? Ϸϻ:催眠有什么用Q维姬的生死大事记_催眠心理|?/title> <meta name="description" content="Ϸϻ:l姬怀疑自q病时遭到了众多医生的漠视Q直到维姬真的再也没有多时日,可她q没有消极等着末日的来_她在L升华Q她x"/> <meta name="keywords" content="Ϸϻ," /> <meta name="generator" content="iwms|站理pȝ"/> <link href="../css/list.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="../css/head.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link rel="canonical" href="//www.dvttx.icu/anli/1395.htm"/> <meta name="robots" content="noarchive"> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body id="body"> <div class="head"> <div class="top"> <a href="//www.dvttx.icu/" title="nbaǾ䶯">nbaǾ䶯</a> <span class="qdkyq">|</span> <a href="../cuimiankecheng1" target="_blank">评D</a> <!-- <a href="#" onclick="iwms.logPop()" style="margin-left:630px;">d</a> <span class="qdkyq">|</span> <a href="../memberreg.aspx" rel="nofollow">注册</a> <span class="qdkyq">|</span> --> <a style="margin-left:640px;" href="/WangZhanDiTu" target="_blank">|站地图</a> <span class="qdkyq">|</span> <a href="javascript:void(0)" onclick="AddFavorite(window.location,document.title)">收藏本站</a> <span class="qdkyq">|</span> <a href="/guanyuboren/259.htm" target="_blank">联系我们</a> <span class="qdkyq">|</span> <a href="//p.qiao.baidu.com/im/index?siteid=11658411&ucid=24727361&cp=&cr=&cw=%E5%82%AC%E7%9C%A0psy",'_blank'>帮助</a> </div> <div class="clear"></div> <div class="headadbg"> <div class="headad"> <div class="logo"> <a href="//www.dvttx.icu/" title="nbaǾ䶯">nbaǾ䶯</a> </div> <div class="sah"> <form method="get" action="../search.aspx" name="frmSearch"> <div class="search"> <div class="search-left"><input name="keyword" class="searchIn" value="快来找你感兴的文章" size="25" type="text" id="search" onfocus="if (value =='快来找你感兴的文章'){value =''}" onblur="if (value ==''){value='快来找你感兴的文章'}"></div> <div class="search-right"> <input value="搜烦" class="searchBtn" type="submit" /><span class="qdkyq"></span></a> </div> </div> </form> <div class="hottag"> <span class="qdkyq">热门标签Q?/span> <a href="../search.aspx?keyword=催眠? target="_blank">催眠?/a> <span class="qdkyq">|</span> <a href="../search.aspx?keyword=前世今生" target="_blank">前世今生</a> <span class="qdkyq">|</span> <a href="../search.aspx?keyword=自我催眠? target="_blank">自我催眠?/a> <span class="qdkyq">|</span> <a href="../search.aspx?keyword=催眠案例" target="_blank">催眠案例</a> <span class="qdkyq">|</span> <a href="../search.aspx?keyword=催眠减压" target="_blank">催眠减压</a> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="nav_all"> <ul class="nav"> <li _t_nav="Div1" class=""><a href="../cuimianrumen">催眠入门</a> <div class="nav_jiantou"></div> </li> <li _t_nav="Div2"><a href="../cuimianyingyong">催眠应用</a> <div class="nav_jiantou"></div> </li> <li _t_nav="Div3"><a href="../cuimianzixun">催眠资讯</a></li> <li _t_nav="Div4"><a href="../cuimianshipin">催眠视频</a> <div class="nav_jiantou"></div> </li> <li _t_nav="Div5"><a href="../cuimianshi">催眠?/a> <div class="nav_jiantou"></div> </li> <li _t_nav="Div6"><a href="../cuimianqu">催眠?/a> <div class="nav_jiantou"></div> </li> <li _t_nav="Div7"><a href="../cuimianziliao">催眠资料</a> <div class="nav_jiantou"></div> </li> <li _t_nav="Div8"><a href="../cuimiankecheng">培训评</a> <div class="nav_jiantou"></div> </li> <li _t_nav="Div9"><a href="../CuiMianTuPian">催眠囄</a></li> <li _t_nav="Div10"><a href="../guanyuboren/259.htm">关于我们</a></li> </ul> <div class="navigation-down"> <div id="Div1" class="nav-down-menu menu-1" style="display: none;" _t_nav="Div1"> <div class="navigation-down-inner"> <ul class="scl"><li class="qdkyq"><a href="../cuimian/" target="_blank">催眠</a></li><li class="qdkyq"><a href="../cuimianshu/" target="_blank">催眠?/a></li><li class="qdkyq"><a href="../shunjiancuimian/" target="_blank">瞬间催眠?/a></li><li class="qdkyq"><a href="../ziwocuimian/" target="_blank">自我催眠</a></li><li class="qdkyq"><a href="../cuimianlishi/" target="_blank">催眠历史</a></li><li class="qdkyq"><a href="../cuimianfangfa/" target="_blank">催眠Ҏ</a></li><li class="qdkyq"><a href="../xuecuimianshu/" target="_blank">学习催眠?/a></li><li class="qdkyq"><a href="../cuimianjiaocheng/" target="_blank">催眠术教E?/a></li></ul> <div class="clear"> </div> </div> </div> <div id="Div2" class="nav-down-menu menu-1" _t_nav="Div2" style="display: none;"> <div class="navigation-down-inner"> <ul class="scl"><li class="qdkyq"><a href="../cuimianjianya/" target="_blank">催眠减压</a></li><li class="qdkyq"><a href="../cuimianjieyan/" target="_blank">催眠戒烟</a></li><li class="qdkyq"><a href="../cuimianjiejiu/" target="_blank">催眠戒酒</a></li><li class="qdkyq"><a href="../meirong/" target="_blank">催眠容</a></li><li class="qdkyq"><a href="../jianfei/" target="_blank">催眠减肥</a></li><li class="qdkyq"><a href="../anmian/" target="_blank">催眠安眠</a></li><li class="qdkyq"><a href="../qiannengkaifa/" target="_blank">潜能开?/a></li><li class="qdkyq"><a href="../huisu/" target="_blank">催眠回溯</a></li><li class="qdkyq"><a href="../zhiliao/">催眠ȝ</a></li><li class="qdkyq"><a href="../poan/" target="_blank">催眠破案</a></li></ul> <div class="clear"> </div> </div> </div> <div id="Div3" class="nav-down-menu menu-1" style="display: none;" _t_nav="Div3"> <div class="navigation-down-inner"> <ul style=""> </ul> <div class="clear"> </div> </div> </div> <div id="Div4" class="nav-down-menu menu-1" style="display: none;" _t_nav="Div4"> <div class="navigation-down-inner"> <ul class="scl"><li class="qdkyq"><a href="../yuleshipin/" target="_blank">催眠׃视频</a></li><li class="qdkyq"><a href="../xuexishipin/" target="_blank">催眠学习视频</a></li></ul> <div class="clear"> </div> </div> </div> <div id="Div5" class="nav-down-menu menu-1" style="display: none;" _t_nav="Div5"> <div class="navigation-down-inner"> <ul class="scl"><li class="qdkyq"><a href="../cuimiandashi/" target="_blank">催眠大师</a></li><li class="qdkyq"><a href="../zhiliaoshi/" target="_blank">催眠ȝ?/a></li><li class="qdkyq"><a href="../anli/" target="_blank">催眠案例</a></li><li class="qdkyq"><a href="../XueYuanAnLi/">学员案例</a></li></ul> <div class="clear"> </div> </div> </div> <div id="Div6" class="nav-down-menu menu-1" style="display: none;" _t_nav="Div6"> <div class="navigation-down-inner"> <ul class="scl"><li class="qdkyq"><a href="../yinyue/" target="_blank">催眠音乐</a></li><li class="qdkyq"><a href="../yindaoyu/" target="_blank">催眠引导?/a></li></ul> <div class="clear"> </div> </div> </div> <div id="Div7" class="nav-down-menu menu-1" style="display: none;" _t_nav="Div7"> <div class="navigation-down-inner"> <ul class="scl"><li class="qdkyq"><a href="../wenxian/" target="_blank">催眠文献</a></li><li class="qdkyq"><a href="../shuji/" target="_blank">催眠书籍</a></li></ul> <div class="clear"> </div> </div> </div> <div id="Div8" class="nav-down-menu menu-1" style="display: none;" _t_nav="Div8"> <div class="navigation-down-inner" style="width:500px;"> <ul class="scl"> <li class="qdkyq"><a href="../CuiMianKeCheng1/">培训评</a></li> <li class="qdkyq"><a target="_blank" href="../gongkaike/">催眠公开?/a></li> <li class="qdkyq"><a target="_blank" href="../peixun/">催眠培训</a></li> <li class="qdkyq"><a target="_blank" href="../cuimianshipeixun/">催眠师培?/a></li> <li class="qdkyq"><a target="_blank" href="../wangqiziliao/">往期资?/a></li> </ul> <div class="clear"> </div> </div> </div> <div id="Div9" class="nav-down-menu menu-1" style="display: none;" _t_nav="Div9"> <div class="navigation-down-inner"> <ul style=""> </ul> <div class="clear"> </div> </div> </div> <div id="Div10" class="nav-down-menu menu-1" style="display: none;" _t_nav="Div10"> <div class="navigation-down-inner"> <ul style=""> </ul> <div class="clear"> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container"> <!--q告--> <div class="adv"></div> <!--nav2--> <div class="nav2"> 当前位置weQ?a href="">催眠心理|?/a> ?<a href="../cuimianshi/">催眠?/a> ?<a href="../anli/">催眠案例</a> </div> <!----> <div class="content_list clearfix"> <div class="show_l"> <div class="cont"> <div style="text-align:center"> <h1>Ϸϻ:催眠有什么用Q维姬的生死大事?/h1> </div> <table class="xinxi" width="100%" align="center"> <tr> <td>[日期Q?016-11-23]</td> <td>览量:100  </td> <td> 作者:Mesmer </td> </tr> </table> <div class="bdsharebuttonbox"><a href="#" class="bds_more" data-cmd="more">分n刎ͼ</a><a href="#" class="bds_qzone" data-cmd="qzone" title="分n到QQI间">QQI间</a><a href="#" class="bds_tsina" data-cmd="tsina" title="分n到新微?>新浪微博</a><a href="#" class="bds_tqq" data-cmd="tqq" title="分n到腾讯微?>腾讯微博</a><a href="#" class="bds_renren" data-cmd="renren" title="分nCh人网">Zh|?/a><a href="#" class="bds_weixin" data-cmd="weixin" title="分n到微?>微信</a></div> <div id="cont_center"><p style="text-indent: 2em;"> <a href="//www.dvttx.icu/">nbaǾ䶯</a> www.dvttx.icu 生死之事向来是一件严肃且让h颇感庄重的事Q但是维姬在q条孤独的\上走得却相当艰辛Q她在四处寻求帮助的时候受C前所未有的漠视和规避Q但是幸好,人生不会L阴雨天寒冬夜Q这是关?strong>l姬的生d事记</strong>Q她在生命的头遇见了催眠,她用自己生命最后的温暖告诉了我?strong>催眠有什么用</strong>Q希望关于她?a href="../anli/" target="_blank"><span style="color: #000000;"><strong class="qdkyq">催眠案例</strong></span></a>也会l你带去感动慰藉以及心灵的震颤?/p> <p style="text-indent: 2em;"> </p> <p style="text-indent: 2em;"><img style="vertical-align: middle;" src="../upload/2016-11/16112210585080.jpg" alt="l姬怀疑自q病时遭到了众多医生的漠视Q直到维姬真的再也没有多时日,可她q没有消极等着末日的来_她在L升华Q她x控疼痛,在最后的时光也要保持清醒和灵z,Ҏ真正的勇士,希望她能带给你同L鼓舞? align="middle" /></p> <p style="text-indent: 2em;"> </p> <p style="text-indent: 2em;"><strong class="qdkyq">一、前所未有的挫折?/strong></p> <p style="text-indent: 2em;">l姬在很久之前就隐隐觉得自己的n体出C某些问题Q但她ƈ不知道具体是什么问题,也不知道q次的情冉|多糟p,她只是像往怸样去医院咨询Q但q次却不像以前那样顺利,她和很多ȝ详细讲述q自己存在的问题和症Ӟ但是所有医生表现的不在意Q甚臌有几个医生表现得相当敯Q三a两语把Ҏ发走了?/p> <p style="text-indent: 2em;">她后来想Q也许是因ؓ自己的病历案太厚了Q所以那些医生才不愿意帮她的吗?有些ȝ很直接坦率地告诉q她Q你有这么多ơ住院和门诊l历Q而且你看Q你曄去过的科室大部分都是_U,q对于我们这些医生来说就是一个极为麻烦的存在。另外,在他们看来,q样一个女定是在夸大事实,去过_U的人的话的话不太可信,q根本就是在费旉Q接诊了她也只是会让人感到挫败而已。甚至也有不医生认为她所说的一切所谓事实不q是她自q妄想?/p> <p style="text-indent: 2em;"><strong class="qdkyq">二、因Z重视而酿成的悲剧?/strong></p> <p style="text-indent: 2em;">在面对这些态度恶劣的医生的质疑和指责的时候,她也曑֏唇相讥过Q?ldquo;即便是疑病症患者难道就不会生病吗?”她也曾要求进行合适的ȝ查。但ȝq没有给Ҏ供相应的査,直到Ҏl被诊断为癌症晚期,但一切都为时已晚了。癌症已l扩散到她的全nQR入了她的大脑、骨骹{肺和肾上腺。她被告知自己时日不多了Q或许只能活几周的时间。之前将Ҏ发走的医生们既没有向奚w歉,也没有Q何悔意。所有的ȝ工作者都努力Z们的病h提供最好的服务Q但是在l姬q个个案中,很不q的是,一些先入之见让好心的医生们没有d֐他们的病人,D了悲剧的发生。我们都会犯错误Q但l姬的个案告诉我们,重要的不仅仅是去們֐Q而是真正地把病h的话听进心里厅R?/p> <p style="text-indent: 2em;"><strong class="qdkyq">三、寻求救赎和升华?/strong></p> <p style="text-indent: 2em;">l姬体内的肿瘤不断生长,q让Ҏ能感到十分强烈的疼痛。那些直到最q同情心才被唤v的医生告诉她Q无论想要什么止DQ她都能拿到Q这会让Ҏ后的日子好过一炏V但如果可以的话Q维姬不x用Q何止DQ因为她担心它们会给自己的头脑带来消极的影响。无论她q能有多时_奚w希望在这D|间里能尽可能C持完全的清醒和灵zȝw体?/p> <p style="text-indent: 2em;">于是ҎC当地一位有名的催眠师,希望和她一同探索她是否能学会用自已的头脑来理疼痛Q而无L用Q何药物。她以前曑֐q催眠术是一U有价值的ȝ工具Q甚臌让病人在不用Q何麻醉药剂的基础上进行重大的手术。它只是以前觉得没有什么问题是一定要采取催眠的,而且她也只是听说q却q没有真正见识过Q但现在他觉得自׃得不向催眠求助了。她惌控制自己的疼痛,从而让自己能很好地生活Q直x后一刅R?/p> <p style="text-indent: 2em;">也许你ƈ不会觉得l姬的这件事有什么了不vQ你可能只会义愤填膺地指责那些医生的无良Q但更应该关注的点却不在于此Q我们应该看到的是,l姬是一位多么了不v的女?mdash;—面对卛_来的死亡,她寻求的是个人的成长Q这件事如果攑ֈ别h的n上,可能会选择可能用最好的药来~解疼痛和折,让自己最后的时光舒服一点,w在病床上的时候不会因为疼痛而辗转难眠,然后数着日子{待永眠的来临。可是维姬她q没有沉湎于l望之中Q而是选择x如何增进自己的满x。维姬的丑֊让h备感鼓舞Q而催眠师惛_他所能去帮助奏V但是他能说些什么去减轻她的痛苦呢?能教她做些什么来让她了解自己的内在体验和潜在的资源,从而让q些体验和资源能帮助她用Ҏ要的那种舒适、尊严和清晰的头脑去理临近的死亡?</p> <p style="text-indent: 2em;">当他们开?a href="../zhiliao/" target="_blank"><span style="color: #000000;"><strong class="qdkyq">催眠ȝ</strong></span></a>的会谈时Q维姬已l展CZ她许多不d的方面:勇气、决心、韧性、聚焦的能力{。当催眠师见到她Ӟ?2岁,她在自己整个人生中所l历的一切都能够成ؓ强大的个源?/p> <p style="text-indent: 2em;">催眠能做的最好的事情是攑֤Z的能力,包括他们隐藏h的能力,例如降低对疼痛的主观体验能力或是更好地适应自n境遇变化的能力。催眠会lh们赋权,让他们能发现和发展那些自pn上尚未h知的力量Q而其l果常常是o人惊叹的?/p> <p style="text-indent: 2em;">q次催眠ȝ的结果自然没有让人失望,催眠帮助l姬扑ֈ了她惌的慰藉。在l姬d后,催眠师觉得有必要完整C留和传播q次催眠案例的整个会谈过E,关于q段l姬的生d事记的催眠治疗的会谈内容、评论和分析都可以在|上扑ֈQ这真的是一ơ非o人动容的催眠案例Q它向我们展CZ如何用催眠让努力直面问题的h的生zd得不同,即便q个问题是事关生d事的?/p> <p style="text-indent: 2em;">催眠ȝ的不是n体的状况而是_心理状态,而你的心理会自动Lw体。我们也希望q个催眠案例的传播ƈ不仅仅局限于告诉大家催眠有什么用Q它有多大的威力Q我们更希望大家从维姬的生死大事C得到的是面对生活、h生,甚至是面对生L该用怎样的态度和状态去q接它体验它?/p></div> </div> <div class="p_n clearfix"> <div class="prevNews">上一:<a href="../anli/1391.htm">孩子叛逆怎么办?催眠来支招,沟通方式很重要</a></div> <div class="nextNews">下一:<a href="../anli/1688.htm">蔡仲淮深度解析催眠,艄克森l典案例一</a></div> </div> <p style="padding:10px;line-height:30px;font-size:14px;">声明Q【本文由催眠心理|整理编辑,未经|站正式授权不得转蝲Q违者依法追I相x律责仅R?/p> <div class="remark clearfix"> <div class="mframe mR"> <div class="tl"></div> <div class="tr"></div> <div class="tm"> <span class="tt">本文评论</span>  <!-- <a href="../rm1395.htm" target="_blank">查看全部评论</a> <span class="gray">(0)</span>--> </div> <div class="wrapper"> <div class="ml"></div> <div class="mr"></div> <div class="mm"> <table width="100%" style="margin:6px"> <tr><td width="300"> <form action="" name="fmRemarkSt" onsubmit="return remark.post(this);"> <input type="hidden" value="1" name="face"/> 姓名 <input type="text" name="username" value="" maxlength="15" style="width:60px" class="inputbg"/> <input type="checkbox" id="rmAnonymitySt" onclick="remark.anony(this)"/><label for="rmAnonymitySt">匿名</label> <!--      字数 <input type="text" id="bodyLen" size="3" readonly="readonly" style="border-width:0;background:transparent;vertical-align:middle" value="0"/>--> <br/> <div class="box"> <div class="Input_Box clearfix"> <textarea class="Input_text" name="body" cols="40" rows="4" onkeydown="remark.dispLen(this)" onkeyup="remark.handle(event,this);remark.dispLen(this)" style="width:99%;height:100px;margin:3px 0;overflow-y:auto"></textarea> <div class="faceDiv"> </div> <div class="Input_Foot"> <input type="checkbox" checked="checked" id="rmAgreeSt"/> <div class="argee"><label for="rmAgreeSt">同意评论声明</label> <div class="ag1"> <h3>评论声明</h3> <p>重|上道dQ遵守中华h民共和国的各Ҏx律法?/p> <p>承担一切因您的行ؓ而直接或间接D的民事或刑事法律责Q</p> <p>本站理人员有权保留或删除其辖留言中的L内容</p> <p>本站有权在网站内转蝲或引用您的评?/p> <p>参与本评论即表明您已l阅dƈ接受上述条款</p> </div> </div>    <button type="submit" style="width:50px">发布</button> </div> </div> </div>     </form> </td></tr> </table> <div class="reCont" id="reContainer"></div> </div> </div> <div class="bl"></div> <div class="br"></div> <div class="bm"></div> </div> </div> </div> <div class="show_r"> <div class="class_tj"> <h3><a href="../cuimiankecheng" target="_blank"><span class="qdkyq">评推荐</span></a></h3> <a href="../cuimiankecheng1" target="_blank"><img src="../images/催眠评配图280.jpg"></a> </div> <!--热门文章|最新评论|q期文章--> <div class="case"> <div class="title cf clearfix"> <ul class="title-list fr cf clearfix"> <li class="on"><a href="javascript:void(0)">热门文章</a></li> <li class="qdkyq"><a href="javascript:void(0)">最新评?/a></li> <li class="qdkyq"><a href="javascript:void(0)">q期文章</a></li> </ul> </div> <div class="product-wrap"> <!--案例1--> <div class="product show"> <div class="summary"><div class="imgDiv" style="float:left"><a href="../guanyuboren/259.htm" class="imgLink" target="_blank"><img src="../upload/2016-04/16040112012701t.jpg" alt="关于我们" width="240" height="180"/></a></div><div class="cont"><div class="title"><a href="../guanyuboren/259.htm" class="nLink" target="_blank">关于我们</a></div><div class="sum"> </div><div class="foot"><div style="float:right"><a href="../guanyuboren/259.htm" target="_blank" >[查看全文]</a></div></div></div></div><div class="summary"><div class="hr"></div><div class="imgDiv" style="float:left"><a href="../cuimianzixun/223.htm" class="imgLink" target="_blank"><img src="../upload/2016-03/16031617545622t.jpg" alt="揭秘Q狗催眠人纯属玩W? width="240" height="180"/></a></div><div class="cont"><div class="title"><a href="../cuimianzixun/223.htm" class="nLink" target="_blank" title="揭秘Q狗催眠人纯属玩W?>揭秘Q狗催眠人纯属玩</a></div><div class="sum">最q一只d国狐狸犬火了Q因为它会凝视h的眼睛,让对方进入催眠状态?/div><div class="foot"><div style="float:right"><a href="../cuimianzixun/223.htm" target="_blank" >[查看全文]</a></div></div></div></div><div class="summary"><div class="hr"></div><div class="imgDiv" style="float:left"><a href="../cuimianshu/403.htm" class="imgLink" target="_blank"><img src="../upload/2016-05/16051015105844t.jpg" alt="催眠术史:催眠术与人类发展的过E? width="240" height="180"/></a></div><div class="cont"><div class="title"><a href="../cuimianshu/403.htm" class="nLink" target="_blank" title="催眠术史:催眠术与人类发展的过E?>催眠术史:催眠术与?/a></div><div class="sum">  催眠心理|有在大量催眠术、催眠术教程、和催眠术书c供学催眠术的同志们学习Q带您一起如何学好催眠术入门Q在q里您能和爱学习的催眠术的网友一起学习探讨?/div><div class="foot"><div style="float:right"><a href="../cuimianshu/403.htm" target="_blank" >[查看全文]</a></div></div></div></div><div class="summary"><div class="hr"></div><div class="imgDiv" style="float:left"><a href="../xuexishipin/258.htm" class="imgLink" target="_blank"><img src="../upload/2016-03/16032314332104t.jpg" alt="蔡仲?瞬间催眠? width="240" height="180"/></a></div><div class="cont"><div class="title"><a href="../xuexishipin/258.htm" class="nLink" target="_blank">蔡仲?瞬间催眠?/a></div><div class="sum">国际著名催眠大师蔡仲淮老师的催眠课堂风采?/div><div class="foot"><div style="float:right"><a href="../xuexishipin/258.htm" target="_blank" >[查看全文]</a></div></div></div></div><div class="summary"><div class="hr"></div><div class="imgDiv" style="float:left"><a href="../xuexishipin/249.htm" class="imgLink" target="_blank"><img src="../upload/2016-03/16032416445358t.jpg" alt="Q秒U瞬間催眠术" width="240" height="180"/></a></div><div class="cont"><div class="title"><a href="../xuexishipin/249.htm" class="nLink" target="_blank">Q秒U瞬間催眠术</a></div><div class="sum">2U钟瞬间催眠术,NLP极速催眠?/div><div class="foot"><div style="float:right"><a href="../xuexishipin/249.htm" target="_blank" >[查看全文]</a></div></div></div></div> </div> <!--案例2--> <div class="product"> <div class="reCont reCont2"><div class="reHead"><img src="../pic/b.gif" class="face1" alt="*"/> <span class="reName">匿名</span> <span class="reDate">评论</span> <a href="../cuimianzixun/223.htm" target="_blank">揭秘Q狗催眠人纯属玩W?/a></div><div class="reBody">haha</div><div class="reFoot"></div><div class="reHead"><img src="../pic/b.gif" class="face1" alt="*"/> <span class="reName">匿名</span> <span class="reDate">评论</span> <a href="../ziwocuimian/294.htm" target="_blank">5分钟学会自我催眠</a></div><div class="reBody">哇,太有帮助?/div><div class="reFoot"></div><div class="reHead"><img src="../pic/b.gif" class="face1" alt="*"/> <span class="reName">事实?/span> <span class="reDate">评论</span> <a href="../cuimianzixun/223.htm" target="_blank">揭秘Q狗催眠人纯属玩W?/a></div><div class="reBody">路过围观~23333~<br/>反正我是不会怿的~</div><div class="reFoot"></div><div class="reHead"><img src="../pic/b.gif" class="face1" alt="*"/> <span class="reName">催眠师姐</span> <span class="reDate">评论</span> <a href="../cuimianzixun/223.htm" target="_blank">揭秘Q狗催眠人纯属玩W?/a></div><div class="reBody">只能说演员们演的太逼真Q噗?/div><div class="reFoot"></div><div class="reHead"><img src="../pic/b.gif" class="face1" alt="*"/> <span class="reName">匿名</span> <span class="reDate">评论</span> <a href="../cuimianjianya/125.htm" target="_blank">催眠教你如何减轻压力Q二Q?/a></div><div class="reBody">催眠减压不错</div><div class="reFoot"></div></div> </div> <!--案例3--> <div class="product"> <div class="summary"><div class="imgDiv" style="float:left"><a href="../XinLiZiXun/1730.htm" class="imgLink" target="_blank"><img src="../upload/2018-04/18041821543227t.jpg" alt="助力C会心理服务体系公益工程Ҏ 落地座谈会在京召开" width="240" height="180"/></a></div><div class="cont"><div class="title"><a href="../XinLiZiXun/1730.htm" class="nLink" target="_blank" title="助力C会心理服务体系公益工程Ҏ 落地座谈会在京召开">助力C会心理服务体系</a></div><div class="sum">2018q??日,“心关?middot;q百?rdquo;公益工程Ҏ落地座谈会在北京师范大学成功举行。本ơ谈会׃C会工作发展基金会dQ中C会工作发展基金会C会心理服务体系基金会与心关爱基金会共同承办Q多家科研院校与媒体共同参与?/div><div class="foot"><div style="float:right"><a href="../XinLiZiXun/1730.htm" target="_blank" >[查看全文]</a></div></div></div></div><div class="summary"><div class="hr"></div><div class="imgDiv" style="float:left"><a href="../OHQianYiShiTuXiangKa/1728.htm" class="imgLink" target="_blank"><img src="../upload/2018-03/18032309145905t.jpg" alt="周末相约oh卡牌心理体验工作坊—张金霞老师" width="240" height="180"/></a></div><div class="cont"><div class="title"><a href="../OHQianYiShiTuXiangKa/1728.htm" class="nLink" target="_blank" title="周末相约oh卡牌心理体验工作坊—张金霞老师">周末相约oh卡牌心理?/a></div><div class="sum"><p style="text-align: left;" align="center">面对生活、婚姅R孩子教肌Ӏ工作、来访者等诸多问题和困惑,不知如何解决Q面寚w偶、孩子、父母、领对{下属等人际关系紧张、僵?感觉最q没有方向、内心؜乱,惛_短时间内梳理清楚Q你有多久没和自己内心对话了呢?你想了解自己吗?惛_自己的心理咨询师吗?<strong class="qdkyq"><span style="font-family: 微Y雅黑;">误入?/span>OH卡牌实操培训暨心理体验工作坊》和“自己”见见面!</strong> </p></div><div class="foot"><div style="float:right"><a href="../OHQianYiShiTuXiangKa/1728.htm" target="_blank" >[查看全文]</a></div></div></div></div><div class="summary"><div class="hr"></div><div class="imgDiv" style="float:left"><a href="../wenxian/1727.htm" class="imgLink" target="_blank"><img src="../upload/2018-01/18012416391417t.jpg" alt="催眠Ԍ催眠的由来——廖阅鹏撰文" width="240" height="180"/></a></div><div class="cont"><div class="title"><a href="../wenxian/1727.htm" class="nLink" target="_blank" title="催眠Ԍ催眠的由来——廖阅鹏撰文">催眠Ԍ催眠的由?/a></div><div class="sum">历史上,W一个发明催眠术的h是谁Q催眠的由来已经不可考了Q但是从很多蛛丝马迹Q我们可以推论得知,在催眠术q没有经q现代化的学术研I之前,古h已l开始运用了Q而且成果斐然?/div><div class="foot"><div style="float:right"><a href="../wenxian/1727.htm" target="_blank" >[查看全文]</a></div></div></div></div><div class="summary"><div class="hr"></div><div class="imgDiv" style="float:left"><a href="../cuimiandashi/1726.htm" class="imgLink" target="_blank"><img src="../upload/2018-01/18011010581435t.jpg" alt="莫红? width="240" height="180"/></a></div><div class="cont"><div class="title"><a href="../cuimiandashi/1726.htm" class="nLink" target="_blank">莫红?/a></div><div class="sum">莫红波,2007q接受美国催眠公会和国艄克森催眠培训Q获国际催眠师的职业资格?009q成立香港催眠学院,至今把催眠术应用亍睡眠治疗和心理ȝ、职场减压、运劢员心理训练{领域的培训Q学?00多h遍布全国医院、院校、体肌Ӏ企业、公安系l?/div><div class="foot"><div style="float:right"><a href="../cuimiandashi/1726.htm" target="_blank" >[查看全文]</a></div></div></div></div><div class="summary"><div class="hr"></div><div class="imgDiv" style="float:left"><a href="../peixun/1725.htm" class="imgLink" target="_blank"><img src="../upload/2018-01/18011010178020t.jpg" alt="记廖阅鹏老师催眠培训Q我与客L故事" width="240" height="180"/></a></div><div class="cont"><div class="title"><a href="../peixun/1725.htm" class="nLink" target="_blank" title="记廖阅鹏老师催眠培训Q我与客L故事">记廖阅鹏老师催眠培训</a></div><div class="sum">我是京师博仁的推qh员,范老师Q主要负责廖阅鹏催眠评的推qѝ以往的文章都是普及催眠知识,从来没有讲过我和我的客户的故事。今天给大家讲一D|与客户交谈的l历Q第一ơ遇到那么好的客戗?/div><div class="foot"><div style="float:right"><a href="../peixun/1725.htm" target="_blank" >[查看全文]</a></div></div></div></div> </div> </div> </div> <div class="class_cm"> <h3><a><span class="qdkyq">催眠zd</span></a></h3> <a href="//p.qiao.baidu.com/im/index?siteid=11658411&ucid=24727361&cp=&cr=&cw=%E5%82%AC%E7%9C%A0psy" target="_blank"><img src="../images/催眠zd280.jpg"></a> </div> <div class="clear_us"> <h3><a><span class="qdkyq">x我们</span></a></h3> <a><img src="../images/催眠心理|二l码280.png"></a> </div> <div class="news_bq"> <h3><a href=""><span class="qdkyq">热门标签</span></a></h3> <div class="hottag2 clearfix"> <a href="/cuimian/" target="_blank">催眠</a> <a href="/cuimianshu" target="_blank" class="hotgreen">催眠?/a> <a href="/shunjiancuimian" target="_blank" class="hotred">瞬间催眠?/a> <a href="/ziwocuimian" target="_blank" class="hotgray">自我催眠</a> <a href="/cuimianfangfa" target="_blank" class="hotpurple">催眠Ҏ</a> <a href="/cuimianjiaocheng" target="_blank" class="hotblue">催眠术教E?/a> <a href="/cuimianjianya" target="_blank" class="hotbrown">催眠减压</a> <a href="/cuimianjieyan" target="_blank" class="hotorange">催眠戒烟</a> <a href="/cuimianjiejiu" target="_blank" class="hotblack">催眠戒酒</a> <a href="/meirong" target="_blank">催眠容</a> <a href="/jianfei" target="_blank" class="hotgreen">催眠减肥</a> <a href="/anmian" target="_blank" class="hotred">催眠安眠</a> <a href="/qiannengkaifa" target="_blank" class="hotgray">潜能开?/a> <a href="/huisu" target="_blank" class="hotpurple">催眠回溯</a> <a href="/zhiliao" target="_blank" class="hotblue">催眠ȝ</a> <a href="/poan" target="_blank" class="hotbrown">催眠破案</a> <a href="/anli" target="_blank" class="hotorange">催眠案例</a> <a href="/cuimianqu" target="_blank" class="hotblack">催眠?/a> <a href="/yinyue" target="_blank">催眠音乐</a> <a href="/cuimiandashi" target="_blank" class="hotgreen">催眠大师</a> <a href="/cuimianziliao" target="_blank" class="hotred">催眠资料</a> <a href="/shuji" target="_blank" class="hotgray">催眠书籍</a> <a href="/yindaoyu" target="_blank" class="hotpurple">催眠引导?/a> <a href="/cuimianshipeixun" target="_blank" class="hotblue">催眠培训</a> <a href="/peixun" target="_blank" class="hotbrown">催眠师培?/a> <a href="/gongkaike" target="_blank" class="hotorange">催眠公开?/a> <!-- <a href="../search.aspx?keyword=心理" target="_blank" class="hotblack">心理</a> --> <a href="/XinLiZiXun" target="_blank">心理咨询</a> <a href="/anli" target="_blank" class="hotgreen">案例</a> <!-- <a href="../search.aspx?keyword=学习能力" target="_blank" class="hotred">学习能力</a> <a href="../search.aspx?keyword=家庭" target="_blank" class="hotgray">家庭</a> <a href="../search.aspx?keyword=儿童" target="_blank" class="hotpurple">儿童</a> <a href="../search.aspx?keyword=潜意? target="_blank" class="hotblue">潜意?/a> <a href="../search.aspx?keyword=抑郁? target="_blank" class="hotbrown">抑郁?/a> <a href="../search.aspx?keyword=瘦n" target="_blank" class="hotorange">瘦n</a> <a href="../search.aspx?keyword=提高自信? target="_blank" class="hotblack">提高自信?/a> <a href="../search.aspx?keyword=爱情" target="_blank">爱情</a> <a href="../search.aspx?keyword=提高睡眠质量" target="_blank" class="hotgreen">提高睡眠质量</a> <a href="../search.aspx?keyword=失恋" target="_blank" class="hotred">失恋</a> <a href="../search.aspx?keyword=失忆" target="_blank" class="hotgray">失忆</a> <a href="../search.aspx?keyword=~解压力" target="_blank" class="hotpurple">~解压力</a> <a href="../search.aspx?keyword=环节疼痛" target="_blank" class="hotblue">~解疼痛</a> <a href="../search.aspx?keyword=记忆? target="_blank" class="hotbrown">记忆?/a> <a href="../search.aspx?keyword=注意? target="_blank" class="hotorange">注意?/a> <a href="../search.aspx?keyword=有效沟? target="_blank" class="hotblack">有效沟?/a> --> </div> </div> </div> </div> <div class="news"> <h3><a href=""><span class="qdkyq">推荐文章</span></a></h3> </div> <div class="next_pre"><table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0"><tr valign="top"><td width="25%"><div class="summary"><div class="imgDiv" style="float:left"><a href="../peixun/1591.htm" class="imgLink" target="_blank"><img src="../upload/2017-03/17032014426755t.jpg" alt="q而与催眠盔R于培训课,所有的盔R都是生命的馈? width="120" height="90"/></a></div><div class="cont"><div class="title"><a href="../peixun/1591.htm" class="nLink" target="_blank" title="q而与催眠盔R于培训课,所有的盔R都是生命的馈?>q而与催眠盔R?/a></div><div class="sum">Z间的所有相逢与别离都像是冥冥之中自有定数的Q也怽计划良久的事最后却不知不觉被搁,而心血来潮临时h的决定却L会带来一些意想不到的惊喜Q所谓因~际会不外如是。我虽然q了孩子的q纪Q但是回惌q的大半人生路我发现Q改变我生活轨迹的那些决定绝大部分都是在头脑发热不假思烦的情况下发生的?/div><div class="foot"><div style="float:right"><a href="../peixun/1591.htm" target="_blank" >[查看全文]</a></div></div></div></div></td><td width="25%"><div class="summary"><div class="imgDiv" style="float:left"><a href="../peixun/1500.htm" class="imgLink" target="_blank"><img src="../upload/2017-01/17010409496418t.jpg" alt="怎样的运气让我遇C——让我重h生的催眠培训评" width="120" height="90"/></a></div><div class="cont"><div class="title"><a href="../peixun/1500.htm" class="nLink" target="_blank" title="怎样的运气让我遇C——让我重h生的催眠培训评">怎样的运气让?/a></div><div class="sum">机缘巧合冥冥之中的一ơ催眠课E,改变了我和父Ԍ改变了我们之间的的关p,也让我的生活掀开了全新的章。感谢廖岳鹏老师在这几天的悉心教对{?/div><div class="foot"><div style="float:right"><a href="../peixun/1500.htm" target="_blank" >[查看全文]</a></div></div></div></div></td><td width="25%"><div class="summary"><div class="imgDiv" style="float:left"><a href="../peixun/1501.htm" class="imgLink" target="_blank"><img src="../upload/2017-01/17010409578272t.jpg" alt="zd当下Q?天的催眠培训让我走出半生的困? width="120" height="90"/></a></div><div class="cont"><div class="title"><a href="../peixun/1501.htm" class="nLink" target="_blank" title="zd当下Q?天的催眠培训让我走出半生的困?>zd当下Q?天的</a></div><div class="sum">很多人都会思考一个问题:Zؓ什么活着Q不论是谁,g都被它困扰良久,不论是风华正茂的青壮q还是耄耋老hQ道现在我想_与其想ؓ什么活着不如想一惛_该怎么z,彼岸是遥q的Q但是船늚方向却在你手里真实地握着?/div><div class="foot"><div style="float:right"><a href="../peixun/1501.htm" target="_blank" >[查看全文]</a></div></div></div></div></td><td width="25%"><div class="summary"><div class="imgDiv" style="float:left"><a href="../cuimianzixun/978.htm" class="imgLink" target="_blank"><img src="../upload/2016-08/16082214121398t.jpg" alt="催眠工具p买指南——京师博仁催眠学院指定推q? width="120" height="90"/></a></div><div class="cont"><div class="title"><a href="../cuimianzixun/978.htm" class="nLink" target="_blank" title="催眠工具p买指南——京师博仁催眠学院指定推q?>催眠工具p?/a></div><div class="sum">本品是׃师博仁催眠学院指定推q?mdash;—催眠工具,内含催眠仪、水晶球、怀表、探水针{超q十U催眠道P京师博仁十年专业心理服务l验Q专家团队指|您值得信赖?/div><div class="foot"><div style="float:right"><a href="../cuimianzixun/978.htm" target="_blank" >[查看全文]</a></div></div></div></div></td></tr></table></div> </div> <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "//www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> <html xmlns="//www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <meta http-equiv="Content - nbaǾ䶯|ϻ淨
ʱʱͼ ƱΪʲô ͸Ͷעʱ Ф һ15ڱͶ ʱʱʽ µ˫淨 Ĵʱʱͼ Ѫ ½ʱʱн ȫԭ36عַ Ӯͱpkʰbyk ֶȸ齫 βDzʽ ׬ǮϷ 11ѡ5ÿ׬һԪ

地址Q北京师范大学南院京师科技大厦A?0?     电话Q?1059201667/13381188628

nbaǾ䶯 | 联系我们 | 最新资?/a> | |站地图 | nbaǾ䶯