ï»? mgÀºÇò¾ÞÐÇÀÏ»¢»úÍæ·¨:˜q›å…¥åˆ°æ·±åº¦å‚¬çœ çŠ¶æ€çš„æ–ÒŽ³•_催眠心理¾|?/title> <meta name="description" content="mgÀºÇò¾ÞÐÇÀÏ»¢»úÍæ·¨:在深度催眠状态下åQŒè¢«å‚¬çœ è€…仅与催眠师保持单线的感应关¾p»ï¼Œå¯¹å‘¨å›´çš„ä»ÖM½•åˆºæ¿€å‡æ— æ„Ÿå—åQŒå‘ˆçŽ°é«˜åº¦çš„暗示性,失去自制和判断力åQŒç»"/> <meta name="keywords" content="mgÀºÇò¾ÞÐÇÀÏ»¢»úÍæ·¨," /> <meta name="generator" content="iwms¾|‘ç«™½Ž¡ç†¾pȝ»Ÿ"/> <link href="../css/list.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="../css/head.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link rel="canonical" href="//www.dvttx.icu/cuimianjiaocheng/1694.htm"/> <meta name="robots" content="noarchive"> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body id="body"> <div class="head"> <div class="top"> <a href="//www.dvttx.icu/" title="nbaÀºÇò¾ÞÐǾ­µä¶¯×÷">nbaÀºÇò¾ÞÐǾ­µä¶¯×÷</a> <span class="qdkyq">|</span> <a href="../cuimiankecheng1" target="_blank">评¡¨‹å¯ÆDˆª</a> <!-- <a href="#" onclick="iwms.logPop()" style="margin-left:630px;">ç™Õd½•</a> <span class="qdkyq">|</span> <a href="../memberreg.aspx" rel="nofollow">注册</a> <span class="qdkyq">|</span> --> <a style="margin-left:640px;" href="/WangZhanDiTu" target="_blank">¾|‘站地图</a> <span class="qdkyq">|</span> <a href="javascript:void(0)" onclick="AddFavorite(window.location,document.title)">收藏本站</a> <span class="qdkyq">|</span> <a href="/guanyuboren/259.htm" target="_blank">联系我们</a> <span class="qdkyq">|</span> <a href="//p.qiao.baidu.com/im/index?siteid=11658411&ucid=24727361&cp=&cr=&cw=%E5%82%AC%E7%9C%A0psy",'_blank'>帮助</a> </div> <div class="clear"></div> <div class="headadbg"> <div class="headad"> <div class="logo"> <a href="//www.dvttx.icu/" title="nbaÀºÇò¾ÞÐǾ­µä¶¯×÷">nbaÀºÇò¾ÞÐǾ­µä¶¯×÷</a> </div> <div class="sah"> <form method="get" action="../search.aspx" name="frmSearch"> <div class="search"> <div class="search-left"><input name="keyword" class="searchIn" value="快来找你感兴­‘£çš„文章" size="25" type="text" id="search" onfocus="if (value =='快来找你感兴­‘£çš„文章'){value =''}" onblur="if (value ==''){value='快来找你感兴­‘£çš„文章'}"></div> <div class="search-right"> <input value="搜烦" class="searchBtn" type="submit" /><span class="qdkyq"></span></a> </div> </div> </form> <div class="hottag"> <span class="qdkyq">热门标签åQ?/span> <a href="../search.aspx?keyword=催眠æ›? target="_blank">催眠æ›?/a> <span class="qdkyq">|</span> <a href="../search.aspx?keyword=前世今生" target="_blank">前世今生</a> <span class="qdkyq">|</span> <a href="../search.aspx?keyword=自我催眠æœ? target="_blank">自我催眠æœ?/a> <span class="qdkyq">|</span> <a href="../search.aspx?keyword=催眠案例" target="_blank">催眠案例</a> <span class="qdkyq">|</span> <a href="../search.aspx?keyword=催眠减压" target="_blank">催眠减压</a> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="nav_all"> <ul class="nav"> <li _t_nav="Div1" class=""><a href="../cuimianrumen">催眠入门</a> <div class="nav_jiantou"></div> </li> <li _t_nav="Div2"><a href="../cuimianyingyong">催眠应用</a> <div class="nav_jiantou"></div> </li> <li _t_nav="Div3"><a href="../cuimianzixun">催眠资讯</a></li> <li _t_nav="Div4"><a href="../cuimianshipin">催眠视频</a> <div class="nav_jiantou"></div> </li> <li _t_nav="Div5"><a href="../cuimianshi">催眠å¸?/a> <div class="nav_jiantou"></div> </li> <li _t_nav="Div6"><a href="../cuimianqu">催眠æ›?/a> <div class="nav_jiantou"></div> </li> <li _t_nav="Div7"><a href="../cuimianziliao">催眠资料</a> <div class="nav_jiantou"></div> </li> <li _t_nav="Div8"><a href="../cuimiankecheng">培训评¡¨‹</a> <div class="nav_jiantou"></div> </li> <li _t_nav="Div9"><a href="../CuiMianTuPian">催眠囄¡‰‡</a></li> <li _t_nav="Div10"><a href="../guanyuboren/259.htm">关于我们</a></li> </ul> <div class="navigation-down"> <div id="Div1" class="nav-down-menu menu-1" style="display: none;" _t_nav="Div1"> <div class="navigation-down-inner"> <ul class="scl"><li class="qdkyq"><a href="../cuimian/" target="_blank">催眠</a></li><li class="qdkyq"><a href="../cuimianshu/" target="_blank">催眠æœ?/a></li><li class="qdkyq"><a href="../shunjiancuimian/" target="_blank">瞬间催眠æœ?/a></li><li class="qdkyq"><a href="../ziwocuimian/" target="_blank">自我催眠</a></li><li class="qdkyq"><a href="../cuimianlishi/" target="_blank">催眠历史</a></li><li class="qdkyq"><a href="../cuimianfangfa/" target="_blank">催眠æ–ÒŽ³•</a></li><li class="qdkyq"><a href="../xuecuimianshu/" target="_blank">学习催眠æœ?/a></li><li class="qdkyq"><a href="../cuimianjiaocheng/" target="_blank">催眠术教½E?/a></li></ul> <div class="clear"> </div> </div> </div> <div id="Div2" class="nav-down-menu menu-1" _t_nav="Div2" style="display: none;"> <div class="navigation-down-inner"> <ul class="scl"><li class="qdkyq"><a href="../cuimianjianya/" target="_blank">催眠减压</a></li><li class="qdkyq"><a href="../cuimianjieyan/" target="_blank">催眠戒烟</a></li><li class="qdkyq"><a href="../cuimianjiejiu/" target="_blank">催眠戒酒</a></li><li class="qdkyq"><a href="../meirong/" target="_blank">催眠¾ŸŽå®¹</a></li><li class="qdkyq"><a href="../jianfei/" target="_blank">催眠减肥</a></li><li class="qdkyq"><a href="../anmian/" target="_blank">催眠安眠</a></li><li class="qdkyq"><a href="../qiannengkaifa/" target="_blank">潜能开å?/a></li><li class="qdkyq"><a href="../huisu/" target="_blank">催眠回溯</a></li><li class="qdkyq"><a href="../zhiliao/">催眠æ²È–—</a></li><li class="qdkyq"><a href="../poan/" target="_blank">催眠破案</a></li></ul> <div class="clear"> </div> </div> </div> <div id="Div3" class="nav-down-menu menu-1" style="display: none;" _t_nav="Div3"> <div class="navigation-down-inner"> <ul style=""> </ul> <div class="clear"> </div> </div> </div> <div id="Div4" class="nav-down-menu menu-1" style="display: none;" _t_nav="Div4"> <div class="navigation-down-inner"> <ul class="scl"><li class="qdkyq"><a href="../yuleshipin/" target="_blank">催眠å¨×ƒ¹è§†é¢‘</a></li><li class="qdkyq"><a href="../xuexishipin/" target="_blank">催眠学习视频</a></li></ul> <div class="clear"> </div> </div> </div> <div id="Div5" class="nav-down-menu menu-1" style="display: none;" _t_nav="Div5"> <div class="navigation-down-inner"> <ul class="scl"><li class="qdkyq"><a href="../cuimiandashi/" target="_blank">催眠大师</a></li><li class="qdkyq"><a href="../zhiliaoshi/" target="_blank">催眠æ²È–—å¸?/a></li><li class="qdkyq"><a href="../anli/" target="_blank">催眠案例</a></li><li class="qdkyq"><a href="../XueYuanAnLi/">学员案例</a></li></ul> <div class="clear"> </div> </div> </div> <div id="Div6" class="nav-down-menu menu-1" style="display: none;" _t_nav="Div6"> <div class="navigation-down-inner"> <ul class="scl"><li class="qdkyq"><a href="../yinyue/" target="_blank">催眠音乐</a></li><li class="qdkyq"><a href="../yindaoyu/" target="_blank">催眠引导è¯?/a></li></ul> <div class="clear"> </div> </div> </div> <div id="Div7" class="nav-down-menu menu-1" style="display: none;" _t_nav="Div7"> <div class="navigation-down-inner"> <ul class="scl"><li class="qdkyq"><a href="../wenxian/" target="_blank">催眠文献</a></li><li class="qdkyq"><a href="../shuji/" target="_blank">催眠书籍</a></li></ul> <div class="clear"> </div> </div> </div> <div id="Div8" class="nav-down-menu menu-1" style="display: none;" _t_nav="Div8"> <div class="navigation-down-inner" style="width:500px;"> <ul class="scl"> <li class="qdkyq"><a href="../CuiMianKeCheng1/">培训评¡¨‹</a></li> <li class="qdkyq"><a target="_blank" href="../gongkaike/">催眠公开è¯?/a></li> <li class="qdkyq"><a target="_blank" href="../peixun/">催眠培训</a></li> <li class="qdkyq"><a target="_blank" href="../cuimianshipeixun/">催眠师培è®?/a></li> <li class="qdkyq"><a target="_blank" href="../wangqiziliao/">往期资æ–?/a></li> </ul> <div class="clear"> </div> </div> </div> <div id="Div9" class="nav-down-menu menu-1" style="display: none;" _t_nav="Div9"> <div class="navigation-down-inner"> <ul style=""> </ul> <div class="clear"> </div> </div> </div> <div id="Div10" class="nav-down-menu menu-1" style="display: none;" _t_nav="Div10"> <div class="navigation-down-inner"> <ul style=""> </ul> <div class="clear"> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container"> <!--òq¿å‘Š--> <div class="adv"></div> <!--nav2--> <div class="nav2"> 当前位置weåQ?a href="">催眠心理¾|?/a> â†?<a href="../cuimianrumen/">催眠术入é—?/a> â†?<a href="../cuimianjiaocheng/">催眠术教½E?/a> </div> <!----> <div class="content_list clearfix"> <div class="show_l"> <div class="cont"> <div style="text-align:center"> <h1>mgÀºÇò¾ÞÐÇÀÏ»¢»úÍæ·¨:˜q›å…¥åˆ°æ·±åº¦å‚¬çœ çŠ¶æ€çš„æ–ÒŽ³•</h1> </div> <table class="xinxi" width="100%" align="center"> <tr> <td>[日期åQ?017-08-22]</td> <td>‹¹è§ˆé‡ï¼š100  </td> <td> 作者: </td> </tr> </table> <div class="bdsharebuttonbox"><a href="#" class="bds_more" data-cmd="more">分äín刎ͼš</a><a href="#" class="bds_qzone" data-cmd="qzone" title="分äín到QQ½Iºé—´">QQ½Iºé—´</a><a href="#" class="bds_tsina" data-cmd="tsina" title="分äín到新‹¹ªå¾®å?>新浪微博</a><a href="#" class="bds_tqq" data-cmd="tqq" title="分äín到腾讯微å?>腾讯微博</a><a href="#" class="bds_renren" data-cmd="renren" title="分äínåˆîCh人网">äºÞZh¾|?/a><a href="#" class="bds_weixin" data-cmd="weixin" title="分äín到微ä¿?>微信</a></div> <div id="cont_center"><p> <a href="//www.dvttx.icu/">nbaÀºÇò¾ÞÐǾ­µä¶¯×÷</a> www.dvttx.icu       如何˜q›å…¥æ·±åº¦å‚¬çœ çŠ¶æ€ï¼Ÿæˆ‘们都知道,催眠状态的深度可以分äؓ三个¾U§åˆ«åQšæµ…度催眠状态、中度催眠状态和深度催眠状态ã€?/p> <p> </p> <p>      在深度催眠状态下åQŒè¢«å‚¬çœ è€…仅与催眠师保持单线的感应关¾p»ï¼Œå¯¹å‘¨å›´çš„ä»ÖM½•åˆºæ¿€å‡æ— æ„Ÿå—åQŒå‘ˆçŽ°é«˜åº¦çš„暗示性,失去自制和判断力åQŒç»å¯¹å¬ä»¤äºŽå‚¬çœ å¸ˆï¼Œå¯å‘ˆçŽ°å„¿Uæš—½Cºæ€§å‰òè§?.....在催眠结束后åQŒè¢«å‚¬çœ è€…对催眠状态中的情冉|‚‰æ•°å¿˜è®°ã€‚那么,怎样才能让被催眠者进入到深度催眠状态呢åQ?/p> <p> </p> <p>深度催眠状态是在较‹¹…çñ”别的催眠状态基¼‹€ä¸Šçš„加深åQŒåŠ æ·Þqš„关键有以下几¿Uæ–¹æ³•ï¼š</p> <p> </p> <p><strong class="qdkyq">1、连¾l­åŠ å¼ºå‚¬çœ æš—½C?/strong></p> <p> </p> <p> ˜q›è¡Œæ”¾æ¾å‚¬çœ åŽå†æ·±å…¥˜q›è¡Œæš—示åQŒæš—½Cø™¯­çš„语调越来越慢:“ä½ å·²˜q›å…¥å‚¬çœ çŠ¶æ€ï¼Œä¸ÞZº†åŠ æ·±ä½ çš„睡眠åQŒè¯·å†æ”¾æ¾ã€?rdquo;</p> <p> 当放æùN¢éƒ¨è‚Œè‚‰åŽè®©è¢«å‚¬çœ è€…充分体验放松感åQŒå¿…要时用手试着提开上睑åQŒè¯´åQ?现在真正的放松了åQŒçœ¼çš®å¾ˆæ¾äº†åQŒä¸€ç‚¹ä¹Ÿçä¸å¼€äº†ï¼Œå†æ”¾æ¾ï¼Œå†æ”¾æ?hellip;…很松äº?..”</p> <p> “上肢再放松,放松一点也无力äº?rdquo;åQŒæ­¤æ—¶è¯•ç€å¼¯æ›²ä¸Šè‚¢åQŒæœ‰æ„è¯†åœ°å°†æ‰‹è‡‚微微抬è“v½Hç„¶æ”¾æŽ‰åQŒä“Q手臂½Hç„¶ä¸‹åž‚åQŒåƈ暗示åQ?ldquo;˜q™å°±çœŸæ­£æ”¾æ¾äº†ï¼Œä¸€ç‚¹åŠ›æ°”也没有了,我给你按摩一下,你的上臂肌肉会紧张收¾~©ä¸èƒ½å¼¯æ›ÔŒ¼Œæ³¨æ„ž®Þp¦æ”¶ç¾ƒäº†ã€?rdquo;</p> <p> 可以试着弯手臂,如肌肉确因收¾~©è€Œä¸èƒ½å¼¯æ›²å°±è¯æ˜Žåœ¨å‚¬çœ çŠ¶æ€ä¸‹å…ähœ‰è¾ƒå¼ºçš„æš—½Cºæ€§ï¼Œå†æš—½Cºï¼š“现在你的注意力全部集中了åQŒåªèƒ½å¬åˆ°æˆ‘的讲话,òq¶æŒ‰æˆ‘的指ä×oåŽÀL‰§è¡Œï¼Œä»ÖM½•å¤–界的干扰都不会影响你,也听不到外界的ä“Q何声韻I¼Œä½†åªèƒ½å¬ä»Žæˆ‘的指令。你已沉睡了åQŒå†æ²‰ç¡åQŒç¡æ·×ƒ¸€ç‚?再睡æ·×ƒ¸€ç‚?hellip;…”ã€?/p> <p> <img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="../upload/2017-08/17082219088216.png" alt="" width="626" height="470" align="center" /></p> <p> </p> <p><strong class="qdkyq">2、间断加深催眠暗½C?/strong></p> <p> </p> <p>      ˜q›å…¥‹¹…催眠状态后让被催眠者休息片刻,暗示åQ?ldquo;ä½ å·²˜q›å…¥‹¹…催眠状态,不会有ä“Q何äh打扰你,睡吧你会­‘Šç¡­‘Šæ·±åQŒç­‰ä½ ç¡æ·±æ—¶æˆ‘再与你联系åQŒåªæœ‰æˆ‘的声音你才能听到åQŒç¡å?”</p> <p> ½Eç­‰æ•°åˆ†é’Ÿå†˜q›è¡ŒåŠ æ·±å‚¬çœ æ€§æš—½Cºï¼š“你睡得很æ·×ƒº†åQŒçŽ°åœ¨ä½ æžäؓ沉静åQŒå†æ·Þq¡åQŒä½ ž®Þpƒ½å¬åˆ°è‡ªå·±çš„呼吸声åQŒå†æ·Þq¡å?试听自己的呼吸声åQŒå¤–面已无干扰声韻I¼Œæ·Þq¡å?”</p> <p> 间隔一ŒD‰|—¶é—´åŽä¸Žè¢«å‚¬çœ è€…联¾p»ï¼š“现在你睡得很深,你会感到íwºåœ¨æ¸©æš–的沙滩上沐æʎ着阛_…‰åQŒå¾ˆèˆ’服åQŒæ— å¿§æ— è™‘,再ç‘ô¾l­äín受这¿Uæ„‰å¿«èˆ’适吧!”</p> <p> ˜q™æ—¶è¦æ±‚回答是否有如上所说的感受åQŒå¦‚被催眠者回½{”å·²¾lä½“验到了,ž®Þp¯æ˜Žè¢«å‚¬çœ è€…å·²˜q›å…¥æ·±å‚¬çœ çŠ¶æ€ã€?/p> <p> </p> <p><strong class="qdkyq">3、快速加深法</strong></p> <p> </p> <p>      在浅催眠状态下åQŒè¢«å‚¬çœ è€…业已接受一定的暗示和指令,此时可以告诉被催眠者:“我将帮助你迅速地˜q›å…¥æ·±å‚¬çœ çŠ¶æ€?rdquo;åQ?ldquo;你坐èµäh¥æˆ–ç«™èµäh¥åQŒä½†ä»ä¸ä¼šé†’来,当我½Hç„¶å«ä¸€å£°æ·±ç¡å§åQŒä½ ž®Þpƒ½æ²‰æ²‰å…¥ç¡é”¤ã€?rdquo;</p> <p> ˜q™æ—¶è¦æ‰¶ä½è¢«å‚¬çœ è€…防止突然深睡后倒暗½Cºï¼Œ“注意åQŒå½“我叫一声深睡,你就会突然倒下入睡åQŒå¤–界的ä»ÖM½•å£°éŸ³ä½ éƒ½å¬ä¸è§ï¼Œåªèƒ½ä¸Žæˆ‘联系åQŒæ³¨æ„æˆ‘叫了——随之叫一壎ͼš‘æ·Þq¡äº?rsquo;ã€?rdquo;</p> <p> 被催眠者会立即˜q›å…¥æ·±å‚¬çœ çŠ¶æ€ã€?/p> <p> </p> <p>下面是《催眠术圣经》中的方法,大家可以¾l“合èµäh¥ä½¿ç”¨ã€?/p> <p> </p> <p><strong class="qdkyq">½W¬ä¸€æ­?/strong></p> <p> </p> <p> 让目标对象用舒服的姿势坐在靠背椅子上åQŒåŒè„šç€åœŽÍ¼ŒåŒæ‰‹¾|®äºŽè…¿ä¸Šã€‚把 催眠¼„Ÿçš„囄¡‰‡ä¸‘Öœ¨ä»–面前,要比他的眼睛略高åQŒè¿™æ ·ä»–ž®±å¿…™åÖMԒ视。让催眠¼„Ÿæ²¿ç›´å¾„¾U?015厘米的圈˜q›è¡Œåœ†å‘¨˜qåŠ¨ã€?/p> <p> </p> <p>      告诉目标对象åQŒä»–必须集中注意力盯住催眠碟的中心。随着催眠¼„Ÿçš„˜qåŠ¨åQŒç›®æ ‡å¯¹è±¡ä¼šè§‰å¾—¼„Ÿç‰‡å¼€å§‹æ—‹è½¬è“v来,让他的视¾U¿æ— æ³•æ­£å¸¸èšç„¦ã€‚这会吸引他的全部注意力。ç‘ô¾l­è®©å‚¬çœ ¼„Ÿè¿›è¡Œåœ†å‘¨è¿åŠ¨ï¼ŒåŒæ—¶ç”¨ä½Žæ²‰å•è°ƒçš„声音暗示åQ?ldquo;你的眼睛开始感到疲功뀂你的眼皮越来越沉重。你的眼睛太疲劳了,已经看不清楚äº?hellip;…你开始眨çœû|¼Œ­‘Šæ¥­‘Šé¢‘¾Jã€‚你的眼睛渐渐合上了。没关系åQŒåˆä¸Šçœ¼ç›å§ã€‚合上眼睛,全èín放松åQŒå‡†å¤‡äh睡吧</p> <p> </p> <p> 一边反复重复暗½Cºå†…容,一边让催眠¼„Ÿç‘ô¾l­è¿›è¡Œåœ†å‘¨è¿åŠ¨ã€‚目标对象很å¿?ž®×ƒ¼šåˆä¸Šçœ¼ç›ã€?/p> <p> </p> <p><strong class="qdkyq">½W¬äºŒæ­?/strong></p> <p> </p> <p>      用你的手指轻触目标对象头部两侧,拇指攑֜¨ä»–额头上åQŒå¦‚图所½Cºã€‚让你的拇指慢慢从目标对象的额头滑向太阳½Iß_¼Œå…¶ä»–四指保持不动åQŒé‡å¤è¿™ä¸€˜q‡ç¨‹ 2 ~ 3分钟åQŒåŒæ—¶åå¤ç”¨è·Ÿåˆšæ‰ä¸€æ ïLš„低沉单调声音暗示åQ?ldquo;睡吧……睡吧……å›îCº†……睡吧……睡吧。你要睡着了。睡得很熟。睡吧。熟睡吧。睡吧ã€?rdquo;</p> <p> </p> <p><strong class="qdkyq">½W¬ä¸‰æ­?/strong></p> <p> </p> <p> 左手¾|®äºŽç›®æ ‡å¯¹è±¡å¤´éƒ¨ä¸¤ä¾§åQŒæ‹‡æŒ‡æ”¾åœ¨ä»–太阳½I´å¤„。让你的拇指慢慢沿目标对象的发根处从太阳½I´æ»‘向额å¤ß_¼Œç„¶åŽå†å‘下滑到éËE梁之下。与此同æ—Óž¼ŒåÏx‰‹åˆ™æ‰¶ä½ç›®æ ‡å¯¹è±¡çš„头部åQŒä¿æŒé™æ­¢ã€‚重复这一˜q‡ç¨‹¾U?分钟åQŒåŒæ—¶ç‘ô¾l­æš—½Cºï¼š“睡吧……å›îCº†……睡吧……睡吧ã€?rdquo;</p> <p> </p> <p><strong class="qdkyq">½W¬å››æ­?/strong></p> <p> </p> <p>      左手拇指¾|®äºŽç›®æ ‡å¯¹è±¡é¼ÀL¢ä¸Šéƒ¨åQŒå…¶ä½™å››æŒ‡è½»è§¦ä»–头顶ã€?/p> <p>      注意åQšæ‰€æœ‰ç”¨äºŽå¼€å§‹å‚¬çœ çŠ¶æ€çš„抚摸动作都是从上向下的O与此相反åQŒç”¨äºŽç»“束催眠状态的抚摸动作则是从下向上的ã€?/p> <p> </p> <p> åÏx‰‹ä»Žä»–头顶向下滑向后颈处,要有一定的压迫力度åQŒé‡å¤è¿™ä¸€˜q‡ç¨‹¾U?3~4分钟åQŒåŒæ—¶ç‘ô¾l­æš—½Cºï¼š“你现在就要睡着了。你现在ž®Þp¦ç¡ç€äº†ã€‚睡着了ã€?睡着了。睡着了。睡吧ã€?rdquo;</p> <p> </p> <p><strong class="qdkyq">½W¬äº”æ­?/strong></p> <p> </p> <p> 停止åÏx‰‹çš„动作,左手¾l§ç®‹ä¿æŒåœ¨ç›®æ ‡å¯¹è±¡çš„头顶位置åQŒåŒæ—¶ç‘ô¾l­ç”¨ä½Žæ²‰å•è°ƒçš„肯定语气暗½Cºï¼š“你的眼睛已经闭紧äº?hellip;…你睁不开眼睛。你的肩膀感到非常沉重。你的双手一动不动。你处于完全的放杄¡Š¶æ€ï¼Œå®Œå…¨æ²¡æ³•åŠ¨å¼¹ã€‚你已经睡着äº?hellip;…睡着äº?hellip;…睡着了。你的头感到很沉é‡?hellip;…你的双腿感到很沉é‡?hellip;…你太å›îCº†……我数3,你就会沉沉睡厅R€?……2……3……ä½ å·²¾lç¡ç€äº?hellip;…除了我的声音åQŒä½ ä»€ä¹ˆéƒ½å¬ä¸åˆ°ã€‚你已经睡着äº?hellip;…睡着äº? ”现在你可以让目标对象的头渐渐朝后从ͼŒåŒæ—¶ç”¨å³æ‰‹æ‰¶ä½ä»–的后颈部位ã€?/p> <p> </p> <p>重复暗示内容10分钟左右åQŒä¹Ÿå¯ä»¥æ›´é•¿åQŒæœ‰äº›å‚¬çœ å¸ˆä¼šé‡å¤?0分钟以上ã€?/p> <p> </p> <p> 上面介绍的是深度催眠的基本方法,适合你在入门阶段采用。练习过½E‹æœ€é•‰Kœ€è¦?0分钟左右åQŒä¸è¦å¿ƒæ€¥ã€‚不˜q‡ï¼Œè®¸å¤šäººå¯èƒ½åªéœ€è¦å‡ åˆ†é’Ÿçš„催眠就­‘³ä»¥˜q›å…¥æš—示睡眠状态,˜q™æ ·ä½ å°±å¯ä»¥èŠ‚省一些时间。随着你的熟练½E‹åº¦é€æ¸æé«˜åQŒç»ƒä¹ æ—¶é—´ä¹Ÿä¼šé€æ¸¾~©çŸ­åQŒæœ€åŽä½ é€šå¸¸æ€Õd¯ä»¥åœ¨10分钟以内¾l“束¾lƒä¹ ã€?/p> <p> </p> <p> 无论如何都不要心急,每次¾lƒä¹ ä¸å¦¨å¤šèŠ±ç‚ÒŽ—¶é—´ã€‚这样不仅有助于你积累经验,而且可以提髙成功率。在˜q™ä¸€é˜¶æ®µåQŒåªè¦èƒ½è®©ç›®æ ‡å¯¹è±¡è¿›äººæ·±åº¦å‚¬çœ çŠ¶æ€å°± ½Ž—是成功了。接下来åQŒä½ ž®†ä¼šå­¦ä¹ ž®†ç›®æ ‡å¯¹è±¡ä»Žå‚¬çœ çŠ¶æ€ä¸­“唤醒”的方法ã€?/p> <p> </p> <p> 法国著名催眠大师爱å×Iž®?bull;库艾åQŒåŒæ—¶ä¹Ÿæ˜¯è‡ªæˆ‘æš—½Cºçš„å¤?师,他提出的自我暗示è¯?ldquo;每天åQŒåœ¨æ¯ä¸ªæ–šw¢åQŒæˆ‘都在不断做得更好"早已世界é—Õdã€?/p></div> </div> <div class="p_n clearfix"> <div class="prevNews">上一½‹‡ï¼š<a href="../cuimianjiaocheng/1684.htm">莫红波催眠术教程åQšä»€ä¹ˆæ˜¯çˆ±æƒ…催眠æœ?/a></div> <div class="nextNews">下一½‹‡ï¼š<a href="../cuimianjiaocheng/1697.htm">催眠术教½E‹ï¼šå‚¬çœ æ¦‚论åQˆå»–阅鹏åQ?/a></div> </div> <p style="padding:10px;line-height:30px;font-size:14px;">声明åQšã€æœ¬æ–‡ç”±å‚¬çœ å¿ƒç†¾|‘整理编辑,未经¾|‘站正式授权不得转蝲åQŒè¿è€…依法追½I¶ç›¸å…Ïx³•å¾‹è´£ä»…R€‚ã€?/p> <div class="remark clearfix"> <div class="mframe mR"> <div class="tl"></div> <div class="tr"></div> <div class="tm"> <span class="tt">本文评论</span> <!-- <a href="../rm1694.htm" target="_blank">查看全部评论</a> <span class="gray">(0)</span>--> </div> <div class="wrapper"> <div class="ml"></div> <div class="mr"></div> <div class="mm"> <table width="100%" style="margin:6px"> <tr><td width="300"> <form action="" name="fmRemarkSt" onsubmit="return remark.post(this);"> <input type="hidden" value="1" name="face"/> 姓名 <input type="text" name="username" value="" maxlength="15" style="width:60px" class="inputbg"/> <input type="checkbox" id="rmAnonymitySt" onclick="remark.anony(this)"/><label for="rmAnonymitySt">匿名</label> <!--      å­—æ•° <input type="text" id="bodyLen" size="3" readonly="readonly" style="border-width:0;background:transparent;vertical-align:middle" value="0"/>--> <br/> <div class="box"> <div class="Input_Box clearfix"> <textarea class="Input_text" name="body" cols="40" rows="4" onkeydown="remark.dispLen(this)" onkeyup="remark.handle(event,this);remark.dispLen(this)" style="width:99%;height:100px;margin:3px 0;overflow-y:auto"></textarea> <div class="faceDiv"> </div> <div class="Input_Foot"> <input type="checkbox" checked="checked" id="rmAgreeSt"/> <div class="argee"><label for="rmAgreeSt">同意评论声明</label> <div class="ag1"> <h3>评论声明</h3> <p>ž®Šé‡¾|‘上道å¯dåQŒéµå®ˆä¸­åŽäh民共和国的各™åҎœ‰å…Ïx³•å¾‹æ³•è§?/p> <p>承担一切因您的行äؓ而直接或间接å¯ÆD‡´çš„民事或刑事法律责ä“Q</p> <p>本站½Ž¡ç†äººå‘˜æœ‰æƒä¿ç•™æˆ–删除其½Ž¡è¾–留言中的ä»ÀL„å†…容</p> <p>本站有权在网站内转蝲或引用您的评è®?/p> <p>参与本评论即表明您已¾lé˜…è¯Õdƈ接受上述条款</p> </div> </div>  <button type="submit" style="width:50px">发布</button> </div> </div> </div>   </form> </td></tr> </table> <div class="reCont" id="reContainer"></div> </div> </div> <div class="bl"></div> <div class="br"></div> <div class="bm"></div> </div> </div> </div> <div class="show_r"> <div class="class_tj"> <h3><a href="../cuimiankecheng" target="_blank"><span class="qdkyq">评¡¨‹æŽ¨è</span></a></h3> <a href="../cuimiankecheng1" target="_blank"><img src="../images/催眠评¡¨‹é…å›¾280.jpg"></a> </div> <!--热门文章|最新评论|˜q‘期文章--> <div class="case"> <div class="title cf clearfix"> <ul class="title-list fr cf clearfix"> <li class="on"><a href="javascript:void(0)">热门文章</a></li> <li class="qdkyq"><a href="javascript:void(0)">最新评è®?/a></li> <li class="qdkyq"><a href="javascript:void(0)">˜q‘期文章</a></li> </ul> </div> <div class="product-wrap"> <!--案例1--> <div class="product show"> <div class="summary"><div class="imgDiv" style="float:left"><a href="../guanyuboren/259.htm" class="imgLink" target="_blank"><img src="../upload/2016-04/16040112012701t.jpg" alt="关于我们" width="240" height="180"/></a></div><div class="cont"><div class="title"><a href="../guanyuboren/259.htm" class="nLink" target="_blank">关于我们</a></div><div class="sum"> </div><div class="foot"><div style="float:right"><a href="../guanyuboren/259.htm" target="_blank" >[查看全文]</a></div></div></div></div><div class="summary"><div class="hr"></div><div class="imgDiv" style="float:left"><a href="../cuimianzixun/223.htm" class="imgLink" target="_blank"><img src="../upload/2016-03/16031617545622t.jpg" alt="揭秘åQšç‹—催眠人纯属玩½W? width="240" height="180"/></a></div><div class="cont"><div class="title"><a href="../cuimianzixun/223.htm" class="nLink" target="_blank" title="揭秘åQšç‹—催眠人纯属玩½W?>揭秘åQšç‹—催眠人纯属玩</a></div><div class="sum">最˜q‘一只å¯d国狐狸犬火了åQŒå› ä¸ºå®ƒä¼šå‡è§†äh的眼睛,让对方进入催眠状态ã€?/div><div class="foot"><div style="float:right"><a href="../cuimianzixun/223.htm" target="_blank" >[查看全文]</a></div></div></div></div><div class="summary"><div class="hr"></div><div class="imgDiv" style="float:left"><a href="../cuimianshu/403.htm" class="imgLink" target="_blank"><img src="../upload/2016-05/16051015105844t.jpg" alt="催眠术史:催眠术与人类发展的过½E? width="240" height="180"/></a></div><div class="cont"><div class="title"><a href="../cuimianshu/403.htm" class="nLink" target="_blank" title="催眠术史:催眠术与人类发展的过½E?>催眠术史:催眠术与äº?/a></div><div class="sum"> 催眠心理¾|‘有在大量催眠术、催眠术教程、和催眠术书¾cä¾›å­¦å‚¬çœ æœ¯çš„同志们学习åQŒå¸¦æ‚¨ä¸€èµ·å¦‚何学好催眠术入门åQŒåœ¨˜q™é‡Œæ‚¨èƒ½å’Œçˆ±å­¦ä¹ çš„催眠术的网友一起学习探讨ã€?/div><div class="foot"><div style="float:right"><a href="../cuimianshu/403.htm" target="_blank" >[查看全文]</a></div></div></div></div><div class="summary"><div class="hr"></div><div class="imgDiv" style="float:left"><a href="../xuexishipin/258.htm" class="imgLink" target="_blank"><img src="../upload/2016-03/16032314332104t.jpg" alt="蔡仲æ·?瞬间催眠æœ? width="240" height="180"/></a></div><div class="cont"><div class="title"><a href="../xuexishipin/258.htm" class="nLink" target="_blank">蔡仲æ·?瞬间催眠æœ?/a></div><div class="sum">国际著名催眠大师蔡仲淮老师的催眠课堂风采ã€?/div><div class="foot"><div style="float:right"><a href="../xuexishipin/258.htm" target="_blank" >[查看全文]</a></div></div></div></div><div class="summary"><div class="hr"></div><div class="imgDiv" style="float:left"><a href="../xuexishipin/249.htm" class="imgLink" target="_blank"><img src="../upload/2016-03/16032416445358t.jpg" alt="åQ’秒¿Uçž¬é–“催眠术" width="240" height="180"/></a></div><div class="cont"><div class="title"><a href="../xuexishipin/249.htm" class="nLink" target="_blank">åQ’秒¿Uçž¬é–“催眠术</a></div><div class="sum">2¿U’钟瞬间催眠术,NLP极速催眠ã€?/div><div class="foot"><div style="float:right"><a href="../xuexishipin/249.htm" target="_blank" >[查看全文]</a></div></div></div></div> </div> <!--案例2--> <div class="product"> <div class="reCont reCont2"><div class="reHead"><img src="../pic/b.gif" class="face1" alt="*"/> <span class="reName">匿名</span> <span class="reDate">评论</span> <a href="../cuimianzixun/223.htm" target="_blank">揭秘åQšç‹—催眠人纯属玩½W?/a></div><div class="reBody">haha</div><div class="reFoot"></div><div class="reHead"><img src="../pic/b.gif" class="face1" alt="*"/> <span class="reName">匿名</span> <span class="reDate">评论</span> <a href="../ziwocuimian/294.htm" target="_blank">5分钟学会自我催眠</a></div><div class="reBody">哇,太有帮助äº?/div><div class="reFoot"></div><div class="reHead"><img src="../pic/b.gif" class="face1" alt="*"/> <span class="reName">事实ä¸?/span> <span class="reDate">评论</span> <a href="../cuimianzixun/223.htm" target="_blank">揭秘åQšç‹—催眠人纯属玩½W?/a></div><div class="reBody">路过围观~23333~<br/>反正我是不会ç›æ€¿¡çš„~</div><div class="reFoot"></div><div class="reHead"><img src="../pic/b.gif" class="face1" alt="*"/> <span class="reName">催眠师姐</span> <span class="reDate">评论</span> <a href="../cuimianzixun/223.htm" target="_blank">揭秘åQšç‹—催眠人纯属玩½W?/a></div><div class="reBody">只能说演员们演的太逼真åQŒå™—å—?/div><div class="reFoot"></div><div class="reHead"><img src="../pic/b.gif" class="face1" alt="*"/> <span class="reName">匿名</span> <span class="reDate">评论</span> <a href="../cuimianjianya/125.htm" target="_blank">催眠教你如何减轻压力åQˆäºŒåQ?/a></div><div class="reBody">催眠减压不错</div><div class="reFoot"></div></div> </div> <!--案例3--> <div class="product"> <div class="summary"><div class="imgDiv" style="float:left"><a href="../XinLiZiXun/1730.htm" class="imgLink" target="_blank"><img src="../upload/2018-04/18041821543227t.jpg" alt="助力½C¾ä¼šå¿ƒç†æœåŠ¡ä½“ç³»å»ø™®¾å…¬ç›Šå·¥ç¨‹æ–ÒŽ¡ˆ 落地座谈会在京召开" width="240" height="180"/></a></div><div class="cont"><div class="title"><a href="../XinLiZiXun/1730.htm" class="nLink" target="_blank" title="助力½C¾ä¼šå¿ƒç†æœåŠ¡ä½“ç³»å»ø™®¾å…¬ç›Šå·¥ç¨‹æ–ÒŽ¡ˆ 落地座谈会在京召开">助力½C¾ä¼šå¿ƒç†æœåŠ¡ä½“ç³»</a></div><div class="sum">2018òq?æœ?日,“心关çˆ?middot;˜q›ç™¾åŸ?rdquo;公益工程æ–ÒŽ¡ˆè½åœ°åº§è°ˆä¼šåœ¨åŒ—京师范大学成功举行。本‹Æ¡åñ”谈会ç”׃¸­½C„¡¤¾ä¼šå·¥ä½œå‘展基金会ä¸ÕdŠžåQŒä¸­½C„¡¤¾ä¼šå·¥ä½œå‘展基金会½C¾ä¼šå¿ƒç†æœåŠ¡ä½“ç³»å»ø™®¾åŸºé‡‘会与心关爱基金会共同承办åQŒå¤šå®¶ç§‘研院校与媒体共同参与ã€?/div><div class="foot"><div style="float:right"><a href="../XinLiZiXun/1730.htm" target="_blank" >[查看全文]</a></div></div></div></div><div class="summary"><div class="hr"></div><div class="imgDiv" style="float:left"><a href="../OHQianYiShiTuXiangKa/1728.htm" class="imgLink" target="_blank"><img src="../upload/2018-03/18032309145905t.jpg" alt="周末相约oh卡牌心理体验工作坊—张金霞老师" width="240" height="180"/></a></div><div class="cont"><div class="title"><a href="../OHQianYiShiTuXiangKa/1728.htm" class="nLink" target="_blank" title="周末相约oh卡牌心理体验工作坊—张金霞老师">周末相约oh卡牌心理ä½?/a></div><div class="sum"><p style="text-align: left;" align="center">面对生活、婚姅R€å­©å­æ•™è‚ŒÓ€å·¥ä½œã€æ¥è®¿è€…等诸多问题和困惑,不知如何解决åQŸé¢å¯šw…å¶ã€å­©å­ã€çˆ¶æ¯ã€é¢†å¯¹{€ä¸‹å±žç­‰äººé™…关系紧张、僵¼‹¬ï¼Ÿæ„Ÿè§‰æœ€˜q‘没有方向、内心æ؜乱,惛_œ¨çŸ­æ—¶é—´å†…梳理清楚åQŸä½ æœ‰å¤šä¹…没和自己内心对话了呢?你想了解自己吗?惛_šè‡ªå·±çš„心理咨询师吗?<strong class="qdkyq"><span style="font-family: å¾®èÊY雅黑;">误‚µ°å…¥ã€?/span>OH卡牌实操培训暨心理体验工作坊》和“自己”见见面!</strong> </p></div><div class="foot"><div style="float:right"><a href="../OHQianYiShiTuXiangKa/1728.htm" target="_blank" >[查看全文]</a></div></div></div></div><div class="summary"><div class="hr"></div><div class="imgDiv" style="float:left"><a href="../wenxian/1727.htm" class="imgLink" target="_blank"><img src="../upload/2018-01/18012416391417t.jpg" alt="催眠½Ž€åÔŒ¼Œå‚¬çœ çš„由来——廖阅鹏撰文" width="240" height="180"/></a></div><div class="cont"><div class="title"><a href="../wenxian/1727.htm" class="nLink" target="_blank" title="催眠½Ž€åÔŒ¼Œå‚¬çœ çš„由来——廖阅鹏撰文">催眠½Ž€åÔŒ¼Œå‚¬çœ çš„ç”±æ?/a></div><div class="sum">历史上,½W¬ä¸€ä¸ªå‘明催眠术的äh是谁åQŒå‚¬çœ çš„由来已经不可考了åQŒä½†æ˜¯ä»Žå¾ˆå¤šè››ä¸é©¬è¿¹åQŒæˆ‘们可以推论得知,在催眠术˜q˜æ²¡æœ‰ç»˜q‡çŽ°ä»£åŒ–的学术研½I¶ä¹‹å‰ï¼Œå¤ähž®±å·²¾lå¼€å§‹è¿ç”¨äº†åQŒè€Œä¸”成果斐然ã€?/div><div class="foot"><div style="float:right"><a href="../wenxian/1727.htm" target="_blank" >[查看全文]</a></div></div></div></div><div class="summary"><div class="hr"></div><div class="imgDiv" style="float:left"><a href="../cuimiandashi/1726.htm" class="imgLink" target="_blank"><img src="../upload/2018-01/18011010581435t.jpg" alt="莫红æ³? width="240" height="180"/></a></div><div class="cont"><div class="title"><a href="../cuimiandashi/1726.htm" class="nLink" target="_blank">莫红æ³?/a></div><div class="sum">莫红波,2007òq´æŽ¥å—美国催眠公会和¾ŸŽå›½è‰„¡‘žå…‹æ£®å‚¬çœ åŸ¹è®­åQŒèŽ·å›½é™…催眠师的职业资格ã€?009òq´æˆç«‹é¦™æ¸¯å‚¬çœ å­¦é™¢ï¼Œè‡³ä»ŠæŠŠå‚¬çœ æœ¯åº”用亍睡眠治疗和心理æ²È–—、职场减压、运劢员心理训练½{‰é¢†åŸŸçš„培训åQŒå­¦ç”?00多äh遍布全国医院、院校、体肌Ӏä¼ä¸šã€å…¬å®‰ç³»¾lŸã€?/div><div class="foot"><div style="float:right"><a href="../cuimiandashi/1726.htm" target="_blank" >[查看全文]</a></div></div></div></div><div class="summary"><div class="hr"></div><div class="imgDiv" style="float:left"><a href="../peixun/1725.htm" class="imgLink" target="_blank"><img src="../upload/2018-01/18011010178020t.jpg" alt="记廖阅鹏老师催眠培训åQšæˆ‘与客æˆïLš„故事" width="240" height="180"/></a></div><div class="cont"><div class="title"><a href="../peixun/1725.htm" class="nLink" target="_blank" title="记廖阅鹏老师催眠培训åQšæˆ‘与客æˆïLš„故事">记廖阅鹏老师催眠培训</a></div><div class="sum">我是京师博仁的推òq¿äh员,范老师åQŒä¸»è¦è´Ÿè´£å»–阅鹏催眠评¡¨‹çš„推òqѝ€‚以往的文章都是普及催眠知识,从来没有讲过我和我的客户的故事。今天给大家讲一ŒD‰|ˆ‘与客户交谈的¾låŽ†åQŒç¬¬ä¸€‹Æ¡é‡åˆ°é‚£ä¹ˆå¥½çš„客戗÷€?/div><div class="foot"><div style="float:right"><a href="../peixun/1725.htm" target="_blank" >[查看全文]</a></div></div></div></div> </div> </div> </div> <div class="class_cm"> <h3><a><span class="qdkyq">催眠‹zÕdŠ¨</span></a></h3> <a href="//p.qiao.baidu.com/im/index?siteid=11658411&ucid=24727361&cp=&cr=&cw=%E5%82%AC%E7%9C%A0psy" target="_blank"><img src="../images/催眠‹zÕdŠ¨280.jpg"></a> </div> <div class="clear_us"> <h3><a><span class="qdkyq">å…Ïx³¨æˆ‘们</span></a></h3> <a><img src="../images/催眠心理¾|‘二¾l´ç 280.png"></a> </div> <div class="news_bq"> <h3><a href=""><span class="qdkyq">热门标签</span></a></h3> <div class="hottag2 clearfix"> <a href="/cuimian/" target="_blank">催眠</a> <a href="/cuimianshu" target="_blank" class="hotgreen">催眠æœ?/a> <a href="/shunjiancuimian" target="_blank" class="hotred">瞬间催眠æœ?/a> <a href="/ziwocuimian" target="_blank" class="hotgray">自我催眠</a> <a href="/cuimianfangfa" target="_blank" class="hotpurple">催眠æ–ÒŽ³•</a> <a href="/cuimianjiaocheng" target="_blank" class="hotblue">催眠术教½E?/a> <a href="/cuimianjianya" target="_blank" class="hotbrown">催眠减压</a> <a href="/cuimianjieyan" target="_blank" class="hotorange">催眠戒烟</a> <a href="/cuimianjiejiu" target="_blank" class="hotblack">催眠戒酒</a> <a href="/meirong" target="_blank">催眠¾ŸŽå®¹</a> <a href="/jianfei" target="_blank" class="hotgreen">催眠减肥</a> <a href="/anmian" target="_blank" class="hotred">催眠安眠</a> <a href="/qiannengkaifa" target="_blank" class="hotgray">潜能开å?/a> <a href="/huisu" target="_blank" class="hotpurple">催眠回溯</a> <a href="/zhiliao" target="_blank" class="hotblue">催眠æ²È–—</a> <a href="/poan" target="_blank" class="hotbrown">催眠破案</a> <a href="/anli" target="_blank" class="hotorange">催眠案例</a> <a href="/cuimianqu" target="_blank" class="hotblack">催眠æ›?/a> <a href="/yinyue" target="_blank">催眠音乐</a> <a href="/cuimiandashi" target="_blank" class="hotgreen">催眠大师</a> <a href="/cuimianziliao" target="_blank" class="hotred">催眠资料</a> <a href="/shuji" target="_blank" class="hotgray">催眠书籍</a> <a href="/yindaoyu" target="_blank" class="hotpurple">催眠引导è¯?/a> <a href="/cuimianshipeixun" target="_blank" class="hotblue">催眠培训</a> <a href="/peixun" target="_blank" class="hotbrown">催眠师培è®?/a> <a href="/gongkaike" target="_blank" class="hotorange">催眠公开è¯?/a> <!-- <a href="../search.aspx?keyword=心理" target="_blank" class="hotblack">心理</a> --> <a href="/XinLiZiXun" target="_blank">心理咨询</a> <a href="/anli" target="_blank" class="hotgreen">案例</a> <!-- <a href="../search.aspx?keyword=学习能力" target="_blank" class="hotred">学习能力</a> <a href="../search.aspx?keyword=家庭" target="_blank" class="hotgray">家庭</a> <a href="../search.aspx?keyword=儿童" target="_blank" class="hotpurple">儿童</a> <a href="../search.aspx?keyword=潜意è¯? target="_blank" class="hotblue">潜意è¯?/a> <a href="../search.aspx?keyword=抑郁ç—? target="_blank" class="hotbrown">抑郁ç—?/a> <a href="../search.aspx?keyword=瘦èín" target="_blank" class="hotorange">瘦èín</a> <a href="../search.aspx?keyword=提高自信å¿? target="_blank" class="hotblack">提高自信å¿?/a> <a href="../search.aspx?keyword=爱情" target="_blank">爱情</a> <a href="../search.aspx?keyword=提高睡眠质量" target="_blank" class="hotgreen">提高睡眠质量</a> <a href="../search.aspx?keyword=失恋" target="_blank" class="hotred">失恋</a> <a href="../search.aspx?keyword=失忆" target="_blank" class="hotgray">失忆</a> <a href="../search.aspx?keyword=¾~“解压力" target="_blank" class="hotpurple">¾~“解压力</a> <a href="../search.aspx?keyword=环节疼痛" target="_blank" class="hotblue">¾~“解疼痛</a> <a href="../search.aspx?keyword=记忆åŠ? target="_blank" class="hotbrown">记忆åŠ?/a> <a href="../search.aspx?keyword=注意åŠ? target="_blank" class="hotorange">注意åŠ?/a> <a href="../search.aspx?keyword=有效沟é€? target="_blank" class="hotblack">有效沟é€?/a> --> </div> </div> </div> </div> <div class="news"> <h3><a href=""><span class="qdkyq">推荐文章</span></a></h3> </div> <div class="next_pre"><table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0"><tr valign="top"><td width="25%"><div class="summary"><div class="imgDiv" style="float:left"><a href="../peixun/1591.htm" class="imgLink" target="_blank"><img src="../upload/2017-03/17032014426755t.jpg" alt="òq¸è€Œä¸Žå‚¬çœ ç›”R€¢äºŽåŸ¹è®­è¯¾ï¼Œæ‰€æœ‰çš„ç›”R‡éƒ½æ˜¯ç”Ÿå‘½çš„馈èµ? width="120" height="90"/></a></div><div class="cont"><div class="title"><a href="../peixun/1591.htm" class="nLink" target="_blank" title="òq¸è€Œä¸Žå‚¬çœ ç›”R€¢äºŽåŸ¹è®­è¯¾ï¼Œæ‰€æœ‰çš„ç›”R‡éƒ½æ˜¯ç”Ÿå‘½çš„馈èµ?>òq¸è€Œä¸Žå‚¬çœ ç›”R€?/a></div><div class="sum">äºÞZ¸–间的所有相逢与别离都像是冥冥之中自有定数的åQŒä¹Ÿè®æ€½ è®¡åˆ’良久的事最后却不知不觉被搁‹¹…,而心血来潮临时èµäh„çš„决定却æ€ÀL˜¯ä¼šå¸¦æ¥ä¸€äº›æ„æƒ³ä¸åˆ°çš„惊喜åQŒæ‰€è°“å› ¾~˜é™…会不外如是。我虽然˜q‡äº†ž®å­©å­çš„òq´çºªåQŒä½†æ˜¯å›žæƒŒ™µ°˜q‡çš„大半人生路我发现åQŒæ”¹å˜æˆ‘生活轨迹的那些决定绝大部分都是在头脑发热不假思烦的情况下发生的ã€?/div><div class="foot"><div style="float:right"><a href="../peixun/1591.htm" target="_blank" >[查看全文]</a></div></div></div></div></td><td width="25%"><div class="summary"><div class="imgDiv" style="float:left"><a href="../peixun/1500.htm" class="imgLink" target="_blank"><img src="../upload/2017-01/17010409496418t.jpg" alt="怎样的运气让我遇åˆîC½ â€”—让我重èŽäh–°ç”Ÿçš„催眠培训评¡¨‹" width="120" height="90"/></a></div><div class="cont"><div class="title"><a href="../peixun/1500.htm" class="nLink" target="_blank" title="怎样的运气让我遇åˆîC½ â€”—让我重èŽäh–°ç”Ÿçš„催眠培训评¡¨‹">怎样的运气让æˆ?/a></div><div class="sum">机缘巧合冥冥之中的一‹Æ¡å‚¬çœ è¯¾½E‹ï¼Œæ”¹å˜äº†æˆ‘和父äºÔŒ¼Œæ”¹å˜äº†æˆ‘们之间的的关¾p»ï¼Œä¹Ÿè®©æˆ‘的生活掀开了全新的½‹‡ç« ã€‚感谢廖岳鹏老师在这几天的悉心教对{€?/div><div class="foot"><div style="float:right"><a href="../peixun/1500.htm" target="_blank" >[查看全文]</a></div></div></div></div></td><td width="25%"><div class="summary"><div class="imgDiv" style="float:left"><a href="../peixun/1501.htm" class="imgLink" target="_blank"><img src="../upload/2017-01/17010409578272t.jpg" alt="‹zÕdœ¨å½“下åQ?天的催眠培训让我走出半生的困å¢? width="120" height="90"/></a></div><div class="cont"><div class="title"><a href="../peixun/1501.htm" class="nLink" target="_blank" title="‹zÕdœ¨å½“下åQ?天的催眠培训让我走出半生的困å¢?>‹zÕdœ¨å½“下åQ?天的</a></div><div class="sum">很多人都会思考一个问题:äºÞZؓ什么活着åQŒä¸è®ºæ˜¯è°ï¼Œä¼ég¹Žéƒ½è¢«å®ƒå›°æ‰°è‰¯ä¹…,不论是风华正茂的青壮òq´è¿˜æ˜¯è€„耋老ähåQŒé“现在我想è¯ß_¼Œä¸Žå…¶æƒ³äؓ什么活着不如想一惛_º”该怎么‹z»ï¼Œå½¼å²¸æ˜¯é¥˜qœçš„åQŒä½†æ˜¯èˆ¹èˆëŠš„方向却在你手里真实地握着ã€?/div><div class="foot"><div style="float:right"><a href="../peixun/1501.htm" target="_blank" >[查看全文]</a></div></div></div></div></td><td width="25%"><div class="summary"><div class="imgDiv" style="float:left"><a href="../cuimianzixun/978.htm" class="imgLink" target="_blank"><img src="../upload/2016-08/16082214121398t.jpg" alt="催眠工具½ŽÞp´­ä¹°æŒ‡å———京师博仁催眠学院指定推òq¿äñ”å“? width="120" height="90"/></a></div><div class="cont"><div class="title"><a href="../cuimianzixun/978.htm" class="nLink" target="_blank" title="催眠工具½ŽÞp´­ä¹°æŒ‡å———京师博仁催眠学院指定推òq¿äñ”å“?>催眠工具½ŽÞp´­ä¹?/a></div><div class="sum">本äñ”品是ç”׃º¬å¸ˆåšä»å‚¬çœ å­¦é™¢æŒ‡å®šæŽ¨òq¿äñ”å“?mdash;—催眠工具½Ž±ï¼Œå†…含催眠仪、水晶球、怀表、探水针½{‰è¶…˜q‡å¿Uå‚¬çœ é“å…øP¼Œäº¬å¸ˆåšä»åå¹´ä¸“业心理服务¾léªŒåQŒä¸“家团队指å¯û|¼Œæ‚¨å€¼å¾—ä¿¡èµ–ã€?/div><div class="foot"><div style="float:right"><a href="../cuimianzixun/978.htm" target="_blank" >[查看全文]</a></div></div></div></div></td></tr></table></div> </div> <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "//www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> <html xmlns="//www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <meta http-equiv="Content - nbaÀºÇò¾ÞÐǾ­µä¶¯×÷|ÀºÇò¾ÞÐÇÀÏ»¢»úÍæ·¨

地址åQšåŒ—京师范大学南院京师科技大厦Aåº?0å±?     ç”µè¯åQ?1059201667/13381188628

nbaÀºÇò¾ÞÐǾ­µä¶¯×÷ | 联系我们 | 最新资è®?/a> | ¾|‘站地图 | nbaÀºÇò¾ÞÐǾ­µä¶¯×÷