ï»? ¹ú¼ÊÀºÇò¾ÞÐÇ:¾c›_°”™å?#183;艄¡‘žå…‹æ£®_催眠心理¾|?/title> <meta name="description" content="¹ú¼ÊÀºÇò¾ÞÐÇ:¾c›_°”™å?amp;middot;艄¡‘žå…‹æ£®åQˆDr.Milton Hyland EricksonåQ‰è¢«å–ÖMؓ&ldquo;çŽîC»£å‚¬çœ ä¹‹çˆ¶&rdquo;ã€?/> <meta name="keywords" content="¹ú¼ÊÀºÇò¾ÞÐÇ," /> <meta name="generator" content="iwms¾|‘ç«™½Ž¡ç†¾pȝ»Ÿ"/> <link href="../css/list.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="../css/head.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link rel="canonical" href="//www.dvttx.icu/cuimiandashi/219.htm"/> <meta name="robots" content="noarchive"> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body id="body"> <div class="head"> <div class="top"> <a href="//www.dvttx.icu/" title="nbaÀºÇò¾ÞÐǾ­µä¶¯×÷">nbaÀºÇò¾ÞÐǾ­µä¶¯×÷</a> <span class="qdkyq">|</span> <a href="../cuimiankecheng1" target="_blank">评¡¨‹å¯ÆDˆª</a> <!-- <a href="#" onclick="iwms.logPop()" style="margin-left:630px;">ç™Õd½•</a> <span class="qdkyq">|</span> <a href="../memberreg.aspx" rel="nofollow">注册</a> <span class="qdkyq">|</span> --> <a style="margin-left:640px;" href="/WangZhanDiTu" target="_blank">¾|‘站地图</a> <span class="qdkyq">|</span> <a href="javascript:void(0)" onclick="AddFavorite(window.location,document.title)">收藏本站</a> <span class="qdkyq">|</span> <a href="/guanyuboren/259.htm" target="_blank">联系我们</a> <span class="qdkyq">|</span> <a href="//p.qiao.baidu.com/im/index?siteid=11658411&ucid=24727361&cp=&cr=&cw=%E5%82%AC%E7%9C%A0psy",'_blank'>帮助</a> </div> <div class="clear"></div> <div class="headadbg"> <div class="headad"> <div class="logo"> <a href="//www.dvttx.icu/" title="nbaÀºÇò¾ÞÐǾ­µä¶¯×÷">nbaÀºÇò¾ÞÐǾ­µä¶¯×÷</a> </div> <div class="sah"> <form method="get" action="../search.aspx" name="frmSearch"> <div class="search"> <div class="search-left"><input name="keyword" class="searchIn" value="快来找你感兴­‘£çš„文章" size="25" type="text" id="search" onfocus="if (value =='快来找你感兴­‘£çš„文章'){value =''}" onblur="if (value ==''){value='快来找你感兴­‘£çš„文章'}"></div> <div class="search-right"> <input value="搜烦" class="searchBtn" type="submit" /><span class="qdkyq"></span></a> </div> </div> </form> <div class="hottag"> <span class="qdkyq">热门标签åQ?/span> <a href="../search.aspx?keyword=催眠æ›? target="_blank">催眠æ›?/a> <span class="qdkyq">|</span> <a href="../search.aspx?keyword=前世今生" target="_blank">前世今生</a> <span class="qdkyq">|</span> <a href="../search.aspx?keyword=自我催眠æœ? target="_blank">自我催眠æœ?/a> <span class="qdkyq">|</span> <a href="../search.aspx?keyword=催眠案例" target="_blank">催眠案例</a> <span class="qdkyq">|</span> <a href="../search.aspx?keyword=催眠减压" target="_blank">催眠减压</a> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="nav_all"> <ul class="nav"> <li _t_nav="Div1" class=""><a href="../cuimianrumen">催眠入门</a> <div class="nav_jiantou"></div> </li> <li _t_nav="Div2"><a href="../cuimianyingyong">催眠应用</a> <div class="nav_jiantou"></div> </li> <li _t_nav="Div3"><a href="../cuimianzixun">催眠资讯</a></li> <li _t_nav="Div4"><a href="../cuimianshipin">催眠视频</a> <div class="nav_jiantou"></div> </li> <li _t_nav="Div5"><a href="../cuimianshi">催眠å¸?/a> <div class="nav_jiantou"></div> </li> <li _t_nav="Div6"><a href="../cuimianqu">催眠æ›?/a> <div class="nav_jiantou"></div> </li> <li _t_nav="Div7"><a href="../cuimianziliao">催眠资料</a> <div class="nav_jiantou"></div> </li> <li _t_nav="Div8"><a href="../cuimiankecheng">培训评¡¨‹</a> <div class="nav_jiantou"></div> </li> <li _t_nav="Div9"><a href="../CuiMianTuPian">催眠囄¡‰‡</a></li> <li _t_nav="Div10"><a href="../guanyuboren/259.htm">关于我们</a></li> </ul> <div class="navigation-down"> <div id="Div1" class="nav-down-menu menu-1" style="display: none;" _t_nav="Div1"> <div class="navigation-down-inner"> <ul class="scl"><li class="qdkyq"><a href="../cuimian/" target="_blank">催眠</a></li><li class="qdkyq"><a href="../cuimianshu/" target="_blank">催眠æœ?/a></li><li class="qdkyq"><a href="../shunjiancuimian/" target="_blank">瞬间催眠æœ?/a></li><li class="qdkyq"><a href="../ziwocuimian/" target="_blank">自我催眠</a></li><li class="qdkyq"><a href="../cuimianlishi/" target="_blank">催眠历史</a></li><li class="qdkyq"><a href="../cuimianfangfa/" target="_blank">催眠æ–ÒŽ³•</a></li><li class="qdkyq"><a href="../xuecuimianshu/" target="_blank">学习催眠æœ?/a></li><li class="qdkyq"><a href="../cuimianjiaocheng/" target="_blank">催眠术教½E?/a></li></ul> <div class="clear"> </div> </div> </div> <div id="Div2" class="nav-down-menu menu-1" _t_nav="Div2" style="display: none;"> <div class="navigation-down-inner"> <ul class="scl"><li class="qdkyq"><a href="../cuimianjianya/" target="_blank">催眠减压</a></li><li class="qdkyq"><a href="../cuimianjieyan/" target="_blank">催眠戒烟</a></li><li class="qdkyq"><a href="../cuimianjiejiu/" target="_blank">催眠戒酒</a></li><li class="qdkyq"><a href="../meirong/" target="_blank">催眠¾ŸŽå®¹</a></li><li class="qdkyq"><a href="../jianfei/" target="_blank">催眠减肥</a></li><li class="qdkyq"><a href="../anmian/" target="_blank">催眠安眠</a></li><li class="qdkyq"><a href="../qiannengkaifa/" target="_blank">潜能开å?/a></li><li class="qdkyq"><a href="../huisu/" target="_blank">催眠回溯</a></li><li class="qdkyq"><a href="../zhiliao/">催眠æ²È–—</a></li><li class="qdkyq"><a href="../poan/" target="_blank">催眠破案</a></li></ul> <div class="clear"> </div> </div> </div> <div id="Div3" class="nav-down-menu menu-1" style="display: none;" _t_nav="Div3"> <div class="navigation-down-inner"> <ul style=""> </ul> <div class="clear"> </div> </div> </div> <div id="Div4" class="nav-down-menu menu-1" style="display: none;" _t_nav="Div4"> <div class="navigation-down-inner"> <ul class="scl"><li class="qdkyq"><a href="../yuleshipin/" target="_blank">催眠å¨×ƒ¹è§†é¢‘</a></li><li class="qdkyq"><a href="../xuexishipin/" target="_blank">催眠学习视频</a></li></ul> <div class="clear"> </div> </div> </div> <div id="Div5" class="nav-down-menu menu-1" style="display: none;" _t_nav="Div5"> <div class="navigation-down-inner"> <ul class="scl"><li class="qdkyq"><a href="../cuimiandashi/" target="_blank">催眠大师</a></li><li class="qdkyq"><a href="../zhiliaoshi/" target="_blank">催眠æ²È–—å¸?/a></li><li class="qdkyq"><a href="../anli/" target="_blank">催眠案例</a></li><li class="qdkyq"><a href="../XueYuanAnLi/">学员案例</a></li></ul> <div class="clear"> </div> </div> </div> <div id="Div6" class="nav-down-menu menu-1" style="display: none;" _t_nav="Div6"> <div class="navigation-down-inner"> <ul class="scl"><li class="qdkyq"><a href="../yinyue/" target="_blank">催眠音乐</a></li><li class="qdkyq"><a href="../yindaoyu/" target="_blank">催眠引导è¯?/a></li></ul> <div class="clear"> </div> </div> </div> <div id="Div7" class="nav-down-menu menu-1" style="display: none;" _t_nav="Div7"> <div class="navigation-down-inner"> <ul class="scl"><li class="qdkyq"><a href="../wenxian/" target="_blank">催眠文献</a></li><li class="qdkyq"><a href="../shuji/" target="_blank">催眠书籍</a></li></ul> <div class="clear"> </div> </div> </div> <div id="Div8" class="nav-down-menu menu-1" style="display: none;" _t_nav="Div8"> <div class="navigation-down-inner" style="width:500px;"> <ul class="scl"> <li class="qdkyq"><a href="../CuiMianKeCheng1/">培训评¡¨‹</a></li> <li class="qdkyq"><a target="_blank" href="../gongkaike/">催眠公开è¯?/a></li> <li class="qdkyq"><a target="_blank" href="../peixun/">催眠培训</a></li> <li class="qdkyq"><a target="_blank" href="../cuimianshipeixun/">催眠师培è®?/a></li> <li class="qdkyq"><a target="_blank" href="../wangqiziliao/">往期资æ–?/a></li> </ul> <div class="clear"> </div> </div> </div> <div id="Div9" class="nav-down-menu menu-1" style="display: none;" _t_nav="Div9"> <div class="navigation-down-inner"> <ul style=""> </ul> <div class="clear"> </div> </div> </div> <div id="Div10" class="nav-down-menu menu-1" style="display: none;" _t_nav="Div10"> <div class="navigation-down-inner"> <ul style=""> </ul> <div class="clear"> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container"> <!--òq¿å‘Š--> <div class="adv"></div> <!--nav2--> <div class="nav2"> 当前位置weåQ?a href="">催眠心理¾|?/a> â†?<a href="../cuimianshi/">催眠å¸?/a> â†?<a href="../cuimiandashi/">催眠大师</a> </div> <!----> <div class="content_list clearfix"> <div class="show_l"> <div class="cont"> <div style="text-align:center"> <h1>¹ú¼ÊÀºÇò¾ÞÐÇ:¾c›_°”™å?#183;艄¡‘žå…‹æ£®</h1> </div> <table class="xinxi" width="100%" align="center"> <tr> <td>[日期åQ?016-03-11]</td> <td>‹¹è§ˆé‡ï¼š1013  </td> <td> 作者:Hypnos </td> </tr> </table> <div class="bdsharebuttonbox"><a href="#" class="bds_more" data-cmd="more">分äín刎ͼš</a><a href="#" class="bds_qzone" data-cmd="qzone" title="分äín到QQ½Iºé—´">QQ½Iºé—´</a><a href="#" class="bds_tsina" data-cmd="tsina" title="分äín到新‹¹ªå¾®å?>新浪微博</a><a href="#" class="bds_tqq" data-cmd="tqq" title="分äín到腾讯微å?>腾讯微博</a><a href="#" class="bds_renren" data-cmd="renren" title="分äínåˆîCh人网">äºÞZh¾|?/a><a href="#" class="bds_weixin" data-cmd="weixin" title="分äín到微ä¿?>微信</a></div> <div id="cont_center"><p style="text-indent: 2em;"> <a href="//www.dvttx.icu/">nbaÀºÇò¾ÞÐǾ­µä¶¯×÷</a> www.dvttx.icu <a href="../upload/2016-03/16032516544125.jpg" target="_blank"><img src="../upload/2016-03/16032516544125s.jpg" alt="" border="0" /></a></p> <p style="text-indent: 2em;">¾c›_°”™å?艄¡‘žå…‹æ£®åQˆDr.Milton Hyland Erickson, 1901òq?2æœ?æ—?1980òq?æœ?5日)被喻ä¸?ldquo;çŽîC»£å‚¬çœ ä¹‹çˆ¶”åQŒæ˜¯åŒÈ–—催眠、家庭治疗及短期½{–略心理æ²È–—åQˆBrief Strategic PsychotherapyåQ‰çš„™å¶å°–权威ã€?/p> <p style="text-indent: 2em;">他在潜意识操作的研究及实务成ž®±æžå…·å¼€åˆ›æ€§ï¼Œè¢«èª‰¿UîCؓ至目前äؓ止,世界上最伟大的沟通者。心理学学者尊¿UîC»–ä¸ÞZºŒåä¸–¾Uªçš„首席心理æ²È–—师,许多äºø™®¤ä¸ºï¼Œè‹¥è¯´ä½›æ´›ä¼Šå¯d对心理治疗的贡献在于理论åQŒè€Œè‰¾ç‘žå…‹‹‚®çš„贡献则在于治疗实务,他所研发的治疗方法已在全球被òq¿æ³›åº”用åQŒåƈ公认对许多高效的心理æ²È–—法è“v着重大的媄响,˜q™åŒ…括:短期½{–略心理æ²È–—、家庭系¾lŸæ²»ç–—、策略性家庭治疗、方案焦ç‚ÒŽ²»ç–—(SFBTåQ‰åŠ¼œžç»è¯­è¨€½E‹å¼å­¦ï¼ˆNLPåQ‰ç­‰å¤šé¡¹ä¸ÀLµæ²È–—¾pȝ»Ÿã€?/p> <p style="text-indent: 2em;"><strong class="qdkyq">一、äh物经åŽ?/strong></p> <p style="text-indent: 2em;"><strong class="qdkyq">åQˆä¸€åQ‰å¿ƒç†æ²»ç–—的成就</strong></p> <p style="text-indent: 2em;">艄¡‘žå…‹æ£®å¯¹å¿ƒç†æ²»ç–—的了解冠乎¾Ÿ¤äëuåQŒæˆ‘国著名的心理专家郝滨先生在其著作《催眠与心理压力释放》中¿U°ç±³ž®”é¡¿·è‰„¡‘žå…‹æ£®æ˜¯æœ€å¯ŒäºŽåˆ›é€ æ€§å’Œç‰|´»æ€§çš„心理æ²È–—大师。他是一位实用主义者,沉迷于äh¾cȝš„韧性和无限的潜能。他探烦人如何能改变。他不是一个试囑֎»æç»˜äºÞZؓ什么是他们当前面貌的理论家。艾瑞克‹‚®ç‹¬ç‰¹çš„天䆾不仅在于他èöL识功能失常或造成当事人的问题的根源,他非凡的能力˜q˜å±•çŽ°åœ¨æ‰‘Ö‡ºé˜È¢ç—…äh复原的因素。然后他会拟å‡ÞZ»‹å…¥çš„方式åQŒå¿«é€Ÿåœ°¿U»é™¤˜q™äº›éšœç¢ã€?/p> <p style="text-indent: 2em;">艄¡‘žå…‹æ£®æ˜¯çŽ°ä»£åŒ»ç–—催眠之çˆÓž¼Œåœ¨å‘展新的催眠诱导方式与应用上有非凡的创见。他是五本催眠书¾cçš„共同作者,发表了超˜q‡ä¸€ç™¾ä¸‰åç¯‡çš„专业文献,其中大部份是关于催眠æ²È–—。他是美国äÍ床催眠学会(AmericanSocietyofClinicalHypnosisåQ‰çš„创办人兼½W¬ä¸€ä»ÖM¸»å¸­ï¼ŒåŒæ—¶åˆ›åŠžäº†å­¦ä¼šçš„官方刊物《美国äÍ床催眠期刊》,òq¶æ‹…ä»È¼–辑长辑֍òq´ã€‚ä»–¾lå¸¸æ¸¸åŽ†å„处ä¸ÞZ¸“业äh士讲学催眠,特别是在¾ŸŽå›½å¢ƒå†…åQŒä»–是一个众所周知çš?ldquo;催眠先生”。艾瑞克‹‚®äؓ催眠取得了合法地位,让催眠不再是“严肃学术ŒD¿å ‚中的è·Ïx¢ž®ä¸‘”ã€?/p> <p style="text-indent: 2em;"><strong class="qdkyq">åQˆäºŒåQ‰ç–¾ç—…的折磨</strong></p> <p style="text-indent: 2em;">艄¡‘žå…‹æ£®ä¹Ÿæœ‰ç€ä»¤äh惊奇的生命力。他承受着许多íw«ä½“病痛的折¼‚¨ï¼ŒåŒ…括长期的疼痛。当病äh来到他面前,他们面对的是一位承受的¼‚¨éš¾ä¸äºšäºŽä»–们的人,可能˜q˜è¶…˜q‡ä»–们所受的。然而,他很快乐åQŒç”¨‹zȝ€çš„姿态散放他的喜悦。当他鼓åŠÞq—…人去‹Æ£èµç”Ÿå‘½åQŒå’Œ­‘…越病痛与限åˆÓž¼Œä»–çš„ç—…äh知道他是在用自己的亲íw«çš„体验来给他们å»ø™®®å’Œå¸®åŠ©ã€?艄¡‘žå…‹æ£®æœ‰ç€íw«ä½“上的严重疄¡—…åQŒä»–的肩膀曄¡»æ˜¯ä¸€é«˜ä¸€ä½Žçš„åQŒä»–ä¸ÞZº†åƒå¸¸äºÞZ¸€æ øP¼Œž®Þq«™åœ¨é•œå­é¢å‰ï¼Œç”¨è‡ªå·Þq‹¬ç‰¹çš„催眠理论åQŒç¡¬æ˜¯æŠŠè‚©è†€åŸºæœ¬æ¢å¤æˆå¸¸äººçš„摸样åQŒä¸˜q‡ä¹Ÿå› äؓ˜q™æ ·åQŒä»–的脊椎骨受到了严重的损伤和扭æ›ÔŒ¼Œäº«å¹´79岁,他用强大的意忉|´»åˆîCº†˜q?0岁,我想他本íw«çš„存在ž®±æ˜¯ä¸€¿Uä×o人惊叹和感动的奇˜q?/p> <p style="text-indent: 2em;"><strong class="qdkyq">åQˆä¸‰åQ‰å¤©æ‰çš„催眠å¸?/strong></p> <p style="text-indent: 2em;">艄¡‘žå…‹æ£®æ˜¯ä‹D世闻名的天才催眠师,他äؓ催眠取得了合法的åœîC½åQŒè®©å‚¬çœ ä¸å†æ˜?ldquo;严肃的学术殿堂中的蟩梁小ä¸?rdquo;åQ›ä»–是全世界é—Õdçš„伟大医学催眠大师,常因奇迹般的æ²Õd¥½äº†é‚£äº›è¢«è®¤äؓæ˜?ldquo;毫无希望”的病äºø™€Œé—»åé˜q?因而,他被认äؓ是是一位杰出的创新者,å½Õdº•åœ°é¢ è¦†ä¼ ¾lŸï¼Œæ›¿å‚¬çœ å’Œå¿ƒç†æ²È–—注入新的元素的催眠领袖;他是çŽîC»£åŒÈ–—催眠之父åQŒåœ¨å‘展新的催眠诱导方式与应用上有非凡的创见。虽然他已去ä¸?2òqß_¼Œä½†åœ¨å‚¬çœ é¢†åŸŸè‡³ä»Šä»ç„¶æ²¡æœ‰äºø™ƒ½­‘…越他ã€?/p> <p style="text-indent: 2em;"><strong class="qdkyq">åQˆå››åQ‰ç‹¬ç‰¹çš„æ²È–—手段</strong></p> <p style="text-indent: 2em;">艄¡‘žå…‹æ£®ä»¥å’¨å•†å¸ˆã€åˆ†æžå¸ˆã€é‰´å®šäh、仲裁者、倡导者、激åŠÞp€…、心灵导师、接¾U³çš„权威或严厉的父母½{‰ä¸åŒçš„面貌来面å¯ÒŽ¯ä¸€ä¸ªç—…人,他强调每个个体的独特性,每个äºÞZ¼šè¢«ç‹¬ç‰¹çš„需求和不同的防卫模式所‹È€å‘,每个人都需要原创的介入模式åQŒè€Œéžæ­£ç»Ÿã€ç¼ºä¹æƒ³åƒç©ºé—´å’Œæ•™æ¡å¼çš„æ²È–—方式。他认äؓ他自己、他的话、语调、说话的举止åQŒè¿˜æœ‰ä»¥íw«ä½“动作当成影响的媒介都能促发改变。他感兴­‘£äºŽå®žé™…的改变,而不是理论,他认ä¸ÞZ¼ ¾lŸçš„理论是一™åšwšœ¼„ï¼Œž®†æ²»ç–—师¾pÕdœ¨ä¸€å—彻底无望的基石上。äؓ了达到这个目的,他暗½Cºã€è¯±éª—、计谋大量个别化多层‹Æ¡æ²Ÿé€šçš„刺探、语­a€å’Œéžè¯­è¨€è®¯æ¯åQŒäؓ了让病äh在不全然意识到受操弄的状况下产生影响。有时候他没有成功åQŒä½†˜q™åªæ˜¯æä¾›ä»–新的刺激åQŒè®©ä»–去克服病ähä¸ÞZº†æ”¹å˜è€Œä‹É用潜在资源和潜力的抗拒ã€?/p> <p style="text-indent: 2em;">艄¡‘žå…‹æ£®¾lå¸¸ä¼šåœ¨ç—…äh表现出明昄¡š„抗拒时表现出支持病äh的疾病和防卫åQŒæˆ–他会¾l™äºˆç—…ähä¼ég¹Žæ˜¯å¥‡ç‰¹çš„、无所兌™”的作业。他会提供很å¯Õd¸¸çš„徏议及常识性的æ²È–—åQŒå–„加利用这些显而易见的原则。相反地åQŒä»–会运用隐å–Õd’Œé—´æŽ¥çš„诱å¯û|¼Œòq¶ä¸ç›´æŽ¥åˆ‡å…¥è¦ç‚¹ã€‚他会创造情境,“让病äºø™‡ªå‘地理解åˆîC»–们之前未曑֏‘觉的改变潜能ã€?rdquo;但这些手ŒDµéƒ½æœ‰ä¸€¿Uç›®çš„:只äؓ了让病äh困惑到èƒö以迫使他们敞开心房åQŒç”¨ä¸åŒè§’度来看待事物。技术åƈ没有¾lè¿‡äº‹å…ˆçš„挑选,但都适合当下情境的迫切需要。催眠被˜qç”¨åœ¨èƒ½æœ‰æ•ˆä¿ƒè¿›æ²È–—的情境。虽然äh格和价å€ÆD§‚改变向来被视为或快或慢会达成的理想目标,但他的立即目标是¾~“解症状和解决问题ã€?/p> <p style="text-indent: 2em;"><strong class="qdkyq">二、äh物评ä»?/strong></p> <p style="text-indent: 2em;"><strong class="qdkyq">åQˆä¸€åQ‰æ·±˜qœçš„影响</strong></p> <p style="text-indent: 2em;">有一些心理治疗师对于艄¡‘žå…‹æ£®çš„崇拜几˜q‘盲目,每个字、每个情¾lªã€æ¯ä¸ªè§‚ç‚ÒŽˆ–动作都被视äؓå…ähœ‰æŸç§å¯å‘意义。那些根植于对全知全能的期待åQŒå°†è‰„¡‘žå…‹æ£®å¥‰è‹¥¼œžæ˜Žçš„治疗师åQŒæœ€åŽä¸€å®šä¼šå¯ÆD‡´òqȝ­åQ›å°†è‰„¡‘žå…‹æ£®è§†äؓ一位桀骜不驯者的æ²È–—师,认äؓ他惊世骇俗的手法只是一时的‹¹è¡ŒåQŒç»ˆ½I¶è¿˜æ˜¯ä¼šè¢«å¼ƒå¦‚敝屣,也是同等的偏见。这些态度对于一个高度创意、富惛_ƒåŠ›å’ŒåŽŸåˆ›çš„思惟不甚公允åQŒä»–¼‹®å®žå¯¹ä¸€äº›æœ€‹‚˜æ‰‹çš„心理治疗问题演¾lŽå‡ºä¸€å¥—全新的æ–ÒŽ³•ã€‚艾瑞克‹‚®æ˜¯ä¸€éƒ¨æƒŠäººçš„影响机器åQŒé€è¿‡é•¿æœŸåŠªåŠ›å¥‹æ–—地驾驭他痛苦的èín体残障而来。他的勇气、敏锐度、觉察力和独特的适应模式åQŒä‹É得他变成一ä½?ldquo;不寻常的æ²È–—å¸?rdquo;ã€?/p> <p style="text-indent: 2em;"><strong class="qdkyq">åQˆäºŒåQ‰å¤©æ‰çš„遗憾</strong></p> <p style="text-indent: 2em;">然而,遗憾的是åQŒä»–的方法综合了ä»?ldquo;不寻å¸?rdquo;的äh格特质和操作风格åQŒè®©ä¸€èˆ¬çš„æ²È–—师不å®ÒŽ˜“¿UÀL¤ã€æ¶ˆåŒ–å’Œ˜qç”¨ã€‚对一般äh而言åQŒå°†è‰„¡‘žå…‹æ£®çš„方式结合到自己的治疗工作中存在着相当大的困难åQŒå›°éš¾ä¹‹ä¸€åœ¨äºŽé‚£éœ€è¦ç›¸å½“可观的努力。艾瑞克‹‚®çš„作法相当严è°}åQŒä»–努力ž®†è‡ªå·±åŸ¹å…ÀLˆä¸€ä½æœ‰æ•ˆçš„沟通者。他的治疗比ä»ÖM½•å…¶ä»–æ²È–—师更¾lå¾—èµ·ä»”¾l†çš„‹‚€éªŒã€‚ä»–¾_„¡¡®åœ°è®¾è®¡è¯­­a€å’Œéžè¯­è¨€çš„策略,来引发最大的æ²È–—反应。他的有效性奠基在他对于细微事物觉察力的培养;他训¾lƒè‡ªå·±åŽ»æ‰‘Ö‡ºå‘ˆçŽ°ç—…äh长处的隐微线ç´?mdash;—能用来解决问题的长处。在某些斚w¢åQŒä»–接近个案的方式像一名伟大的侦探。一旦艾瑞克‹‚®å‘ˆçŽ°å‡ºé—®é¢˜çš„解å†Ïx–¹å¼ï¼Œäº‹æƒ…的全貌就清晰可见åQŒå¯¹ç•™æ„è§‚察的äh而言åQŒé‡è¦çš„¾U¿çƒ¦ä¸€ç›´æ˜¾è€Œæ˜“见,而且用常识性的作法便可加以辨认。困难之二在于,他的很多行äؓ已经直觉性的自成体系åQŒä»–对语­a€æ¨¡å¼çš„直觉性的区分与运用、对表象¾pȝ»Ÿçš„直觉性的了解与运用、对左右脑的功能的直觉性的区分与运用、还有结构与内容的区分与˜qç”¨åQŒä»¥åŠä»–对很多细微的生理反应的识别与区分½{‰ç­‰åQŒåœ¨˜q™äº›ç†è®ºè¢«æå‡ÞZ¹‹å‰ï¼Œ˜qžä»–自己都不了解其中的道理。所以一般äh要想学习他的催眠模式åQŒå®žåœ¨å¾ˆå›°éš¾åQ›è¿™äº›ä¹Ÿæ­£æ˜¯è™½ç„¶ä»–å·²åŽÖM¸–32òqß_¼Œä½†åœ¨å‚¬çœ é¢†åŸŸè‡³ä»Šä»ç„¶æ²¡æœ‰äºø™ƒ½­‘…越他的原因ã€?/p></div> </div> <div class="p_n clearfix"> <div class="prevNews">上一½‹‡ï¼š<a href="../cuimiandashi/213.htm">蔡仲æ·?/a></div> <div class="nextNews">下一½‹‡ï¼š<a href="../cuimiandashi/226.htm">¾U¦ç¿°·è‘›ç‘žå¾?/a></div> </div> <p style="padding:10px;line-height:30px;font-size:14px;">声明åQšã€æœ¬æ–‡ç”±å‚¬çœ å¿ƒç†¾|‘整理编辑,未经¾|‘站正式授权不得转蝲åQŒè¿è€…依法追½I¶ç›¸å…Ïx³•å¾‹è´£ä»…R€‚ã€?/p> <div class="remark clearfix"> <div class="mframe mR"> <div class="tl"></div> <div class="tr"></div> <div class="tm"> <span class="tt">本文评论</span>  <!-- <a href="../rm219.htm" target="_blank">查看全部评论</a> <span class="gray">(0)</span>--> </div> <div class="wrapper"> <div class="ml"></div> <div class="mr"></div> <div class="mm"> <table width="100%" style="margin:6px"> <tr><td width="300"> <form action="" name="fmRemarkSt" onsubmit="return remark.post(this);"> <input type="hidden" value="1" name="face"/> 姓名 <input type="text" name="username" value="" maxlength="15" style="width:60px" class="inputbg"/> <input type="checkbox" id="rmAnonymitySt" onclick="remark.anony(this)"/><label for="rmAnonymitySt">匿名</label> <!--      å­—æ•° <input type="text" id="bodyLen" size="3" readonly="readonly" style="border-width:0;background:transparent;vertical-align:middle" value="0"/>--> <br/> <div class="box"> <div class="Input_Box clearfix"> <textarea class="Input_text" name="body" cols="40" rows="4" onkeydown="remark.dispLen(this)" onkeyup="remark.handle(event,this);remark.dispLen(this)" style="width:99%;height:100px;margin:3px 0;overflow-y:auto"></textarea> <div class="faceDiv"> </div> <div class="Input_Foot"> <input type="checkbox" checked="checked" id="rmAgreeSt"/> <div class="argee"><label for="rmAgreeSt">同意评论声明</label> <div class="ag1"> <h3>评论声明</h3> <p>ž®Šé‡¾|‘上道å¯dåQŒéµå®ˆä¸­åŽäh民共和国的各™åҎœ‰å…Ïx³•å¾‹æ³•è§?/p> <p>承担一切因您的行äؓ而直接或间接å¯ÆD‡´çš„民事或刑事法律责ä“Q</p> <p>本站½Ž¡ç†äººå‘˜æœ‰æƒä¿ç•™æˆ–删除其½Ž¡è¾–留言中的ä»ÀL„å†…容</p> <p>本站有权在网站内转蝲或引用您的评è®?/p> <p>参与本评论即表明您已¾lé˜…è¯Õdƈ接受上述条款</p> </div> </div>    <button type="submit" style="width:50px">发布</button> </div> </div> </div>     </form> </td></tr> </table> <div class="reCont" id="reContainer"></div> </div> </div> <div class="bl"></div> <div class="br"></div> <div class="bm"></div> </div> </div> </div> <div class="show_r"> <div class="class_tj"> <h3><a href="../cuimiankecheng" target="_blank"><span class="qdkyq">评¡¨‹æŽ¨è</span></a></h3> <a href="../cuimiankecheng1" target="_blank"><img src="../images/催眠评¡¨‹é…å›¾280.jpg"></a> </div> <!--热门文章|最新评论|˜q‘期文章--> <div class="case"> <div class="title cf clearfix"> <ul class="title-list fr cf clearfix"> <li class="on"><a href="javascript:void(0)">热门文章</a></li> <li class="qdkyq"><a href="javascript:void(0)">最新评è®?/a></li> <li class="qdkyq"><a href="javascript:void(0)">˜q‘期文章</a></li> </ul> </div> <div class="product-wrap"> <!--案例1--> <div class="product show"> <div class="summary"><div class="imgDiv" style="float:left"><a href="../guanyuboren/259.htm" class="imgLink" target="_blank"><img src="../upload/2016-04/16040112012701t.jpg" alt="关于我们" width="240" height="180"/></a></div><div class="cont"><div class="title"><a href="../guanyuboren/259.htm" class="nLink" target="_blank">关于我们</a></div><div class="sum"> </div><div class="foot"><div style="float:right"><a href="../guanyuboren/259.htm" target="_blank" >[查看全文]</a></div></div></div></div><div class="summary"><div class="hr"></div><div class="imgDiv" style="float:left"><a href="../cuimianzixun/223.htm" class="imgLink" target="_blank"><img src="../upload/2016-03/16031617545622t.jpg" alt="揭秘åQšç‹—催眠人纯属玩½W? width="240" height="180"/></a></div><div class="cont"><div class="title"><a href="../cuimianzixun/223.htm" class="nLink" target="_blank" title="揭秘åQšç‹—催眠人纯属玩½W?>揭秘åQšç‹—催眠人纯属玩</a></div><div class="sum">最˜q‘一只å¯d国狐狸犬火了åQŒå› ä¸ºå®ƒä¼šå‡è§†äh的眼睛,让对方进入催眠状态ã€?/div><div class="foot"><div style="float:right"><a href="../cuimianzixun/223.htm" target="_blank" >[查看全文]</a></div></div></div></div><div class="summary"><div class="hr"></div><div class="imgDiv" style="float:left"><a href="../cuimianshu/403.htm" class="imgLink" target="_blank"><img src="../upload/2016-05/16051015105844t.jpg" alt="催眠术史:催眠术与人类发展的过½E? width="240" height="180"/></a></div><div class="cont"><div class="title"><a href="../cuimianshu/403.htm" class="nLink" target="_blank" title="催眠术史:催眠术与人类发展的过½E?>催眠术史:催眠术与äº?/a></div><div class="sum">  催眠心理¾|‘有在大量催眠术、催眠术教程、和催眠术书¾cä¾›å­¦å‚¬çœ æœ¯çš„同志们学习åQŒå¸¦æ‚¨ä¸€èµ·å¦‚何学好催眠术入门åQŒåœ¨˜q™é‡Œæ‚¨èƒ½å’Œçˆ±å­¦ä¹ çš„催眠术的网友一起学习探讨ã€?/div><div class="foot"><div style="float:right"><a href="../cuimianshu/403.htm" target="_blank" >[查看全文]</a></div></div></div></div><div class="summary"><div class="hr"></div><div class="imgDiv" style="float:left"><a href="../xuexishipin/258.htm" class="imgLink" target="_blank"><img src="../upload/2016-03/16032314332104t.jpg" alt="蔡仲æ·?瞬间催眠æœ? width="240" height="180"/></a></div><div class="cont"><div class="title"><a href="../xuexishipin/258.htm" class="nLink" target="_blank">蔡仲æ·?瞬间催眠æœ?/a></div><div class="sum">国际著名催眠大师蔡仲淮老师的催眠课堂风采ã€?/div><div class="foot"><div style="float:right"><a href="../xuexishipin/258.htm" target="_blank" >[查看全文]</a></div></div></div></div><div class="summary"><div class="hr"></div><div class="imgDiv" style="float:left"><a href="../xuexishipin/249.htm" class="imgLink" target="_blank"><img src="../upload/2016-03/16032416445358t.jpg" alt="åQ’秒¿Uçž¬é–“催眠术" width="240" height="180"/></a></div><div class="cont"><div class="title"><a href="../xuexishipin/249.htm" class="nLink" target="_blank">åQ’秒¿Uçž¬é–“催眠术</a></div><div class="sum">2¿U’钟瞬间催眠术,NLP极速催眠ã€?/div><div class="foot"><div style="float:right"><a href="../xuexishipin/249.htm" target="_blank" >[查看全文]</a></div></div></div></div> </div> <!--案例2--> <div class="product"> <div class="reCont reCont2"><div class="reHead"><img src="../pic/b.gif" class="face1" alt="*"/> <span class="reName">匿名</span> <span class="reDate">评论</span> <a href="../cuimianzixun/223.htm" target="_blank">揭秘åQšç‹—催眠人纯属玩½W?/a></div><div class="reBody">haha</div><div class="reFoot"></div><div class="reHead"><img src="../pic/b.gif" class="face1" alt="*"/> <span class="reName">匿名</span> <span class="reDate">评论</span> <a href="../ziwocuimian/294.htm" target="_blank">5分钟学会自我催眠</a></div><div class="reBody">哇,太有帮助äº?/div><div class="reFoot"></div><div class="reHead"><img src="../pic/b.gif" class="face1" alt="*"/> <span class="reName">事实ä¸?/span> <span class="reDate">评论</span> <a href="../cuimianzixun/223.htm" target="_blank">揭秘åQšç‹—催眠人纯属玩½W?/a></div><div class="reBody">路过围观~23333~<br/>反正我是不会ç›æ€¿¡çš„~</div><div class="reFoot"></div><div class="reHead"><img src="../pic/b.gif" class="face1" alt="*"/> <span class="reName">催眠师姐</span> <span class="reDate">评论</span> <a href="../cuimianzixun/223.htm" target="_blank">揭秘åQšç‹—催眠人纯属玩½W?/a></div><div class="reBody">只能说演员们演的太逼真åQŒå™—å—?/div><div class="reFoot"></div><div class="reHead"><img src="../pic/b.gif" class="face1" alt="*"/> <span class="reName">匿名</span> <span class="reDate">评论</span> <a href="../cuimianjianya/125.htm" target="_blank">催眠教你如何减轻压力åQˆäºŒåQ?/a></div><div class="reBody">催眠减压不错</div><div class="reFoot"></div></div> </div> <!--案例3--> <div class="product"> <div class="summary"><div class="imgDiv" style="float:left"><a href="../XinLiZiXun/1730.htm" class="imgLink" target="_blank"><img src="../upload/2018-04/18041821543227t.jpg" alt="助力½C¾ä¼šå¿ƒç†æœåŠ¡ä½“ç³»å»ø™®¾å…¬ç›Šå·¥ç¨‹æ–ÒŽ¡ˆ 落地座谈会在京召开" width="240" height="180"/></a></div><div class="cont"><div class="title"><a href="../XinLiZiXun/1730.htm" class="nLink" target="_blank" title="助力½C¾ä¼šå¿ƒç†æœåŠ¡ä½“ç³»å»ø™®¾å…¬ç›Šå·¥ç¨‹æ–ÒŽ¡ˆ 落地座谈会在京召开">助力½C¾ä¼šå¿ƒç†æœåŠ¡ä½“ç³»</a></div><div class="sum">2018òq?æœ?日,“心关çˆ?middot;˜q›ç™¾åŸ?rdquo;公益工程æ–ÒŽ¡ˆè½åœ°åº§è°ˆä¼šåœ¨åŒ—京师范大学成功举行。本‹Æ¡åñ”谈会ç”׃¸­½C„¡¤¾ä¼šå·¥ä½œå‘展基金会ä¸ÕdŠžåQŒä¸­½C„¡¤¾ä¼šå·¥ä½œå‘展基金会½C¾ä¼šå¿ƒç†æœåŠ¡ä½“ç³»å»ø™®¾åŸºé‡‘会与心关爱基金会共同承办åQŒå¤šå®¶ç§‘研院校与媒体共同参与ã€?/div><div class="foot"><div style="float:right"><a href="../XinLiZiXun/1730.htm" target="_blank" >[查看全文]</a></div></div></div></div><div class="summary"><div class="hr"></div><div class="imgDiv" style="float:left"><a href="../OHQianYiShiTuXiangKa/1728.htm" class="imgLink" target="_blank"><img src="../upload/2018-03/18032309145905t.jpg" alt="周末相约oh卡牌心理体验工作坊—张金霞老师" width="240" height="180"/></a></div><div class="cont"><div class="title"><a href="../OHQianYiShiTuXiangKa/1728.htm" class="nLink" target="_blank" title="周末相约oh卡牌心理体验工作坊—张金霞老师">周末相约oh卡牌心理ä½?/a></div><div class="sum"><p style="text-align: left;" align="center">面对生活、婚姅R€å­©å­æ•™è‚ŒÓ€å·¥ä½œã€æ¥è®¿è€…等诸多问题和困惑,不知如何解决åQŸé¢å¯šw…å¶ã€å­©å­ã€çˆ¶æ¯ã€é¢†å¯¹{€ä¸‹å±žç­‰äººé™…关系紧张、僵¼‹¬ï¼Ÿæ„Ÿè§‰æœ€˜q‘没有方向、内心æ؜乱,惛_œ¨çŸ­æ—¶é—´å†…梳理清楚åQŸä½ æœ‰å¤šä¹…没和自己内心对话了呢?你想了解自己吗?惛_šè‡ªå·±çš„心理咨询师吗?<strong class="qdkyq"><span style="font-family: å¾®èÊY雅黑;">误‚µ°å…¥ã€?/span>OH卡牌实操培训暨心理体验工作坊》和“自己”见见面!</strong> </p></div><div class="foot"><div style="float:right"><a href="../OHQianYiShiTuXiangKa/1728.htm" target="_blank" >[查看全文]</a></div></div></div></div><div class="summary"><div class="hr"></div><div class="imgDiv" style="float:left"><a href="../wenxian/1727.htm" class="imgLink" target="_blank"><img src="../upload/2018-01/18012416391417t.jpg" alt="催眠½Ž€åÔŒ¼Œå‚¬çœ çš„由来——廖阅鹏撰文" width="240" height="180"/></a></div><div class="cont"><div class="title"><a href="../wenxian/1727.htm" class="nLink" target="_blank" title="催眠½Ž€åÔŒ¼Œå‚¬çœ çš„由来——廖阅鹏撰文">催眠½Ž€åÔŒ¼Œå‚¬çœ çš„ç”±æ?/a></div><div class="sum">历史上,½W¬ä¸€ä¸ªå‘明催眠术的äh是谁åQŒå‚¬çœ çš„由来已经不可考了åQŒä½†æ˜¯ä»Žå¾ˆå¤šè››ä¸é©¬è¿¹åQŒæˆ‘们可以推论得知,在催眠术˜q˜æ²¡æœ‰ç»˜q‡çŽ°ä»£åŒ–的学术研½I¶ä¹‹å‰ï¼Œå¤ähž®±å·²¾lå¼€å§‹è¿ç”¨äº†åQŒè€Œä¸”成果斐然ã€?/div><div class="foot"><div style="float:right"><a href="../wenxian/1727.htm" target="_blank" >[查看全文]</a></div></div></div></div><div class="summary"><div class="hr"></div><div class="imgDiv" style="float:left"><a href="../cuimiandashi/1726.htm" class="imgLink" target="_blank"><img src="../upload/2018-01/18011010581435t.jpg" alt="莫红æ³? width="240" height="180"/></a></div><div class="cont"><div class="title"><a href="../cuimiandashi/1726.htm" class="nLink" target="_blank">莫红æ³?/a></div><div class="sum">莫红波,2007òq´æŽ¥å—美国催眠公会和¾ŸŽå›½è‰„¡‘žå…‹æ£®å‚¬çœ åŸ¹è®­åQŒèŽ·å›½é™…催眠师的职业资格ã€?009òq´æˆç«‹é¦™æ¸¯å‚¬çœ å­¦é™¢ï¼Œè‡³ä»ŠæŠŠå‚¬çœ æœ¯åº”用亍睡眠治疗和心理æ²È–—、职场减压、运劢员心理训练½{‰é¢†åŸŸçš„培训åQŒå­¦ç”?00多äh遍布全国医院、院校、体肌Ӏä¼ä¸šã€å…¬å®‰ç³»¾lŸã€?/div><div class="foot"><div style="float:right"><a href="../cuimiandashi/1726.htm" target="_blank" >[查看全文]</a></div></div></div></div><div class="summary"><div class="hr"></div><div class="imgDiv" style="float:left"><a href="../peixun/1725.htm" class="imgLink" target="_blank"><img src="../upload/2018-01/18011010178020t.jpg" alt="记廖阅鹏老师催眠培训åQšæˆ‘与客æˆïLš„故事" width="240" height="180"/></a></div><div class="cont"><div class="title"><a href="../peixun/1725.htm" class="nLink" target="_blank" title="记廖阅鹏老师催眠培训åQšæˆ‘与客æˆïLš„故事">记廖阅鹏老师催眠培训</a></div><div class="sum">我是京师博仁的推òq¿äh员,范老师åQŒä¸»è¦è´Ÿè´£å»–阅鹏催眠评¡¨‹çš„推òqѝ€‚以往的文章都是普及催眠知识,从来没有讲过我和我的客户的故事。今天给大家讲一ŒD‰|ˆ‘与客户交谈的¾låŽ†åQŒç¬¬ä¸€‹Æ¡é‡åˆ°é‚£ä¹ˆå¥½çš„客戗÷€?/div><div class="foot"><div style="float:right"><a href="../peixun/1725.htm" target="_blank" >[查看全文]</a></div></div></div></div> </div> </div> </div> <div class="class_cm"> <h3><a><span class="qdkyq">催眠‹zÕdŠ¨</span></a></h3> <a href="//p.qiao.baidu.com/im/index?siteid=11658411&ucid=24727361&cp=&cr=&cw=%E5%82%AC%E7%9C%A0psy" target="_blank"><img src="../images/催眠‹zÕdŠ¨280.jpg"></a> </div> <div class="clear_us"> <h3><a><span class="qdkyq">å…Ïx³¨æˆ‘们</span></a></h3> <a><img src="../images/催眠心理¾|‘二¾l´ç 280.png"></a> </div> <div class="news_bq"> <h3><a href=""><span class="qdkyq">热门标签</span></a></h3> <div class="hottag2 clearfix"> <a href="/cuimian/" target="_blank">催眠</a> <a href="/cuimianshu" target="_blank" class="hotgreen">催眠æœ?/a> <a href="/shunjiancuimian" target="_blank" class="hotred">瞬间催眠æœ?/a> <a href="/ziwocuimian" target="_blank" class="hotgray">自我催眠</a> <a href="/cuimianfangfa" target="_blank" class="hotpurple">催眠æ–ÒŽ³•</a> <a href="/cuimianjiaocheng" target="_blank" class="hotblue">催眠术教½E?/a> <a href="/cuimianjianya" target="_blank" class="hotbrown">催眠减压</a> <a href="/cuimianjieyan" target="_blank" class="hotorange">催眠戒烟</a> <a href="/cuimianjiejiu" target="_blank" class="hotblack">催眠戒酒</a> <a href="/meirong" target="_blank">催眠¾ŸŽå®¹</a> <a href="/jianfei" target="_blank" class="hotgreen">催眠减肥</a> <a href="/anmian" target="_blank" class="hotred">催眠安眠</a> <a href="/qiannengkaifa" target="_blank" class="hotgray">潜能开å?/a> <a href="/huisu" target="_blank" class="hotpurple">催眠回溯</a> <a href="/zhiliao" target="_blank" class="hotblue">催眠æ²È–—</a> <a href="/poan" target="_blank" class="hotbrown">催眠破案</a> <a href="/anli" target="_blank" class="hotorange">催眠案例</a> <a href="/cuimianqu" target="_blank" class="hotblack">催眠æ›?/a> <a href="/yinyue" target="_blank">催眠音乐</a> <a href="/cuimiandashi" target="_blank" class="hotgreen">催眠大师</a> <a href="/cuimianziliao" target="_blank" class="hotred">催眠资料</a> <a href="/shuji" target="_blank" class="hotgray">催眠书籍</a> <a href="/yindaoyu" target="_blank" class="hotpurple">催眠引导è¯?/a> <a href="/cuimianshipeixun" target="_blank" class="hotblue">催眠培训</a> <a href="/peixun" target="_blank" class="hotbrown">催眠师培è®?/a> <a href="/gongkaike" target="_blank" class="hotorange">催眠公开è¯?/a> <!-- <a href="../search.aspx?keyword=心理" target="_blank" class="hotblack">心理</a> --> <a href="/XinLiZiXun" target="_blank">心理咨询</a> <a href="/anli" target="_blank" class="hotgreen">案例</a> <!-- <a href="../search.aspx?keyword=学习能力" target="_blank" class="hotred">学习能力</a> <a href="../search.aspx?keyword=家庭" target="_blank" class="hotgray">家庭</a> <a href="../search.aspx?keyword=儿童" target="_blank" class="hotpurple">儿童</a> <a href="../search.aspx?keyword=潜意è¯? target="_blank" class="hotblue">潜意è¯?/a> <a href="../search.aspx?keyword=抑郁ç—? target="_blank" class="hotbrown">抑郁ç—?/a> <a href="../search.aspx?keyword=瘦èín" target="_blank" class="hotorange">瘦èín</a> <a href="../search.aspx?keyword=提高自信å¿? target="_blank" class="hotblack">提高自信å¿?/a> <a href="../search.aspx?keyword=爱情" target="_blank">爱情</a> <a href="../search.aspx?keyword=提高睡眠质量" target="_blank" class="hotgreen">提高睡眠质量</a> <a href="../search.aspx?keyword=失恋" target="_blank" class="hotred">失恋</a> <a href="../search.aspx?keyword=失忆" target="_blank" class="hotgray">失忆</a> <a href="../search.aspx?keyword=¾~“解压力" target="_blank" class="hotpurple">¾~“解压力</a> <a href="../search.aspx?keyword=环节疼痛" target="_blank" class="hotblue">¾~“解疼痛</a> <a href="../search.aspx?keyword=记忆åŠ? target="_blank" class="hotbrown">记忆åŠ?/a> <a href="../search.aspx?keyword=注意åŠ? target="_blank" class="hotorange">注意åŠ?/a> <a href="../search.aspx?keyword=有效沟é€? target="_blank" class="hotblack">有效沟é€?/a> --> </div> </div> </div> </div> <div class="news"> <h3><a href=""><span class="qdkyq">推荐文章</span></a></h3> </div> <div class="next_pre"><table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0"><tr valign="top"><td width="25%"><div class="summary"><div class="imgDiv" style="float:left"><a href="../peixun/1591.htm" class="imgLink" target="_blank"><img src="../upload/2017-03/17032014426755t.jpg" alt="òq¸è€Œä¸Žå‚¬çœ ç›”R€¢äºŽåŸ¹è®­è¯¾ï¼Œæ‰€æœ‰çš„ç›”R‡éƒ½æ˜¯ç”Ÿå‘½çš„馈èµ? width="120" height="90"/></a></div><div class="cont"><div class="title"><a href="../peixun/1591.htm" class="nLink" target="_blank" title="òq¸è€Œä¸Žå‚¬çœ ç›”R€¢äºŽåŸ¹è®­è¯¾ï¼Œæ‰€æœ‰çš„ç›”R‡éƒ½æ˜¯ç”Ÿå‘½çš„馈èµ?>òq¸è€Œä¸Žå‚¬çœ ç›”R€?/a></div><div class="sum">äºÞZ¸–间的所有相逢与别离都像是冥冥之中自有定数的åQŒä¹Ÿè®æ€½ è®¡åˆ’良久的事最后却不知不觉被搁‹¹…,而心血来潮临时èµäh„çš„决定却æ€ÀL˜¯ä¼šå¸¦æ¥ä¸€äº›æ„æƒ³ä¸åˆ°çš„惊喜åQŒæ‰€è°“å› ¾~˜é™…会不外如是。我虽然˜q‡äº†ž®å­©å­çš„òq´çºªåQŒä½†æ˜¯å›žæƒŒ™µ°˜q‡çš„大半人生路我发现åQŒæ”¹å˜æˆ‘生活轨迹的那些决定绝大部分都是在头脑发热不假思烦的情况下发生的ã€?/div><div class="foot"><div style="float:right"><a href="../peixun/1591.htm" target="_blank" >[查看全文]</a></div></div></div></div></td><td width="25%"><div class="summary"><div class="imgDiv" style="float:left"><a href="../peixun/1500.htm" class="imgLink" target="_blank"><img src="../upload/2017-01/17010409496418t.jpg" alt="怎样的运气让我遇åˆîC½ â€”—让我重èŽäh–°ç”Ÿçš„催眠培训评¡¨‹" width="120" height="90"/></a></div><div class="cont"><div class="title"><a href="../peixun/1500.htm" class="nLink" target="_blank" title="怎样的运气让我遇åˆîC½ â€”—让我重èŽäh–°ç”Ÿçš„催眠培训评¡¨‹">怎样的运气让æˆ?/a></div><div class="sum">机缘巧合冥冥之中的一‹Æ¡å‚¬çœ è¯¾½E‹ï¼Œæ”¹å˜äº†æˆ‘和父äºÔŒ¼Œæ”¹å˜äº†æˆ‘们之间的的关¾p»ï¼Œä¹Ÿè®©æˆ‘的生活掀开了全新的½‹‡ç« ã€‚感谢廖岳鹏老师在这几天的悉心教对{€?/div><div class="foot"><div style="float:right"><a href="../peixun/1500.htm" target="_blank" >[查看全文]</a></div></div></div></div></td><td width="25%"><div class="summary"><div class="imgDiv" style="float:left"><a href="../peixun/1501.htm" class="imgLink" target="_blank"><img src="../upload/2017-01/17010409578272t.jpg" alt="‹zÕdœ¨å½“下åQ?天的催眠培训让我走出半生的困å¢? width="120" height="90"/></a></div><div class="cont"><div class="title"><a href="../peixun/1501.htm" class="nLink" target="_blank" title="‹zÕdœ¨å½“下åQ?天的催眠培训让我走出半生的困å¢?>‹zÕdœ¨å½“下åQ?天的</a></div><div class="sum">很多人都会思考一个问题:äºÞZؓ什么活着åQŒä¸è®ºæ˜¯è°ï¼Œä¼ég¹Žéƒ½è¢«å®ƒå›°æ‰°è‰¯ä¹…,不论是风华正茂的青壮òq´è¿˜æ˜¯è€„耋老ähåQŒé“现在我想è¯ß_¼Œä¸Žå…¶æƒ³äؓ什么活着不如想一惛_º”该怎么‹z»ï¼Œå½¼å²¸æ˜¯é¥˜qœçš„åQŒä½†æ˜¯èˆ¹èˆëŠš„方向却在你手里真实地握着ã€?/div><div class="foot"><div style="float:right"><a href="../peixun/1501.htm" target="_blank" >[查看全文]</a></div></div></div></div></td><td width="25%"><div class="summary"><div class="imgDiv" style="float:left"><a href="../cuimianzixun/978.htm" class="imgLink" target="_blank"><img src="../upload/2016-08/16082214121398t.jpg" alt="催眠工具½ŽÞp´­ä¹°æŒ‡å———京师博仁催眠学院指定推òq¿äñ”å“? width="120" height="90"/></a></div><div class="cont"><div class="title"><a href="../cuimianzixun/978.htm" class="nLink" target="_blank" title="催眠工具½ŽÞp´­ä¹°æŒ‡å———京师博仁催眠学院指定推òq¿äñ”å“?>催眠工具½ŽÞp´­ä¹?/a></div><div class="sum">本äñ”品是ç”׃º¬å¸ˆåšä»å‚¬çœ å­¦é™¢æŒ‡å®šæŽ¨òq¿äñ”å“?mdash;—催眠工具½Ž±ï¼Œå†…含催眠仪、水晶球、怀表、探水针½{‰è¶…˜q‡å¿Uå‚¬çœ é“å…øP¼Œäº¬å¸ˆåšä»åå¹´ä¸“业心理服务¾léªŒåQŒä¸“家团队指å¯û|¼Œæ‚¨å€¼å¾—ä¿¡èµ–ã€?/div><div class="foot"><div style="float:right"><a href="../cuimianzixun/978.htm" target="_blank" >[查看全文]</a></div></div></div></div></td></tr></table></div> </div> <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "//www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> <html xmlns="//www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <meta http-equiv="Content - nbaÀºÇò¾ÞÐǾ­µä¶¯×÷|ÀºÇò¾ÞÐÇÀÏ»¢»úÍæ·¨

地址åQšåŒ—京师范大学南院京师科技大厦Aåº?0å±?     ç”µè¯åQ?1059201667/13381188628

nbaÀºÇò¾ÞÐǾ­µä¶¯×÷ | 联系我们 | 最新资è®?/a> | ¾|‘站地图 | nbaÀºÇò¾ÞÐǾ­µä¶¯×÷