ï»? ÀºÇò¾ÞÐÇmgÍøÖ·911:催眠术教½E‹_催眠教程_催眠术入门教½E?/title> <meta name="description" content="ÀºÇò¾ÞÐÇmgÍøÖ·911:催眠心理¾|‘äؓ你提供大量学习催眠术入门资料åQŒå‚¬çœ æœ¯å…¥é—¨è§†é¢‘和书¾cã€‚和您一èµähŽ¢ç´¢å‚¬çœ æœ¯¼œžç§˜ä¹‹å¤„åQŒåƈ有大量催眠入门课½E‹èµ„料提供阅诅R€?/> <meta name="keywords" content="ÀºÇò¾ÞÐÇmgÍøÖ·911," /> <link href="../css/list.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="../css/head.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <meta name="generator" content="iwms¾|‘ç«™½Ž¡ç†¾pȝ»Ÿ"/> <link rel="canonical" href="//www.dvttx.icu/cuimianjiaocheng/"/> <meta name="robots" content="noarchive"> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body id="body"> <div class="head"> <div class="top"> <a href="//www.dvttx.icu/" title="nbaÀºÇò¾ÞÐǾ­µä¶¯×÷">nbaÀºÇò¾ÞÐǾ­µä¶¯×÷</a> <span class="qdkyq">|</span> <a href="../cuimiankecheng1" target="_blank">评¡¨‹å¯ÆDˆª</a> <!-- <a href="#" onclick="iwms.logPop()" style="margin-left:630px;">ç™Õd½•</a> <span class="qdkyq">|</span> <a href="../memberreg.aspx" rel="nofollow">注册</a> <span class="qdkyq">|</span> --> <a style="margin-left:640px;" href="/WangZhanDiTu" target="_blank">¾|‘站地图</a> <span class="qdkyq">|</span> <a href="javascript:void(0)" onclick="AddFavorite(window.location,document.title)">收藏本站</a> <span class="qdkyq">|</span> <a href="/guanyuboren/259.htm" target="_blank">联系我们</a> <span class="qdkyq">|</span> <a onclick="javascript:window.open('//b.qq.com/webc.htm?new=0&sid=4006262918&eid=218808P8z8p8R8P8x8x8x&o=jsbr.org.cn&q=7&ref='+document.location, '_blank', 'height=544, width=644,toolbar=no,scrollbars=no,menubar=no,status=no');" style="CURSOR: pointer">帮助</a> </div> <div class="clear"></div> <div class="headadbg"> <div class="headad"> <div class="logo"> <a href="//www.dvttx.icu/" title="nbaÀºÇò¾ÞÐǾ­µä¶¯×÷">nbaÀºÇò¾ÞÐǾ­µä¶¯×÷</a> </div> <div class="sah"> <form method="get" action="../search.aspx" name="frmSearch"> <div class="search"> <div class="search-left"><input name="keyword" class="searchIn" value="快来找你感兴­‘£çš„文章" size="25" type="text" id="search" onfocus="if (value =='快来找你感兴­‘£çš„文章'){value =''}" onblur="if (value ==''){value='快来找你感兴­‘£çš„文章'}"></div> <div class="search-right"> <input value="搜烦" class="searchBtn" type="submit" /><span class="qdkyq"></span></a> </div> </div> </form> <div class="hottag"> <span class="qdkyq">热门标签åQ?/span> <a href="../search.aspx?keyword=催眠æ›? target="_blank">催眠æ›?/a> <span class="qdkyq">|</span> <a href="../search.aspx?keyword=前世今生" target="_blank">前世今生</a> <span class="qdkyq">|</span> <a href="../search.aspx?keyword=自我催眠æœ? target="_blank">自我催眠æœ?/a> <span class="qdkyq">|</span> <a href="../search.aspx?keyword=催眠案例" target="_blank">催眠案例</a> <span class="qdkyq">|</span> <a href="../search.aspx?keyword=催眠减压" target="_blank">催眠减压</a> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="nav_all"> <ul class="nav"> <li _t_nav="Div1" class=""><a href="../cuimianrumen">催眠入门</a> <div class="nav_jiantou"></div> </li> <li _t_nav="Div2"><a href="../cuimianyingyong">催眠应用</a> <div class="nav_jiantou"></div> </li> <li _t_nav="Div3"><a href="../cuimianzixun">催眠资讯</a></li> <li _t_nav="Div4"><a href="../cuimianshipin">催眠视频</a> <div class="nav_jiantou"></div> </li> <li _t_nav="Div5"><a href="../cuimianshi">催眠å¸?/a> <div class="nav_jiantou"></div> </li> <li _t_nav="Div6"><a href="../cuimianqu">催眠æ›?/a> <div class="nav_jiantou"></div> </li> <li _t_nav="Div7"><a href="../cuimianziliao">催眠资料</a> <div class="nav_jiantou"></div> </li> <li _t_nav="Div8"><a href="../cuimiankecheng">培训评¡¨‹</a> <div class="nav_jiantou"></div> </li> <li _t_nav="Div9"><a href="../CuiMianTuPian">催眠囄¡‰‡</a></li> <li _t_nav="Div10"><a href="../guanyuboren/259.htm">关于我们</a></li> </ul> <div class="navigation-down"> <div id="Div1" class="nav-down-menu menu-1" style="display: none;" _t_nav="Div1"> <div class="navigation-down-inner"> <ul class="scl"><li class="qdkyq"><a href="../cuimian/" target="_blank">催眠</a></li><li class="qdkyq"><a href="../cuimianshu/" target="_blank">催眠æœ?/a></li><li class="qdkyq"><a href="../shunjiancuimian/" target="_blank">瞬间催眠æœ?/a></li><li class="qdkyq"><a href="../ziwocuimian/" target="_blank">自我催眠</a></li><li class="qdkyq"><a href="../cuimianlishi/" target="_blank">催眠历史</a></li><li class="qdkyq"><a href="../cuimianfangfa/" target="_blank">催眠æ–ÒŽ³•</a></li><li class="qdkyq"><a href="../xuecuimianshu/" target="_blank">学习催眠æœ?/a></li><li class="qdkyq"><a href="../cuimianjiaocheng/" target="_blank">催眠术教½E?/a></li></ul> <div class="clear"> </div> </div> </div> <div id="Div2" class="nav-down-menu menu-1" _t_nav="Div2" style="display: none;"> <div class="navigation-down-inner"> <ul class="scl"><li class="qdkyq"><a href="../cuimianjianya/" target="_blank">催眠减压</a></li><li class="qdkyq"><a href="../cuimianjieyan/" target="_blank">催眠戒烟</a></li><li class="qdkyq"><a href="../cuimianjiejiu/" target="_blank">催眠戒酒</a></li><li class="qdkyq"><a href="../meirong/" target="_blank">催眠¾ŸŽå®¹</a></li><li class="qdkyq"><a href="../jianfei/" target="_blank">催眠减肥</a></li><li class="qdkyq"><a href="../anmian/" target="_blank">催眠安眠</a></li><li class="qdkyq"><a href="../qiannengkaifa/" target="_blank">潜能开å?/a></li><li class="qdkyq"><a href="../huisu/" target="_blank">催眠回溯</a></li><li class="qdkyq"><a href="../zhiliao/">催眠æ²È–—</a></li><li class="qdkyq"><a href="../poan/" target="_blank">催眠破案</a></li></ul> <div class="clear"> </div> </div> </div> <div id="Div3" class="nav-down-menu menu-1" style="display: none;" _t_nav="Div3"> <div class="navigation-down-inner"> <ul style=""> </ul> <div class="clear"> </div> </div> </div> <div id="Div4" class="nav-down-menu menu-1" style="display: none;" _t_nav="Div4"> <div class="navigation-down-inner"> <ul class="scl"><li class="qdkyq"><a href="../yuleshipin/" target="_blank">催眠å¨×ƒ¹è§†é¢‘</a></li><li class="qdkyq"><a href="../xuexishipin/" target="_blank">催眠学习视频</a></li></ul> <div class="clear"> </div> </div> </div> <div id="Div5" class="nav-down-menu menu-1" style="display: none;" _t_nav="Div5"> <div class="navigation-down-inner"> <ul class="scl"><li class="qdkyq"><a href="../cuimiandashi/" target="_blank">催眠大师</a></li><li class="qdkyq"><a href="../zhiliaoshi/" target="_blank">催眠æ²È–—å¸?/a></li><li class="qdkyq"><a href="../anli/" target="_blank">催眠案例</a></li><li class="qdkyq"><a href="../XueYuanAnLi/">学员案例</a></li></ul> <div class="clear"> </div> </div> </div> <div id="Div6" class="nav-down-menu menu-1" style="display: none;" _t_nav="Div6"> <div class="navigation-down-inner"> <ul class="scl"><li class="qdkyq"><a href="../yinyue/" target="_blank">催眠音乐</a></li><li class="qdkyq"><a href="../yindaoyu/" target="_blank">催眠引导è¯?/a></li></ul> <div class="clear"> </div> </div> </div> <div id="Div7" class="nav-down-menu menu-1" style="display: none;" _t_nav="Div7"> <div class="navigation-down-inner"> <ul class="scl"><li class="qdkyq"><a href="../wenxian/" target="_blank">催眠文献</a></li><li class="qdkyq"><a href="../shuji/" target="_blank">催眠书籍</a></li></ul> <div class="clear"> </div> </div> </div> <div id="Div8" class="nav-down-menu menu-1" style="display: none;" _t_nav="Div8"> <div class="navigation-down-inner" style="width:500px;"> <ul class="scl"> <li class="qdkyq"><a href="../CuiMianKeCheng1/">培训评¡¨‹</a></li> <li class="qdkyq"><a target="_blank" href="../gongkaike/">催眠公开è¯?/a></li> <li class="qdkyq"><a target="_blank" href="../peixun/">催眠培训</a></li> <li class="qdkyq"><a target="_blank" href="../cuimianshipeixun/">催眠师培è®?/a></li> <li class="qdkyq"><a target="_blank" href="../wangqiziliao/">往期资æ–?/a></li> </ul> <div class="clear"> </div> </div> </div> <div id="Div9" class="nav-down-menu menu-1" style="display: none;" _t_nav="Div9"> <div class="navigation-down-inner"> <ul style=""> </ul> <div class="clear"> </div> </div> </div> <div id="Div10" class="nav-down-menu menu-1" style="display: none;" _t_nav="Div10"> <div class="navigation-down-inner"> <ul style=""> </ul> <div class="clear"> </div> </div> </div> </div> </div> <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "//www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> <html xmlns="//www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <meta http-equiv="Content - nbaÀºÇò¾ÞÐǾ­µä¶¯×÷|ÀºÇò¾ÞÐÇÀÏ»¢»úÍæ·¨
催眠术教½E‹ä¹‹å‚¬çœ æœ¯çš„˜q‡ç¨‹æ˜¯æ€Žæ ·˜q›è¡Œçš? width=
催眠术教½E‹ï¼šå‚¬çœ æ¦‚论åQˆå»–阅鹏åQ? width=
˜q›å…¥åˆ°æ·±åº¦å‚¬çœ çŠ¶æ€çš„æ–ÒŽ³•
在深度催眠状态下åQŒè¢«å‚¬çœ è€…仅与催眠师保持单线的感应关¾p»ï¼Œå¯¹å‘¨å›´çš„ä»ÖM½•åˆºæ¿€å‡æ— æ„Ÿå—åQŒå‘ˆçŽ°é«˜åº¦çš„暗示性,失去自制和判断力åQŒç»å¯¹å¬ä»¤äºŽå‚¬çœ å¸ˆï¼Œå¯å‘ˆçŽ°å„¿Uæš—½Cºæ€§å‰òè§?.....在催眠结束后åQŒè¢«å‚¬çœ è€…对催眠状态中的情冉|‚‰æ•°å¿˜è®°ã€‚那么,怎样才能让被催眠者进入到深度催眠状态呢åQ?/div>
       作者:       日期åQ?span>08/22/2017 18:59:01
莫红波催眠术教程åQšä»€ä¹ˆæ˜¯çˆ±æƒ…催眠æœ? width=
夏东豪催眠术教程åQšå‚¬çœ æ˜¯æ”¹å˜æ½œæ„è¯†å¼ºæœ‰åŠ›çš„å·¥å…? width=
催眠术教½E‹â€”—三‹Æ¡æ¡æ‰‹å‚¬çœ æ³•æ˜¯å¦‚何操作的

催眠的方法有很多åQŒä½œä¸ºæ–°æ‰‹å¯ä»¥ä»Ž½Ž€å•å‚¬çœ æœ¯æ•™ç¨‹çš„å­¦èµøP¼Œ˜q™é‡Œ¾l™ä½ ä»‹ç»çš„是åQšä¸‰‹Æ¡æ¡æ‰‹å‚¬çœ æ³•ã€‚催眠很½Ž€å•ï¼Œç”Ÿæ´»ä¸­å¤„处有催眠åQŒæ–°æ‰‹å­¦ä¹ åªéœ€è¦å¤š¾lƒä¹ åQŒå°±èƒ½å¤ŸæŽŒæ¡å…¶ä¸­çš„奥妙ã€?/p>

 

       作者:admin       日期åQ?span>07/10/2017 09:37:01
怎样有效学习催眠术?
怎样有效学习催眠术?催眠术作ä¸ÞZ¸€é—¨å¿ƒç†æŠ€æœ¯æ¥çœ‹çš„话,首先要多看书¾cã€è§†é¢‘,然后要多加练习,要灵‹z»è¿ç”¨å‚¬çœ ï¼Œä¹Ÿå¯ä»¥å‚加一个名师的催眠培训ã€?/div>
       作者:admin       日期åQ?span>05/27/2017 14:41:46
如何让你的催眠在唤醒后依然发挥效力!
如何让你的催眠在唤醒后依然发挥效力!在催眠中åQŒæˆ‘们通常说的“暗示”是指“卛_ˆ»æš—示”åQŒä¹Ÿž®±æ˜¯åœ¨å‚¬çœ è¿‡½E‹ä¸­è¢«å‚¬çœ è€…对暗示会立åˆÕdšå‡ºååº”。但在第三çñ”深度催眠状态下åQŒå´èƒ½å‡ºçŽ°å¦ä¸€¿Uæš—½Cºæ–¹å¼?/div>
       作者:admin       日期åQ?span>05/26/2017 11:03:31
催眠术教½E‹ï¼š7步详解年龄退行法
˜q™ä¸ªòq´é¾„退行法的效果取决于催眠师的表达方式。这‹Æ¡å‚¬çœ æœ¯æ•™ç¨‹è¦é‡ç”³çš„是,来访者时å¸æ€¼šå¯¹ä»–们最初的混äؕ作出应答åQŒè¿™æ··äؕ是因为对催眠师的¾lŸæ•´æ€§ã€æ™ºåŠ›æ°´òqŸë€å½“前状态、意囄¡­‰çš„怀ç–?/div>
       作者:       日期åQ?span>03/15/2017 10:53:50
临床催眠术应用教½E‹ï¼šå‚¬çœ ½Ž¡ç†ç–¼ç—›çš„复杂æ€? width=
揭秘åQšç‹—催眠人纯属玩½W? width=
催眠术史:催眠术与人类发展的过½E? width=
蔡仲æ·?瞬间催眠æœ? width=
åQ’秒¿Uçž¬é–“催眠术
2¿U’钟瞬间催眠术,NLP极速催眠ã€?/div>
助力½C¾ä¼šå¿ƒç†æœåŠ¡ä½“ç³»å»ø™®¾å…¬ç›Šå·¥ç¨‹æ–ÒŽ¡ˆ 落地座谈会在京召开
2018òq?æœ?日,“心关çˆ?middot;˜q›ç™¾åŸ?rdquo;公益工程æ–ÒŽ¡ˆè½åœ°åº§è°ˆä¼šåœ¨åŒ—京师范大学成功举行。本‹Æ¡åñ”谈会ç”׃¸­½C„¡¤¾ä¼šå·¥ä½œå‘展基金会ä¸ÕdŠžåQŒä¸­½C„¡¤¾ä¼šå·¥ä½œå‘展基金会½C¾ä¼šå¿ƒç†æœåŠ¡ä½“ç³»å»ø™®¾åŸºé‡‘会与心关爱基金会共同承办åQŒå¤šå®¶ç§‘研院校与媒体共同参与ã€?/div>
催眠½Ž€åÔŒ¼Œå‚¬çœ çš„由来——廖阅鹏撰文
莫红� width=
记廖阅鹏老师催眠培训åQšæˆ‘与客æˆïLš„故事
我是京师博仁的推òq¿äh员,范老师åQŒä¸»è¦è´Ÿè´£å»–阅鹏催眠评¡¨‹çš„推òqѝ€‚以往的文章都是普及催眠知识,从来没有讲过我和我的客户的故事。今天给大家讲一ŒD‰|ˆ‘与客户交谈的¾låŽ†åQŒç¬¬ä¸€‹Æ¡é‡åˆ°é‚£ä¹ˆå¥½çš„客戗÷€?/div>

推荐文章

地址åQšåŒ—京师范大学南院京师科技大厦Aåº?0å±?     ç”µè¯åQ?1059201667/13381188628