? Dzʲô:催眠教你如何减轻压力Q二Q_催眠心理|?/title> <meta name="description" content="Dzʲô:你经历压力是因ؓ不可逃避的疼痛或不适。不可逃避的疼痛或不适是来自w体上的真正原因Q如慢性疼痛。伴随生理感觉的是情感。当?/> <meta name="keywords" content="Dzʲô," /> <meta name="generator" content="iwms|站理pȝ"/> <link href="../css/list.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="../css/head.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link rel="canonical" href="//www.dvttx.icu/cuimianjianya/125.htm"/> <meta name="robots" content="noarchive"> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body id="body"> <div class="head"> <div class="top"> <a href="//www.dvttx.icu/" title="nbaǾ䶯">nbaǾ䶯</a> <span class="qdkyq">|</span> <a href="../cuimiankecheng1" target="_blank">评D</a> <!-- <a href="#" onclick="iwms.logPop()" style="margin-left:630px;">d</a> <span class="qdkyq">|</span> <a href="../memberreg.aspx" rel="nofollow">注册</a> <span class="qdkyq">|</span> --> <a style="margin-left:640px;" href="/WangZhanDiTu" target="_blank">|站地图</a> <span class="qdkyq">|</span> <a href="javascript:void(0)" onclick="AddFavorite(window.location,document.title)">收藏本站</a> <span class="qdkyq">|</span> <a href="/guanyuboren/259.htm" target="_blank">联系我们</a> <span class="qdkyq">|</span> <a href="//p.qiao.baidu.com/im/index?siteid=11658411&ucid=24727361&cp=&cr=&cw=%E5%82%AC%E7%9C%A0psy",'_blank'>帮助</a> </div> <div class="clear"></div> <div class="headadbg"> <div class="headad"> <div class="logo"> <a href="//www.dvttx.icu/" title="nbaǾ䶯">nbaǾ䶯</a> </div> <div class="sah"> <form method="get" action="../search.aspx" name="frmSearch"> <div class="search"> <div class="search-left"><input name="keyword" class="searchIn" value="快来找你感兴的文章" size="25" type="text" id="search" onfocus="if (value =='快来找你感兴的文章'){value =''}" onblur="if (value ==''){value='快来找你感兴的文章'}"></div> <div class="search-right"> <input value="搜烦" class="searchBtn" type="submit" /><span class="qdkyq"></span></a> </div> </div> </form> <div class="hottag"> <span class="qdkyq">热门标签Q?/span> <a href="../search.aspx?keyword=催眠? target="_blank">催眠?/a> <span class="qdkyq">|</span> <a href="../search.aspx?keyword=前世今生" target="_blank">前世今生</a> <span class="qdkyq">|</span> <a href="../search.aspx?keyword=自我催眠? target="_blank">自我催眠?/a> <span class="qdkyq">|</span> <a href="../search.aspx?keyword=催眠案例" target="_blank">催眠案例</a> <span class="qdkyq">|</span> <a href="../search.aspx?keyword=催眠减压" target="_blank">催眠减压</a> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="nav_all"> <ul class="nav"> <li _t_nav="Div1" class=""><a href="../cuimianrumen">催眠入门</a> <div class="nav_jiantou"></div> </li> <li _t_nav="Div2"><a href="../cuimianyingyong">催眠应用</a> <div class="nav_jiantou"></div> </li> <li _t_nav="Div3"><a href="../cuimianzixun">催眠资讯</a></li> <li _t_nav="Div4"><a href="../cuimianshipin">催眠视频</a> <div class="nav_jiantou"></div> </li> <li _t_nav="Div5"><a href="../cuimianshi">催眠?/a> <div class="nav_jiantou"></div> </li> <li _t_nav="Div6"><a href="../cuimianqu">催眠?/a> <div class="nav_jiantou"></div> </li> <li _t_nav="Div7"><a href="../cuimianziliao">催眠资料</a> <div class="nav_jiantou"></div> </li> <li _t_nav="Div8"><a href="../cuimiankecheng">培训评</a> <div class="nav_jiantou"></div> </li> <li _t_nav="Div9"><a href="../CuiMianTuPian">催眠囄</a></li> <li _t_nav="Div10"><a href="../guanyuboren/259.htm">关于我们</a></li> </ul> <div class="navigation-down"> <div id="Div1" class="nav-down-menu menu-1" style="display: none;" _t_nav="Div1"> <div class="navigation-down-inner"> <ul class="scl"><li class="qdkyq"><a href="../cuimian/" target="_blank">催眠</a></li><li class="qdkyq"><a href="../cuimianshu/" target="_blank">催眠?/a></li><li class="qdkyq"><a href="../shunjiancuimian/" target="_blank">瞬间催眠?/a></li><li class="qdkyq"><a href="../ziwocuimian/" target="_blank">自我催眠</a></li><li class="qdkyq"><a href="../cuimianlishi/" target="_blank">催眠历史</a></li><li class="qdkyq"><a href="../cuimianfangfa/" target="_blank">催眠Ҏ</a></li><li class="qdkyq"><a href="../xuecuimianshu/" target="_blank">学习催眠?/a></li><li class="qdkyq"><a href="../cuimianjiaocheng/" target="_blank">催眠术教E?/a></li></ul> <div class="clear"> </div> </div> </div> <div id="Div2" class="nav-down-menu menu-1" _t_nav="Div2" style="display: none;"> <div class="navigation-down-inner"> <ul class="scl"><li class="qdkyq"><a href="../cuimianjianya/" target="_blank">催眠减压</a></li><li class="qdkyq"><a href="../cuimianjieyan/" target="_blank">催眠戒烟</a></li><li class="qdkyq"><a href="../cuimianjiejiu/" target="_blank">催眠戒酒</a></li><li class="qdkyq"><a href="../meirong/" target="_blank">催眠容</a></li><li class="qdkyq"><a href="../jianfei/" target="_blank">催眠减肥</a></li><li class="qdkyq"><a href="../anmian/" target="_blank">催眠安眠</a></li><li class="qdkyq"><a href="../qiannengkaifa/" target="_blank">潜能开?/a></li><li class="qdkyq"><a href="../huisu/" target="_blank">催眠回溯</a></li><li class="qdkyq"><a href="../zhiliao/">催眠ȝ</a></li><li class="qdkyq"><a href="../poan/" target="_blank">催眠破案</a></li></ul> <div class="clear"> </div> </div> </div> <div id="Div3" class="nav-down-menu menu-1" style="display: none;" _t_nav="Div3"> <div class="navigation-down-inner"> <ul style=""> </ul> <div class="clear"> </div> </div> </div> <div id="Div4" class="nav-down-menu menu-1" style="display: none;" _t_nav="Div4"> <div class="navigation-down-inner"> <ul class="scl"><li class="qdkyq"><a href="../yuleshipin/" target="_blank">催眠׃视频</a></li><li class="qdkyq"><a href="../xuexishipin/" target="_blank">催眠学习视频</a></li></ul> <div class="clear"> </div> </div> </div> <div id="Div5" class="nav-down-menu menu-1" style="display: none;" _t_nav="Div5"> <div class="navigation-down-inner"> <ul class="scl"><li class="qdkyq"><a href="../cuimiandashi/" target="_blank">催眠大师</a></li><li class="qdkyq"><a href="../zhiliaoshi/" target="_blank">催眠ȝ?/a></li><li class="qdkyq"><a href="../anli/" target="_blank">催眠案例</a></li><li class="qdkyq"><a href="../XueYuanAnLi/">学员案例</a></li></ul> <div class="clear"> </div> </div> </div> <div id="Div6" class="nav-down-menu menu-1" style="display: none;" _t_nav="Div6"> <div class="navigation-down-inner"> <ul class="scl"><li class="qdkyq"><a href="../yinyue/" target="_blank">催眠音乐</a></li><li class="qdkyq"><a href="../yindaoyu/" target="_blank">催眠引导?/a></li></ul> <div class="clear"> </div> </div> </div> <div id="Div7" class="nav-down-menu menu-1" style="display: none;" _t_nav="Div7"> <div class="navigation-down-inner"> <ul class="scl"><li class="qdkyq"><a href="../wenxian/" target="_blank">催眠文献</a></li><li class="qdkyq"><a href="../shuji/" target="_blank">催眠书籍</a></li></ul> <div class="clear"> </div> </div> </div> <div id="Div8" class="nav-down-menu menu-1" style="display: none;" _t_nav="Div8"> <div class="navigation-down-inner" style="width:500px;"> <ul class="scl"> <li class="qdkyq"><a href="../CuiMianKeCheng1/">培训评</a></li> <li class="qdkyq"><a target="_blank" href="../gongkaike/">催眠公开?/a></li> <li class="qdkyq"><a target="_blank" href="../peixun/">催眠培训</a></li> <li class="qdkyq"><a target="_blank" href="../cuimianshipeixun/">催眠师培?/a></li> <li class="qdkyq"><a target="_blank" href="../wangqiziliao/">往期资?/a></li> </ul> <div class="clear"> </div> </div> </div> <div id="Div9" class="nav-down-menu menu-1" style="display: none;" _t_nav="Div9"> <div class="navigation-down-inner"> <ul style=""> </ul> <div class="clear"> </div> </div> </div> <div id="Div10" class="nav-down-menu menu-1" style="display: none;" _t_nav="Div10"> <div class="navigation-down-inner"> <ul style=""> </ul> <div class="clear"> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container"> <!--q告--> <div class="adv"></div> <!--nav2--> <div class="nav2"> 当前位置weQ?a href="">催眠心理|?/a> ?<a href="../cuimianyingyong/">催眠应用</a> ?<a href="../cuimianjianya/">催眠减压</a> </div> <!----> <div class="content_list clearfix"> <div class="show_l"> <div class="cont"> <div style="text-align:center"> <h1>Dzʲô:催眠教你如何减轻压力Q二Q?/h1> </div> <table class="xinxi" width="100%" align="center"> <tr> <td>[日期Q?016-03-04]</td> <td>览量:109  </td> <td> 作者:Hypnos </td> </tr> </table> <div class="bdsharebuttonbox"><a href="#" class="bds_more" data-cmd="more">分n刎ͼ</a><a href="#" class="bds_qzone" data-cmd="qzone" title="分n到QQI间">QQI间</a><a href="#" class="bds_tsina" data-cmd="tsina" title="分n到新微?>新浪微博</a><a href="#" class="bds_tqq" data-cmd="tqq" title="分n到腾讯微?>腾讯微博</a><a href="#" class="bds_renren" data-cmd="renren" title="分nCh人网">Zh|?/a><a href="#" class="bds_weixin" data-cmd="weixin" title="分n到微?>微信</a></div> <div id="cont_center"><p style="text-indent: 2em;"> <a href="//www.dvttx.icu/">nbaǾ䶯</a> www.dvttx.icu <a href="../upload/2016-03/16031610566427.jpg" target="_blank"><img src="../upload/2016-03/16031610566427s.jpg" alt="" border="0" /></a></p> <p style="text-indent: 2em;">你经历压力是因ؓ不可逃避的疼痛或不适。不可逃避的疼痛或不适是来自w体上的真正原因Q如慢性疼痛。伴随生理感觉的是情感。当你感觉到M慢性疾患的时候,让你感觉?ldquo;与世隔绝”或孤独,是很正常的。你可能感觉强烈的内疚或愤怒,因ؓ你L“受煎熬的”Q以至于最后因U情形下的无助而让你感觉极度压抑?/p> <p style="text-indent: 2em;">你生压力可能有多个原因。当个别分析Ӟ它们都不是很重要的,但是Q一旦它们发生了Q就昑־重要了。你可能坐在车里15分钟都还没有把R启动。正当你不得不打换一U交通工L时候,引擎又运转了。当你到辑֊公室的时候,你发C的秘书根本没有复印完你要?炚w汇报的状況表。然后,中午你与一个潜在投资家的约会也被无故取消了Q整个下午被几个无关紧要的电话打断了工作Q占Ml大部分旉。回到家Q你的孩子说需要开车去球场练习(需要走你想避免走的?。你丈夫的飞机晚了一个多时Q当你们赶到一个饭店吃饭的时候,感觉你们像一个个旉机器。这L一天看h是非常烦人和有不可避免的压力存在的,可以通过催眠减压ȝ改善。你发现重新编E是如何避免一天中的小烦恼聚集产生的?/p> <p style="text-indent: 2em;">你经历压抑是因ؓ你缺乏合理的饮食。有的食物可D你的情感一会儿高涨Q一会儿又落C谗糖、咖啡、酒_是与压力密切相关的。缺乏B族维生素复合物会显著增强易怒性。如果你处于极度的压力之下,q且你有不好的饮食习惯,或胡乱地q饮食Q你通常的压力感觉就会被加深。决定哪一个原因首先出现是很难?mdash;—营养不全q是压力Q因为压力会DB族维生素复合物耗尽Q而B族维生素~Z又能D压力。不论是哪一U情况,催眠减压ȝl合新的饮食计划都能~解或减压抑。在满了你的营养需要之后,催眠减压催眠诱导p作ؓ一个重要的辅助手段?/p> <p style="text-indent: 2em;">如果你是一个女性,你可能经历PMS产生的压力。目前的推测昄Q大U?3%~50%的美国女性在18?5岁之间时都经历经期前l合征(PMS)QPMS的生理的和情感的症状通常在经期之前的7~14天出现。生理症状包括对p或盐的需求、疲意、头痛、体重增加、肿胀、胸部变软。情感症状包括焦虑、迷惑、暂时记忆失、从乐观到绝望的情A波动。此Ӟ适当的营d减缓压力非常有帮助,dB族维生素复合物能减轻症状。当饮食计划与催眠减压治疗结合v来用时QPMSl合征即使不能消除,也会有显著改观?/p> <p style="text-indent: 2em;"><strong class="qdkyq">你的压力评估</strong></p> <p style="text-indent: 2em;">Z让催眠减压治疗对你的减缓压力有效Q催眠减压催眠诱导就必须调整为适合你个人的特定需要。这些需要是׃人的压力刺激因素以及伴随的反应决定的?/p> <p style="text-indent: 2em;">克里斯,一?5岁的d父亲Q对?岁的奛_雅娜有永久抚L。雅娜的母亲再婚了,居住在国外,不来看她的女ѝ克里斯的压力评估可以让你对伴随不同刺激时生理和情感上的反应有个了解?/p> <div align="center"> <table class="MsoNormalTable" style="border-collapse: collapse; width: 419.5500pt; margin-left: 5.4000pt;" border="1"> <tbody> <tr style="height: 46.8000pt;"> <td style="width: 209.7500pt; border-left: 0.5000pt solid windowtext; border-right: 31.8750pt none #ffffff; border-top: 0.5000pt solid windowtext; border-bottom: 31.8750pt none #ffffff; padding: 0.0000pt; background: #ffffff;" valign="top" width="279"> <p class="MsoNormal" style="text-indent: 24.0000pt; text-autospace: ideograph-numeric; margin-left: 0.0000pt; margin-right: 0.0000pt;"><span style="font-family: 宋体; font-size: 12.0000pt;">压力刺激</span></p> </td> <td style="width: 209.8000pt; border-left: 0.5000pt solid windowtext; border-right: 0.5000pt solid windowtext; border-top: 0.5000pt solid windowtext; border-bottom: 31.8750pt none #ffffff; padding: 0.0000pt; background: #ffffff;" valign="top" width="279"> <p class="MsoNormal" style="text-indent: 24.0000pt; text-autospace: ideograph-numeric; margin-left: 0.0000pt; margin-right: 0.0000pt;"><span style="font-family: 宋体; font-size: 12.0000pt;">生理和情感的反应</span></p> </td> </tr> <tr style="height: 46.8000pt;"> <td style="width: 209.7500pt; border-left: 0.5000pt solid windowtext; border-right: 31.8750pt none #ffffff; border-top: 0.5000pt solid windowtext; border-bottom: 31.8750pt none #ffffff; padding: 0.0000pt; background: #ffffff;" valign="top" width="279"> <p class="MsoNormal" style="text-indent: 24.0000pt; text-autospace: ideograph-numeric; margin-left: 0.0000pt; margin-right: 0.0000pt;"><span style="font-family: 宋体; font-size: 12.0000pt;">雅娜问ؓ什么她的妈妈不回来</span></p> </td> <td style="width: 209.8000pt; border-left: 0.5000pt solid windowtext; border-right: 0.5000pt solid windowtext; border-top: 0.5000pt solid windowtext; border-bottom: 31.8750pt none #ffffff; padding: 0.0000pt; background: #ffffff;" valign="top" width="279"> <p class="MsoNormal" style="text-indent: 24.0000pt; text-autospace: ideograph-numeric; margin-left: 0.0000pt; margin-right: 0.0000pt;"><span style="font-family: 宋体; font-size: 12.0000pt;"> d头疼、感觉虚弱、脉搏改变ƈ压抑情感</span></p> </td> </tr> <tr style="height: 46.8000pt;"> <td style="width: 209.7500pt; border-left: 0.5000pt solid windowtext; border-right: 31.8750pt none #ffffff; border-top: 0.5000pt solid windowtext; border-bottom: 31.8750pt none #ffffff; padding: 0.0000pt; background: #ffffff;" valign="top" width="279"> <p class="MsoNormal" style="text-indent: 24.0000pt; text-autospace: ideograph-numeric; margin-left: 0.0000pt; margin-right: 0.0000pt;"><span style="font-family: 宋体; font-size: 12.0000pt;"> 不得不检查不良工作、与雇员讨论不良表现</span></p> </td> <td style="width: 209.8000pt; border-left: 0.5000pt solid windowtext; border-right: 0.5000pt solid windowtext; border-top: 0.5000pt solid windowtext; border-bottom: 31.8750pt none #ffffff; padding: 0.0000pt; background: #ffffff;" valign="top" width="279"> <p class="MsoNormal" style="text-indent: 24.0000pt; text-autospace: ideograph-numeric; margin-left: 0.0000pt; margin-right: 0.0000pt;"><span style="font-family: 宋体; font-size: 12.0000pt;"> 胔R、控制不了脸部肌肉,在不得不处理q个问题Ӟx表现出寚w员不良表现的蔑视、反感时不断地吵?/span></p> </td> </tr> <tr style="height: 46.8000pt;"> <td style="width: 209.7500pt; border-left: 0.5000pt solid windowtext; border-right: 31.8750pt none #ffffff; border-top: 0.5000pt solid windowtext; border-bottom: 31.8750pt none #ffffff; padding: 0.0000pt; background: #ffffff;" valign="top" width="279"> <p class="MsoNormal" style="text-indent: 24.0000pt; text-autospace: ideograph-numeric; margin-left: 0.0000pt; margin-right: 0.0000pt;"><span style="font-family: 宋体; font-size: 12.0000pt;">雅娜和她的玩伴在屋子里玩?/span></p> </td> <td style="width: 209.8000pt; border-left: 0.5000pt solid windowtext; border-right: 0.5000pt solid windowtext; border-top: 0.5000pt solid windowtext; border-bottom: 31.8750pt none #ffffff; padding: 0.0000pt; background: #ffffff;" valign="top" width="279"> <p class="MsoNormal" style="text-indent: 24.0000pt; text-autospace: ideograph-numeric; margin-left: 0.0000pt; margin-right: 0.0000pt;"><span style="font-family: 宋体; font-size: 12.0000pt;"> 肌肉紧羃Q变得安静,感觉被外界力量R袭,因ؓ心烦而内?/span></p> </td> </tr> <tr style="height: 46.8000pt;"> <td style="width: 209.7500pt; border-left: 0.5000pt solid windowtext; border-right: 31.8750pt none #ffffff; border-top: 0.5000pt solid windowtext; border-bottom: 0.5000pt solid windowtext; padding: 0.0000pt; background: #ffffff;" valign="top" width="279"> <p class="MsoNormal" style="text-indent: 24.0000pt; text-autospace: ideograph-numeric; margin-left: 0.0000pt; margin-right: 0.0000pt;"><span style="font-family: 宋体; font-size: 12.0000pt;"> 与一个大嗓门的同事乘一辆RQƈ有一个烦人的司机</span></p> </td> <td style="width: 209.8000pt; border: 0.5000pt solid windowtext; padding: 0.0000pt; background: #ffffff;" valign="top" width="279"> <p class="MsoNormal" style="text-indent: 24.0000pt; text-autospace: ideograph-numeric; margin-left: 0.0000pt; margin-right: 0.0000pt;"><span style="font-family: 宋体; font-size: 12.0000pt;"> U着脸、害怕愤怒表现出来、感觉受伤害、不安、想象着让他下去</span></p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <p style="text-indent: 2em;"> </p></div> </div> <div class="p_n clearfix"> <div class="prevNews">上一:<a href="../cuimianjianya/124.htm">催眠教你如何减轻压力Q一Q?/a></div> <div class="nextNews">下一:<a href="../cuimianjianya/126.htm">催眠教你如何减轻压力Q三Q?/a></div> </div> <p style="padding:10px;line-height:30px;font-size:14px;">声明Q【本文由催眠心理|整理编辑,未经|站正式授权不得转蝲Q违者依法追I相x律责仅R?/p> <div class="remark clearfix"> <div class="mframe mR"> <div class="tl"></div> <div class="tr"></div> <div class="tm"> <span class="tt">本文评论</span>  <!-- <a href="../rm125.htm" target="_blank">查看全部评论</a> <span class="gray">(1)</span>--> </div> <div class="wrapper"> <div class="ml"></div> <div class="mr"></div> <div class="mm"> <table width="100%" style="margin:6px"> <tr><td width="300"> <form action="" name="fmRemarkSt" onsubmit="return remark.post(this);"> <input type="hidden" value="1" name="face"/> 姓名 <input type="text" name="username" value="" maxlength="15" style="width:60px" class="inputbg"/> <input type="checkbox" id="rmAnonymitySt" onclick="remark.anony(this)"/><label for="rmAnonymitySt">匿名</label> <!--      字数 <input type="text" id="bodyLen" size="3" readonly="readonly" style="border-width:0;background:transparent;vertical-align:middle" value="0"/>--> <br/> <div class="box"> <div class="Input_Box clearfix"> <textarea class="Input_text" name="body" cols="40" rows="4" onkeydown="remark.dispLen(this)" onkeyup="remark.handle(event,this);remark.dispLen(this)" style="width:99%;height:100px;margin:3px 0;overflow-y:auto"></textarea> <div class="faceDiv"> </div> <div class="Input_Foot"> <input type="checkbox" checked="checked" id="rmAgreeSt"/> <div class="argee"><label for="rmAgreeSt">同意评论声明</label> <div class="ag1"> <h3>评论声明</h3> <p>重|上道dQ遵守中华h民共和国的各Ҏx律法?/p> <p>承担一切因您的行ؓ而直接或间接D的民事或刑事法律责Q</p> <p>本站理人员有权保留或删除其辖留言中的L内容</p> <p>本站有权在网站内转蝲或引用您的评?/p> <p>参与本评论即表明您已l阅dƈ接受上述条款</p> </div> </div>    <button type="submit" style="width:50px">发布</button> </div> </div> </div>     </form> </td></tr> </table> <div class="reCont" id="reContainer"><div class="reHead"><div class="reLayer">W?1 ?/div><img src="../pic/b.gif" class="face1" alt="*"/> <span class="reName">匿名</span> 发表?<span class="reDate">2016/5/5 11:14:13</span></div><div class="reBody">催眠减压不错</div><div class="reFun"><a href="###" onclick="remark.disp(this,49)">回复</a> <a href="###" onclick="remark.vote(this,49,1)">支持</a><span class="qdkyq"> (0)</span> <a href="###" onclick="remark.vote(this,49,0)">反对</a><span class="qdkyq"> (0)</span></div></div> </div> </div> <div class="bl"></div> <div class="br"></div> <div class="bm"></div> </div> </div> </div> <div class="show_r"> <div class="class_tj"> <h3><a href="../cuimiankecheng" target="_blank"><span class="qdkyq">评推荐</span></a></h3> <a href="../cuimiankecheng1" target="_blank"><img src="../images/催眠评配图280.jpg"></a> </div> <!--热门文章|最新评论|q期文章--> <div class="case"> <div class="title cf clearfix"> <ul class="title-list fr cf clearfix"> <li class="on"><a href="javascript:void(0)">热门文章</a></li> <li class="qdkyq"><a href="javascript:void(0)">最新评?/a></li> <li class="qdkyq"><a href="javascript:void(0)">q期文章</a></li> </ul> </div> <div class="product-wrap"> <!--案例1--> <div class="product show"> <div class="summary"><div class="imgDiv" style="float:left"><a href="../guanyuboren/259.htm" class="imgLink" target="_blank"><img src="../upload/2016-04/16040112012701t.jpg" alt="关于我们" width="240" height="180"/></a></div><div class="cont"><div class="title"><a href="../guanyuboren/259.htm" class="nLink" target="_blank">关于我们</a></div><div class="sum"> </div><div class="foot"><div style="float:right"><a href="../guanyuboren/259.htm" target="_blank" >[查看全文]</a></div></div></div></div><div class="summary"><div class="hr"></div><div class="imgDiv" style="float:left"><a href="../cuimianzixun/223.htm" class="imgLink" target="_blank"><img src="../upload/2016-03/16031617545622t.jpg" alt="揭秘Q狗催眠人纯属玩W? width="240" height="180"/></a></div><div class="cont"><div class="title"><a href="../cuimianzixun/223.htm" class="nLink" target="_blank" title="揭秘Q狗催眠人纯属玩W?>揭秘Q狗催眠人纯属玩</a></div><div class="sum">最q一只d国狐狸犬火了Q因为它会凝视h的眼睛,让对方进入催眠状态?/div><div class="foot"><div style="float:right"><a href="../cuimianzixun/223.htm" target="_blank" >[查看全文]</a></div></div></div></div><div class="summary"><div class="hr"></div><div class="imgDiv" style="float:left"><a href="../cuimianshu/403.htm" class="imgLink" target="_blank"><img src="../upload/2016-05/16051015105844t.jpg" alt="催眠术史:催眠术与人类发展的过E? width="240" height="180"/></a></div><div class="cont"><div class="title"><a href="../cuimianshu/403.htm" class="nLink" target="_blank" title="催眠术史:催眠术与人类发展的过E?>催眠术史:催眠术与?/a></div><div class="sum">  催眠心理|有在大量催眠术、催眠术教程、和催眠术书c供学催眠术的同志们学习Q带您一起如何学好催眠术入门Q在q里您能和爱学习的催眠术的网友一起学习探讨?/div><div class="foot"><div style="float:right"><a href="../cuimianshu/403.htm" target="_blank" >[查看全文]</a></div></div></div></div><div class="summary"><div class="hr"></div><div class="imgDiv" style="float:left"><a href="../xuexishipin/258.htm" class="imgLink" target="_blank"><img src="../upload/2016-03/16032314332104t.jpg" alt="蔡仲?瞬间催眠? width="240" height="180"/></a></div><div class="cont"><div class="title"><a href="../xuexishipin/258.htm" class="nLink" target="_blank">蔡仲?瞬间催眠?/a></div><div class="sum">国际著名催眠大师蔡仲淮老师的催眠课堂风采?/div><div class="foot"><div style="float:right"><a href="../xuexishipin/258.htm" target="_blank" >[查看全文]</a></div></div></div></div><div class="summary"><div class="hr"></div><div class="imgDiv" style="float:left"><a href="../xuexishipin/249.htm" class="imgLink" target="_blank"><img src="../upload/2016-03/16032416445358t.jpg" alt="Q秒U瞬間催眠术" width="240" height="180"/></a></div><div class="cont"><div class="title"><a href="../xuexishipin/249.htm" class="nLink" target="_blank">Q秒U瞬間催眠术</a></div><div class="sum">2U钟瞬间催眠术,NLP极速催眠?/div><div class="foot"><div style="float:right"><a href="../xuexishipin/249.htm" target="_blank" >[查看全文]</a></div></div></div></div> </div> <!--案例2--> <div class="product"> <div class="reCont reCont2"><div class="reHead"><img src="../pic/b.gif" class="face1" alt="*"/> <span class="reName">匿名</span> <span class="reDate">评论</span> <a href="../cuimianzixun/223.htm" target="_blank">揭秘Q狗催眠人纯属玩W?/a></div><div class="reBody">haha</div><div class="reFoot"></div><div class="reHead"><img src="../pic/b.gif" class="face1" alt="*"/> <span class="reName">匿名</span> <span class="reDate">评论</span> <a href="../ziwocuimian/294.htm" target="_blank">5分钟学会自我催眠</a></div><div class="reBody">哇,太有帮助?/div><div class="reFoot"></div><div class="reHead"><img src="../pic/b.gif" class="face1" alt="*"/> <span class="reName">事实?/span> <span class="reDate">评论</span> <a href="../cuimianzixun/223.htm" target="_blank">揭秘Q狗催眠人纯属玩W?/a></div><div class="reBody">路过围观~23333~<br/>反正我是不会怿的~</div><div class="reFoot"></div><div class="reHead"><img src="../pic/b.gif" class="face1" alt="*"/> <span class="reName">催眠师姐</span> <span class="reDate">评论</span> <a href="../cuimianzixun/223.htm" target="_blank">揭秘Q狗催眠人纯属玩W?/a></div><div class="reBody">只能说演员们演的太逼真Q噗?/div><div class="reFoot"></div><div class="reHead"><img src="../pic/b.gif" class="face1" alt="*"/> <span class="reName">匿名</span> <span class="reDate">评论</span> <a href="../cuimianjianya/125.htm" target="_blank">催眠教你如何减轻压力Q二Q?/a></div><div class="reBody">催眠减压不错</div><div class="reFoot"></div></div> </div> <!--案例3--> <div class="product"> <div class="summary"><div class="imgDiv" style="float:left"><a href="../XinLiZiXun/1730.htm" class="imgLink" target="_blank"><img src="../upload/2018-04/18041821543227t.jpg" alt="助力C会心理服务体系公益工程Ҏ 落地座谈会在京召开" width="240" height="180"/></a></div><div class="cont"><div class="title"><a href="../XinLiZiXun/1730.htm" class="nLink" target="_blank" title="助力C会心理服务体系公益工程Ҏ 落地座谈会在京召开">助力C会心理服务体系</a></div><div class="sum">2018q??日,“心关?middot;q百?rdquo;公益工程Ҏ落地座谈会在北京师范大学成功举行。本ơ谈会׃C会工作发展基金会dQ中C会工作发展基金会C会心理服务体系基金会与心关爱基金会共同承办Q多家科研院校与媒体共同参与?/div><div class="foot"><div style="float:right"><a href="../XinLiZiXun/1730.htm" target="_blank" >[查看全文]</a></div></div></div></div><div class="summary"><div class="hr"></div><div class="imgDiv" style="float:left"><a href="../OHQianYiShiTuXiangKa/1728.htm" class="imgLink" target="_blank"><img src="../upload/2018-03/18032309145905t.jpg" alt="周末相约oh卡牌心理体验工作坊—张金霞老师" width="240" height="180"/></a></div><div class="cont"><div class="title"><a href="../OHQianYiShiTuXiangKa/1728.htm" class="nLink" target="_blank" title="周末相约oh卡牌心理体验工作坊—张金霞老师">周末相约oh卡牌心理?/a></div><div class="sum"><p style="text-align: left;" align="center">面对生活、婚姅R孩子教肌Ӏ工作、来访者等诸多问题和困惑,不知如何解决Q面寚w偶、孩子、父母、领对{下属等人际关系紧张、僵?感觉最q没有方向、内心؜乱,惛_短时间内梳理清楚Q你有多久没和自己内心对话了呢?你想了解自己吗?惛_自己的心理咨询师吗?<strong class="qdkyq"><span style="font-family: 微Y雅黑;">误入?/span>OH卡牌实操培训暨心理体验工作坊》和“自己”见见面!</strong> </p></div><div class="foot"><div style="float:right"><a href="../OHQianYiShiTuXiangKa/1728.htm" target="_blank" >[查看全文]</a></div></div></div></div><div class="summary"><div class="hr"></div><div class="imgDiv" style="float:left"><a href="../wenxian/1727.htm" class="imgLink" target="_blank"><img src="../upload/2018-01/18012416391417t.jpg" alt="催眠Ԍ催眠的由来——廖阅鹏撰文" width="240" height="180"/></a></div><div class="cont"><div class="title"><a href="../wenxian/1727.htm" class="nLink" target="_blank" title="催眠Ԍ催眠的由来——廖阅鹏撰文">催眠Ԍ催眠的由?/a></div><div class="sum">历史上,W一个发明催眠术的h是谁Q催眠的由来已经不可考了Q但是从很多蛛丝马迹Q我们可以推论得知,在催眠术q没有经q现代化的学术研I之前,古h已l开始运用了Q而且成果斐然?/div><div class="foot"><div style="float:right"><a href="../wenxian/1727.htm" target="_blank" >[查看全文]</a></div></div></div></div><div class="summary"><div class="hr"></div><div class="imgDiv" style="float:left"><a href="../cuimiandashi/1726.htm" class="imgLink" target="_blank"><img src="../upload/2018-01/18011010581435t.jpg" alt="莫红? width="240" height="180"/></a></div><div class="cont"><div class="title"><a href="../cuimiandashi/1726.htm" class="nLink" target="_blank">莫红?/a></div><div class="sum">莫红波,2007q接受美国催眠公会和国艄克森催眠培训Q获国际催眠师的职业资格?009q成立香港催眠学院,至今把催眠术应用亍睡眠治疗和心理ȝ、职场减压、运劢员心理训练{领域的培训Q学?00多h遍布全国医院、院校、体肌Ӏ企业、公安系l?/div><div class="foot"><div style="float:right"><a href="../cuimiandashi/1726.htm" target="_blank" >[查看全文]</a></div></div></div></div><div class="summary"><div class="hr"></div><div class="imgDiv" style="float:left"><a href="../peixun/1725.htm" class="imgLink" target="_blank"><img src="../upload/2018-01/18011010178020t.jpg" alt="记廖阅鹏老师催眠培训Q我与客L故事" width="240" height="180"/></a></div><div class="cont"><div class="title"><a href="../peixun/1725.htm" class="nLink" target="_blank" title="记廖阅鹏老师催眠培训Q我与客L故事">记廖阅鹏老师催眠培训</a></div><div class="sum">我是京师博仁的推qh员,范老师Q主要负责廖阅鹏催眠评的推qѝ以往的文章都是普及催眠知识,从来没有讲过我和我的客户的故事。今天给大家讲一D|与客户交谈的l历Q第一ơ遇到那么好的客戗?/div><div class="foot"><div style="float:right"><a href="../peixun/1725.htm" target="_blank" >[查看全文]</a></div></div></div></div> </div> </div> </div> <div class="class_cm"> <h3><a><span class="qdkyq">催眠zd</span></a></h3> <a href="//p.qiao.baidu.com/im/index?siteid=11658411&ucid=24727361&cp=&cr=&cw=%E5%82%AC%E7%9C%A0psy" target="_blank"><img src="../images/催眠zd280.jpg"></a> </div> <div class="clear_us"> <h3><a><span class="qdkyq">x我们</span></a></h3> <a><img src="../images/催眠心理|二l码280.png"></a> </div> <div class="news_bq"> <h3><a href=""><span class="qdkyq">热门标签</span></a></h3> <div class="hottag2 clearfix"> <a href="/cuimian/" target="_blank">催眠</a> <a href="/cuimianshu" target="_blank" class="hotgreen">催眠?/a> <a href="/shunjiancuimian" target="_blank" class="hotred">瞬间催眠?/a> <a href="/ziwocuimian" target="_blank" class="hotgray">自我催眠</a> <a href="/cuimianfangfa" target="_blank" class="hotpurple">催眠Ҏ</a> <a href="/cuimianjiaocheng" target="_blank" class="hotblue">催眠术教E?/a> <a href="/cuimianjianya" target="_blank" class="hotbrown">催眠减压</a> <a href="/cuimianjieyan" target="_blank" class="hotorange">催眠戒烟</a> <a href="/cuimianjiejiu" target="_blank" class="hotblack">催眠戒酒</a> <a href="/meirong" target="_blank">催眠容</a> <a href="/jianfei" target="_blank" class="hotgreen">催眠减肥</a> <a href="/anmian" target="_blank" class="hotred">催眠安眠</a> <a href="/qiannengkaifa" target="_blank" class="hotgray">潜能开?/a> <a href="/huisu" target="_blank" class="hotpurple">催眠回溯</a> <a href="/zhiliao" target="_blank" class="hotblue">催眠ȝ</a> <a href="/poan" target="_blank" class="hotbrown">催眠破案</a> <a href="/anli" target="_blank" class="hotorange">催眠案例</a> <a href="/cuimianqu" target="_blank" class="hotblack">催眠?/a> <a href="/yinyue" target="_blank">催眠音乐</a> <a href="/cuimiandashi" target="_blank" class="hotgreen">催眠大师</a> <a href="/cuimianziliao" target="_blank" class="hotred">催眠资料</a> <a href="/shuji" target="_blank" class="hotgray">催眠书籍</a> <a href="/yindaoyu" target="_blank" class="hotpurple">催眠引导?/a> <a href="/cuimianshipeixun" target="_blank" class="hotblue">催眠培训</a> <a href="/peixun" target="_blank" class="hotbrown">催眠师培?/a> <a href="/gongkaike" target="_blank" class="hotorange">催眠公开?/a> <!-- <a href="../search.aspx?keyword=心理" target="_blank" class="hotblack">心理</a> --> <a href="/XinLiZiXun" target="_blank">心理咨询</a> <a href="/anli" target="_blank" class="hotgreen">案例</a> <!-- <a href="../search.aspx?keyword=学习能力" target="_blank" class="hotred">学习能力</a> <a href="../search.aspx?keyword=家庭" target="_blank" class="hotgray">家庭</a> <a href="../search.aspx?keyword=儿童" target="_blank" class="hotpurple">儿童</a> <a href="../search.aspx?keyword=潜意? target="_blank" class="hotblue">潜意?/a> <a href="../search.aspx?keyword=抑郁? target="_blank" class="hotbrown">抑郁?/a> <a href="../search.aspx?keyword=瘦n" target="_blank" class="hotorange">瘦n</a> <a href="../search.aspx?keyword=提高自信? target="_blank" class="hotblack">提高自信?/a> <a href="../search.aspx?keyword=爱情" target="_blank">爱情</a> <a href="../search.aspx?keyword=提高睡眠质量" target="_blank" class="hotgreen">提高睡眠质量</a> <a href="../search.aspx?keyword=失恋" target="_blank" class="hotred">失恋</a> <a href="../search.aspx?keyword=失忆" target="_blank" class="hotgray">失忆</a> <a href="../search.aspx?keyword=~解压力" target="_blank" class="hotpurple">~解压力</a> <a href="../search.aspx?keyword=环节疼痛" target="_blank" class="hotblue">~解疼痛</a> <a href="../search.aspx?keyword=记忆? target="_blank" class="hotbrown">记忆?/a> <a href="../search.aspx?keyword=注意? target="_blank" class="hotorange">注意?/a> <a href="../search.aspx?keyword=有效沟? target="_blank" class="hotblack">有效沟?/a> --> </div> </div> </div> </div> <div class="news"> <h3><a href=""><span class="qdkyq">推荐文章</span></a></h3> </div> <div class="next_pre"><table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0"><tr valign="top"><td width="25%"><div class="summary"><div class="imgDiv" style="float:left"><a href="../peixun/1591.htm" class="imgLink" target="_blank"><img src="../upload/2017-03/17032014426755t.jpg" alt="q而与催眠盔R于培训课,所有的盔R都是生命的馈? width="120" height="90"/></a></div><div class="cont"><div class="title"><a href="../peixun/1591.htm" class="nLink" target="_blank" title="q而与催眠盔R于培训课,所有的盔R都是生命的馈?>q而与催眠盔R?/a></div><div class="sum">Z间的所有相逢与别离都像是冥冥之中自有定数的Q也怽计划良久的事最后却不知不觉被搁,而心血来潮临时h的决定却L会带来一些意想不到的惊喜Q所谓因~际会不外如是。我虽然q了孩子的q纪Q但是回惌q的大半人生路我发现Q改变我生活轨迹的那些决定绝大部分都是在头脑发热不假思烦的情况下发生的?/div><div class="foot"><div style="float:right"><a href="../peixun/1591.htm" target="_blank" >[查看全文]</a></div></div></div></div></td><td width="25%"><div class="summary"><div class="imgDiv" style="float:left"><a href="../peixun/1500.htm" class="imgLink" target="_blank"><img src="../upload/2017-01/17010409496418t.jpg" alt="怎样的运气让我遇C——让我重h生的催眠培训评" width="120" height="90"/></a></div><div class="cont"><div class="title"><a href="../peixun/1500.htm" class="nLink" target="_blank" title="怎样的运气让我遇C——让我重h生的催眠培训评">怎样的运气让?/a></div><div class="sum">机缘巧合冥冥之中的一ơ催眠课E,改变了我和父Ԍ改变了我们之间的的关p,也让我的生活掀开了全新的章。感谢廖岳鹏老师在这几天的悉心教对{?/div><div class="foot"><div style="float:right"><a href="../peixun/1500.htm" target="_blank" >[查看全文]</a></div></div></div></div></td><td width="25%"><div class="summary"><div class="imgDiv" style="float:left"><a href="../peixun/1501.htm" class="imgLink" target="_blank"><img src="../upload/2017-01/17010409578272t.jpg" alt="zd当下Q?天的催眠培训让我走出半生的困? width="120" height="90"/></a></div><div class="cont"><div class="title"><a href="../peixun/1501.htm" class="nLink" target="_blank" title="zd当下Q?天的催眠培训让我走出半生的困?>zd当下Q?天的</a></div><div class="sum">很多人都会思考一个问题:Zؓ什么活着Q不论是谁,g都被它困扰良久,不论是风华正茂的青壮q还是耄耋老hQ道现在我想_与其想ؓ什么活着不如想一惛_该怎么z,彼岸是遥q的Q但是船늚方向却在你手里真实地握着?/div><div class="foot"><div style="float:right"><a href="../peixun/1501.htm" target="_blank" >[查看全文]</a></div></div></div></div></td><td width="25%"><div class="summary"><div class="imgDiv" style="float:left"><a href="../cuimianzixun/978.htm" class="imgLink" target="_blank"><img src="../upload/2016-08/16082214121398t.jpg" alt="催眠工具p买指南——京师博仁催眠学院指定推q? width="120" height="90"/></a></div><div class="cont"><div class="title"><a href="../cuimianzixun/978.htm" class="nLink" target="_blank" title="催眠工具p买指南——京师博仁催眠学院指定推q?>催眠工具p?/a></div><div class="sum">本品是׃师博仁催眠学院指定推q?mdash;—催眠工具,内含催眠仪、水晶球、怀表、探水针{超q十U催眠道P京师博仁十年专业心理服务l验Q专家团队指|您值得信赖?/div><div class="foot"><div style="float:right"><a href="../cuimianzixun/978.htm" target="_blank" >[查看全文]</a></div></div></div></div></td></tr></table></div> </div> <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "//www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> <html xmlns="//www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <meta http-equiv="Content - nbaǾ䶯|ϻ淨
˫ɫͼ50 pk10ֱƵ Ƶô׬ ֿԤ ʱʱֻ ptϷapp 衱ȷ ˫ɫ׼ȷ100 Ф6Ĭϰ 2018ըشȫ pk10 ͸ͼ50 Ųʽ50ڻͼ ̽ȷ ʱʱǼ ˫ɫ򿪽ֱֳ

地址Q北京师范大学南院京师科技大厦A?0?     电话Q?1059201667/13381188628

nbaǾ䶯 | 联系我们 | 最新资?/a> | |站地图 | nbaǾ䶯