ï»? ÀºÇò¾ÞÐDzÌÐìÀ¤Ì¨´Ê:催眠资料_催眠心理¾|?/title> <meta name="description" content="ÀºÇò¾ÞÐDzÌÐìÀ¤Ì¨´Ê:催眠心理¾|‘存有æ“v量:催眠最新资讯、催眠课½E‹ã€å‚¬çœ å›¾ç‰‡ã€å‚¬çœ è§†é¢‘æ•™½E‹ã€å‚¬çœ æœ¯æ•™æ,催眠术教½E‹ç­‰åQŒæ˜¯ä¸“业催眠大师的学习交‹¹åã^台ã€?/> <meta name="keywords" content="ÀºÇò¾ÞÐDzÌÐìÀ¤Ì¨´Ê," /> <link href="../css/list.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="../css/head.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <meta name="generator" content="iwms¾|‘ç«™½Ž¡ç†¾pȝ»Ÿ"/> <link rel="canonical" href="//www.dvttx.icu/cuimianziliao/"/> <meta name="robots" content="noarchive"> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div class="head"> <div class="top"> <a href="//www.dvttx.icu/" title="nbaÀºÇò¾ÞÐǾ­µä¶¯×÷">nbaÀºÇò¾ÞÐǾ­µä¶¯×÷</a> <span class="qdkyq">|</span> <a href="../cuimiankecheng1" target="_blank">评¡¨‹å¯ÆDˆª</a> <!-- <a href="#" onclick="iwms.logPop()" style="margin-left:630px;">ç™Õd½•</a> <span class="qdkyq">|</span> <a href="../memberreg.aspx" rel="nofollow">注册</a> <span class="qdkyq">|</span> --> <a style="margin-left:640px;" href="/WangZhanDiTu" target="_blank">¾|‘站地图</a> <span class="qdkyq">|</span> <a href="javascript:void(0)" onclick="AddFavorite(window.location,document.title)">收藏本站</a> <span class="qdkyq">|</span> <a href="/guanyuboren/259.htm" target="_blank">联系我们</a> <span class="qdkyq">|</span> <a >帮助</a> </div> <div class="clear"></div> <div class="headadbg"> <div class="headad"> <div class="logo"> <a href="//www.dvttx.icu/" title="nbaÀºÇò¾ÞÐǾ­µä¶¯×÷">nbaÀºÇò¾ÞÐǾ­µä¶¯×÷</a> </div> <div class="sah"> <form method="get" action="../search.aspx" name="frmSearch"> <div class="search"> <div class="search-left"><input name="keyword" class="searchIn" value="快来找你感兴­‘£çš„文章" size="25" type="text" id="search" onfocus="if (value =='快来找你感兴­‘£çš„文章'){value =''}" onblur="if (value ==''){value='快来找你感兴­‘£çš„文章'}"></div> <div class="search-right"> <input value="搜烦" class="searchBtn" type="submit" /><span class="qdkyq"></span></a> </div> </div> </form> <div class="hottag"> <span class="qdkyq">热门标签åQ?/span> <a href="../search.aspx?keyword=催眠æ›? target="_blank">催眠æ›?/a> <span class="qdkyq">|</span> <a href="../search.aspx?keyword=前世今生" target="_blank">前世今生</a> <span class="qdkyq">|</span> <a href="../search.aspx?keyword=自我催眠æœ? target="_blank">自我催眠æœ?/a> <span class="qdkyq">|</span> <a href="../search.aspx?keyword=催眠案例" target="_blank">催眠案例</a> <span class="qdkyq">|</span> <a href="../search.aspx?keyword=催眠减压" target="_blank">催眠减压</a> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="nav_all"> <ul class="nav"> <li _t_nav="Div1" class=""><a href="../cuimianrumen">催眠入门</a> <div class="nav_jiantou"></div> </li> <li _t_nav="Div2"><a href="../cuimianyingyong">催眠应用</a> <div class="nav_jiantou"></div> </li> <li _t_nav="Div3"><a href="../cuimianzixun">催眠资讯</a></li> <li _t_nav="Div4"><a href="../cuimianshipin">催眠视频</a> <div class="nav_jiantou"></div> </li> <li _t_nav="Div5"><a href="../cuimianshi">催眠å¸?/a> <div class="nav_jiantou"></div> </li> <li _t_nav="Div6"><a href="../cuimianqu">催眠æ›?/a> <div class="nav_jiantou"></div> </li> <li _t_nav="Div7"><a href="../cuimianziliao">催眠资料</a> <div class="nav_jiantou"></div> </li> <li _t_nav="Div8"><a href="../cuimiankecheng">培训评¡¨‹</a> <div class="nav_jiantou"></div> </li> <li _t_nav="Div9"><a href="../CuiMianTuPian">催眠囄¡‰‡</a></li> <li _t_nav="Div10"><a href="../guanyuboren/259.htm">关于我们</a></li> </ul> <div class="navigation-down"> <div id="Div1" class="nav-down-menu menu-1" style="display: none;" _t_nav="Div1"> <div class="navigation-down-inner"> <ul class="scl"><li class="qdkyq"><a href="../cuimian/" target="_blank">催眠</a></li><li class="qdkyq"><a href="../cuimianshu/" target="_blank">催眠æœ?/a></li><li class="qdkyq"><a href="../shunjiancuimian/" target="_blank">瞬间催眠æœ?/a></li><li class="qdkyq"><a href="../ziwocuimian/" target="_blank">自我催眠</a></li><li class="qdkyq"><a href="../cuimianlishi/" target="_blank">催眠历史</a></li><li class="qdkyq"><a href="../cuimianfangfa/" target="_blank">催眠æ–ÒŽ³•</a></li><li class="qdkyq"><a href="../xuecuimianshu/" target="_blank">学习催眠æœ?/a></li><li class="qdkyq"><a href="../cuimianjiaocheng/" target="_blank">催眠术教½E?/a></li></ul> <div class="clear"> </div> </div> </div> <div id="Div2" class="nav-down-menu menu-1" _t_nav="Div2" style="display: none;"> <div class="navigation-down-inner"> <ul class="scl"><li class="qdkyq"><a href="../cuimianjianya/" target="_blank">催眠减压</a></li><li class="qdkyq"><a href="../cuimianjieyan/" target="_blank">催眠戒烟</a></li><li class="qdkyq"><a href="../cuimianjiejiu/" target="_blank">催眠戒酒</a></li><li class="qdkyq"><a href="../meirong/" target="_blank">催眠¾ŸŽå®¹</a></li><li class="qdkyq"><a href="../jianfei/" target="_blank">催眠减肥</a></li><li class="qdkyq"><a href="../anmian/" target="_blank">催眠安眠</a></li><li class="qdkyq"><a href="../qiannengkaifa/" target="_blank">潜能开å?/a></li><li class="qdkyq"><a href="../huisu/" target="_blank">催眠回溯</a></li><li class="qdkyq"><a href="../zhiliao/">催眠æ²È–—</a></li><li class="qdkyq"><a href="../poan/" target="_blank">催眠破案</a></li></ul> <div class="clear"> </div> </div> </div> <div id="Div3" class="nav-down-menu menu-1" style="display: none;" _t_nav="Div3"> <div class="navigation-down-inner"> <ul style=""> </ul> <div class="clear"> </div> </div> </div> <div id="Div4" class="nav-down-menu menu-1" style="display: none;" _t_nav="Div4"> <div class="navigation-down-inner"> <ul class="scl"><li class="qdkyq"><a href="../yuleshipin/" target="_blank">催眠å¨×ƒ¹è§†é¢‘</a></li><li class="qdkyq"><a href="../xuexishipin/" target="_blank">催眠学习视频</a></li></ul> <div class="clear"> </div> </div> </div> <div id="Div5" class="nav-down-menu menu-1" style="display: none;" _t_nav="Div5"> <div class="navigation-down-inner"> <ul class="scl"><li class="qdkyq"><a href="../cuimiandashi/" target="_blank">催眠大师</a></li><li class="qdkyq"><a href="../zhiliaoshi/" target="_blank">催眠æ²È–—å¸?/a></li><li class="qdkyq"><a href="../anli/" target="_blank">催眠案例</a></li><li class="qdkyq"><a href="../XueYuanAnLi/">学员案例</a></li></ul> <div class="clear"> </div> </div> </div> <div id="Div6" class="nav-down-menu menu-1" style="display: none;" _t_nav="Div6"> <div class="navigation-down-inner"> <ul class="scl"><li class="qdkyq"><a href="../yinyue/" target="_blank">催眠音乐</a></li><li class="qdkyq"><a href="../yindaoyu/" target="_blank">催眠引导è¯?/a></li></ul> <div class="clear"> </div> </div> </div> <div id="Div7" class="nav-down-menu menu-1" style="display: none;" _t_nav="Div7"> <div class="navigation-down-inner"> <ul class="scl"><li class="qdkyq"><a href="../wenxian/" target="_blank">催眠文献</a></li><li class="qdkyq"><a href="../shuji/" target="_blank">催眠书籍</a></li></ul> <div class="clear"> </div> </div> </div> <div id="Div8" class="nav-down-menu menu-1" style="display: none;" _t_nav="Div8"> <div class="navigation-down-inner" style="width:500px;"> <ul class="scl"> <li class="qdkyq"><a href="../CuiMianKeCheng1/">培训评¡¨‹</a></li> <li class="qdkyq"><a target="_blank" href="../gongkaike/">催眠公开è¯?/a></li> <li class="qdkyq"><a target="_blank" href="../peixun/">催眠培训</a></li> <li class="qdkyq"><a target="_blank" href="../cuimianshipeixun/">催眠师培è®?/a></li> <li class="qdkyq"><a target="_blank" href="../wangqiziliao/">往期资æ–?/a></li> </ul> <div class="clear"> </div> </div> </div> <div id="Div9" class="nav-down-menu menu-1" style="display: none;" _t_nav="Div9"> <div class="navigation-down-inner"> <ul style=""> </ul> <div class="clear"> </div> </div> </div> <div id="Div10" class="nav-down-menu menu-1" style="display: none;" _t_nav="Div10"> <div class="navigation-down-inner"> <ul style=""> </ul> <div class="clear"> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container"> <!--òq¿å‘Š--> <div class="adv"> </div> <!--nav2--> <div class="nav2"> 当前位置åQ?a href="">催眠心理¾|?/a> â†?<a href="../cuimianziliao/">催眠资料</a> </div> <!----> <div class="content_list clearfix"> <div class="list_l"> <dl class="clearfix"> <dt><a href="../wenxian/1727.htm" target="_blank" class="imgLink"><img src="../upload/2018-01/18012416391417t.jpg" alt="催眠½Ž€åÔŒ¼Œå‚¬çœ çš„由来——廖阅鹏撰文" width="240" height="180"/></a></dt> <dd> <div class="title"><a href="../wenxian/1727.htm" target="_blank" class="nLink">催眠½Ž€åÔŒ¼Œå‚¬çœ çš„由来——廖阅鹏撰文</a></div> <div class="sum">历史上,½W¬ä¸€ä¸ªå‘明催眠术的äh是谁åQŒå‚¬çœ çš„由来已经不可考了åQŒä½†æ˜¯ä»Žå¾ˆå¤šè››ä¸é©¬è¿¹åQŒæˆ‘们可以推论得知,在催眠术˜q˜æ²¡æœ‰ç»˜q‡çŽ°ä»£åŒ–的学术研½I¶ä¹‹å‰ï¼Œå¤ähž®±å·²¾lå¼€å§‹è¿ç”¨äº†åQŒè€Œä¸”成果斐然ã€?/div> <div class="foot"> <div style="float:right"><a href="../wenxian/1727.htm" target="_blank">[查看全文]</a></div>        作者:<span class="qdkyq">范æ“vèˆ?/span>       日期åQ?span>01æœ?4æ—?/span> </div> </dd> </dl> <dl class="clearfix"> <dt><a href="../shuji/1692.htm" target="_blank" class="imgLink"><img src="../upload/2017-08/17082217416977t.jpg" alt="最¾lå…¸ã€æœ€å…¨é¢çš„催眠术作品——《催眠术圣经ã€? width="240" height="180"/></a></dt> <dd> <div class="title"><a href="../shuji/1692.htm" target="_blank" class="nLink">最¾lå…¸ã€æœ€å…¨é¢çš„催眠术作品——《催眠术圣经ã€?/a></div> <div class="sum">今天æƒÏxŽ¨èç»™å¤§å®¶çš„一本书是《催眠术圣经》,它的作者正是äín誉国际的催眠大师奥蒙å¾?middot;麦吉ž®”。这本书被誉为有史以来最¾lå…¸ã€æœ€å…¨é¢çš„催眠术作品ã€?/div> <div class="foot"> <div style="float:right"><a href="../shuji/1692.htm" target="_blank">[查看全文]</a></div>        作者:       日期åQ?span>08/22/2017 17:28:25</span> </div> </dd> </dl> <dl class="clearfix"> <dt><a href="../wenxian/1623.htm" target="_blank" class="imgLink"><img src="../upload/2017-05/17052417209365t.jpg" alt="艄¡‘žå…‹æ£®åQšä¿¡ä»ÖM½ çš„潜意识" width="240" height="180"/></a></dt> <dd> <div class="title"><a href="../wenxian/1623.htm" target="_blank" class="nLink">艄¡‘žå…‹æ£®åQšä¿¡ä»ÖM½ çš„潜意识</a></div> <div class="sum">我们通常处于一个找½{”案的状态,¾l“果肌肉产生了压力,˜q™å°±æ˜¯æ‰€è°“的紧张。但当我们全然信ä»ÀL½œæ„è¯†åQŒä¿¡ä»Õd†…在的灉|€§æ—¶åQŒæˆ‘们的íw«ä½“会放松下来,˜q™æ—¶åQŒæˆ‘们就½I¿è¶Šäº†ç”±è‚Œè‚‰æ‰€¾l„成的èín体,而进入了“内在的èínä½?rdquo;åQŒæˆ–者说“内在的灵性的½Iºé—´”åQŒè€Œç­”案会自然从这个空间升èµøP¼Œæˆ‘们只须å¯ÒŽ­¤ä¿æŒæœ‰å¥½å¥‡å°±å¯ä»¥äº†ã€?/div> <div class="foot"> <div style="float:right"><a href="../wenxian/1623.htm" target="_blank">[查看全文]</a></div>        作者:<span class="qdkyq">admin</span>       日期åQ?span>05/24/2017 16:44:53</span> </div> </dd> </dl> <dl class="clearfix"> <dt><a href="../wenxian/1621.htm" target="_blank" class="imgLink"><img src="../upload/2017-05/17052209404961t.jpg" alt="实现“同向”催眠的321原则" width="240" height="180"/></a></dt> <dd> <div class="title"><a href="../wenxian/1621.htm" target="_blank" class="nLink">实现“同向”催眠的321原则</a></div> <div class="sum">我曾¾låš˜q‡ä¸€ä¸ªå‚¬çœ å®žéªŒï¼Œè°ƒæŸ¥è‹¥å¹²äº’相有亲切感的ähåQŒæŽ¢½I¶ä»–们互有好感的原因。研½I¶çš„¾l“果正是他们彼此说话的语æ°?语调.使用的文字、表情、ä‹D止动作,呼吸频率½{‰éžå¸¸ç›¸ä¼¹{€?/div> <div class="foot"> <div style="float:right"><a href="../wenxian/1621.htm" target="_blank">[查看全文]</a></div>        作者:<span class="qdkyq">admin</span>       日期åQ?span>05/22/2017 09:36:52</span> </div> </dd> </dl> <dl class="clearfix"> <dt><a href="../wenxian/1616.htm" target="_blank" class="imgLink"><img src="../upload/2017-05/17051615446555t.jpg" alt="低、中、高层潜意识" width="240" height="180"/></a></dt> <dd> <div class="title"><a href="../wenxian/1616.htm" target="_blank" class="nLink">低、中、高层潜意识</a></div> <div class="sum">低、中、高层潜意识。佛‹z›ä¾å¾ähŠŠå¿ƒçµæ¯”å–»ä¸ÞZ¸€åº§å†°å±±ï¼Œ‹¹®å‡ºæ°´é¢çš„是ž®‘部分,代表意识åQŒè€ŒåŸ‹è—åœ¨æ°´é¢ä¹‹ä¸‹çš„大部䆾åQŒåˆ™æ˜¯æ½œæ„è¯†ã€‚他认äؓ人的­a€è¡Œä‹D止,只有ž®‘部分是意识在控制的åQŒå…¶ä»–大部分都是由潜意识所ä¸Õd®°åQŒè€Œä¸”是主动地˜qä½œåQŒäh却没有觉察到ã€?/div> <div class="foot"> <div style="float:right"><a href="../wenxian/1616.htm" target="_blank">[查看全文]</a></div>        作者:<span class="qdkyq">admin</span>       日期åQ?span>05/16/2017 15:39:04</span> </div> </dd> </dl> <dl class="clearfix"> <dt><a href="../wenxian/1606.htm" target="_blank" class="imgLink"><img src="../upload/2017-05/17050215253248t.jpg" alt="催眠ž®æ¸¸æˆä¹‹ä¸è¦æƒ³çº¢è‰²çš„大象" width="240" height="180"/></a></dt> <dd> <div class="title"><a href="../wenxian/1606.htm" target="_blank" class="nLink">催眠ž®æ¸¸æˆä¹‹ä¸è¦æƒ³çº¢è‰²çš„大象</a></div> <div class="sum"><span style="font-family: 宋体;">催眠ž®æ¸¸æˆï¼šä¸è¦æƒ³çº¢è‰²çš„大象</span>——你不知道的左双™„‘对话。在开始玩催眠之前åQŒæˆ‘们先来这样一个很有意思的ž®æ¸¸æˆã€‚这个游戏非常简单,只需要你­‘å¯¹æ–¹ä¸å¤‡çš„时候说˜q™æ ·ä¸€å¥è¯åQ?nbsp;“不要åŽÀLƒ³¾U¢è‰²çš„大象ã€?rdquo;</div> <div class="foot"> <div style="float:right"><a href="../wenxian/1606.htm" target="_blank">[查看全文]</a></div>        作者:<span class="qdkyq">admin</span>       日期åQ?span>05/02/2017 14:55:55</span> </div> </dd> </dl> <dl class="clearfix"> <dt><a href="../shuji/703.htm" target="_blank" class="imgLink"><img src="../upload/2016-07/16071910249098t.jpg" alt="廖阅鹏老师热销催眠书籍推荐在线阅读下蝲" width="240" height="180"/></a></dt> <dd> <div class="title"><a href="../shuji/703.htm" target="_blank" class="nLink">廖阅鹏老师热销催眠书籍推荐在线阅读下蝲</a></div> <div class="sum"> 好的催眠师会在催眠你的过½E‹ä¸­åQŒé¡ºä¾¿å°±æ•™å¯¼ä½ è‡ªæˆ‘催眠的诀½Hã€‚记住,所有的催眠都是自我催眠åQŒä»Žè¢«å‚¬çœ çš„˜q‡ç¨‹ä¸­ï¼Œå¦‚果你够用心åQŒå°±èƒ?知道如何催眠自己了ã€?/div> <div class="foot"> <div style="float:right"><a href="../shuji/703.htm" target="_blank">[查看全文]</a></div>        作者:       日期åQ?span>07/19/2016 10:13:50</span> </div> </dd> </dl> <dl class="clearfix"> <dt><a href="../shuji/362.htm" target="_blank" class="imgLink"><img src="../upload/2016-04/16041811544944t.jpg" alt="催眠二十八讲" width="240" height="180"/></a></dt> <dd> <div class="title"><a href="../shuji/362.htm" target="_blank" class="nLink">催眠二十八讲</a></div> <div class="sum">《催眠二十八讌Ӏ‹è®²˜q°å‚¬çœ æ²»ç–—方法ã€?/div> <div class="foot"> <div style="float:right"><a href="../shuji/362.htm" target="_blank">[查看全文]</a></div>        作者:<span class="qdkyq">Hypnos</span>       日期åQ?span>04/18/2016 11:51:22</span> </div> </dd> </dl> <dl class="clearfix"> <dt><a href="../wenxian/361.htm" target="_blank" class="imgLink"><img src="../upload/2016-04/16041814338164t.jpg" alt="论催眠技术在刑事诉讼½E‹åºä¸­çš„应用åQˆä»¥¾ŸŽå›½æ³•äؓ中心åQ? width="240" height="180"/></a></dt> <dd> <div class="title"><a href="../wenxian/361.htm" target="_blank" class="nLink">论催眠技术在刑事诉讼½E‹åºä¸­çš„应用åQˆä»¥¾ŸŽå›½æ³•äؓ中心åQ?/a></div> <div class="sum">催眠技术在刑事诉讼½E‹åºä¸­çš„应用论文ã€?/div> <div class="foot"> <div style="float:right"><a href="../wenxian/361.htm" target="_blank">[查看全文]</a></div>        作者:<span class="qdkyq">Hypnos</span>       日期åQ?span>04/18/2016 11:43:23</span> </div> </dd> </dl> <dl class="clearfix"> <dt><a href="../wenxian/318.htm" target="_blank" class="imgLink"><img src="../upload/2016-04/16041210007340t.jpg" alt="催眠疗法在整合性心理治疗中的作用:¼œžç»ç—?例治疗报å‘? width="240" height="180"/></a></dt> <dd> <div class="title"><a href="../wenxian/318.htm" target="_blank" class="nLink">催眠疗法在整合性心理治疗中的作用:¼œžç»ç—?例治疗报å‘?/a></div> <div class="sum">目的探讨催眠在神¾lç—‡æ²È–—中的作用ã€?/div> <div class="foot"> <div style="float:right"><a href="../wenxian/318.htm" target="_blank">[查看全文]</a></div>        作者:<span class="qdkyq">Hypnos</span>       日期åQ?span>04/11/2016 17:39:32</span> </div> </dd> </dl> <dl class="clearfix"> <dt><a href="../wenxian/296.htm" target="_blank" class="imgLink"><img src="../upload/2016-04/16040714412622t.jpg" alt="20世纪最著名的三大催眠大å¸? width="240" height="180"/></a></dt> <dd> <div class="title"><a href="../wenxian/296.htm" target="_blank" class="nLink">20世纪最著名的三大催眠大å¸?/a></div> <div class="sum">二十世纪著名的三个催眠大师简介ã€?/div> <div class="foot"> <div style="float:right"><a href="../wenxian/296.htm" target="_blank">[查看全文]</a></div>        作者:<span class="qdkyq">Hypnos</span>       日期åQ?span>04/07/2016 14:35:21</span> </div> </dd> </dl> <dl class="clearfix"> <dt><a href="../wenxian/289.htm" target="_blank" class="imgLink"><img src="../upload/2016-04/16040817079533t.jpg" alt="音乐催眠术在产科中应用进å±? width="240" height="180"/></a></dt> <dd> <div class="title"><a href="../wenxian/289.htm" target="_blank" class="nLink">音乐催眠术在产科中应用进å±?/a></div> <div class="sum">音乐及催眠联合治疗可减轻产妇分娩痛苦ã€?/div> <div class="foot"> <div style="float:right"><a href="../wenxian/289.htm" target="_blank">[查看全文]</a></div>        作者:<span class="qdkyq">Hypnos</span>       日期åQ?span>04/06/2016 16:42:31</span> </div> </dd> </dl> <dl class="clearfix"> <dt><a href="../shuji/276.htm" target="_blank" class="imgLink"><img src="../upload/2016-04/16040514307275t.jpg" alt="临床催眠实用教程åQˆç¬¬å››ç‰ˆåQ? width="240" height="180"/></a></dt> <dd> <div class="title"><a href="../shuji/276.htm" target="_blank" class="nLink">临床催眠实用教程åQˆç¬¬å››ç‰ˆåQ?/a></div> <div class="sum">本书是由国际催眠大师雅普克亲自撰写ã€?/div> <div class="foot"> <div style="float:right"><a href="../shuji/276.htm" target="_blank">[查看全文]</a></div>        作者:<span class="qdkyq">Hypnos</span>       日期åQ?span>04/05/2016 14:29:34</span> </div> </dd> </dl> <dl class="clearfix"> <dt><a href="../wenxian/203.htm" target="_blank" class="imgLink"><img src="../upload/2016-03/16031617103316t.jpg" alt="¿U‘学家解开催眠预测未来的谜团(三)" width="240" height="180"/></a></dt> <dd> <div class="title"><a href="../wenxian/203.htm" target="_blank" class="nLink">¿U‘学家解开催眠预测未来的谜团(三)</a></div> <div class="sum">¿U‘学家在¾låŽ†ä¸€¾pÕdˆ—探烦性实验后åQŒå¼€å§‹å°†ç ”究转向理性ã€?/div> <div class="foot"> <div style="float:right"><a href="../wenxian/203.htm" target="_blank">[查看全文]</a></div>        作者:<span class="qdkyq">Hypnos</span>       日期åQ?span>03/07/2016 17:31:13</span> </div> </dd> </dl> <dl class="clearfix"> <dt><a href="../wenxian/202.htm" target="_blank" class="imgLink"><img src="../upload/2016-03/16033009591559t.jpg" alt="¿U‘学家解开催眠预测未来的谜团(二)" width="240" height="180"/></a></dt> <dd> <div class="title"><a href="../wenxian/202.htm" target="_blank" class="nLink">¿U‘学家解开催眠预测未来的谜团(二)</a></div> <div class="sum">病äh处在恍惚状态下åQŒéª¨æŠ˜å’Œå¤–科手术的伤口能更快愈合ã€?/div> <div class="foot"> <div style="float:right"><a href="../wenxian/202.htm" target="_blank">[查看全文]</a></div>        作者:<span class="qdkyq">Hypnos</span>       日期åQ?span>03/07/2016 17:29:24</span> </div> </dd> </dl> <div class="pager"><ul class="qdkyq"><li class="p_total">1/3</li><li class="p_current">1</li><li class="qdkyq"><a href="../cuimianziliao/defaultp2.htm">2</a></li><li class="qdkyq"><a href="../cuimianziliao/defaultp3.htm">3</a></li><li class="qdkyq"><a href="../cuimianziliao/defaultp2.htm" title="后页">»</a></li><li class="qdkyq"><div class="qdkyq"><input type="text" value="2" onkeydown="pager.Jump(event,this)"/></div></li></ul></div> </div> <style>.pager li{float:left;width:20px;margin-top:10px;}.pager li.p_total{width:40px;}.pager input{width:20px;}</style> <div class="list_r"> <div class="class_tj"> <h3><a href="../cuimiankecheng1" target="_blank"><span class="qdkyq">评¡¨‹æŽ¨è</span></a></h3> <a href="../cuimiankecheng1" target="_blank"><img src="../images/催眠评¡¨‹é…å›¾280.jpg"></a> </div> <!--热门文章|最新评论|˜q‘期文章--> <div class="case"> <div class="title cf clearfix"> <ul class="title-list fr cf clearfix"> <li class="on"><a href="javascript:void(0)">热门文章</a></li> <li class="qdkyq"><a href="javascript:void(0)">最新评è®?/a></li> <li class="qdkyq"><a href="javascript:void(0)">˜q‘期文章</a></li> </ul> </div> <div class="product-wrap"> <!--案例1--> <div class="product show"> <div class="summary"><div class="imgDiv" style="float:left"><a href="../guanyuboren/259.htm" class="imgLink" target="_blank"><img src="../upload/2016-04/16040112012701t.jpg" alt="关于我们" width="240" height="180"/></a></div><div class="cont"><div class="title"><a href="../guanyuboren/259.htm" class="nLink" target="_blank">关于我们</a></div><div class="sum"> </div><div class="foot"><div style="float:right"><a href="../guanyuboren/259.htm" target="_blank" >[查看全文]</a></div></div></div></div><div class="summary"><div class="hr"></div><div class="imgDiv" style="float:left"><a href="../cuimianzixun/223.htm" class="imgLink" target="_blank"><img src="../upload/2016-03/16031617545622t.jpg" alt="揭秘åQšç‹—催眠人纯属玩½W? width="240" height="180"/></a></div><div class="cont"><div class="title"><a href="../cuimianzixun/223.htm" class="nLink" target="_blank" title="揭秘åQšç‹—催眠人纯属玩½W?>揭秘åQšç‹—催眠人纯属玩</a></div><div class="sum">最˜q‘一只å¯d国狐狸犬火了åQŒå› ä¸ºå®ƒä¼šå‡è§†äh的眼睛,让对方进入催眠状态ã€?/div><div class="foot"><div style="float:right"><a href="../cuimianzixun/223.htm" target="_blank" >[查看全文]</a></div></div></div></div><div class="summary"><div class="hr"></div><div class="imgDiv" style="float:left"><a href="../cuimianshu/403.htm" class="imgLink" target="_blank"><img src="../upload/2016-05/16051015105844t.jpg" alt="催眠术史:催眠术与人类发展的过½E? width="240" height="180"/></a></div><div class="cont"><div class="title"><a href="../cuimianshu/403.htm" class="nLink" target="_blank" title="催眠术史:催眠术与人类发展的过½E?>催眠术史:催眠术与äº?/a></div><div class="sum">  催眠心理¾|‘有在大量催眠术、催眠术教程、和催眠术书¾cä¾›å­¦å‚¬çœ æœ¯çš„同志们学习åQŒå¸¦æ‚¨ä¸€èµ·å¦‚何学好催眠术入门åQŒåœ¨˜q™é‡Œæ‚¨èƒ½å’Œçˆ±å­¦ä¹ çš„催眠术的网友一起学习探讨ã€?/div><div class="foot"><div style="float:right"><a href="../cuimianshu/403.htm" target="_blank" >[查看全文]</a></div></div></div></div><div class="summary"><div class="hr"></div><div class="imgDiv" style="float:left"><a href="../xuexishipin/258.htm" class="imgLink" target="_blank"><img src="../upload/2016-03/16032314332104t.jpg" alt="蔡仲æ·?瞬间催眠æœ? width="240" height="180"/></a></div><div class="cont"><div class="title"><a href="../xuexishipin/258.htm" class="nLink" target="_blank">蔡仲æ·?瞬间催眠æœ?/a></div><div class="sum">国际著名催眠大师蔡仲淮老师的催眠课堂风采ã€?/div><div class="foot"><div style="float:right"><a href="../xuexishipin/258.htm" target="_blank" >[查看全文]</a></div></div></div></div><div class="summary"><div class="hr"></div><div class="imgDiv" style="float:left"><a href="../xuexishipin/249.htm" class="imgLink" target="_blank"><img src="../upload/2016-03/16032416445358t.jpg" alt="åQ’秒¿Uçž¬é–“催眠术" width="240" height="180"/></a></div><div class="cont"><div class="title"><a href="../xuexishipin/249.htm" class="nLink" target="_blank">åQ’秒¿Uçž¬é–“催眠术</a></div><div class="sum">2¿U’钟瞬间催眠术,NLP极速催眠ã€?/div><div class="foot"><div style="float:right"><a href="../xuexishipin/249.htm" target="_blank" >[查看全文]</a></div></div></div></div> </div> <!--案例2--> <div class="product"> <div class="reCont reCont2"><div class="reHead"><img src="../pic/b.gif" class="face1" alt="*"/> <span class="reName">匿名</span> <span class="reDate">评论</span> <a href="../cuimianzixun/223.htm" target="_blank">揭秘åQšç‹—催眠人纯属玩½W?/a></div><div class="reBody">haha</div><div class="reFoot"></div><div class="reHead"><img src="../pic/b.gif" class="face1" alt="*"/> <span class="reName">匿名</span> <span class="reDate">评论</span> <a href="../ziwocuimian/294.htm" target="_blank">5分钟学会自我催眠</a></div><div class="reBody">哇,太有帮助äº?/div><div class="reFoot"></div><div class="reHead"><img src="../pic/b.gif" class="face1" alt="*"/> <span class="reName">事实ä¸?/span> <span class="reDate">评论</span> <a href="../cuimianzixun/223.htm" target="_blank">揭秘åQšç‹—催眠人纯属玩½W?/a></div><div class="reBody">路过围观~23333~<br/>反正我是不会ç›æ€¿¡çš„~</div><div class="reFoot"></div><div class="reHead"><img src="../pic/b.gif" class="face1" alt="*"/> <span class="reName">催眠师姐</span> <span class="reDate">评论</span> <a href="../cuimianzixun/223.htm" target="_blank">揭秘åQšç‹—催眠人纯属玩½W?/a></div><div class="reBody">只能说演员们演的太逼真åQŒå™—å—?/div><div class="reFoot"></div><div class="reHead"><img src="../pic/b.gif" class="face1" alt="*"/> <span class="reName">匿名</span> <span class="reDate">评论</span> <a href="../cuimianjianya/125.htm" target="_blank">催眠教你如何减轻压力åQˆäºŒåQ?/a></div><div class="reBody">催眠减压不错</div><div class="reFoot"></div></div> </div> <!--案例3--> <div class="product"> <div class="summary"><div class="imgDiv" style="float:left"><a href="../XinLiZiXun/1730.htm" class="imgLink" target="_blank"><img src="../upload/2018-04/18041821543227t.jpg" alt="助力½C¾ä¼šå¿ƒç†æœåŠ¡ä½“ç³»å»ø™®¾å…¬ç›Šå·¥ç¨‹æ–ÒŽ¡ˆ 落地座谈会在京召开" width="240" height="180"/></a></div><div class="cont"><div class="title"><a href="../XinLiZiXun/1730.htm" class="nLink" target="_blank" title="助力½C¾ä¼šå¿ƒç†æœåŠ¡ä½“ç³»å»ø™®¾å…¬ç›Šå·¥ç¨‹æ–ÒŽ¡ˆ 落地座谈会在京召开">助力½C¾ä¼šå¿ƒç†æœåŠ¡ä½“ç³»</a></div><div class="sum">2018òq?æœ?日,“心关çˆ?middot;˜q›ç™¾åŸ?rdquo;公益工程æ–ÒŽ¡ˆè½åœ°åº§è°ˆä¼šåœ¨åŒ—京师范大学成功举行。本‹Æ¡åñ”谈会ç”׃¸­½C„¡¤¾ä¼šå·¥ä½œå‘展基金会ä¸ÕdŠžåQŒä¸­½C„¡¤¾ä¼šå·¥ä½œå‘展基金会½C¾ä¼šå¿ƒç†æœåŠ¡ä½“ç³»å»ø™®¾åŸºé‡‘会与心关爱基金会共同承办åQŒå¤šå®¶ç§‘研院校与媒体共同参与ã€?/div><div class="foot"><div style="float:right"><a href="../XinLiZiXun/1730.htm" target="_blank" >[查看全文]</a></div></div></div></div><div class="summary"><div class="hr"></div><div class="imgDiv" style="float:left"><a href="../OHQianYiShiTuXiangKa/1728.htm" class="imgLink" target="_blank"><img src="../upload/2018-03/18032309145905t.jpg" alt="周末相约oh卡牌心理体验工作坊—张金霞老师" width="240" height="180"/></a></div><div class="cont"><div class="title"><a href="../OHQianYiShiTuXiangKa/1728.htm" class="nLink" target="_blank" title="周末相约oh卡牌心理体验工作坊—张金霞老师">周末相约oh卡牌心理ä½?/a></div><div class="sum"><p style="text-align: left;" align="center">面对生活、婚姅R€å­©å­æ•™è‚ŒÓ€å·¥ä½œã€æ¥è®¿è€…等诸多问题和困惑,不知如何解决åQŸé¢å¯šw…å¶ã€å­©å­ã€çˆ¶æ¯ã€é¢†å¯¹{€ä¸‹å±žç­‰äººé™…关系紧张、僵¼‹¬ï¼Ÿæ„Ÿè§‰æœ€˜q‘没有方向、内心æ؜乱,惛_œ¨çŸ­æ—¶é—´å†…梳理清楚åQŸä½ æœ‰å¤šä¹…没和自己内心对话了呢?你想了解自己吗?惛_šè‡ªå·±çš„心理咨询师吗?<strong class="qdkyq"><span style="font-family: å¾®èÊY雅黑;">误‚µ°å…¥ã€?/span>OH卡牌实操培训暨心理体验工作坊》和“自己”见见面!</strong> </p></div><div class="foot"><div style="float:right"><a href="../OHQianYiShiTuXiangKa/1728.htm" target="_blank" >[查看全文]</a></div></div></div></div><div class="summary"><div class="hr"></div><div class="imgDiv" style="float:left"><a href="../wenxian/1727.htm" class="imgLink" target="_blank"><img src="../upload/2018-01/18012416391417t.jpg" alt="催眠½Ž€åÔŒ¼Œå‚¬çœ çš„由来——廖阅鹏撰文" width="240" height="180"/></a></div><div class="cont"><div class="title"><a href="../wenxian/1727.htm" class="nLink" target="_blank" title="催眠½Ž€åÔŒ¼Œå‚¬çœ çš„由来——廖阅鹏撰文">催眠½Ž€åÔŒ¼Œå‚¬çœ çš„ç”±æ?/a></div><div class="sum">历史上,½W¬ä¸€ä¸ªå‘明催眠术的äh是谁åQŒå‚¬çœ çš„由来已经不可考了åQŒä½†æ˜¯ä»Žå¾ˆå¤šè››ä¸é©¬è¿¹åQŒæˆ‘们可以推论得知,在催眠术˜q˜æ²¡æœ‰ç»˜q‡çŽ°ä»£åŒ–的学术研½I¶ä¹‹å‰ï¼Œå¤ähž®±å·²¾lå¼€å§‹è¿ç”¨äº†åQŒè€Œä¸”成果斐然ã€?/div><div class="foot"><div style="float:right"><a href="../wenxian/1727.htm" target="_blank" >[查看全文]</a></div></div></div></div><div class="summary"><div class="hr"></div><div class="imgDiv" style="float:left"><a href="../cuimiandashi/1726.htm" class="imgLink" target="_blank"><img src="../upload/2018-01/18011010581435t.jpg" alt="莫红æ³? width="240" height="180"/></a></div><div class="cont"><div class="title"><a href="../cuimiandashi/1726.htm" class="nLink" target="_blank">莫红æ³?/a></div><div class="sum">莫红波,2007òq´æŽ¥å—美国催眠公会和¾ŸŽå›½è‰„¡‘žå…‹æ£®å‚¬çœ åŸ¹è®­åQŒèŽ·å›½é™…催眠师的职业资格ã€?009òq´æˆç«‹é¦™æ¸¯å‚¬çœ å­¦é™¢ï¼Œè‡³ä»ŠæŠŠå‚¬çœ æœ¯åº”用亍睡眠治疗和心理æ²È–—、职场减压、运劢员心理训练½{‰é¢†åŸŸçš„培训åQŒå­¦ç”?00多äh遍布全国医院、院校、体肌Ӏä¼ä¸šã€å…¬å®‰ç³»¾lŸã€?/div><div class="foot"><div style="float:right"><a href="../cuimiandashi/1726.htm" target="_blank" >[查看全文]</a></div></div></div></div><div class="summary"><div class="hr"></div><div class="imgDiv" style="float:left"><a href="../peixun/1725.htm" class="imgLink" target="_blank"><img src="../upload/2018-01/18011010178020t.jpg" alt="记廖阅鹏老师催眠培训åQšæˆ‘与客æˆïLš„故事" width="240" height="180"/></a></div><div class="cont"><div class="title"><a href="../peixun/1725.htm" class="nLink" target="_blank" title="记廖阅鹏老师催眠培训åQšæˆ‘与客æˆïLš„故事">记廖阅鹏老师催眠培训</a></div><div class="sum">我是京师博仁的推òq¿äh员,范老师åQŒä¸»è¦è´Ÿè´£å»–阅鹏催眠评¡¨‹çš„推òqѝ€‚以往的文章都是普及催眠知识,从来没有讲过我和我的客户的故事。今天给大家讲一ŒD‰|ˆ‘与客户交谈的¾låŽ†åQŒç¬¬ä¸€‹Æ¡é‡åˆ°é‚£ä¹ˆå¥½çš„客戗÷€?/div><div class="foot"><div style="float:right"><a href="../peixun/1725.htm" target="_blank" >[查看全文]</a></div></div></div></div> </div> </div> </div> <div class="class_cm"> <h3><a><span class="qdkyq">催眠‹zÕdŠ¨</span></a></h3> <a target="_blank"><img src="../images/催眠‹zÕdŠ¨280.jpg"></a> </div> <div class="clear_us"> <h3><a><span class="qdkyq">å…Ïx³¨æˆ‘们</span></a></h3> <a><img src="../images/催眠心理¾|‘二¾l´ç 280.png"></a> </div> <div class="news_bq clearfix"> <h3><a><span class="qdkyq">热门标签</span></a></h3> <div class="hottag2 clearfix"> <a href="/cuimian/" target="_blank">催眠</a> <a href="/cuimianshu" target="_blank" class="hotgreen">催眠æœ?/a> <a href="/shunjiancuimian" target="_blank" class="hotred">瞬间催眠æœ?/a> <a href="/ziwocuimian" target="_blank" class="hotgray">自我催眠</a> <a href="/cuimianfangfa" target="_blank" class="hotpurple">催眠æ–ÒŽ³•</a> <a href="/cuimianjiaocheng" target="_blank" class="hotblue">催眠术教½E?/a> <a href="/cuimianjianya" target="_blank" class="hotbrown">催眠减压</a> <a href="/cuimianjieyan" target="_blank" class="hotorange">催眠戒烟</a> <a href="/cuimianjiejiu" target="_blank" class="hotblack">催眠戒酒</a> <a href="/meirong" target="_blank">催眠¾ŸŽå®¹</a> <a href="/jianfei" target="_blank" class="hotgreen">催眠减肥</a> <a href="/anmian" target="_blank" class="hotred">催眠安眠</a> <a href="/qiannengkaifa" target="_blank" class="hotgray">潜能开å?/a> <a href="/huisu" target="_blank" class="hotpurple">催眠回溯</a> <a href="/zhiliao" target="_blank" class="hotblue">催眠æ²È–—</a> <a href="/poan" target="_blank" class="hotbrown">催眠破案</a> <a href="/anli" target="_blank" class="hotorange">催眠案例</a> <a href="/cuimianqu" target="_blank" class="hotblack">催眠æ›?/a> <a href="/yinyue" target="_blank">催眠音乐</a> <a href="/cuimiandashi" target="_blank" class="hotgreen">催眠大师</a> <a href="/cuimianziliao" target="_blank" class="hotred">催眠资料</a> <a href="/shuji" target="_blank" class="hotgray">催眠书籍</a> <a href="/yindaoyu" target="_blank" class="hotpurple">催眠引导è¯?/a> <a href="/cuimianshipeixun" target="_blank" class="hotblue">催眠培训</a> <a href="/peixun" target="_blank" class="hotbrown">催眠师培è®?/a> <a href="/gongkaike" target="_blank" class="hotorange">催眠公开è¯?/a> <!-- <a href="../search.aspx?keyword=心理" target="_blank" class="hotblack">心理</a> --> <a href="/XinLiZiXun" target="_blank">心理咨询</a> <a href="/anli" target="_blank" class="hotgreen">案例</a> <!-- <a href="../search.aspx?keyword=学习能力" target="_blank" class="hotred">学习能力</a> <a href="../search.aspx?keyword=家庭" target="_blank" class="hotgray">家庭</a> <a href="../search.aspx?keyword=儿童" target="_blank" class="hotpurple">儿童</a> <a href="../search.aspx?keyword=潜意è¯? target="_blank" class="hotblue">潜意è¯?/a> <a href="../search.aspx?keyword=抑郁ç—? target="_blank" class="hotbrown">抑郁ç—?/a> <a href="../search.aspx?keyword=瘦èín" target="_blank" class="hotorange">瘦èín</a> <a href="../search.aspx?keyword=提高自信å¿? target="_blank" class="hotblack">提高自信å¿?/a> <a href="../search.aspx?keyword=爱情" target="_blank">爱情</a> <a href="../search.aspx?keyword=提高睡眠质量" target="_blank" class="hotgreen">提高睡眠质量</a> <a href="../search.aspx?keyword=失恋" target="_blank" class="hotred">失恋</a> <a href="../search.aspx?keyword=失忆" target="_blank" class="hotgray">失忆</a> <a href="../search.aspx?keyword=¾~“解压力" target="_blank" class="hotpurple">¾~“解压力</a> <a href="../search.aspx?keyword=环节疼痛" target="_blank" class="hotblue">¾~“解疼痛</a> <a href="../search.aspx?keyword=记忆åŠ? target="_blank" class="hotbrown">记忆åŠ?/a> <a href="../search.aspx?keyword=注意åŠ? target="_blank" class="hotorange">注意åŠ?/a> <a href="../search.aspx?keyword=有效沟é€? target="_blank" class="hotblack">有效沟é€?/a> --> </div> </div> </div> </div> <div class="news"> <h3><span class="qdkyq">推荐文章</span></h3> </div> <div class="next_pre"><table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0"><tr valign="top"><td width="25%"><div class="summary"><div class="imgDiv" style="float:left"><a href="../peixun/1591.htm" class="imgLink" target="_blank"><img src="../upload/2017-03/17032014426755t.jpg" alt="òq¸è€Œä¸Žå‚¬çœ ç›”R€¢äºŽåŸ¹è®­è¯¾ï¼Œæ‰€æœ‰çš„ç›”R‡éƒ½æ˜¯ç”Ÿå‘½çš„馈èµ? width="120" height="90"/></a></div><div class="cont"><div class="title"><a href="../peixun/1591.htm" class="nLink" target="_blank" title="òq¸è€Œä¸Žå‚¬çœ ç›”R€¢äºŽåŸ¹è®­è¯¾ï¼Œæ‰€æœ‰çš„ç›”R‡éƒ½æ˜¯ç”Ÿå‘½çš„馈èµ?>òq¸è€Œä¸Žå‚¬çœ ç›”R€?/a></div><div class="sum">äºÞZ¸–间的所有相逢与别离都像是冥冥之中自有定数的åQŒä¹Ÿè®æ€½ è®¡åˆ’良久的事最后却不知不觉被搁‹¹…,而心血来潮临时èµäh„çš„决定却æ€ÀL˜¯ä¼šå¸¦æ¥ä¸€äº›æ„æƒ³ä¸åˆ°çš„惊喜åQŒæ‰€è°“å› ¾~˜é™…会不外如是。我虽然˜q‡äº†ž®å­©å­çš„òq´çºªåQŒä½†æ˜¯å›žæƒŒ™µ°˜q‡çš„大半人生路我发现åQŒæ”¹å˜æˆ‘生活轨迹的那些决定绝大部分都是在头脑发热不假思烦的情况下发生的ã€?/div><div class="foot"><div style="float:right"><a href="../peixun/1591.htm" target="_blank" >[查看全文]</a></div></div></div></div></td><td width="25%"><div class="summary"><div class="imgDiv" style="float:left"><a href="../peixun/1500.htm" class="imgLink" target="_blank"><img src="../upload/2017-01/17010409496418t.jpg" alt="怎样的运气让我遇åˆîC½ â€”—让我重èŽäh–°ç”Ÿçš„催眠培训评¡¨‹" width="120" height="90"/></a></div><div class="cont"><div class="title"><a href="../peixun/1500.htm" class="nLink" target="_blank" title="怎样的运气让我遇åˆîC½ â€”—让我重èŽäh–°ç”Ÿçš„催眠培训评¡¨‹">怎样的运气让æˆ?/a></div><div class="sum">机缘巧合冥冥之中的一‹Æ¡å‚¬çœ è¯¾½E‹ï¼Œæ”¹å˜äº†æˆ‘和父äºÔŒ¼Œæ”¹å˜äº†æˆ‘们之间的的关¾p»ï¼Œä¹Ÿè®©æˆ‘的生活掀开了全新的½‹‡ç« ã€‚感谢廖岳鹏老师在这几天的悉心教对{€?/div><div class="foot"><div style="float:right"><a href="../peixun/1500.htm" target="_blank" >[查看全文]</a></div></div></div></div></td><td width="25%"><div class="summary"><div class="imgDiv" style="float:left"><a href="../peixun/1501.htm" class="imgLink" target="_blank"><img src="../upload/2017-01/17010409578272t.jpg" alt="‹zÕdœ¨å½“下åQ?天的催眠培训让我走出半生的困å¢? width="120" height="90"/></a></div><div class="cont"><div class="title"><a href="../peixun/1501.htm" class="nLink" target="_blank" title="‹zÕdœ¨å½“下åQ?天的催眠培训让我走出半生的困å¢?>‹zÕdœ¨å½“下åQ?天的</a></div><div class="sum">很多人都会思考一个问题:äºÞZؓ什么活着åQŒä¸è®ºæ˜¯è°ï¼Œä¼ég¹Žéƒ½è¢«å®ƒå›°æ‰°è‰¯ä¹…,不论是风华正茂的青壮òq´è¿˜æ˜¯è€„耋老ähåQŒé“现在我想è¯ß_¼Œä¸Žå…¶æƒ³äؓ什么活着不如想一惛_º”该怎么‹z»ï¼Œå½¼å²¸æ˜¯é¥˜qœçš„åQŒä½†æ˜¯èˆ¹èˆëŠš„方向却在你手里真实地握着ã€?/div><div class="foot"><div style="float:right"><a href="../peixun/1501.htm" target="_blank" >[查看全文]</a></div></div></div></div></td><td width="25%"><div class="summary"><div class="imgDiv" style="float:left"><a href="../cuimianzixun/978.htm" class="imgLink" target="_blank"><img src="../upload/2016-08/16082214121398t.jpg" alt="催眠工具½ŽÞp´­ä¹°æŒ‡å———京师博仁催眠学院指定推òq¿äñ”å“? width="120" height="90"/></a></div><div class="cont"><div class="title"><a href="../cuimianzixun/978.htm" class="nLink" target="_blank" title="催眠工具½ŽÞp´­ä¹°æŒ‡å———京师博仁催眠学院指定推òq¿äñ”å“?>催眠工具½ŽÞp´­ä¹?/a></div><div class="sum">本äñ”品是ç”׃º¬å¸ˆåšä»å‚¬çœ å­¦é™¢æŒ‡å®šæŽ¨òq¿äñ”å“?mdash;—催眠工具½Ž±ï¼Œå†…含催眠仪、水晶球、怀表、探水针½{‰è¶…˜q‡å¿Uå‚¬çœ é“å…øP¼Œäº¬å¸ˆåšä»åå¹´ä¸“业心理服务¾léªŒåQŒä¸“家团队指å¯û|¼Œæ‚¨å€¼å¾—ä¿¡èµ–ã€?/div><div class="foot"><div style="float:right"><a href="../cuimianzixun/978.htm" target="_blank" >[查看全文]</a></div></div></div></div></td></tr></table></div> </div> <div class="footerbg"> <div class="footer"> <h1>ÀºÇò¾ÞÐDzÌÐìÀ¤Ì¨´Ê:催眠心理¾|?/h1> <div class="gywm"> <h3>关于我们</h3> <p>催眠心理¾|?/p> <p>催眠心理¾|‘是一个致力于¿U‘学催眠普及与推òq¿çš„¾|‘ç«™ã€?/p> <p>致力于帮助到每个催眠爱好者与催眠专业人士ã€?/p> <br /> <p>◎最新的催眠信息</p> <p>◎权威的催眠大师</p> <p>◎拥有优质的催眠培训评¡¨‹</p> <p>◎多æ ïLš„催眠公开课与­‘£å‘³‹zÕdŠ¨</p> <p>◎æ“v量的催眠术资源:教程、书¾cã€è§†é¢‘、音乐下è½?/p> <p>◎科学的催眠æ²È–—æ–ÒŽ¡ˆåQšæˆ’烟、减肥、美宏V€å‡åŽ‹ã€æ½œèƒ½å¼€å‘、抗癌、安眠、催眠回溯、前世今生等</p> </div> <div class="gzwm"> <h3>å…Ïx³¨æˆ‘们</h3> <div class="gzwm-l"> <img src="../images/twocode.png"> </div> <div class="gzwm-r"> </div> </div> </div> <div style="text-align: center"><p>地址åQšåŒ—京师范大学南院京师科技大厦Aåº?0å±?     ç”µè¯åQ?1059201667/13381188628</p></div> </div> <div class="footer1" style="width:100%;background:#ccc;text-align:center;"> <div class="toe"> <a href="//www.dvttx.icu/" title="nbaÀºÇò¾ÞÐǾ­µä¶¯×÷">nbaÀºÇò¾ÞÐǾ­µä¶¯×÷</a> <span class="qdkyq">|</span> <a href="../guanyuboren/259.htm" target="_blank">联系我们</a> <!-- <span class="qdkyq">|</span> <a onclick="javascript:window.open('//b.qq.com/webc.htm?new=0&sid=2659794717&eid=218808P8z8p8R8P8x8x8x&o=jsbr.org.cn&q=7&ref='+document.location, '_blank', 'height=544, width=644,toolbar=no,scrollbars=no,menubar=no,status=no');" style="CURSOR: pointer" target="_blank">法律声明</a> --> <span class="qdkyq">|</span> <a href="../cuimianzixun" target="_blank">最新资è®?/a> <span class="qdkyq">|</span> <a href="//www.dvttx.icu/" title="nbaÀºÇò¾ÞÐǾ­µä¶¯×÷">nbaÀºÇò¾ÞÐǾ­µä¶¯×÷</a> <span class="qdkyq">|</span> <a href="javascript:void(0);" onclick="AddFavorite(window.location,document.title)">收藏我们</a> </div> </div> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "") ? "//js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = '//push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>