ï»? ±¾É«³öÑÝÀºÇò¾ÞÐÇ:心理资讯_催眠心理¾|?/title> <link href="../css/list.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="../css/head.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <meta name="generator" content="iwms¾|‘ç«™½Ž¡ç†¾pȝ»Ÿ"/> <link rel="canonical" href="//www.dvttx.icu/XinLiZiXun/"/> <meta name="robots" content="noarchive"> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div class="head"> <div class="top"> <a href="//www.dvttx.icu/" title="nbaÀºÇò¾ÞÐǾ­µä¶¯×÷">nbaÀºÇò¾ÞÐǾ­µä¶¯×÷</a> <span class="qdkyq">|</span> <a href="../cuimiankecheng1" target="_blank">评¡¨‹å¯ÆDˆª</a> <!-- <a href="#" onclick="iwms.logPop()" style="margin-left:630px;">ç™Õd½•</a> <span class="qdkyq">|</span> <a href="../memberreg.aspx" rel="nofollow">注册</a> <span class="qdkyq">|</span> --> <a style="margin-left:640px;" href="/WangZhanDiTu" target="_blank">¾|‘站地图</a> <span class="qdkyq">|</span> <a href="javascript:void(0)" onclick="AddFavorite(window.location,document.title)">收藏本站</a> <span class="qdkyq">|</span> <a href="/guanyuboren/259.htm" target="_blank">联系我们</a> <span class="qdkyq">|</span> <a >帮助</a> </div> <div class="clear"></div> <div class="headadbg"> <div class="headad"> <div class="logo"> <a href="//www.dvttx.icu/" title="nbaÀºÇò¾ÞÐǾ­µä¶¯×÷">nbaÀºÇò¾ÞÐǾ­µä¶¯×÷</a> </div> <div class="sah"> <form method="get" action="../search.aspx" name="frmSearch"> <div class="search"> <div class="search-left"><input name="keyword" class="searchIn" value="快来找你感兴­‘£çš„文章" size="25" type="text" id="search" onfocus="if (value =='快来找你感兴­‘£çš„文章'){value =''}" onblur="if (value ==''){value='快来找你感兴­‘£çš„文章'}"></div> <div class="search-right"> <input value="搜烦" class="searchBtn" type="submit" /><span class="qdkyq"></span></a> </div> </div> </form> <div class="hottag"> <span class="qdkyq">热门标签åQ?/span> <a href="../search.aspx?keyword=催眠æ›? target="_blank">催眠æ›?/a> <span class="qdkyq">|</span> <a href="../search.aspx?keyword=前世今生" target="_blank">前世今生</a> <span class="qdkyq">|</span> <a href="../search.aspx?keyword=自我催眠æœ? target="_blank">自我催眠æœ?/a> <span class="qdkyq">|</span> <a href="../search.aspx?keyword=催眠案例" target="_blank">催眠案例</a> <span class="qdkyq">|</span> <a href="../search.aspx?keyword=催眠减压" target="_blank">催眠减压</a> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="nav_all"> <ul class="nav"> <li _t_nav="Div1" class=""><a href="../cuimianrumen">催眠入门</a> <div class="nav_jiantou"></div> </li> <li _t_nav="Div2"><a href="../cuimianyingyong">催眠应用</a> <div class="nav_jiantou"></div> </li> <li _t_nav="Div3"><a href="../cuimianzixun">催眠资讯</a></li> <li _t_nav="Div4"><a href="../cuimianshipin">催眠视频</a> <div class="nav_jiantou"></div> </li> <li _t_nav="Div5"><a href="../cuimianshi">催眠å¸?/a> <div class="nav_jiantou"></div> </li> <li _t_nav="Div6"><a href="../cuimianqu">催眠æ›?/a> <div class="nav_jiantou"></div> </li> <li _t_nav="Div7"><a href="../cuimianziliao">催眠资料</a> <div class="nav_jiantou"></div> </li> <li _t_nav="Div8"><a href="../cuimiankecheng">培训评¡¨‹</a> <div class="nav_jiantou"></div> </li> <li _t_nav="Div9"><a href="../CuiMianTuPian">催眠囄¡‰‡</a></li> <li _t_nav="Div10"><a href="../guanyuboren/259.htm">关于我们</a></li> </ul> <div class="navigation-down"> <div id="Div1" class="nav-down-menu menu-1" style="display: none;" _t_nav="Div1"> <div class="navigation-down-inner"> <ul class="scl"><li class="qdkyq"><a href="../cuimian/" target="_blank">催眠</a></li><li class="qdkyq"><a href="../cuimianshu/" target="_blank">催眠æœ?/a></li><li class="qdkyq"><a href="../shunjiancuimian/" target="_blank">瞬间催眠æœ?/a></li><li class="qdkyq"><a href="../ziwocuimian/" target="_blank">自我催眠</a></li><li class="qdkyq"><a href="../cuimianlishi/" target="_blank">催眠历史</a></li><li class="qdkyq"><a href="../cuimianfangfa/" target="_blank">催眠æ–ÒŽ³•</a></li><li class="qdkyq"><a href="../xuecuimianshu/" target="_blank">学习催眠æœ?/a></li><li class="qdkyq"><a href="../cuimianjiaocheng/" target="_blank">催眠术教½E?/a></li></ul> <div class="clear"> </div> </div> </div> <div id="Div2" class="nav-down-menu menu-1" _t_nav="Div2" style="display: none;"> <div class="navigation-down-inner"> <ul class="scl"><li class="qdkyq"><a href="../cuimianjianya/" target="_blank">催眠减压</a></li><li class="qdkyq"><a href="../cuimianjieyan/" target="_blank">催眠戒烟</a></li><li class="qdkyq"><a href="../cuimianjiejiu/" target="_blank">催眠戒酒</a></li><li class="qdkyq"><a href="../meirong/" target="_blank">催眠¾ŸŽå®¹</a></li><li class="qdkyq"><a href="../jianfei/" target="_blank">催眠减肥</a></li><li class="qdkyq"><a href="../anmian/" target="_blank">催眠安眠</a></li><li class="qdkyq"><a href="../qiannengkaifa/" target="_blank">潜能开å?/a></li><li class="qdkyq"><a href="../huisu/" target="_blank">催眠回溯</a></li><li class="qdkyq"><a href="../zhiliao/">催眠æ²È–—</a></li><li class="qdkyq"><a href="../poan/" target="_blank">催眠破案</a></li></ul> <div class="clear"> </div> </div> </div> <div id="Div3" class="nav-down-menu menu-1" style="display: none;" _t_nav="Div3"> <div class="navigation-down-inner"> <ul style=""> </ul> <div class="clear"> </div> </div> </div> <div id="Div4" class="nav-down-menu menu-1" style="display: none;" _t_nav="Div4"> <div class="navigation-down-inner"> <ul class="scl"><li class="qdkyq"><a href="../yuleshipin/" target="_blank">催眠å¨×ƒ¹è§†é¢‘</a></li><li class="qdkyq"><a href="../xuexishipin/" target="_blank">催眠学习视频</a></li></ul> <div class="clear"> </div> </div> </div> <div id="Div5" class="nav-down-menu menu-1" style="display: none;" _t_nav="Div5"> <div class="navigation-down-inner"> <ul class="scl"><li class="qdkyq"><a href="../cuimiandashi/" target="_blank">催眠大师</a></li><li class="qdkyq"><a href="../zhiliaoshi/" target="_blank">催眠æ²È–—å¸?/a></li><li class="qdkyq"><a href="../anli/" target="_blank">催眠案例</a></li><li class="qdkyq"><a href="../XueYuanAnLi/">学员案例</a></li></ul> <div class="clear"> </div> </div> </div> <div id="Div6" class="nav-down-menu menu-1" style="display: none;" _t_nav="Div6"> <div class="navigation-down-inner"> <ul class="scl"><li class="qdkyq"><a href="../yinyue/" target="_blank">催眠音乐</a></li><li class="qdkyq"><a href="../yindaoyu/" target="_blank">催眠引导è¯?/a></li></ul> <div class="clear"> </div> </div> </div> <div id="Div7" class="nav-down-menu menu-1" style="display: none;" _t_nav="Div7"> <div class="navigation-down-inner"> <ul class="scl"><li class="qdkyq"><a href="../wenxian/" target="_blank">催眠文献</a></li><li class="qdkyq"><a href="../shuji/" target="_blank">催眠书籍</a></li></ul> <div class="clear"> </div> </div> </div> <div id="Div8" class="nav-down-menu menu-1" style="display: none;" _t_nav="Div8"> <div class="navigation-down-inner" style="width:500px;"> <ul class="scl"> <li class="qdkyq"><a href="../CuiMianKeCheng1/">培训评¡¨‹</a></li> <li class="qdkyq"><a target="_blank" href="../gongkaike/">催眠公开è¯?/a></li> <li class="qdkyq"><a target="_blank" href="../peixun/">催眠培训</a></li> <li class="qdkyq"><a target="_blank" href="../cuimianshipeixun/">催眠师培è®?/a></li> <li class="qdkyq"><a target="_blank" href="../wangqiziliao/">往期资æ–?/a></li> </ul> <div class="clear"> </div> </div> </div> <div id="Div9" class="nav-down-menu menu-1" style="display: none;" _t_nav="Div9"> <div class="navigation-down-inner"> <ul style=""> </ul> <div class="clear"> </div> </div> </div> <div id="Div10" class="nav-down-menu menu-1" style="display: none;" _t_nav="Div10"> <div class="navigation-down-inner"> <ul style=""> </ul> <div class="clear"> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container"> <!--òq¿å‘Š--> <div class="adv"> </div> <!--nav2--> <div class="nav2"> 当前位置åQ?a href="">催眠心理¾|?/a> â†?<a href="../XinLiZiXun/">心理资讯</a> </div> <!----> <div class="content_list clearfix"> <div class="list_l"> <dl class="clearfix"> <dt><a href="../XinLiZiXun/1730.htm" target="_blank" class="imgLink"><img src="../upload/2018-04/18041821543227t.jpg" alt="助力½C¾ä¼šå¿ƒç†æœåŠ¡ä½“ç³»å»ø™®¾å…¬ç›Šå·¥ç¨‹æ–ÒŽ¡ˆ 落地座谈会在京召开" width="240" height="180"/></a></dt> <dd> <div class="title"><a href="../XinLiZiXun/1730.htm" target="_blank" class="nLink">助力½C¾ä¼šå¿ƒç†æœåŠ¡ä½“ç³»å»ø™®¾å…¬ç›Šå·¥ç¨‹æ–ÒŽ¡ˆ 落地座谈会在京召开</a></div> <div class="sum">2018òq?æœ?日,“心关çˆ?middot;˜q›ç™¾åŸ?rdquo;公益工程æ–ÒŽ¡ˆè½åœ°åº§è°ˆä¼šåœ¨åŒ—京师范大学成功举行。本‹Æ¡åñ”谈会ç”׃¸­½C„¡¤¾ä¼šå·¥ä½œå‘展基金会ä¸ÕdŠžåQŒä¸­½C„¡¤¾ä¼šå·¥ä½œå‘展基金会½C¾ä¼šå¿ƒç†æœåŠ¡ä½“ç³»å»ø™®¾åŸºé‡‘会与心关爱基金会共同承办åQŒå¤šå®¶ç§‘研院校与媒体共同参与ã€?/div> <div class="foot"> <div style="float:right"><a href="../XinLiZiXun/1730.htm" target="_blank">[查看全文]</a></div>        作者:<span class="qdkyq">范æ“vèˆ?/span>       日期åQ?span>04æœ?8æ—?/span> </div> </dd> </dl> <dl class="clearfix"> <dt><a href="../XinLiZiXun/1685.htm" target="_blank" class="imgLink"><img src="../upload/2017-08/17081109044134t.jpg" alt="1999òq´æ—¥æœ¬å‚¬çœ ææ€–电影,老戏骨宇‹z¥äº•å¥çš„演绎­‘…赞" width="240" height="180"/></a></dt> <dd> <div class="title"><a href="../XinLiZiXun/1685.htm" target="_blank" class="nLink">1999òq´æ—¥æœ¬å‚¬çœ ææ€–电影,老戏骨宇‹z¥äº•å¥çš„演绎­‘…赞</a></div> <div class="sum">催眠本是件可以帮助äh的好事,但心理变态的™ì”术师把他当做玩人的游戏åQŒç»“果整å‡ÞZ¸ªå¥Ïx¶™ì”,令全日本人民面äÍ毁灭状态。片中催眠及人格分裂造成的离奇连¾l­æ€äºÞZº‹ä»¶çš„推理式探讨及分析很棒åQŒè€æˆéª¨å®‡‹z¥äº•å¥çš„演绎­‘…赞åQŒè¿™éƒ?999òq´çš„恐怖电影《催眠》,推荐¾l™å¤§å®¶ã€?/div> <div class="foot"> <div style="float:right"><a href="../XinLiZiXun/1685.htm" target="_blank">[查看全文]</a></div>        作者:<span class="qdkyq">admin</span>       日期åQ?span>08/11/2017 08:54:47</span> </div> </dd> </dl> <dl class="clearfix"> <dt><a href="../XinLiZiXun/1680.htm" target="_blank" class="imgLink"><img src="../upload/2017-08/17080210277139t.jpg" alt="婚姻òq¸ç¦¾ŸŽæ»¡çš?个因ç´? width="240" height="180"/></a></dt> <dd> <div class="title"><a href="../XinLiZiXun/1680.htm" target="_blank" class="nLink">婚姻òq¸ç¦¾ŸŽæ»¡çš?个因ç´?/a></div> <div class="sum">对于一个成òq´äh而言åQŒå¯èƒ½é™¤äº†æœŸå¾…一份理想的工作之外åQŒæœ€æœŸå¾…的可能就是拥有一ŒDµå¹¸¼›çš„婚姻关系。可是爱的能力是需要学习和培养的,在婚姻这所大学校里åQŒä¸¤äººéœ€å­¦ä¼šçœŸè¯šç›¸å¾…åQŒåŠªåŠ›æºæ‰‹ï¼Œå…±åŒ¾lè¥</div> <div class="foot"> <div style="float:right"><a href="../XinLiZiXun/1680.htm" target="_blank">[查看全文]</a></div>        作者:<span class="qdkyq">admin</span>       日期åQ?span>08/02/2017 10:25:27</span> </div> </dd> </dl> <dl class="clearfix"> <dt><a href="../XinLiZiXun/1675.htm" target="_blank" class="imgLink"><img src="../upload/2017-07/17072420285903t.jpg" alt="从写字快慢看透äh的性格" width="240" height="180"/></a></dt> <dd> <div class="title"><a href="../XinLiZiXun/1675.htm" target="_blank" class="nLink">从写字快慢看透äh的性格</a></div> <div class="sum">如同古äh所说的“见微知著”,仅仅从一个äh的小动作,ž®Þpƒ½çœ‹å‡º˜q™ä¸ªäººçš„性格;只要看写字的速度也能准确地推‹¹‹å‡ºä¸€ä¸ªäh的性格ã€?/div> <div class="foot"> <div style="float:right"><a href="../XinLiZiXun/1675.htm" target="_blank">[查看全文]</a></div>        作者:<span class="qdkyq">admin</span>       日期åQ?span>07/24/2017 19:53:39</span> </div> </dd> </dl> <dl class="clearfix"> <dt><a href="../XinLiZiXun/1674.htm" target="_blank" class="imgLink"><img src="../upload/2017-07/17072419537665t.jpg" alt="不要企图让对æ–ÒŽˆä¸ø™‡ªå·? width="240" height="180"/></a></dt> <dd> <div class="title"><a href="../XinLiZiXun/1674.htm" target="_blank" class="nLink">不要企图让对æ–ÒŽˆä¸ø™‡ªå·?/a></div> <div class="sum">不要企图让对æ–ÒŽˆä¸ø™‡ªå·±ï¼Œå› äؓ男äh和女人的区别很大åQŒåŒ…括在一些问题的处理上。果断、利索,几乎是每个男人的特点;而温柔细心,ä¼ég¹Žæ°¸è¿œæ˜¯å¥³äººçš„专利ã€?/div> <div class="foot"> <div style="float:right"><a href="../XinLiZiXun/1674.htm" target="_blank">[查看全文]</a></div>        作者:<span class="qdkyq">admin</span>       日期åQ?span>07/24/2017 19:28:02</span> </div> </dd> </dl> <dl class="clearfix"> <dt><a href="../XinLiZiXun/1672.htm" target="_blank" class="imgLink"><img src="../upload/2017-07/17072416531360t.jpg" alt="公益微课|中国心理健康教育发展与前çž? width="240" height="180"/></a></dt> <dd> <div class="title"><a href="../XinLiZiXun/1672.htm" target="_blank" class="nLink">公益微课|中国心理健康教育发展与前çž?/a></div> <div class="sum">教育部教师工作司2017òq?æœ?日颁发《关于中ž®å­¦æ•™å¸ˆèµ„格考试增加“心理健康教育”½{‰å­¦¿U‘》的通知。我国中ž®å­¦å¿ƒç†å¥åº·æ•™è‚²æˆäؓ一¿U?ldquo;热潮”åQŒä»…仅是˜q‘二十年的事情。这里有各çñ”领导的重视和兛_¿ƒåQŒæœ‰ä¸“家的理论指å¯û|¼Œæ›´æœ‰å„地专家和教育工作者的不懈努力ã€?/div> <div class="foot"> <div style="float:right"><a href="../XinLiZiXun/1672.htm" target="_blank">[查看全文]</a></div>        作者:<span class="qdkyq">admin</span>       日期åQ?span>07/24/2017 11:06:53</span> </div> </dd> </dl> <dl class="clearfix"> <dt><a href="../XinLiZiXun/1646.htm" target="_blank" class="imgLink"><img src="../upload/2017-06/17061908496075t.jpg" alt="¾~“解心理压力10个方æ³? width="240" height="180"/></a></dt> <dd> <div class="title"><a href="../XinLiZiXun/1646.htm" target="_blank" class="nLink">¾~“解心理压力10个方æ³?/a></div> <div class="sum">人活着ž®×ƒ¼šæ„Ÿåˆ°åŽ‹åŠ›ã€‚没有äh是可ä»?ldquo;免疫”的,不管你喜‹Æ¢ä¸Žå¦ï¼ŒåŽ‹åŠ›æ˜¯ç”Ÿ‹zȝš„一部分åQŒæ¯å¤©ä¼´éšç€äºÞZ»¬å·¦å³åQŒäºŽæ˜¯ç¼“解心理压力是ž®¤äؓ重要的ã€?/div> <div class="foot"> <div style="float:right"><a href="../XinLiZiXun/1646.htm" target="_blank">[查看全文]</a></div>        作者:<span class="qdkyq">admin</span>       日期åQ?span>06/19/2017 08:46:54</span> </div> </dd> </dl> <dl class="clearfix"> <dt><a href="../XinLiZiXun/1638.htm" target="_blank" class="imgLink"><img src="../upload/2017-06/17060709373642t.jpg" alt="高考焦虑怎么办?做好减压打好高考心理战" width="240" height="180"/></a></dt> <dd> <div class="title"><a href="../XinLiZiXun/1638.htm" target="_blank" class="nLink">高考焦虑怎么办?做好减压打好高考心理战</a></div> <div class="sum">寒窗苦读十几òqß_¼Œä¸€æœé«˜è€ƒè§åˆ†æ™“。高考是人生的重大è{折点åQŒèƒ½å¤ŸåšåˆîC¸ç´§å¼ çš„äh屈指可数åQŒå¤§éƒ¨åˆ†è€ƒç”Ÿ¼œžç»ç´§ç­håQŒäºšåŽ†å±±å¤§ã€‚高考焦虑怎么办?ž®Þq”±ä¸“家来告诉你åQŒå¦‚何做好减压打好高考心理战吧ã€?/div> <div class="foot"> <div style="float:right"><a href="../XinLiZiXun/1638.htm" target="_blank">[查看全文]</a></div>        作者:<span class="qdkyq">admin</span>       日期åQ?span>06/07/2017 09:30:20</span> </div> </dd> </dl> <dl class="clearfix"> <dt><a href="../XinLiZiXun/1636.htm" target="_blank" class="imgLink"><img src="../upload/2017-06/17060518141014t.jpg" alt="解开情结——潜意识的能é‡? width="240" height="180"/></a></dt> <dd> <div class="title"><a href="../XinLiZiXun/1636.htm" target="_blank" class="nLink">解开情结——潜意识的能é‡?/a></div> <div class="sum">我们已经知道åQŒæˆ‘们的心灵分äؓ两部分,一为意识,二äؓ潜意识。潜意识在意识之后,是心理的底层部分。潜意识中,有被我们“遗忘”的各¿Uè®°å¿†ä¸Žè§‚念åQŒæœ‰è¢«æˆ‘们压抑的各种冲动。潜意识˜q˜æ˜¯æˆ‘们大脑中大部分能量的所在,意识部分虽然被我们所熟悉åQŒä¸Žä¹‹ç›¸æ¯”,却极为细微ã€?/div> <div class="foot"> <div style="float:right"><a href="../XinLiZiXun/1636.htm" target="_blank">[查看全文]</a></div>        作者:<span class="qdkyq">admin</span>       日期åQ?span>06/05/2017 18:09:30</span> </div> </dd> </dl> <dl class="clearfix"> <dt><a href="../XinLiZiXun/1634.htm" target="_blank" class="imgLink"><img src="../upload/2017-06/17060218439881t.jpg" alt="心理‹¹‹è¯•ä¸¨ä½ æœ€å¤§çš„å¼Þq‚¹æ˜¯ä»€ä¹ˆï¼Ÿ" width="240" height="180"/></a></dt> <dd> <div class="title"><a href="../XinLiZiXun/1634.htm" target="_blank" class="nLink">心理‹¹‹è¯•ä¸¨ä½ æœ€å¤§çš„å¼Þq‚¹æ˜¯ä»€ä¹ˆï¼Ÿ</a></div> <div class="sum">跟我一èµäh¥åšä¸€ä¸ªå¿ƒç†æµ‹è¯•ï¼Œæ¥æµ‹ä¸€‹¹‹ä½ æœ€å¤§çš„å¼Þq‚¹æ˜¯ä»€ä¹ˆï¼ŸçŽ°åœ¨å¼€å§‹ï¼Œä½ å°±æ˜¯ä¸€åä¾¦æŽ¢ï¼ŒæŽ¥åˆ°æŠ¥æ¡ˆåŽåˆšåˆšåˆ°è¾¾æ¡ˆå‘现场。凶杀现场是一座豪华的公寓。房间里蒙了一层薄薄的灰尘åQŒç©ºæ°”里弥æ˜O着淡æÙE的血腥味å„ѝ€?/div> <div class="foot"> <div style="float:right"><a href="../XinLiZiXun/1634.htm" target="_blank">[查看全文]</a></div>        作者:<span class="qdkyq">admin</span>       日期åQ?span>06/02/2017 18:41:03</span> </div> </dd> </dl> <dl class="clearfix"> <dt><a href="../XinLiZiXun/1632.htm" target="_blank" class="imgLink"><img src="../upload/2017-06/17060214191070t.jpg" alt="[推荐]催眠术让意识¼›ÖM½“åïLœ‹æƒ…äh写信" width="240" height="180"/></a></dt> <dd> <div class="title"><a href="../XinLiZiXun/1632.htm" target="_blank" class="nLink">[推荐]催眠术让意识¼›ÖM½“åïLœ‹æƒ…äh写信</a></div> <div class="sum">文章标题åQšå‚¬çœ æœ¯è®©æ„è¯†ç¦»ä½“偷看情人写信。在一战时期,一个剧作家的儿子,常常ä¸ÞZ¸€äº›ç¼„Žçš„ž®äº‹ä¸Žè‡ªå·Þqš„未婚å¦ÕdµæžÓž¼Œä»–的未婚å¦ÖM¹Ÿå› æ­¤è€Œå°†è®¢å©šæˆ’指退˜q˜ç»™äº†è¿™ä½å¹´è½ÖMh。年è½ÖMh焦虑担忧åQŒå› æ­¤æ¥å‘托马斯•åŠ å‹’特医ç”?mdash;—一名催眠治疗师求助ã€?/div> <div class="foot"> <div style="float:right"><a href="../XinLiZiXun/1632.htm" target="_blank">[查看全文]</a></div>        作者:<span class="qdkyq">admin</span>       日期åQ?span>06/02/2017 14:14:13</span> </div> </dd> </dl> <dl class="clearfix"> <dt><a href="../XinLiZiXun/1599.htm" target="_blank" class="imgLink"><img src="../upload/2017-03/17032418107374t.jpg" alt="催眠易感性的数据是什么意æ€? width="240" height="180"/></a></dt> <dd> <div class="title"><a href="../XinLiZiXun/1599.htm" target="_blank" class="nLink">催眠易感性的数据是什么意æ€?/a></div> <div class="sum">        业界人士开发了一些正式的‹¹‹éªŒå·¥å…·æ¥æµ‹è¯„这样一个很隑և†¼‹®ç•Œå®šçš„概念åQšå‚¬çœ æ˜“感性。在普通äh¾Ÿ¤ä¸­åQŒå‚¬çœ çš„反应½E‹åº¦åœ¨æœ¬è´¨ä¸Šå‘ˆé’Ÿå½¢æ›²¾U¿çŠ¶åQŒä¸€ç«¯æ˜¯ä½Žå‚¬çœ æ˜“感性,另一端是髙催眠易感性ã€?/div> <div class="foot"> <div style="float:right"><a href="../XinLiZiXun/1599.htm" target="_blank">[查看全文]</a></div>        作者:       日期åQ?span>03/24/2017 18:05:15</span> </div> </dd> </dl> <dl class="clearfix"> <dt><a href="../XinLiZiXun/1598.htm" target="_blank" class="imgLink"><img src="../upload/2017-03/17032311542429t.jpg" alt="催眠新角度:减肥æ€Õd¤±è´¥çš„原因是什ä¹? width="240" height="180"/></a></dt> <dd> <div class="title"><a href="../XinLiZiXun/1598.htm" target="_blank" class="nLink">催眠新角度:减肥æ€Õd¤±è´¥çš„原因是什ä¹?/a></div> <div class="sum"><p class="280">戴夫.艑ְ”æ›û|¼ˆDaveElman,1900-1967)是一位在¾ŸŽå›½ä¸“门教导åŒÈ•Œäººå£«çš„催眠治疗师åQŒå…¶æ‰€å‘展出的催眠诱导法和催眠在äÍ床医学上的运用,为催眠界所推崇’其著作《催眠治疗ã€?/p></div> <div class="foot"> <div style="float:right"><a href="../XinLiZiXun/1598.htm" target="_blank">[查看全文]</a></div>        作者:       日期åQ?span>03/23/2017 11:46:07</span> </div> </dd> </dl> <dl class="clearfix"> <dt><a href="../XinLiZiXun/1597.htm" target="_blank" class="imgLink"><img src="../upload/2017-03/17032311433294t.jpg" alt="催眠大师åQšæ¬§å†…æ–¯ç‰?#183;劳äëuæ–?#183;¾|—西对催眠的看法" width="240" height="180"/></a></dt> <dd> <div class="title"><a href="../XinLiZiXun/1597.htm" target="_blank" class="nLink">催眠大师åQšæ¬§å†…æ–¯ç‰?#183;劳äëuæ–?#183;¾|—西对催眠的看法</a></div> <div class="sum">        ‹Æ§å†…斯特·åŠ³äëuæ–?middot;¾|—西是催眠历史上最富创造力和最有思想深度的äh之一åQŒä»–的眼界远˜qœè¶…˜q‡äº†å¤§å¤šæ•îCh。他强有力地推动了心íw«å…³¾pȝš„研究åQŒåƈ且一直活跃在表观遗传学这一不断发展的学¿U‘前æ²Ñ€‚在其于半个世纪之前ž®±å‡ºç‰ˆçš„重要著作《心íw«æ²»æ„ˆçš„心理生理学》中åQŒä»–向医疗卫生的从业者们介绍äº?ldquo;心理一基因”联系的观炏V€?/div> <div class="foot"> <div style="float:right"><a href="../XinLiZiXun/1597.htm" target="_blank">[查看全文]</a></div>        作者:       日期åQ?span>03/23/2017 11:37:32</span> </div> </dd> </dl> <dl class="clearfix"> <dt><a href="../XinLiZiXun/1594.htm" target="_blank" class="imgLink"><img src="../upload/2017-03/17032111372139t.jpg" alt="催眠术还能用来破案?" width="240" height="180"/></a></dt> <dd> <div class="title"><a href="../XinLiZiXun/1594.htm" target="_blank" class="nLink">催眠术还能用来破案?</a></div> <div class="sum">        在数十年之前åQŒå‚¬çœ å¸¸å¸¸è¢«ç”¨åœ¨çŠ¯ç½ªè°ƒæŸ¥å½“中åQŒä»¥æ­¤æ¥å”¤è“v或提升ä‹D证äh的记忆,无论å¯ÒŽ–¹æ˜¯è¯äººã€å—完™€…还是嫌疑犯。但有众多的研究证据表明åQŒå‚¬çœ åœ¨æå‡è®°å¿†˜q™æ–¹é¢å®žé™…具有的价å€ÆD¿œéžäh们以为的那么高,于是催眠便失åŽÖMº†å…¶ä½œä¸ºå¸æ³•å·¥å…ïLš„ä»·å€û|¼Œ˜q™ä¸ªè¯é¢˜æˆ‘会在后¾l­ç« èŠ‚中深入探讨ã€?/div> <div class="foot"> <div style="float:right"><a href="../XinLiZiXun/1594.htm" target="_blank">[查看全文]</a></div>        作者:       日期åQ?span>03/21/2017 11:35:13</span> </div> </dd> </dl> <div class="pager"><ul class="qdkyq"><li class="p_total">1/17</li><li class="p_current">1</li><li class="qdkyq"><a href="../XinLiZiXun/defaultp2.htm">2</a></li><li class="qdkyq"><a href="../XinLiZiXun/defaultp3.htm">3</a></li><li class="qdkyq"><a href="../XinLiZiXun/defaultp4.htm">4</a></li><li class="qdkyq"><a href="../XinLiZiXun/defaultp5.htm">5</a></li><li class="qdkyq"><a href="../XinLiZiXun/defaultp6.htm">6</a></li><li style="border-width:0">...</li><li class="qdkyq"><a href="../XinLiZiXun/defaultp17.htm">17</a></li><li class="qdkyq"><a href="../XinLiZiXun/defaultp2.htm" title="后页">»</a></li><li class="qdkyq"><div class="qdkyq"><input type="text" value="2" onkeydown="pager.Jump(event,this)"/></div></li></ul></div> </div> <style>.pager li{float:left;width:20px;margin-top:10px;}.pager li.p_total{width:40px;}.pager input{width:20px;}</style> <div class="list_r"> <div class="class_tj"> <h3><a href="../cuimiankecheng1" target="_blank"><span class="qdkyq">评¡¨‹æŽ¨è</span></a></h3> <a href="../cuimiankecheng1" target="_blank"><img src="../images/催眠评¡¨‹é…å›¾280.jpg"></a> </div> <!--热门文章|最新评论|˜q‘期文章--> <div class="case"> <div class="title cf clearfix"> <ul class="title-list fr cf clearfix"> <li class="on"><a href="javascript:void(0)">热门文章</a></li> <li class="qdkyq"><a href="javascript:void(0)">最新评è®?/a></li> <li class="qdkyq"><a href="javascript:void(0)">˜q‘期文章</a></li> </ul> </div> <div class="product-wrap"> <!--案例1--> <div class="product show"> <div class="summary"><div class="imgDiv" style="float:left"><a href="../guanyuboren/259.htm" class="imgLink" target="_blank"><img src="../upload/2016-04/16040112012701t.jpg" alt="关于我们" width="240" height="180"/></a></div><div class="cont"><div class="title"><a href="../guanyuboren/259.htm" class="nLink" target="_blank">关于我们</a></div><div class="sum"> </div><div class="foot"><div style="float:right"><a href="../guanyuboren/259.htm" target="_blank" >[查看全文]</a></div></div></div></div><div class="summary"><div class="hr"></div><div class="imgDiv" style="float:left"><a href="../cuimianzixun/223.htm" class="imgLink" target="_blank"><img src="../upload/2016-03/16031617545622t.jpg" alt="揭秘åQšç‹—催眠人纯属玩½W? width="240" height="180"/></a></div><div class="cont"><div class="title"><a href="../cuimianzixun/223.htm" class="nLink" target="_blank" title="揭秘åQšç‹—催眠人纯属玩½W?>揭秘åQšç‹—催眠人纯属玩</a></div><div class="sum">最˜q‘一只å¯d国狐狸犬火了åQŒå› ä¸ºå®ƒä¼šå‡è§†äh的眼睛,让对方进入催眠状态ã€?/div><div class="foot"><div style="float:right"><a href="../cuimianzixun/223.htm" target="_blank" >[查看全文]</a></div></div></div></div><div class="summary"><div class="hr"></div><div class="imgDiv" style="float:left"><a href="../cuimianshu/403.htm" class="imgLink" target="_blank"><img src="../upload/2016-05/16051015105844t.jpg" alt="催眠术史:催眠术与人类发展的过½E? width="240" height="180"/></a></div><div class="cont"><div class="title"><a href="../cuimianshu/403.htm" class="nLink" target="_blank" title="催眠术史:催眠术与人类发展的过½E?>催眠术史:催眠术与äº?/a></div><div class="sum">  催眠心理¾|‘有在大量催眠术、催眠术教程、和催眠术书¾cä¾›å­¦å‚¬çœ æœ¯çš„同志们学习åQŒå¸¦æ‚¨ä¸€èµ·å¦‚何学好催眠术入门åQŒåœ¨˜q™é‡Œæ‚¨èƒ½å’Œçˆ±å­¦ä¹ çš„催眠术的网友一起学习探讨ã€?/div><div class="foot"><div style="float:right"><a href="../cuimianshu/403.htm" target="_blank" >[查看全文]</a></div></div></div></div><div class="summary"><div class="hr"></div><div class="imgDiv" style="float:left"><a href="../xuexishipin/258.htm" class="imgLink" target="_blank"><img src="../upload/2016-03/16032314332104t.jpg" alt="蔡仲æ·?瞬间催眠æœ? width="240" height="180"/></a></div><div class="cont"><div class="title"><a href="../xuexishipin/258.htm" class="nLink" target="_blank">蔡仲æ·?瞬间催眠æœ?/a></div><div class="sum">国际著名催眠大师蔡仲淮老师的催眠课堂风采ã€?/div><div class="foot"><div style="float:right"><a href="../xuexishipin/258.htm" target="_blank" >[查看全文]</a></div></div></div></div><div class="summary"><div class="hr"></div><div class="imgDiv" style="float:left"><a href="../xuexishipin/249.htm" class="imgLink" target="_blank"><img src="../upload/2016-03/16032416445358t.jpg" alt="åQ’秒¿Uçž¬é–“催眠术" width="240" height="180"/></a></div><div class="cont"><div class="title"><a href="../xuexishipin/249.htm" class="nLink" target="_blank">åQ’秒¿Uçž¬é–“催眠术</a></div><div class="sum">2¿U’钟瞬间催眠术,NLP极速催眠ã€?/div><div class="foot"><div style="float:right"><a href="../xuexishipin/249.htm" target="_blank" >[查看全文]</a></div></div></div></div> </div> <!--案例2--> <div class="product"> <div class="reCont reCont2"><div class="reHead"><img src="../pic/b.gif" class="face1" alt="*"/> <span class="reName">匿名</span> <span class="reDate">评论</span> <a href="../cuimianzixun/223.htm" target="_blank">揭秘åQšç‹—催眠人纯属玩½W?/a></div><div class="reBody">haha</div><div class="reFoot"></div><div class="reHead"><img src="../pic/b.gif" class="face1" alt="*"/> <span class="reName">匿名</span> <span class="reDate">评论</span> <a href="../ziwocuimian/294.htm" target="_blank">5分钟学会自我催眠</a></div><div class="reBody">哇,太有帮助äº?/div><div class="reFoot"></div><div class="reHead"><img src="../pic/b.gif" class="face1" alt="*"/> <span class="reName">事实ä¸?/span> <span class="reDate">评论</span> <a href="../cuimianzixun/223.htm" target="_blank">揭秘åQšç‹—催眠人纯属玩½W?/a></div><div class="reBody">路过围观~23333~<br/>反正我是不会ç›æ€¿¡çš„~</div><div class="reFoot"></div><div class="reHead"><img src="../pic/b.gif" class="face1" alt="*"/> <span class="reName">催眠师姐</span> <span class="reDate">评论</span> <a href="../cuimianzixun/223.htm" target="_blank">揭秘åQšç‹—催眠人纯属玩½W?/a></div><div class="reBody">只能说演员们演的太逼真åQŒå™—å—?/div><div class="reFoot"></div><div class="reHead"><img src="../pic/b.gif" class="face1" alt="*"/> <span class="reName">匿名</span> <span class="reDate">评论</span> <a href="../cuimianjianya/125.htm" target="_blank">催眠教你如何减轻压力åQˆäºŒåQ?/a></div><div class="reBody">催眠减压不错</div><div class="reFoot"></div></div> </div> <!--案例3--> <div class="product"> <div class="summary"><div class="imgDiv" style="float:left"><a href="../XinLiZiXun/1730.htm" class="imgLink" target="_blank"><img src="../upload/2018-04/18041821543227t.jpg" alt="助力½C¾ä¼šå¿ƒç†æœåŠ¡ä½“ç³»å»ø™®¾å…¬ç›Šå·¥ç¨‹æ–ÒŽ¡ˆ 落地座谈会在京召开" width="240" height="180"/></a></div><div class="cont"><div class="title"><a href="../XinLiZiXun/1730.htm" class="nLink" target="_blank" title="助力½C¾ä¼šå¿ƒç†æœåŠ¡ä½“ç³»å»ø™®¾å…¬ç›Šå·¥ç¨‹æ–ÒŽ¡ˆ 落地座谈会在京召开">助力½C¾ä¼šå¿ƒç†æœåŠ¡ä½“ç³»</a></div><div class="sum">2018òq?æœ?日,“心关çˆ?middot;˜q›ç™¾åŸ?rdquo;公益工程æ–ÒŽ¡ˆè½åœ°åº§è°ˆä¼šåœ¨åŒ—京师范大学成功举行。本‹Æ¡åñ”谈会ç”׃¸­½C„¡¤¾ä¼šå·¥ä½œå‘展基金会ä¸ÕdŠžåQŒä¸­½C„¡¤¾ä¼šå·¥ä½œå‘展基金会½C¾ä¼šå¿ƒç†æœåŠ¡ä½“ç³»å»ø™®¾åŸºé‡‘会与心关爱基金会共同承办åQŒå¤šå®¶ç§‘研院校与媒体共同参与ã€?/div><div class="foot"><div style="float:right"><a href="../XinLiZiXun/1730.htm" target="_blank" >[查看全文]</a></div></div></div></div><div class="summary"><div class="hr"></div><div class="imgDiv" style="float:left"><a href="../OHQianYiShiTuXiangKa/1728.htm" class="imgLink" target="_blank"><img src="../upload/2018-03/18032309145905t.jpg" alt="周末相约oh卡牌心理体验工作坊—张金霞老师" width="240" height="180"/></a></div><div class="cont"><div class="title"><a href="../OHQianYiShiTuXiangKa/1728.htm" class="nLink" target="_blank" title="周末相约oh卡牌心理体验工作坊—张金霞老师">周末相约oh卡牌心理ä½?/a></div><div class="sum"><p style="text-align: left;" align="center">面对生活、婚姅R€å­©å­æ•™è‚ŒÓ€å·¥ä½œã€æ¥è®¿è€…等诸多问题和困惑,不知如何解决åQŸé¢å¯šw…å¶ã€å­©å­ã€çˆ¶æ¯ã€é¢†å¯¹{€ä¸‹å±žç­‰äººé™…关系紧张、僵¼‹¬ï¼Ÿæ„Ÿè§‰æœ€˜q‘没有方向、内心æ؜乱,惛_œ¨çŸ­æ—¶é—´å†…梳理清楚åQŸä½ æœ‰å¤šä¹…没和自己内心对话了呢?你想了解自己吗?惛_šè‡ªå·±çš„心理咨询师吗?<strong class="qdkyq"><span style="font-family: å¾®èÊY雅黑;">误‚µ°å…¥ã€?/span>OH卡牌实操培训暨心理体验工作坊》和“自己”见见面!</strong> </p></div><div class="foot"><div style="float:right"><a href="../OHQianYiShiTuXiangKa/1728.htm" target="_blank" >[查看全文]</a></div></div></div></div><div class="summary"><div class="hr"></div><div class="imgDiv" style="float:left"><a href="../wenxian/1727.htm" class="imgLink" target="_blank"><img src="../upload/2018-01/18012416391417t.jpg" alt="催眠½Ž€åÔŒ¼Œå‚¬çœ çš„由来——廖阅鹏撰文" width="240" height="180"/></a></div><div class="cont"><div class="title"><a href="../wenxian/1727.htm" class="nLink" target="_blank" title="催眠½Ž€åÔŒ¼Œå‚¬çœ çš„由来——廖阅鹏撰文">催眠½Ž€åÔŒ¼Œå‚¬çœ çš„ç”±æ?/a></div><div class="sum">历史上,½W¬ä¸€ä¸ªå‘明催眠术的äh是谁åQŒå‚¬çœ çš„由来已经不可考了åQŒä½†æ˜¯ä»Žå¾ˆå¤šè››ä¸é©¬è¿¹åQŒæˆ‘们可以推论得知,在催眠术˜q˜æ²¡æœ‰ç»˜q‡çŽ°ä»£åŒ–的学术研½I¶ä¹‹å‰ï¼Œå¤ähž®±å·²¾lå¼€å§‹è¿ç”¨äº†åQŒè€Œä¸”成果斐然ã€?/div><div class="foot"><div style="float:right"><a href="../wenxian/1727.htm" target="_blank" >[查看全文]</a></div></div></div></div><div class="summary"><div class="hr"></div><div class="imgDiv" style="float:left"><a href="../cuimiandashi/1726.htm" class="imgLink" target="_blank"><img src="../upload/2018-01/18011010581435t.jpg" alt="莫红æ³? width="240" height="180"/></a></div><div class="cont"><div class="title"><a href="../cuimiandashi/1726.htm" class="nLink" target="_blank">莫红æ³?/a></div><div class="sum">莫红波,2007òq´æŽ¥å—美国催眠公会和¾ŸŽå›½è‰„¡‘žå…‹æ£®å‚¬çœ åŸ¹è®­åQŒèŽ·å›½é™…催眠师的职业资格ã€?009òq´æˆç«‹é¦™æ¸¯å‚¬çœ å­¦é™¢ï¼Œè‡³ä»ŠæŠŠå‚¬çœ æœ¯åº”用亍睡眠治疗和心理æ²È–—、职场减压、运劢员心理训练½{‰é¢†åŸŸçš„培训åQŒå­¦ç”?00多äh遍布全国医院、院校、体肌Ӏä¼ä¸šã€å…¬å®‰ç³»¾lŸã€?/div><div class="foot"><div style="float:right"><a href="../cuimiandashi/1726.htm" target="_blank" >[查看全文]</a></div></div></div></div><div class="summary"><div class="hr"></div><div class="imgDiv" style="float:left"><a href="../peixun/1725.htm" class="imgLink" target="_blank"><img src="../upload/2018-01/18011010178020t.jpg" alt="记廖阅鹏老师催眠培训åQšæˆ‘与客æˆïLš„故事" width="240" height="180"/></a></div><div class="cont"><div class="title"><a href="../peixun/1725.htm" class="nLink" target="_blank" title="记廖阅鹏老师催眠培训åQšæˆ‘与客æˆïLš„故事">记廖阅鹏老师催眠培训</a></div><div class="sum">我是京师博仁的推òq¿äh员,范老师åQŒä¸»è¦è´Ÿè´£å»–阅鹏催眠评¡¨‹çš„推òqѝ€‚以往的文章都是普及催眠知识,从来没有讲过我和我的客户的故事。今天给大家讲一ŒD‰|ˆ‘与客户交谈的¾låŽ†åQŒç¬¬ä¸€‹Æ¡é‡åˆ°é‚£ä¹ˆå¥½çš„客戗÷€?/div><div class="foot"><div style="float:right"><a href="../peixun/1725.htm" target="_blank" >[查看全文]</a></div></div></div></div> </div> </div> </div> <div class="class_cm"> <h3><a><span class="qdkyq">催眠‹zÕdŠ¨</span></a></h3> <a target="_blank"><img src="../images/催眠‹zÕdŠ¨280.jpg"></a> </div> <div class="clear_us"> <h3><a><span class="qdkyq">å…Ïx³¨æˆ‘们</span></a></h3> <a><img src="../images/催眠心理¾|‘二¾l´ç 280.png"></a> </div> <div class="news_bq clearfix"> <h3><a><span class="qdkyq">热门标签</span></a></h3> <div class="hottag2 clearfix"> <a href="/cuimian/" target="_blank">催眠</a> <a href="/cuimianshu" target="_blank" class="hotgreen">催眠æœ?/a> <a href="/shunjiancuimian" target="_blank" class="hotred">瞬间催眠æœ?/a> <a href="/ziwocuimian" target="_blank" class="hotgray">自我催眠</a> <a href="/cuimianfangfa" target="_blank" class="hotpurple">催眠æ–ÒŽ³•</a> <a href="/cuimianjiaocheng" target="_blank" class="hotblue">催眠术教½E?/a> <a href="/cuimianjianya" target="_blank" class="hotbrown">催眠减压</a> <a href="/cuimianjieyan" target="_blank" class="hotorange">催眠戒烟</a> <a href="/cuimianjiejiu" target="_blank" class="hotblack">催眠戒酒</a> <a href="/meirong" target="_blank">催眠¾ŸŽå®¹</a> <a href="/jianfei" target="_blank" class="hotgreen">催眠减肥</a> <a href="/anmian" target="_blank" class="hotred">催眠安眠</a> <a href="/qiannengkaifa" target="_blank" class="hotgray">潜能开å?/a> <a href="/huisu" target="_blank" class="hotpurple">催眠回溯</a> <a href="/zhiliao" target="_blank" class="hotblue">催眠æ²È–—</a> <a href="/poan" target="_blank" class="hotbrown">催眠破案</a> <a href="/anli" target="_blank" class="hotorange">催眠案例</a> <a href="/cuimianqu" target="_blank" class="hotblack">催眠æ›?/a> <a href="/yinyue" target="_blank">催眠音乐</a> <a href="/cuimiandashi" target="_blank" class="hotgreen">催眠大师</a> <a href="/cuimianziliao" target="_blank" class="hotred">催眠资料</a> <a href="/shuji" target="_blank" class="hotgray">催眠书籍</a> <a href="/yindaoyu" target="_blank" class="hotpurple">催眠引导è¯?/a> <a href="/cuimianshipeixun" target="_blank" class="hotblue">催眠培训</a> <a href="/peixun" target="_blank" class="hotbrown">催眠师培è®?/a> <a href="/gongkaike" target="_blank" class="hotorange">催眠公开è¯?/a> <!-- <a href="../search.aspx?keyword=心理" target="_blank" class="hotblack">心理</a> --> <a href="/XinLiZiXun" target="_blank">心理咨询</a> <a href="/anli" target="_blank" class="hotgreen">案例</a> <!-- <a href="../search.aspx?keyword=学习能力" target="_blank" class="hotred">学习能力</a> <a href="../search.aspx?keyword=家庭" target="_blank" class="hotgray">家庭</a> <a href="../search.aspx?keyword=儿童" target="_blank" class="hotpurple">儿童</a> <a href="../search.aspx?keyword=潜意è¯? target="_blank" class="hotblue">潜意è¯?/a> <a href="../search.aspx?keyword=抑郁ç—? target="_blank" class="hotbrown">抑郁ç—?/a> <a href="../search.aspx?keyword=瘦èín" target="_blank" class="hotorange">瘦èín</a> <a href="../search.aspx?keyword=提高自信å¿? target="_blank" class="hotblack">提高自信å¿?/a> <a href="../search.aspx?keyword=爱情" target="_blank">爱情</a> <a href="../search.aspx?keyword=提高睡眠质量" target="_blank" class="hotgreen">提高睡眠质量</a> <a href="../search.aspx?keyword=失恋" target="_blank" class="hotred">失恋</a> <a href="../search.aspx?keyword=失忆" target="_blank" class="hotgray">失忆</a> <a href="../search.aspx?keyword=¾~“解压力" target="_blank" class="hotpurple">¾~“解压力</a> <a href="../search.aspx?keyword=环节疼痛" target="_blank" class="hotblue">¾~“解疼痛</a> <a href="../search.aspx?keyword=记忆åŠ? target="_blank" class="hotbrown">记忆åŠ?/a> <a href="../search.aspx?keyword=注意åŠ? target="_blank" class="hotorange">注意åŠ?/a> <a href="../search.aspx?keyword=有效沟é€? target="_blank" class="hotblack">有效沟é€?/a> --> </div> </div> </div> </div> <div class="news"> <h3><span class="qdkyq">推荐文章</span></h3> </div> <div class="next_pre"><table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0"><tr valign="top"><td width="25%"><div class="summary"><div class="imgDiv" style="float:left"><a href="../peixun/1591.htm" class="imgLink" target="_blank"><img src="../upload/2017-03/17032014426755t.jpg" alt="òq¸è€Œä¸Žå‚¬çœ ç›”R€¢äºŽåŸ¹è®­è¯¾ï¼Œæ‰€æœ‰çš„ç›”R‡éƒ½æ˜¯ç”Ÿå‘½çš„馈èµ? width="120" height="90"/></a></div><div class="cont"><div class="title"><a href="../peixun/1591.htm" class="nLink" target="_blank" title="òq¸è€Œä¸Žå‚¬çœ ç›”R€¢äºŽåŸ¹è®­è¯¾ï¼Œæ‰€æœ‰çš„ç›”R‡éƒ½æ˜¯ç”Ÿå‘½çš„馈èµ?>òq¸è€Œä¸Žå‚¬çœ ç›”R€?/a></div><div class="sum">äºÞZ¸–间的所有相逢与别离都像是冥冥之中自有定数的åQŒä¹Ÿè®æ€½ è®¡åˆ’良久的事最后却不知不觉被搁‹¹…,而心血来潮临时èµäh„çš„决定却æ€ÀL˜¯ä¼šå¸¦æ¥ä¸€äº›æ„æƒ³ä¸åˆ°çš„惊喜åQŒæ‰€è°“å› ¾~˜é™…会不外如是。我虽然˜q‡äº†ž®å­©å­çš„òq´çºªåQŒä½†æ˜¯å›žæƒŒ™µ°˜q‡çš„大半人生路我发现åQŒæ”¹å˜æˆ‘生活轨迹的那些决定绝大部分都是在头脑发热不假思烦的情况下发生的ã€?/div><div class="foot"><div style="float:right"><a href="../peixun/1591.htm" target="_blank" >[查看全文]</a></div></div></div></div></td><td width="25%"><div class="summary"><div class="imgDiv" style="float:left"><a href="../peixun/1500.htm" class="imgLink" target="_blank"><img src="../upload/2017-01/17010409496418t.jpg" alt="怎样的运气让我遇åˆîC½ â€”—让我重èŽäh–°ç”Ÿçš„催眠培训评¡¨‹" width="120" height="90"/></a></div><div class="cont"><div class="title"><a href="../peixun/1500.htm" class="nLink" target="_blank" title="怎样的运气让我遇åˆîC½ â€”—让我重èŽäh–°ç”Ÿçš„催眠培训评¡¨‹">怎样的运气让æˆ?/a></div><div class="sum">机缘巧合冥冥之中的一‹Æ¡å‚¬çœ è¯¾½E‹ï¼Œæ”¹å˜äº†æˆ‘和父äºÔŒ¼Œæ”¹å˜äº†æˆ‘们之间的的关¾p»ï¼Œä¹Ÿè®©æˆ‘的生活掀开了全新的½‹‡ç« ã€‚感谢廖岳鹏老师在这几天的悉心教对{€?/div><div class="foot"><div style="float:right"><a href="../peixun/1500.htm" target="_blank" >[查看全文]</a></div></div></div></div></td><td width="25%"><div class="summary"><div class="imgDiv" style="float:left"><a href="../peixun/1501.htm" class="imgLink" target="_blank"><img src="../upload/2017-01/17010409578272t.jpg" alt="‹zÕdœ¨å½“下åQ?天的催眠培训让我走出半生的困å¢? width="120" height="90"/></a></div><div class="cont"><div class="title"><a href="../peixun/1501.htm" class="nLink" target="_blank" title="‹zÕdœ¨å½“下åQ?天的催眠培训让我走出半生的困å¢?>‹zÕdœ¨å½“下åQ?天的</a></div><div class="sum">很多人都会思考一个问题:äºÞZؓ什么活着åQŒä¸è®ºæ˜¯è°ï¼Œä¼ég¹Žéƒ½è¢«å®ƒå›°æ‰°è‰¯ä¹…,不论是风华正茂的青壮òq´è¿˜æ˜¯è€„耋老ähåQŒé“现在我想è¯ß_¼Œä¸Žå…¶æƒ³äؓ什么活着不如想一惛_º”该怎么‹z»ï¼Œå½¼å²¸æ˜¯é¥˜qœçš„åQŒä½†æ˜¯èˆ¹èˆëŠš„方向却在你手里真实地握着ã€?/div><div class="foot"><div style="float:right"><a href="../peixun/1501.htm" target="_blank" >[查看全文]</a></div></div></div></div></td><td width="25%"><div class="summary"><div class="imgDiv" style="float:left"><a href="../cuimianzixun/978.htm" class="imgLink" target="_blank"><img src="../upload/2016-08/16082214121398t.jpg" alt="催眠工具½ŽÞp´­ä¹°æŒ‡å———京师博仁催眠学院指定推òq¿äñ”å“? width="120" height="90"/></a></div><div class="cont"><div class="title"><a href="../cuimianzixun/978.htm" class="nLink" target="_blank" title="催眠工具½ŽÞp´­ä¹°æŒ‡å———京师博仁催眠学院指定推òq¿äñ”å“?>催眠工具½ŽÞp´­ä¹?/a></div><div class="sum">本äñ”品是ç”׃º¬å¸ˆåšä»å‚¬çœ å­¦é™¢æŒ‡å®šæŽ¨òq¿äñ”å“?mdash;—催眠工具½Ž±ï¼Œå†…含催眠仪、水晶球、怀表、探水针½{‰è¶…˜q‡å¿Uå‚¬çœ é“å…øP¼Œäº¬å¸ˆåšä»åå¹´ä¸“业心理服务¾léªŒåQŒä¸“家团队指å¯û|¼Œæ‚¨å€¼å¾—ä¿¡èµ–ã€?/div><div class="foot"><div style="float:right"><a href="../cuimianzixun/978.htm" target="_blank" >[查看全文]</a></div></div></div></div></td></tr></table></div> </div> <div class="footerbg"> <div class="footer"> <h1>±¾É«³öÑÝÀºÇò¾ÞÐÇ:催眠心理¾|?/h1> <div class="gywm"> <h3>关于我们</h3> <p>催眠心理¾|?/p> <p>催眠心理¾|‘是一个致力于¿U‘学催眠普及与推òq¿çš„¾|‘ç«™ã€?/p> <p>致力于帮助到每个催眠爱好者与催眠专业人士ã€?/p> <br /> <p>◎最新的催眠信息</p> <p>◎权威的催眠大师</p> <p>◎拥有优质的催眠培训评¡¨‹</p> <p>◎多æ ïLš„催眠公开课与­‘£å‘³‹zÕdŠ¨</p> <p>◎æ“v量的催眠术资源:教程、书¾cã€è§†é¢‘、音乐下è½?/p> <p>◎科学的催眠æ²È–—æ–ÒŽ¡ˆåQšæˆ’烟、减肥、美宏V€å‡åŽ‹ã€æ½œèƒ½å¼€å‘、抗癌、安眠、催眠回溯、前世今生等</p> </div> <div class="gzwm"> <h3>å…Ïx³¨æˆ‘们</h3> <div class="gzwm-l"> <img src="../images/twocode.png"> </div> <div class="gzwm-r"> </div> </div> </div> <div style="text-align: center"><p>地址åQšåŒ—京师范大学南院京师科技大厦Aåº?0å±?     ç”µè¯åQ?1059201667/13381188628</p></div> </div> <div class="footer1" style="width:100%;background:#ccc;text-align:center;"> <div class="toe"> <a href="//www.dvttx.icu/" title="nbaÀºÇò¾ÞÐǾ­µä¶¯×÷">nbaÀºÇò¾ÞÐǾ­µä¶¯×÷</a> <span class="qdkyq">|</span> <a href="../guanyuboren/259.htm" target="_blank">联系我们</a> <!-- <span class="qdkyq">|</span> <a onclick="javascript:window.open('//b.qq.com/webc.htm?new=0&sid=2659794717&eid=218808P8z8p8R8P8x8x8x&o=jsbr.org.cn&q=7&ref='+document.location, '_blank', 'height=544, width=644,toolbar=no,scrollbars=no,menubar=no,status=no');" style="CURSOR: pointer" target="_blank">法律声明</a> --> <span class="qdkyq">|</span> <a href="../cuimianzixun" target="_blank">最新资è®?/a> <span class="qdkyq">|</span> <a href="//www.dvttx.icu/" title="nbaÀºÇò¾ÞÐǾ­µä¶¯×÷">nbaÀºÇò¾ÞÐǾ­µä¶¯×÷</a> <span class="qdkyq">|</span> <a href="javascript:void(0);" onclick="AddFavorite(window.location,document.title)">收藏我们</a> </div> </div> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "") ? "//js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = '//push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>