ï»? mgÀºÇò¾ÞÐÇÖн±Í¼Æ¬:催眠回溯_催眠前世回溯大揭¿U?/title> <meta name="description" content="mgÀºÇò¾ÞÐÇÖн±Í¼Æ¬:催眠心理¾|‘站内有催眠回溯术资讯和催眠回溯术案例:利用催眠的技巧来回溯被催眠者已¾lé—忘的记忆åQŒä»Žè€Œè¾¾åˆ°å‰ä¸–回溯的效果ã€?/> <meta name="keywords" content="mgÀºÇò¾ÞÐÇÖн±Í¼Æ¬," /> <link href="../css/list.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="../css/head.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <meta name="generator" content="iwms¾|‘ç«™½Ž¡ç†¾pȝ»Ÿ"/> <link rel="canonical" href="//www.dvttx.icu/huisu/"/> <meta name="robots" content="noarchive"> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body id="body"> <div class="head"> <div class="top"> <a href="//www.dvttx.icu/" title="nbaÀºÇò¾ÞÐǾ­µä¶¯×÷">nbaÀºÇò¾ÞÐǾ­µä¶¯×÷</a> <span class="qdkyq">|</span> <a href="../cuimiankecheng1" target="_blank">评¡¨‹å¯ÆDˆª</a> <!-- <a href="#" onclick="iwms.logPop()" style="margin-left:630px;">ç™Õd½•</a> <span class="qdkyq">|</span> <a href="../memberreg.aspx" rel="nofollow">注册</a> <span class="qdkyq">|</span> --> <a style="margin-left:640px;" href="/WangZhanDiTu" target="_blank">¾|‘站地图</a> <span class="qdkyq">|</span> <a href="javascript:void(0)" onclick="AddFavorite(window.location,document.title)">收藏本站</a> <span class="qdkyq">|</span> <a href="/guanyuboren/259.htm" target="_blank">联系我们</a> <span class="qdkyq">|</span> <a href="//p.qiao.baidu.com/im/index?siteid=11658411&ucid=24727361&cp=&cr=&cw=%E5%82%AC%E7%9C%A0psy",'_blank'>帮助</a> </div> <div class="clear"></div> <div class="headadbg"> <div class="headad"> <div class="logo"> <a href="//www.dvttx.icu/" title="nbaÀºÇò¾ÞÐǾ­µä¶¯×÷">nbaÀºÇò¾ÞÐǾ­µä¶¯×÷</a> </div> <div class="sah"> <form method="get" action="../search.aspx" name="frmSearch"> <div class="search"> <div class="search-left"><input name="keyword" class="searchIn" value="快来找你感兴­‘£çš„文章" size="25" type="text" id="search" onfocus="if (value =='快来找你感兴­‘£çš„文章'){value =''}" onblur="if (value ==''){value='快来找你感兴­‘£çš„文章'}"></div> <div class="search-right"> <input value="搜烦" class="searchBtn" type="submit" /><span class="qdkyq"></span></a> </div> </div> </form> <div class="hottag"> <span class="qdkyq">热门标签åQ?/span> <a href="../search.aspx?keyword=催眠æ›? target="_blank">催眠æ›?/a> <span class="qdkyq">|</span> <a href="../search.aspx?keyword=前世今生" target="_blank">前世今生</a> <span class="qdkyq">|</span> <a href="../search.aspx?keyword=自我催眠æœ? target="_blank">自我催眠æœ?/a> <span class="qdkyq">|</span> <a href="../search.aspx?keyword=催眠案例" target="_blank">催眠案例</a> <span class="qdkyq">|</span> <a href="../search.aspx?keyword=催眠减压" target="_blank">催眠减压</a> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="nav_all"> <ul class="nav"> <li _t_nav="Div1" class=""><a href="../cuimianrumen">催眠入门</a> <div class="nav_jiantou"></div> </li> <li _t_nav="Div2"><a href="../cuimianyingyong">催眠应用</a> <div class="nav_jiantou"></div> </li> <li _t_nav="Div3"><a href="../cuimianzixun">催眠资讯</a></li> <li _t_nav="Div4"><a href="../cuimianshipin">催眠视频</a> <div class="nav_jiantou"></div> </li> <li _t_nav="Div5"><a href="../cuimianshi">催眠å¸?/a> <div class="nav_jiantou"></div> </li> <li _t_nav="Div6"><a href="../cuimianqu">催眠æ›?/a> <div class="nav_jiantou"></div> </li> <li _t_nav="Div7"><a href="../cuimianziliao">催眠资料</a> <div class="nav_jiantou"></div> </li> <li _t_nav="Div8"><a href="../cuimiankecheng">培训评¡¨‹</a> <div class="nav_jiantou"></div> </li> <li _t_nav="Div9"><a href="../CuiMianTuPian">催眠囄¡‰‡</a></li> <li _t_nav="Div10"><a href="../guanyuboren/259.htm">关于我们</a></li> </ul> <div class="navigation-down"> <div id="Div1" class="nav-down-menu menu-1" style="display: none;" _t_nav="Div1"> <div class="navigation-down-inner"> <ul class="scl"><li class="qdkyq"><a href="../cuimian/" target="_blank">催眠</a></li><li class="qdkyq"><a href="../cuimianshu/" target="_blank">催眠æœ?/a></li><li class="qdkyq"><a href="../shunjiancuimian/" target="_blank">瞬间催眠æœ?/a></li><li class="qdkyq"><a href="../ziwocuimian/" target="_blank">自我催眠</a></li><li class="qdkyq"><a href="../cuimianlishi/" target="_blank">催眠历史</a></li><li class="qdkyq"><a href="../cuimianfangfa/" target="_blank">催眠æ–ÒŽ³•</a></li><li class="qdkyq"><a href="../xuecuimianshu/" target="_blank">学习催眠æœ?/a></li><li class="qdkyq"><a href="../cuimianjiaocheng/" target="_blank">催眠术教½E?/a></li></ul> <div class="clear"> </div> </div> </div> <div id="Div2" class="nav-down-menu menu-1" _t_nav="Div2" style="display: none;"> <div class="navigation-down-inner"> <ul class="scl"><li class="qdkyq"><a href="../cuimianjianya/" target="_blank">催眠减压</a></li><li class="qdkyq"><a href="../cuimianjieyan/" target="_blank">催眠戒烟</a></li><li class="qdkyq"><a href="../cuimianjiejiu/" target="_blank">催眠戒酒</a></li><li class="qdkyq"><a href="../meirong/" target="_blank">催眠¾ŸŽå®¹</a></li><li class="qdkyq"><a href="../jianfei/" target="_blank">催眠减肥</a></li><li class="qdkyq"><a href="../anmian/" target="_blank">催眠安眠</a></li><li class="qdkyq"><a href="../qiannengkaifa/" target="_blank">潜能开å?/a></li><li class="qdkyq"><a href="../huisu/" target="_blank">催眠回溯</a></li><li class="qdkyq"><a href="../zhiliao/">催眠æ²È–—</a></li><li class="qdkyq"><a href="../poan/" target="_blank">催眠破案</a></li></ul> <div class="clear"> </div> </div> </div> <div id="Div3" class="nav-down-menu menu-1" style="display: none;" _t_nav="Div3"> <div class="navigation-down-inner"> <ul style=""> </ul> <div class="clear"> </div> </div> </div> <div id="Div4" class="nav-down-menu menu-1" style="display: none;" _t_nav="Div4"> <div class="navigation-down-inner"> <ul class="scl"><li class="qdkyq"><a href="../yuleshipin/" target="_blank">催眠å¨×ƒ¹è§†é¢‘</a></li><li class="qdkyq"><a href="../xuexishipin/" target="_blank">催眠学习视频</a></li></ul> <div class="clear"> </div> </div> </div> <div id="Div5" class="nav-down-menu menu-1" style="display: none;" _t_nav="Div5"> <div class="navigation-down-inner"> <ul class="scl"><li class="qdkyq"><a href="../cuimiandashi/" target="_blank">催眠大师</a></li><li class="qdkyq"><a href="../zhiliaoshi/" target="_blank">催眠æ²È–—å¸?/a></li><li class="qdkyq"><a href="../anli/" target="_blank">催眠案例</a></li><li class="qdkyq"><a href="../XueYuanAnLi/">学员案例</a></li></ul> <div class="clear"> </div> </div> </div> <div id="Div6" class="nav-down-menu menu-1" style="display: none;" _t_nav="Div6"> <div class="navigation-down-inner"> <ul class="scl"><li class="qdkyq"><a href="../yinyue/" target="_blank">催眠音乐</a></li><li class="qdkyq"><a href="../yindaoyu/" target="_blank">催眠引导è¯?/a></li></ul> <div class="clear"> </div> </div> </div> <div id="Div7" class="nav-down-menu menu-1" style="display: none;" _t_nav="Div7"> <div class="navigation-down-inner"> <ul class="scl"><li class="qdkyq"><a href="../wenxian/" target="_blank">催眠文献</a></li><li class="qdkyq"><a href="../shuji/" target="_blank">催眠书籍</a></li></ul> <div class="clear"> </div> </div> </div> <div id="Div8" class="nav-down-menu menu-1" style="display: none;" _t_nav="Div8"> <div class="navigation-down-inner" style="width:500px;"> <ul class="scl"> <li class="qdkyq"><a href="../CuiMianKeCheng1/">培训评¡¨‹</a></li> <li class="qdkyq"><a target="_blank" href="../gongkaike/">催眠公开è¯?/a></li> <li class="qdkyq"><a target="_blank" href="../peixun/">催眠培训</a></li> <li class="qdkyq"><a target="_blank" href="../cuimianshipeixun/">催眠师培è®?/a></li> <li class="qdkyq"><a target="_blank" href="../wangqiziliao/">往期资æ–?/a></li> </ul> <div class="clear"> </div> </div> </div> <div id="Div9" class="nav-down-menu menu-1" style="display: none;" _t_nav="Div9"> <div class="navigation-down-inner"> <ul style=""> </ul> <div class="clear"> </div> </div> </div> <div id="Div10" class="nav-down-menu menu-1" style="display: none;" _t_nav="Div10"> <div class="navigation-down-inner"> <ul style=""> </ul> <div class="clear"> </div> </div> </div> </div> </div> <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "//www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> <html xmlns="//www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <meta http-equiv="Content - nbaÀºÇò¾ÞÐǾ­µä¶¯×÷|ÀºÇò¾ÞÐÇÀÏ»¢»úÍæ·¨
通过前世催眠åQŒæ‰¾åˆîCº†ä¸Žä¸ˆå¤«é—¹¼›Õd©šåŽŸå› 
˜q™æ˜¯ä¸€ä¸ªå‚¬çœ åˆ°å‰ä¸–的案例,一个女人通过前世催眠åQŒæ‰¾åˆîCº†ä¸Žä¸ˆå¤«é—¹¼›Õd©šåŽŸå› ã€‚看完之后,你会明白åQŒå‚¬çœ èƒ½å¤Ÿç»™æˆ‘们带来非常大的疗愈作用åQŒå–„用它ž®±å¯ä»¥æ”¹å˜äh生ã€?/div>
       作者:admin       日期åQ?span>08/31/2017 09:58:43
前世回溯催眠引导æ–ÒŽ³•
前世回溯技术是催眠技巧中的高¾U§æŠ€å·§ï¼Œä¸å¾è®®æ²¡æœ‰ç»˜q‡æ­£è§„催眠培训的老师è½ÀL˜“ž®è¯•!分äín¾l™æœ‰éœ€è¦çš„人,å»ø™®®æ”¶è—ä¿å­˜!
       作者:admin       日期åQ?span>07/31/2017 17:52:52
催眠高çñ”技术,如何实现催眠回溯åQ? width=
催眠师需要有技巧地提出问题让来访者沉‹¹¸åˆ°è®°å¿†å½“中åQŒä»¥è‡³é‡æ–îC½“验到它来å¯ÀL±‚æ²È–—和解军_Šžæ³•ï¼Œé‚£ä¹ˆåœ¨å‚¬çœ æ–¹æ³•ä¸­òq´é¾„退行有哪些æ–ÒŽ³•å‘¢ï¼Ÿ
       作者:       日期åQ?span>03/16/2017 10:33:36
催眠术应用:催眠回溯的技å·? width=
前世真的存在吗?催眠术真的如此神奇?
催眠回溯˜q™çš„能让人看到前世吗åQŸå…¶å®žè¿™æ˜¯ä¸ªä»è€…见仁智者见智的问题åQŒåªè¦ä½ è‡ªå·±ç›æ€¿¡ä»–就存在åQŒä½ èƒ½ä»Žä¸­èŽ·ç›Šä½ ä¹Ÿå¯ä»¥ç›¸ä¿¡å®ƒæ˜¯çœŸçš„ã€?/div>
       作者:Mesmer       日期åQ?span>10/08/2016 09:14:28
˜q›ä¸€æ­¥è®¤è¯†å‚¬çœ å‰ä¸–今ç”? width=
催眠术真的能够找到前世今生吗åQ? width=
催眠真的能让时光倒流吗?——揭¿U˜å‚¬çœ ä¸­çš„年龄倒退现象
催眠能让时光倒流吗?其实åQŒè¿™æ˜¯ä¸€¿U?strong>òq´é¾„倒退的催眠疗æ³?/strong>åQŒåœ¨å‚¬çœ ä¸­å¯ä»¥å¸®åŠ©æˆ‘们改变所处的òq´é¾„和环境ã€?/div>
       作者:psychic       日期åQ?span>07/05/2016 11:10:14
催眠真的能ä‹Éòq´é¾„倒退å? width=
òq´é¾„倒退与推˜q›â€”—催眠回溯术
催眠回溯疗法的åŞ式很½Ž€å•ï¼Œå›_‚¬çœ å¸ˆž®†æ‚£è€…导人恍惚,然后ž®†ä»–带回到自å·Þqš„˜q‡åŽ»ã€‚更具争论性åƈ且一直在‹È€çƒˆè¾©è®ºçš„是所 谓的往世回归,åÏx‚£è€…被带回到前世。更加稀奇古怪的是,一些催眠师声称åQŒä»–们可以将患者带回到生命轮回之间的存在状态。这˜q˜ä¸å¤Ÿï¼Œæœ‰äº›äºø™¿˜åœ¨æ‰€è°“çš„òq´é¾„æŽ?˜q›ä¸­è¢«å¸¦åˆîCº†æœªæ¥å’Œæ¥ç”Ÿã€?/div>
       作者:Hypnos       日期åQ?span>05/27/2016 09:30:25
揭秘åQšç‹—催眠人纯属玩½W? width=
催眠术史:催眠术与人类发展的过½E? width=
蔡仲æ·?瞬间催眠æœ? width=
åQ’秒¿Uçž¬é–“催眠术
2¿U’钟瞬间催眠术,NLP极速催眠ã€?/div>
助力½C¾ä¼šå¿ƒç†æœåŠ¡ä½“ç³»å»ø™®¾å…¬ç›Šå·¥ç¨‹æ–ÒŽ¡ˆ 落地座谈会在京召开
2018òq?æœ?日,“心关çˆ?middot;˜q›ç™¾åŸ?rdquo;公益工程æ–ÒŽ¡ˆè½åœ°åº§è°ˆä¼šåœ¨åŒ—京师范大学成功举行。本‹Æ¡åñ”谈会ç”׃¸­½C„¡¤¾ä¼šå·¥ä½œå‘展基金会ä¸ÕdŠžåQŒä¸­½C„¡¤¾ä¼šå·¥ä½œå‘展基金会½C¾ä¼šå¿ƒç†æœåŠ¡ä½“ç³»å»ø™®¾åŸºé‡‘会与心关爱基金会共同承办åQŒå¤šå®¶ç§‘研院校与媒体共同参与ã€?/div>
催眠½Ž€åÔŒ¼Œå‚¬çœ çš„由来——廖阅鹏撰文
莫红� width=
记廖阅鹏老师催眠培训åQšæˆ‘与客æˆïLš„故事
我是京师博仁的推òq¿äh员,范老师åQŒä¸»è¦è´Ÿè´£å»–阅鹏催眠评¡¨‹çš„推òqѝ€‚以往的文章都是普及催眠知识,从来没有讲过我和我的客户的故事。今天给大家讲一ŒD‰|ˆ‘与客户交谈的¾låŽ†åQŒç¬¬ä¸€‹Æ¡é‡åˆ°é‚£ä¹ˆå¥½çš„客戗÷€?/div>

推荐文章

地址åQšåŒ—京师范大学南院京师科技大厦Aåº?0å±?     ç”µè¯åQ?1059201667/13381188628