,而是他们Ҏ知事物的探烦Ʋ望。著名物理学家斯坦梅茨曾_“人类下一个伟大的探烦前沿会是自q思想深处?rdquo;而催眠术是此种探烦的物?/p></div> </div> <div class="p_n clearfix"> <div class="prevNews">上一:<a href="../shuji/703.htm">廖阅鹏老师热销催眠书籍推荐在线阅读下蝲</a></div> <div class="nextNews">下一:</div> </div> <p style="padding:10px;line-height:30px;font-size:14px;">声明Q【本文由催眠心理|整理编辑,未经|站正式授权不得转蝲Q违者依法追I相x律责仅R?/p> <div class="remark clearfix"> <div class="mframe mR"> <div class="tl"></div> <div class="tr"></div> <div class="tm"> <span class="tt">本文评论</span>  <!-- <a href="../rm1692.htm" target="_blank">查看全部评论</a> <span class="gray">(0)</span>--> </div> <div class="wrapper"> <div class="ml"></div> <div class="mr"></div> <div class="mm"> <table width="100%" style="margin:6px"> <tr><td width="300"> <form action="" name="fmRemarkSt" onsubmit="return remark.post(this);"> <input type="hidden" value="1" name="face"/> 姓名 <input type="text" name="username" value="" maxlength="15" style="width:60px" class="inputbg"/> <input type="checkbox" id="rmAnonymitySt" onclick="remark.anony(this)"/><label for="rmAnonymitySt">匿名</label> <!--      字数 <input type="text" id="bodyLen" size="3" readonly="readonly" style="border-width:0;background:transparent;vertical-align:middle" value="0"/>--> <br/> <div class="box"> <div class="Input_Box clearfix"> <textarea class="Input_text" name="body" cols="40" rows="4" onkeydown="remark.dispLen(this)" onkeyup="remark.handle(event,this);remark.dispLen(this)" style="width:99%;height:100px;margin:3px 0;overflow-y:auto"></textarea> <div class="faceDiv"> </div> <div class="Input_Foot"> <input type="checkbox" checked="checked" id="rmAgreeSt"/> <div class="argee"><label for="rmAgreeSt">同意评论声明</label> <div class="ag1"> <h3>评论声明</h3> <p>重|上道dQ遵守中华h民共和国的各Ҏx律法?/p> <p>承担一切因您的行ؓ而直接或间接D的民事或刑事法律责Q</p> <p>本站理人员有权保留或删除其辖留言中的L内容</p> <p>本站有权在网站内转蝲或引用您的评?/p> <p>参与本评论即表明您已l阅dƈ接受上述条款</p> </div> </div>    <button type="submit" style="width:50px">发布</button> </div> </div> </div>     </form> </td></tr> </table> <div class="reCont" id="reContainer"></div> </div> </div> <div class="bl"></div> <div class="br"></div> <div class="bm"></div> </div> </div> </div> <div class="show_r"> <div class="class_tj"> <h3><a href="../cuimiankecheng" target="_blank"><span class="qdkyq">评推荐</span></a></h3> <a href="../cuimiankecheng1" target="_blank"><img src="../images/催眠评配图280.jpg"></a> </div> <!--热门文章|最新评论|q期文章--> <div class="case"> <div class="title cf clearfix"> <ul class="title-list fr cf clearfix"> <li class="on"><a href="javascript:void(0)">热门文章</a></li> <li class="qdkyq"><a href="javascript:void(0)">最新评?/a></li> <li class="qdkyq"><a href="javascript:void(0)">q期文章</a></li> </ul> </div> <div class="product-wrap"> <!--案例1--> <div class="product show"> <div class="summary"><div class="imgDiv" style="float:left"><a href="../guanyuboren/259.htm" class="imgLink" target="_blank"><img src="../upload/2016-04/16040112012701t.jpg" alt="关于我们" width="240" height="180"/></a></div><div class="cont"><div class="title"><a href="../guanyuboren/259.htm" class="nLink" target="_blank">关于我们</a></div><div class="sum"> </div><div class="foot"><div style="float:right"><a href="../guanyuboren/259.htm" target="_blank" >[查看全文]</a></div></div></div></div><div class="summary"><div class="hr"></div><div class="imgDiv" style="float:left"><a href="../cuimianzixun/223.htm" class="imgLink" target="_blank"><img src="../upload/2016-03/16031617545622t.jpg" alt="揭秘Q狗催眠人纯属玩W? width="240" height="180"/></a></div><div class="cont"><div class="title"><a href="../cuimianzixun/223.htm" class="nLink" target="_blank" title="揭秘Q狗催眠人纯属玩W?>揭秘Q狗催眠人纯属玩</a></div><div class="sum">最q一只d国狐狸犬火了Q因为它会凝视h的眼睛,让对方进入催眠状态?/div><div class="foot"><div style="float:right"><a href="../cuimianzixun/223.htm" target="_blank" >[查看全文]</a></div></div></div></div><div class="summary"><div class="hr"></div><div class="imgDiv" style="float:left"><a href="../cuimianshu/403.htm" class="imgLink" target="_blank"><img src="../upload/2016-05/16051015105844t.jpg" alt="催眠术史:催眠术与人类发展的过E? width="240" height="180"/></a></div><div class="cont"><div class="title"><a href="../cuimianshu/403.htm" class="nLink" target="_blank" title="催眠术史:催眠术与人类发展的过E?>催眠术史:催眠术与?/a></div><div class="sum">  催眠心理|有在大量催眠术、催眠术教程、和催眠术书c供学催眠术的同志们学习Q带您一起如何学好催眠术入门Q在q里您能和爱学习的催眠术的网友一起学习探讨?/div><div class="foot"><div style="float:right"><a href="../cuimianshu/403.htm" target="_blank" >[查看全文]</a></div></div></div></div><div class="summary"><div class="hr"></div><div class="imgDiv" style="float:left"><a href="../xuexishipin/258.htm" class="imgLink" target="_blank"><img src="../upload/2016-03/16032314332104t.jpg" alt="蔡仲?瞬间催眠? width="240" height="180"/></a></div><div class="cont"><div class="title"><a href="../xuexishipin/258.htm" class="nLink" target="_blank">蔡仲?瞬间催眠?/a></div><div class="sum">国际著名催眠大师蔡仲淮老师的催眠课堂风采?/div><div class="foot"><div style="float:right"><a href="../xuexishipin/258.htm" target="_blank" >[查看全文]</a></div></div></div></div><div class="summary"><div class="hr"></div><div class="imgDiv" style="float:left"><a href="../xuexishipin/249.htm" class="imgLink" target="_blank"><img src="../upload/2016-03/16032416445358t.jpg" alt="Q秒U瞬間催眠术" width="240" height="180"/></a></div><div class="cont"><div class="title"><a href="../xuexishipin/249.htm" class="nLink" target="_blank">Q秒U瞬間催眠术</a></div><div class="sum">2U钟瞬间催眠术,NLP极速催眠?/div><div class="foot"><div style="float:right"><a href="../xuexishipin/249.htm" target="_blank" >[查看全文]</a></div></div></div></div> </div> <!--案例2--> <div class="product"> <div class="reCont reCont2"><div class="reHead"><img src="../pic/b.gif" class="face1" alt="*"/> <span class="reName">匿名</span> <span class="reDate">评论</span> <a href="../cuimianzixun/223.htm" target="_blank">揭秘Q狗催眠人纯属玩W?/a></div><div class="reBody">haha</div><div class="reFoot"></div><div class="reHead"><img src="../pic/b.gif" class="face1" alt="*"/> <span class="reName">匿名</span> <span class="reDate">评论</span> <a href="../ziwocuimian/294.htm" target="_blank">5分钟学会自我催眠</a></div><div class="reBody">哇,太有帮助?/div><div class="reFoot"></div><div class="reHead"><img src="../pic/b.gif" class="face1" alt="*"/> <span class="reName">事实?/span> <span class="reDate">评论</span> <a href="../cuimianzixun/223.htm" target="_blank">揭秘Q狗催眠人纯属玩W?/a></div><div class="reBody">路过围观~23333~<br/>反正我是不会怿的~</div><div class="reFoot"></div><div class="reHead"><img src="../pic/b.gif" class="face1" alt="*"/> <span class="reName">催眠师姐</span> <span class="reDate">评论</span> <a href="../cuimianzixun/223.htm" target="_blank">揭秘Q狗催眠人纯属玩W?/a></div><div class="reBody">只能说演员们演的太逼真Q噗?/div><div class="reFoot"></div><div class="reHead"><img src="../pic/b.gif" class="face1" alt="*"/> <span class="reName">匿名</span> <span class="reDate">评论</span> <a href="../cuimianjianya/125.htm" target="_blank">催眠教你如何减轻压力Q二Q?/a></div><div class="reBody">催眠减压不错</div><div class="reFoot"></div></div> </div> <!--案例3--> <div class="product"> <div class="summary"><div class="imgDiv" style="float:left"><a href="../XinLiZiXun/1730.htm" class="imgLink" target="_blank"><img src="../upload/2018-04/18041821543227t.jpg" alt="助力C会心理服务体系公益工程Ҏ 落地座谈会在京召开" width="240" height="180"/></a></div><div class="cont"><div class="title"><a href="../XinLiZiXun/1730.htm" class="nLink" target="_blank" title="助力C会心理服务体系公益工程Ҏ 落地座谈会在京召开">助力C会心理服务体系</a></div><div class="sum">2018q??日,“心关?middot;q百?rdquo;公益工程Ҏ落地座谈会在北京师范大学成功举行。本ơ谈会׃C会工作发展基金会dQ中C会工作发展基金会C会心理服务体系基金会与心关爱基金会共同承办Q多家科研院校与媒体共同参与?/div><div class="foot"><div style="float:right"><a href="../XinLiZiXun/1730.htm" target="_blank" >[查看全文]</a></div></div></div></div><div class="summary"><div class="hr"></div><div class="imgDiv" style="float:left"><a href="../OHQianYiShiTuXiangKa/1728.htm" class="imgLink" target="_blank"><img src="../upload/2018-03/18032309145905t.jpg" alt="周末相约oh卡牌心理体验工作坊—张金霞老师" width="240" height="180"/></a></div><div class="cont"><div class="title"><a href="../OHQianYiShiTuXiangKa/1728.htm" class="nLink" target="_blank" title="周末相约oh卡牌心理体验工作坊—张金霞老师">周末相约oh卡牌心理?/a></div><div class="sum"><p style="text-align: left;" align="center">面对生活、婚姅R孩子教肌Ӏ工作、来访者等诸多问题和困惑,不知如何解决Q面寚w偶、孩子、父母、领对{下属等人际关系紧张、僵?感觉最q没有方向、内心؜乱,惛_短时间内梳理清楚Q你有多久没和自己内心对话了呢?你想了解自己吗?惛_自己的心理咨询师吗?<strong class="qdkyq"><span style="font-family: 微Y雅黑;">误入?/span>OH卡牌实操培训暨心理体验工作坊》和“自己”见见面!</strong> </p></div><div class="foot"><div style="float:right"><a href="../OHQianYiShiTuXiangKa/1728.htm" target="_blank" >[查看全文]</a></div></div></div></div><div class="summary"><div class="hr"></div><div class="imgDiv" style="float:left"><a href="../wenxian/1727.htm" class="imgLink" target="_blank"><img src="../upload/2018-01/18012416391417t.jpg" alt="催眠Ԍ催眠的由来——廖阅鹏撰文" width="240" height="180"/></a></div><div class="cont"><div class="title"><a href="../wenxian/1727.htm" class="nLink" target="_blank" title="催眠Ԍ催眠的由来——廖阅鹏撰文">催眠Ԍ催眠的由?/a></div><div class="sum">历史上,W一个发明催眠术的h是谁Q催眠的由来已经不可考了Q但是从很多蛛丝马迹Q我们可以推论得知,在催眠术q没有经q现代化的学术研I之前,古h已l开始运用了Q而且成果斐然?/div><div class="foot"><div style="float:right"><a href="../wenxian/1727.htm" target="_blank" >[查看全文]</a></div></div></div></div><div class="summary"><div class="hr"></div><div class="imgDiv" style="float:left"><a href="../cuimiandashi/1726.htm" class="imgLink" target="_blank"><img src="../upload/2018-01/18011010581435t.jpg" alt="莫红? width="240" height="180"/></a></div><div class="cont"><div class="title"><a href="../cuimiandashi/1726.htm" class="nLink" target="_blank">莫红?/a></div><div class="sum">莫红波,2007q接受美国催眠公会和国艄克森催眠培训Q获国际催眠师的职业资格?009q成立香港催眠学院,至今把催眠术应用亍睡眠治疗和心理ȝ、职场减压、运劢员心理训练{领域的培训Q学?00多h遍布全国医院、院校、体肌Ӏ企业、公安系l?/div><div class="foot"><div style="float:right"><a href="../cuimiandashi/1726.htm" target="_blank" >[查看全文]</a></div></div></div></div><div class="summary"><div class="hr"></div><div class="imgDiv" style="float:left"><a href="../peixun/1725.htm" class="imgLink" target="_blank"><img src="../upload/2018-01/18011010178020t.jpg" alt="记廖阅鹏老师催眠培训Q我与客L故事" width="240" height="180"/></a></div><div class="cont"><div class="title"><a href="../peixun/1725.htm" class="nLink" target="_blank" title="记廖阅鹏老师催眠培训Q我与客L故事">记廖阅鹏老师催眠培训</a></div><div class="sum">我是京师博仁的推qh员,范老师Q主要负责廖阅鹏催眠评的推qѝ以往的文章都是普及催眠知识,从来没有讲过我和我的客户的故事。今天给大家讲一D|与客户交谈的l历Q第一ơ遇到那么好的客戗?/div><div class="foot"><div style="float:right"><a href="../peixun/1725.htm" target="_blank" >[查看全文]</a></div></div></div></div> </div> </div> </div> <div class="class_cm"> <h3><a><span class="qdkyq">催眠zd</span></a></h3> <a href="//p.qiao.baidu.com/im/index?siteid=11658411&ucid=24727361&cp=&cr=&cw=%E5%82%AC%E7%9C%A0psy" target="_blank"><img src="../images/催眠zd280.jpg"></a> </div> <div class="clear_us"> <h3><a><span class="qdkyq">x我们</span></a></h3> <a><img src="../images/催眠心理|二l码280.png"></a> </div> <div class="news_bq"> <h3><a href=""><span class="qdkyq">热门标签</span></a></h3> <div class="hottag2 clearfix"> <a href="/cuimian/" target="_blank">催眠</a> <a href="/cuimianshu" target="_blank" class="hotgreen">催眠?/a> <a href="/shunjiancuimian" target="_blank" class="hotred">瞬间催眠?/a> <a href="/ziwocuimian" target="_blank" class="hotgray">自我催眠</a> <a href="/cuimianfangfa" target="_blank" class="hotpurple">催眠Ҏ</a> <a href="/cuimianjiaocheng" target="_blank" class="hotblue">催眠术教E?/a> <a href="/cuimianjianya" target="_blank" class="hotbrown">催眠减压</a> <a href="/cuimianjieyan" target="_blank" class="hotorange">催眠戒烟</a> <a href="/cuimianjiejiu" target="_blank" class="hotblack">催眠戒酒</a> <a href="/meirong" target="_blank">催眠容</a> <a href="/jianfei" target="_blank" class="hotgreen">催眠减肥</a> <a href="/anmian" target="_blank" class="hotred">催眠安眠</a> <a href="/qiannengkaifa" target="_blank" class="hotgray">潜能开?/a> <a href="/huisu" target="_blank" class="hotpurple">催眠回溯</a> <a href="/zhiliao" target="_blank" class="hotblue">催眠ȝ</a> <a href="/poan" target="_blank" class="hotbrown">催眠破案</a> <a href="/anli" target="_blank" class="hotorange">催眠案例</a> <a href="/cuimianqu" target="_blank" class="hotblack">催眠?/a> <a href="/yinyue" target="_blank">催眠音乐</a> <a href="/cuimiandashi" target="_blank" class="hotgreen">催眠大师</a> <a href="/cuimianziliao" target="_blank" class="hotred">催眠资料</a> <a href="/shuji" target="_blank" class="hotgray">催眠书籍</a> <a href="/yindaoyu" target="_blank" class="hotpurple">催眠引导?/a> <a href="/cuimianshipeixun" target="_blank" class="hotblue">催眠培训</a> <a href="/peixun" target="_blank" class="hotbrown">催眠师培?/a> <a href="/gongkaike" target="_blank" class="hotorange">催眠公开?/a> <!-- <a href="../search.aspx?keyword=心理" target="_blank" class="hotblack">心理</a> --> <a href="/XinLiZiXun" target="_blank">心理咨询</a> <a href="/anli" target="_blank" class="hotgreen">案例</a> <!-- <a href="../search.aspx?keyword=学习能力" target="_blank" class="hotred">学习能力</a> <a href="../search.aspx?keyword=家庭" target="_blank" class="hotgray">家庭</a> <a href="../search.aspx?keyword=儿童" target="_blank" class="hotpurple">儿童</a> <a href="../search.aspx?keyword=潜意? target="_blank" class="hotblue">潜意?/a> <a href="../search.aspx?keyword=抑郁? target="_blank" class="hotbrown">抑郁?/a> <a href="../search.aspx?keyword=瘦n" target="_blank" class="hotorange">瘦n</a> <a href="../search.aspx?keyword=提高自信? target="_blank" class="hotblack">提高自信?/a> <a href="../search.aspx?keyword=爱情" target="_blank">爱情</a> <a href="../search.aspx?keyword=提高睡眠质量" target="_blank" class="hotgreen">提高睡眠质量</a> <a href="../search.aspx?keyword=失恋" target="_blank" class="hotred">失恋</a> <a href="../search.aspx?keyword=失忆" target="_blank" class="hotgray">失忆</a> <a href="../search.aspx?keyword=~解压力" target="_blank" class="hotpurple">~解压力</a> <a href="../search.aspx?keyword=环节疼痛" target="_blank" class="hotblue">~解疼痛</a> <a href="../search.aspx?keyword=记忆? target="_blank" class="hotbrown">记忆?/a> <a href="../search.aspx?keyword=注意? target="_blank" class="hotorange">注意?/a> <a href="../search.aspx?keyword=有效沟? target="_blank" class="hotblack">有效沟?/a> --> </div> </div> </div> </div> <div class="news"> <h3><a href=""><span class="qdkyq">推荐文章</span></a></h3> </div> <div class="next_pre"><table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0"><tr valign="top"><td width="25%"><div class="summary"><div class="imgDiv" style="float:left"><a href="../peixun/1591.htm" class="imgLink" target="_blank"><img src="../upload/2017-03/17032014426755t.jpg" alt="q而与催眠盔R于培训课,所有的盔R都是生命的馈? width="120" height="90"/></a></div><div class="cont"><div class="title"><a href="../peixun/1591.htm" class="nLink" target="_blank" title="q而与催眠盔R于培训课,所有的盔R都是生命的馈?>q而与催眠盔R?/a></div><div class="sum">Z间的所有相逢与别离都像是冥冥之中自有定数的Q也怽计划良久的事最后却不知不觉被搁,而心血来潮临时h的决定却L会带来一些意想不到的惊喜Q所谓因~际会不外如是。我虽然q了孩子的q纪Q但是回惌q的大半人生路我发现Q改变我生活轨迹的那些决定绝大部分都是在头脑发热不假思烦的情况下发生的?/div><div class="foot"><div style="float:right"><a href="../peixun/1591.htm" target="_blank" >[查看全文]</a></div></div></div></div></td><td width="25%"><div class="summary"><div class="imgDiv" style="float:left"><a href="../peixun/1500.htm" class="imgLink" target="_blank"><img src="../upload/2017-01/17010409496418t.jpg" alt="怎样的运气让我遇C——让我重h生的催眠培训评" width="120" height="90"/></a></div><div class="cont"><div class="title"><a href="../peixun/1500.htm" class="nLink" target="_blank" title="怎样的运气让我遇C——让我重h生的催眠培训评">怎样的运气让?/a></div><div class="sum">机缘巧合冥冥之中的一ơ催眠课E,改变了我和父Ԍ改变了我们之间的的关p,也让我的生活掀开了全新的章。感谢廖岳鹏老师在这几天的悉心教对{?/div><div class="foot"><div style="float:right"><a href="../peixun/1500.htm" target="_blank" >[查看全文]</a></div></div></div></div></td><td width="25%"><div class="summary"><div class="imgDiv" style="float:left"><a href="../peixun/1501.htm" class="imgLink" target="_blank"><img src="../upload/2017-01/17010409578272t.jpg" alt="zd当下Q?天的催眠培训让我走出半生的困? width="120" height="90"/></a></div><div class="cont"><div class="title"><a href="../peixun/1501.htm" class="nLink" target="_blank" title="zd当下Q?天的催眠培训让我走出半生的困?>zd当下Q?天的</a></div><div class="sum">很多人都会思考一个问题:Zؓ什么活着Q不论是谁,g都被它困扰良久,不论是风华正茂的青壮q还是耄耋老hQ道现在我想_与其想ؓ什么活着不如想一惛_该怎么z,彼岸是遥q的Q但是船늚方向却在你手里真实地握着?/div><div class="foot"><div style="float:right"><a href="../peixun/1501.htm" target="_blank" >[查看全文]</a></div></div></div></div></td><td width="25%"><div class="summary"><div class="imgDiv" style="float:left"><a href="../cuimianzixun/978.htm" class="imgLink" target="_blank"><img src="../upload/2016-08/16082214121398t.jpg" alt="催眠工具p买指南——京师博仁催眠学院指定推q? width="120" height="90"/></a></div><div class="cont"><div class="title"><a href="../cuimianzixun/978.htm" class="nLink" target="_blank" title="催眠工具p买指南——京师博仁催眠学院指定推q?>催眠工具p?/a></div><div class="sum">本品是׃师博仁催眠学院指定推q?mdash;—催眠工具,内含催眠仪、水晶球、怀表、探水针{超q十U催眠道P京师博仁十年专业心理服务l验Q专家团队指|您值得信赖?/div><div class="foot"><div style="float:right"><a href="../cuimianzixun/978.htm" target="_blank" >[查看全文]</a></div></div></div></div></td></tr></table></div> </div> <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "//www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> <html xmlns="//www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <meta http-equiv="Content - nbaǾ䶯|ϻ淨
ʤƽ ʱʱ ʱʱ pc28ô׬ ˫ɫ򿪽ɱ ƱͶעƽ̨ pk106뱶Ͷӯ ȷֱ500 ʱʱ ˫ɫ߼ƻ ˷ͧھ5ô Ʊ kg淨 ttcƱϷ ˶淨 ʱʱֱ

地址Q北京师范大学南院京师科技大厦A?0?     电话Q?1059201667/13381188628

nbaǾ䶯 | 联系我们 | 最新资?/a> | |站地图 | nbaǾ䶯